ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی : پایان نامه ارشد حقوق

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی:

«ضرر جمعي» اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، «ضرر شخصي» محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌شود. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد.

در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراین، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.

اهداف مشخص تحقيق

 • ارائه مقاله ای مناسب در خصوص جبران ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران .
 • ایجاد انگیزه برای پیشبرد و تقویت جبران های مربوط به ضررهای جمعی در حقوق ایران .
 • ارائه راهکارهای مناسب در برخورد با دعاوی مربوط به زیانهای جمعی در محاکم قضایی ایران .
 • ارائه تحقیقی کاربردی و مناسب برای مراکز علمی و پژوهشی و رفع نسبی نواقص پژوهشی درباره موضوع.
 • آگاهی بخشیدن به جامعه حقوقی در خصوص جبران این نوع ضررها و پیامدهای آن در مسئولیت مدنی.

سؤالات اصلی تحقیق

 • مفهوم ضررجمعی در رابطه با ضرر شخصی چیست؟
 • ارکان مسولیت مدنی در وقوع ضرر جمعی به چه صورت است؟
 • در دعاوی ضررجمعی، دادگاه باید به نفع چه کسی عامل زیان را محکوم به جبران خسارت کند؟
 • راهکارهای جبران زیانهای جمعی کدامند ؟

فهرست مطالب پایان نامه ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی:

 • چکیده ۱
 • مقدمه  ۲
 • الف- بيان مسأله  ۲
 • ب ضرورت تحقيق  ۲
 • ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه  ۳
 • د–نوآوري در تحقيق  ۳
 • ه- اهداف مشخص تحقيق  ۳
 • و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران  ۳
 • ز-  سؤالات اصلی تحقیق  ۴
 • ح-  فرضيه‏هاي تحقیق  ۴
 • ط-روش شناسی تحقیق  ۴
 • فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان
 • مبحث اول- مسئولیت مدنی  ۷
 • بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی  ۸
 • بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی  ۸
 • بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی  ۹
 • الف- وجوه مشترک   ۹
 • ب- وجوه افتراق  ۱۰
 • بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری   ۱۰
 • الف- وجوه اشتراک   ۱۱
 • ب- وجوه افتراق  ۱۱
 • مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی  ۱۲
 • گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی   ۱۳
 • گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد ۱۳
 • مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی  ۱۴
 • گفتار اول- نظریۀ تقصیر  ۱۴
 • گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) ۱۴
 • گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق  ۱۵
 • مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی  ۱۶
 • گفتار اول – وجود ضرر  ۱۶
 • بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت   ۱۸
 • الف- ضرر مادی   ۱۸
 • ۱- ضرر به عین  ۱۸
 • ۲- ضرر به منفعت   ۱۸
 • ۲-۱-فوت منفعت   ۱۹
 • ۲-۲-عدم النفع  ۲۰
 • ۲-۳- تفویت منفعت   ۲۱
 • ۲- ۴- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت   ۲۱
 • ۲-۵- فرصت های از دست رفته  ۲۲
 • ب- ضرر معنوی   ۲۳
 • ۱- مفهوم زیان معنوی   ۲۳
 • ۲ – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی   ۲۴
 • ۳- مصادیق خسارت های معنوی   ۲۶
 • ۳-۱- صدمات جسمی و جانی  ۲۶
 • ۳-۲- تضییع حقوق مالکیت فکری   ۲۷
 • ۳-۲-۱- مفهوم مالکیت فکری   ۲۷
 • ۳-۲-۲- انواع حقوق مالکیت معنوی   ۲۸
 • ۳-۲-۲-۱-مالکیت صنعتی  ۲۹
 • ۳-۲-۲-۲- مالیکت ادبی- هنری   ۲۹
 • ۳-۲-۳- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران  ۳۰
 • ۳-۲-۴- نقص های قانونی  ۳۰
 • بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده ۳۱
 • الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی  ۳۱
 • ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی  ۳۲
 • ۱-  مفهوم شخص حقوقي  ۳۲
 • ۲- قواعد مشترك اشخاص حقوقي  ۳۲
 • ۲-۱- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی  ۳۲
 • ۲-۲- اصل صلاحیت منحصر و تخصص    ۳۳
 • ۲-۳- اصل حاكميت قانون  ۳۴
 • ۳- اقسام اشخاص حقوقي  ۳۴
 • ۳-۱- اشخاص  حقوقی حقوق عمومي  ۳۴
 • ۳-۲- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي  ۳۵
 • ۳-۲-۱- شركت‌هاي تجاري   ۳۵
 • ۳-۲-۲- مؤسسات غيرتجاري   ۳۶
 • ۳-۲-۳- موقوفات   ۳۷
 • ۳-۲-۳-۱- وقف عام ۳۸
 • ۳-۲-۳-۲- وقف خاص    ۳۸
 • ۴- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي  ۳۸
 • ۵- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي  ۳۹
 • ۶- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي  ۴۰
 • ۶-۱- نظريه پذیرش مسئولیت كيفري اشخاص حقوقي  ۴۰
 • ۶-۲-نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي  ۴۱
 • ۶-۳- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها ۴۲
 • ۶-۴- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران  ۴۳
 • بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها ۴۴
 • الف- ضرر شخصي  ۴۴
 • ب- ضرر جمعی  ۴۵
 • بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه  ۴۶
 • گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار  ۵۰
 • بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار  ۵۰
 • بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار  ۵۰
 • گفتار سوم- احراز رابطه سببیت   ۵۱
 • بند اول- نظریه برابری اسباب   ۵۲
 • بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب   ۵۳
 • بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی  ۵۴
 • بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه  ۵۵
 • بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر  ۵۶
 • فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
 • مبحث اول- ضرر جمعي و مبانی آن  ۵۹
 • گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي  ۵۹
 • گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی  ۶۲
 • گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي  ۶۴
 • بند اول- وجوه اشتراک   ۶۴
 • بند دوم- وجوه تمایز  ۶۴
 • گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی  ۶۶
 • بند اول-مفهوم معاصر حق  ۶۷
 • الف-نسل اول حق‌ها ۶۷
 • ب-نسل دوم حق‌ها ۶۸
 • ج-نسل سوم حق‌ها ۶۹
 • بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی  ۶۹
 • مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی  ۷۴
 • گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل  ۷۵
 • بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غیرمتشکل  ۷۵
 • بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غیر متشکل  ۷۶
 • گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل  ۷۷
 • گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی  ۷۷
 • بند اول-ضررهای زیست- محیطی  ۷۷
 • الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محیط‌زیست   ۷۹
 • ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محیط‌زیست   ۸۱
 • ۱-گستردگي صاحبان حقوق  ۸۱
 • ۲-گستردگي موضوع  ۸۱
 • ۳-نفي تعلق حق بر جامعه  ۸۲
 • ۴-تضعيف حقوق بشر  ۸۲
 • ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست   ۸۳
 • ۱-مقتضيات زندگي مدرن و حق‌هاي جديد ۸۳
 • ۲-مفهوم حقوقي جامعه و فرد ۸۳
 • ۳-شكل‌گيري مؤلفه‌هاي جديد حق بر محیط‌زیست   ۸۴
 • بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران  ۸۵
 • الف- تخريب محیط زیست   ۸۵
 • ۱- مفهوم جرم تخریب: ۸۵
 • ۲- عنصر مادی جرم تخریب   ۸۶
 • ب- شكار و صيد غیرقانونی  ۸۷
 • ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع  ۸۹
 • د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي  ۹۰
 • هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي  ۹۱
 • و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي  ۹۲
 • بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی  ۹۳
 • الف-آزادي تجمع و تظاهرات   ۹۳
 • ب-آزادي تشكل  ۹۴
 • ج-تشكل هاي خاص    ۹۴
 • د-آزادي فكري   ۹۴
 • هـ-آزادي اطلاعات   ۹۵
 • و- آزادي انديشه و عقيده ۹۶
 • ز- آزادي بيان  ۹۶
 • گفتار اول- شیوه های جبران  ۹۷
 • بند اول- پرداخت پول  ۹۷
 •  بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران  ۱۰۰
 • بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران  ۱۰۲
 • بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن  ۱۰۲
 • گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی  ۱۰۲
 • بند اول- اصل پیشگیری   ۱۰۲
 • بند دوم- اصل احتياط  ۱۰۲
 • مبحث چهارم- دعوای جمعی  ۱۰۴
 • گفتار اول- مفهوم و مزایای دعواي جمعي  ۱۰۴
 • بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی  ۱۰۴
 • بند اول- خواهان در دعواي جمعي  ۱۱۰
 • الف-در حقوق ایران  ۱۱۰
 • ب- در اسناد بین المللی  ۱۱۲
 • ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی  ۱۱۶
 • بند دوم- خوانده دعوای جمعی  ۱۱۷
 • گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی  ۱۱۹
 • بند اول- حقوق امریکا ۱۲۰
 • بند دوم- حقوق انگلستان  ۱۲۰
 • بند سوم- حقوق فرانسه  ۱۲۰
 • بند چهارم- كبك كانادا ۱۲۴
 • گفتار چهارم- رويه قضايي حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران  ۱۲۵
 • فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مبحث اول:خلاصه فصول  ۱۲۹
 • گفتار اول: خلاصه فصل اول  ۱۲۹
 • گفتار دوم- خلاصه فصل دوم ۱۳۲
 • مبحث سوم: پیشنهادات   ۱۴۰
 • منابع و مآخذ ۱۴۲
 • چکیده انگلیسی  II

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0