بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز:

این پژوهش جهت بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزا و همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد. همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود.

حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.

 

مقدمه بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز:

گياهان حدود ۴۰۰ ميليون سال است كه از زمان ترك درياها و سكني گزيدن در خشكي‌هاي كره زمين همواره با تنش رطوبتي مواجه بوده اند. هنگامي كه خشكي روي مي‌دهد گياهان عالي هميشه مجبورند كه آن را تحمل نموده يا چرخه زندگيشان را جهت دوري جستن از آن تنظيم نمايند. برخلاف حيوانات آنها نمي‌توانند به مكان مناسب‌تري نقل مكان نمايند. بنابراين در تكامل گياهان خشكي زي، نياز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداري آب به عنوان يك نيروي محرك عمده عمل كرده است. با وجود اين، خشكي هنوز عمده‌ترين محدوديت در توليد محصولات زراعي است(علیزاده ۱۳۷۸).

امروزه دسترسي و كنترل منابع آبي به يكي از مهمترين مسائل و موضوعات قرن اخير تبديل شده است. در گذشته آبياري معمولي ترين روش براي مقابله با كم آبي بود اما امروزه با كاهش شديد منابع آب، راه حل هاي ديگري مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقيق بر روي يافتن گیاهان سازگارتر با محيط هاي مستعد بروز خشكي و نيز دستيابي به گياهان با بازده مصرف آب بالا و در عين حال ثبات عملكرد بالا مي باشند (Anonymous, 2010).

طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روي كمربند خشك جهاني همواره در معرض خشكي مي باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزديك به دو سوم بارندگي ساليانه در سطح كره زمين تبخير شده و از دسترس خارج مي گردد و بيش از نيمي از آنچه باقي مي ماند بدون استفاده به سمت درياها جاري مي گردد، از سوي ديگر مقدار بارندگي و توزيع آن بسيار متغير است به طوري كه در يك سال با خشكسالي مواجه بوده و سال ديگر سيل جاري مي گردد. سهم آب در بخش كشاورزي در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حاليكه اين رقم در ايران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).

بررسي ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكي مي تواند تاثيرات متفاوتي بر هر يك از صفات فنولوژيك، مرفولوژيك و فيزيولوژيك گياه بگذارد و گياهاني كه به اين لحاظ تغييرات و خسارات ناخواسته كمتري را متحمل مي گردند به لحاظ مقاومت به دوره هاي كم آبي ارجحيت داشته و پتانسيل بالاتري براي توليد در مناطق خشك و نيمه خشك (Pessarakli, 2006).

ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش­های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش­های محیطی می­باشند. واکنش­های گیاهان به تنش­های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می­شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش­ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می­گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه­ها دارد(Levitt, 1980).

در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی­های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش­هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آب می باشد.

 

فرضیات:

 • با استفاده از زئولیت و سوپرجاذب آب کمتری برای تولید گیاه استفاده می شود.
 • استفاده از سوپرجاذب، آب مورد نیاز گیاه را در زمان قطع آبیاری تأمین خواهد کرد.
 • زئولیت مصرفی، سبب تأمین آب مورد نیاز گیاه در زمان قطع آبیاری خواهد شد.

 

اهداف بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز:

در مجموع رئوس اهدافي که در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفت عبارتند از:

– بررسی اثرات کاربرد زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد کلزا.

– بررسی اثرات استفاده از سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا.

مقایسه اثرات زئولیت و سوپرجاذب برعملکرد واجزای عملکرد گیاه کلزا.

 

نتیجه گیری و بحث

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بسیاری از خصوصیات کمی و کیفی رشد کلزا تحت تنش خشکی قرار گرفت و بروز خشکی به ویژه در طی دوره رشد زایشی موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه از طریق اثر گذاری بر اجزاء مهم عملکرد دانه کلزا از قبیل تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه گردید. وزن دانه به عنوان یکی از اجزاء عملکرد دانه تحت تاثیر سرعت و دوره پر شدن دانه قرار دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط تنش خشکی محدودیت شدید اندازه مخزن و تا حدی محدودیت قدرت منبع وجود دارد. با این که در تنش خشکی انتظار می رود از طریق کاهش تولید ماده خشک باعث کاهش کارایی تسهیم آن شود، ولی کاربرد سوپرجاذب و زئولیت(در شرایط تنش) به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود باعث کاهش اثرات تنش و در نهایت افزایش کارایی گیاه شدند.

همچنین برای به دست آوردن حداکثر عملکرد نیاز به شاخص سطح برگ مطلوب می باشد که این مهم باید در زمان گلدهی صورت گیرد تا گیاه بتواند فتوسنتز جاری خود را افزایش دهد، مواد پرورده بیش تری سنتز کند و مازاد آن را در سایر بخش ها ذخیره کند تا در مواقع ضروری (تنش خشکی) که سرعت فتوسنتز جاری کم تر می شود بتواند از این ذخایر جهت پر کردن مخزن (دانه ها) استفاده کند که کانی زئولیت و پلیمر سوپرجاذب موجب شدند تا از خسارت های تنش به اجزای عملکرد گیاه کاسته شده و در نهایت عملکرد کاهش زیادی متحمل نشود.

فهرست مطالب بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات ۲

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی ۴

۱-۳- تعریف دانه های روغنی ۴

۱-۴- تولید دانه های روغنی ۵

۱-۵- فرضیات  ۵

۱-۶- اهداف ۵

۱-۷ – تاريخچه و کلياتي درباره  کلزا ۶

۱-۸- اهميت کلزا ۹

۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه ۱۱

۱- ۸- ۲- معيارهاي اقتصادي در توليد کلزا  ۱۲

۱-۹- طبقه بندي کلزا ۱۳

۱- ۹-۱- مشخصات گياه شناسي کلزا ۱۳

۱-۹-۲- دانه  ۱۳

۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا ۱۳

۱- ۹- ۴- ريشه   ۱۴

۱-۹-۵- ساقه ۱۵

۱-۹-۶-  برگ ۱۵

۱- ۹-۷-گل آذين ۱۵

۱-۹-۸- ميوه ۱۶

۱-۱۰- رشد کلزا ۱۶

۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا ۱۸

۱-۱۱-۱- انتخاب رقم  ۱۹

۱-۱۱-۲- آماده سازي زمين  ۱۹

۱-۱۱-۳- کوددهي  ۲۰

۱-۱۱-۴- تاريخ کاشت ۲۰

۱-۱۱- ۵- ميزان بذر و تراکم بوته ۲۱

۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت ۲۱

۱-۱۲- آبياري مزرعه  ۲۳

۱-۱۳- برداشت کلزا ۲۳

۱-۱۴- تعریف  و تاریخچه  کشف زئولیت ۲۴

۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها  ۲۵

۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها   ۲۵

۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی ۲۸

۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزي  ۲۸

۱-۱۵- سوپرجاذب ها  ( هيدروژل ها ۲۹

۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب هاي استاکوسورب ۳۱

۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها ۳۱

۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها ۳۲

فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین ۳۴

۲-۱ – تنش ۳۴

۲-۲ -تنش خشکي ۳۵

۲-۳ – نقش آب در گياه ۳۶

۲ -۴ – تنظيم اسمزي ۳۸

۲– ۵- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکي  ۳۹

۲ -۵-۱- تاثير تنش خشکي بر تعداد دانه در خورجين ۴۱

۲– ۵-۲- تاثير تنش خشکي بر تعداد خورجين در بوته ۴۲

۲ -۵-۳- تاثير تنش خشکي بر وزن هزاردانه  ۴۴

۲– ۵-۴- تاثير تنش خشکي بر مقدار و درصد روغن دانه  ۴۵

۲-۵-۵- تاثير تنش خشکي بر ارتفاع بوته ۴۶

۲-۵-۶- تاثير تنش خشکي بر شاخص برداشت  ۴۷

۲-۵-۷- اثر تنش خشکی بر ميزان کلروفیل a + b 48

۲-۶- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب ۴۹

۲-۷- اثرات بیوشیمیایی تنش آب ۴۹

۲-۷-۱-حمايت آنتي اكسيداني در كلروپلاست ها ۵۰

فصل سوم: مواد و روش‎ها ۵۳

۳-۱- مواد آزمایش ۵۳

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش ۵۳

۳-۱-۲- خاک محل آزمایش ۵۳

۳-۲- روش آزمایش ۵۴

۳-۲-۱- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای ۵۴

۳-۲-۲- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح ۵۵

۳-۲-۳- معرفی رقم هائولا ۴۰۱ ۵۵

۳-۲-۴- عملیات کاشت ۵۶

۳-۲-۵- عملیات داشت ۵۶

۳-۲-۶- عملیات برداشت نهایی ۵۶

۳-۳- نمونه برداری و اندازه گیری صفات ۵۶

۳-۳-۱- اندازه گیری ارتفاع بوته ۵۷

۳-۳-۲- عملکرد دانه  ۵۷

۳-۳-۳- تعیین شاخص برداشت ۵۸

۳-۳-۴-  تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه ۵۸

۳-۳-۵- اندازه گيري ميزان کلروفيل(a+b  ۵۸

۳-۳-۶- اندازه گیری میزان فعالیت SOD 58

۳-۳-۷- اندازه گیری میزان فعالیت CAT 59

۳-۴- محاسبه آماری ۵۹

فصل چهارم: نتایج  ۶۰

۴-۱- اتفاع بوته ۶۰

۴-۲- تعداد شاخه فرعی ۶۴

۴-۳- کلروفیل برگ a+b 66

۴-۴- تعداد خورجین در بوته ۶۹

۴-۵- تعد اد دانه در خورجین ۷۴

۴-۶- وزن هزاردانه ۷۷

۴-۷- عملکرد دانه ۸۰

۴-۸- عملکرد بیولوژیک ۸۵

۴-۹- شاخص برداشت ۸۷

۴-۱۰- درصد روغن  ۸۹

۴-۱۱- عملکرد روغن ۹۳

۴-۱۲- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)  ۹۶

۴-۱۳- آنزیم کاتالاز (CAT)  ۱۰۰

۴-۱۴- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)   ۱۰۲

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات ۱۰۶

۵-۱- نتیجه گیری و بحث ۱۰۶

۵-۲-پیشنهادات ۱۰۷

منابع ۱۰۸

 

فهرست جداول

 • جدول۱-۱: برخي ارقام رايج در ايران و ويژگي هاي آنها ۲۲
 • جدول ۳-۱- ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ۵۴
 • جدول ۴-۱- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش     ۶۱
 • جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ ۶۲
 • جدول۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ ۶۲
 • جدول۴-۴- تجزیه واریانس اجزای عملکرد تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۷۱
 • جدول۴-۵- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد        ۷۱
 • جدول۴-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد      ۷۲
 • جدول ۴-۷- تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۸۲
 • جدول۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ۸۲
 • جدول۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ۸۳
 • جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس، درصد روغن، عملکرد روغن تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش… ۹۱
 • جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن        ۹۱
 • جدول ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن      ۹۲
 • جدول ۴-۱۳- تجزیه واریانس آنزیم های GPX,CAT,SOD تحت تاثیر عوامل موثر آزمایش۹۷
 • جدول ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX,CAT,SOD 98
 • جدول ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX,CAT,SOD 98

 

فهرست اشکال و نمودارها

 • شکل۱-۱- نمایی از ساختار زئولیت ۲۵
 • شکل ۳-۱- نقشه طرح ۵۵
 • نمودار ۴-۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته          ۶۳
 • نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته  ۶۳
 • نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی ۶۵
 • نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی   ۶۶
 • نمودار۴-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ       ۶۸
 • نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ        ۶۹
 • نمودار۴-۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد خورجین در بوته       ۷۳
 • نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر خورجین در بوته    ۷۳
 • نمودار۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد دانه در خورجین       ۷۶
 • نمودار ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر دانه در خورجین   ۷۶
 • نمودار ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه     ۷۹
 • نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه       ۷۹
 • نمودار ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه      ۸۴
 • نمودار ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه        ۸۴
 • نمودار ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک          ۸۶
 • نمودار ۴-۱۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک  ۸۶
 • نمودار ۴-۱۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت  ۸۸
 • نمودار ۴-۱۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت   ۸۹
 • نمودار ۴-۱۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن      ۹۲
 • نمودار ۴-۲۰- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن        ۹۳
 • نمودار ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن    ۹۵
 • نمودار ۴-۲۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن      ۹۶
 • نمودار ۴-۲۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD         ۹۹
 • نمودار ۴-۲۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99
 • نمودار ۴-۲۵- – مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم CAT        ۱۰۱
 • نمودار ۴-۲۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیمCAT    ۱۰۲
 • نمودار ۴-۲۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX          ۱۰۵
 • نمودار ۴-۲۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX  ۱۰۵

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0