صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري

نظيري نيشابوري از شاعران برجسته‌ي سال‌هاي آغازين قرن يازدهم هجري است كه ديوان وي را مجموعه غزليات، قصايد، قطعات، ترجيعات و رباعيات تشكيل مي‌دهد در ديوان وي ۵۶۴ غزل وجود دارد كه از جنبه‌هاي مختلف شايسته‌ي بررسي و توجه بيشتر هستند. يكي از اين جنبه‌ها حوزه‌ي بيان است كه اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست، غزل نظيري نيشابوري از هر جهت شايسته‌ي تحليل و بررسي است اما خصيصه‌ي ادبي مخصوصاً حوزه‌ي بيان آن متمايزتر است و به غزليات وي رنگ و بوي خاصي بخشيده كه در اين پايان‌نامه به بررسي آنها پرداخته شده است.

اين پايان‌نامه در پنج فصل بررسي و تنظيم شده كه فصل اول شامل كليات و تعاريف است كه به شرح و بيان مساله، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف تحقيق، كاربرد نتايج تحقيق، پيشينه‌ي علمي موضوع، فرضيه يا سئوال‌هاي تحقيق و شرح روش تحقيق مي‌پردازد، فصل دوم به زندگي‌نامه‌ي نظيري نيشابوري، آثار، دانش و آگاهي او و تاثير و تأثرش بر شعراي قبل و بعد از خود تنظيم شده است. اما تنه‌ي اصلي اين پايان نامه از فصل سوم  شروع مي‌شود كه از سه بخش تشبيه، اسلوب معادله، تمثيل ، فصل چهارم استعاره و فصل پنجم كنايه و مجاز تشكيل شده است. مبناي كار تقسيم‌بندي تنه‌ي اصلي پايان‌نامه همان تقسيم‌بندي رايج در علم بيان است با اين تفاوت كه اسلوب معادله و تمثيل را با توجه به زيرساخت تشبيه بودن‌شان زيرمجموعه‌ي تشبيه آورديم.  نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه آرايه‌هاي مذكور به غزليات نظيري نيشابوري غناي خاصي بخشيده است.

واژه‌هاي كليدي: نظيري نيشابوري، صورخيال، تشبيه، استعاره، تمثيل،صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري

ضرورت و اهميّت موضوع تحقيق آماده صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري

عنصر خيال در شعر فارسي همواره جايگاه مهمي داشته است و در برخي دوره‌ها اين جايگاه بلندتر به نظر مي‌رسد از جمله در سبك هندي كه فهم دقيق معاني متون ادبي و اشعار شاعران و لذّت بردن از آن‌ها در گرو شناخت و تشخيص صورخيال است بررسي صورخيال در شعر نظيري نيشابوري كمك مي‌كند تا به اوضاع و احوال شاعر، و طريقه‌ي استفاده از تصاوير خيالي در قرن دهم و يازدهم بهتر پي ببريم و ديگر با فهم بهتر سبك شعري اين شاعر به خواننده اين غزلّيات كمك شده باشد.

اهداف تحقيق

۱- فراهم آوردن زمينه‌ي شناخت و نحوه‌ي استفاده‌ي نظيري نيشابوري از عناصر خيال.

۲- شناساندن شعر نظيري نيشابوري از طريق بحث در صور خيال.

۳- شناخت نوع نگاه شاعر به پديده‌هاي اطراف خود.

۴- تعيين بسامد نوع صور خيال در شعر نظيري نيشابوري.

فهرست پایان نامه صور خيال در غزليات نظيري نيشابوري »

 • مقدمه ۱
 • فصل او ل: كليات تحقيق
 • ۱-۱٫ شرح و بيان مسأله‌ي پژوهش ۴
 • ۱-۲٫ ضرورت و اهميّت موضوع تحقيق ۵
 • ۱-۳٫ اهداف تحقيق ۵
 • ۱-۴٫ سوالات تحقيق ۵
 • ۱-۵٫ پيشينه‌ي علمي موضوع تحقيق ۵
 • ۱-۶٫ روش تحقيق ۶
 • فصل دوم: شرح احوال و زندگاني نظيري نيشابوري
 • ۲-۱٫ زندگي نظيري نيشابوري ۸
 • ۲-۲٫ نگاه نظيري نيشابوري به شاعران متقدم ۱۱
 • ۲-۳٫ سبك شعري نظيري نيشابوري ۱۲
 • ۲-۴٫ ويژگي‌هاي سبك هندي ۱۳
 • ۲-۵٫ ويژگي‌هاي بيان نظيري نيشابوري ۱۵
 • فصل سوم: تشبيه، تمثيل و اسلوب معادله
 • ۳-۱٫ تشبيه ۱۸
 • ۳-۲٫ تقسيم‌بندي تشبيه براساس مفرد و مركب بودن ۲۵
 • ۳-۳٫ انواع تشبيه بر پايه‌ي وحدت و تعدد طرفين ۳۲
 • ۳-۴٫ تشبيه بليغ ۳۵
 • ۳-۵٫ تمثيل و اسلوب معادله ۳۶
 • فصل چهارم: استعاره
 • ۴-۱٫ استعاره ۴۳
 • ۴-۲٫ بخش اول: استعاره‌ي مصرحه ۴۴
 • ۴-۳٫ بخش دوم: استعاره‌ي مكنيه ۵۴
 • ۴-۴-بخش سوم: تشخيص ۵۵
 • ۴-۵٫ بخش چهارم: اضافه‌ي استعاري ۵۸
 • فصل پنجم: كنايه
 • ۵-۱٫ كنايه ۶۱
 • ۵-۲٫ انواع كنايه ۶۱
 • ۵-۳٫ گونه‌هاي كنايه بر پايه‌ي وسائط ۶۲
 • ۵-۴٫ كنايه بر پايه‌ي مكنّيٌ عنه ۶۶
 • ۵-۵٫ عناصر كنايه در غزليّات نظيري نيشابوري ۷۰
 • ۵-۶٫ عناصر قرآني ۷۱
 • ۵-۷٫ عناصر اساطيري ۷۲
 • ۵-۸٫ عناصر تاريخي ۷۲
 • ۵-۹٫ عناصر آداب اجتماعي، مذهبي و عاميانه ۷۴
 • ۵-۱۰٫ مجاز ۷۵
 • ۵-۱۱٫ علاقه‌ي حال و محل يا ظرف و مظروف ۷۶
 • ۵-۱۲٫ علاقه‌ي كليت و جزئيت ۸۰
 • ۵-۱۳٫ علاقه‌ي ماكان و مايكون ۸۲
 • ۵-۱۴٫ علاقه‌ي سببيت يا علت و معلول ۸۵
 • ۵-۱۵٫ مجاز به علاقه‌ي لازميت و ملزوميت ۸۵
 • ۵-۱۶٫ مجاز به علاقه‌ي آليت ۸۸
 • ۵-۱۷٫ علاقه‌ي خاص و عام ۸۹
 • نتيجه گيري ۹۰
 •  منابع: ۹۳
 • منابع: ۹۴

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0