ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضرورت  ثبت نکاح  و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده  ضرورت  ثبت نکاح  و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن

ازدواج پیمان و اتحاد مقّدس و ملکوتی و مسئله قابل احترام وکاملاً قانونی بین زن و مرد خصوصاً مسلمانان برای شرکت درزندگی و تضمین بقای نوع و ایثار و محبت و سنت رسول نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت (ص) است ( النکاح سنتی ).

بُعد طبیعی نیاز به همدل و گریز از تنهائی و ایجاد خلاقیت و حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از جرم از مزایای این امر خطیر است.

برعکس موضوع طلاق اگر چه به فرمان ذات مقدس احدیت تجویز شده است و اینکه مقید به شروط سنگینی است وبه کراهت اجازه داده شد و تقریباً آخرین راه محسوب می گردد اما باعث مخالفت از مفسده خواهد بود(محظور فی نفسه و مباح للضروره) وجود فرزندان و موضوعاتی چون اثبات ارث و نسب وامثالهم موجب می گردند که این امور درقالبی صحیح و منظم و بشکلی کاملاً قابل ثبوت و شایسته درآید از جمله این قالب ها ثبت وقایع ازدواج و طلاق است تا قبل از سال ۱۳۱۰ شمسی این امور به ثبت نمی رسید و جز سندی که عاقد و شهود قضیه تنظیم و امضاء می نمودند و در اختیار طرفین قرار می گرفت سند دیگری وجود نداشت.

غرض از تصویب قانون ازدواج درسال ۱۳۱۰ و هدف اصلی قانون گذار سروسامان دادن به بی نظمی ها و رسمی نمودن وقایع ازدواج وطلاق بود و ثانیاً اجباری نمودن ثبت بود که به همین لحاظ درماده اول این قانون به وزارت دادگستری اختیار داده شده که آئین نامه ای به منظور تأسیس دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق تنظیم نموده تابر اساس آن آئین نامه دفاتررسمی ازدواج و طلاق تأسیس شود.

چون این دفاتر وجود نداشت و از طرفی آئین نامه تنظیمی بموجب قانون تکلیف ایجاد می نمود وزارت دادگستری شروع به تأسیس دفاتر مذکور درسراسر کشور نمود و چون درحوزه ای تعداد دفاتر به حد کفایت می رسید آگهی مورد نظر قانون را منتشر و در آن از مردم می خواست که ازدواج ها را ظرف بیست روز به ثبت برسانند.

این دفاتر دارای ساعت کار منظم و دفاتر مرتب بوده و وقایع را که به ترتیب و بدون دستکاری در جلوتر یا عقب تر رساندن آن به ثبت می رسانند این نکات برای روشن ساختن هویت طرفین و کیفیت عقد ازدواج و یا طلاق و تاریخ دقیق آنها لازم بوده و حتماً باید به امضاء زوجین و معرفین و شهود قضیه برسد.

نتیجه عدم ثبت ازدواج مجازات زوج و عاقد و آثار مترتب برآن بوجود آمدن قرابت های نسبی است که چه کسانی از یکدیگرارث برده و اولاد حق داشتن نام خانوادگی و ایجاد ولایت قهری ونفقه وحضانت و تعلیم و تربیت فرزندان در پی دارد

واژگان کلیدی : نکاح، طلاق، ثبت، سند، عقد، فسخ، حضانت، ارث.

 

 فهرست ضرورت  ثبت نکاح  و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن

 • اهداف تحقیق: ‌ز
 • سوالات تحقیق: ‌ز
 • چارچوب نظری تحقیق. ‌ز
 • مدل تحقیق. ‌ز
 • روش تحقیق. ‌ز
 • اهداف تحقیق: ‌ز
 • سوالات تحقیق: ‌ز
 • چارچوب نظری تحقیق. ‌ز
 • مدل تحقیق. ‌ز
 • روش تحقیق. ‌ز
 • چکیده ۱
 • بیان مساله: ۳
 • اهمیت تحقیق: ۳
 • اهداف تحقیق: ۴
 • سوالات تحقیق: ۴
 • چارچوب نظری تحقیق. ۴
 • مدل تحقیق. ۴
 • روش تحقیق. ۵
 • روش گرداوری تحقیق. ۵
 • فصل اول: ۷
 • تبیین مفاهیم و تاریخچه بحث.. ۷
 • ۱-۱٫ تبیین مفاهیم ۸
 • ۱-۱-۱٫ تعریف ثبت.. ۸
 • ۱-۱-۲٫تعریف نکاح. ۹
 • ۱-۱-۲-۱٫ تعریف لغوی نکاح. ۹
 • ۱-۱-۲-۲٫ تعریف نکاح از دیدگاه فقها ۱۱
 • ۱-۱-۲-۳٫ تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان. ۱۱
 • ۱-۱-۳٫ نکاح منقطع. ۱۵
 • ۱-۱-۳-۱٫ تعریف لغوی متعه. ۱۵
 • ۱-۱-۳-۲٫ تعریف اصطلاحی نکاح متعه. ۱۶
 • ۱-۱-۳-۳٫ مبانی فقهی ازدواج موقت.. ۱۷
 • ۱-۱-۳-۴٫ تفاوت نکاح منقطع با دائم ۱۸
 • ۱-۱-۴٫ انواع ازدواج در اسلام ۲۰
 • ۱-۱-۷٫ تعریف طلاق. ۲۱
 • ۱-۱-۷-۱٫ تعریف لغوي.. ۲۱
 • ۱-۱-۷-۲٫ تعریف اصطلاحي طلاق. ۲۱
 • ۱-۱-۸٫ فسخ نکاح. ۲۲
 • ۱-۱-۹٫ ضمانت اجرای مدنی. ۲۴
 • ۱-۲٫ بررسی بستر تاریخی ثبت نکاح و طلاق و مستندات شرعی و قانونی آن. ۲۵
 • ۱-۲-۱٫ بستر تاریخی ثبت نکاح و طلاق. ۲۵
 • ۱-۲-۱-۱٫ لزوم ثبت اسناد ازدواج و طلاق در مقررات قبل از انقلاب اسلامی. ۲۶
 • ۱-۲-۱-۲٫ لزوم ثبت اسناد ازدواج و طلاق در مقررات بعد از انقلاب اسلامی. ۲۸
 • ۱-۲-۲٫ مستندات شرعی و قانونی ثبت ازدواج و طلاق. ۳۱
 • ۱-۲-۲-۱٫ مبانی فقهی ثبت احوال. ۳۱
 • مصالح از دیدگاه اهل سنت.. ۳۳
 • ب) دلیل عقلی. ۳۶
 • ج) سیره عقلاء. ۳۶
 • ۱-۲-۳٫ مبانی و مستندات قرآنی. ۴۰
 • ۱-۲-۳٫ مستندات قانونی. ۴۱
 • فصل دوم: ۴۳
 • مقررات و تشریفات نکاح و انحلال آن با رویکردی آسیب ‌شناسانه. ۴۳
 • ۲-۱٫ مقررات و تشریفات ثبت نکاح دایم ۴۴
 • ۲-۱-۱٫ سن قانونی زوجین. ۴۴
 • ۲-۱-۲٫ اصل شناسنامه زوجین. ۴۵
 • ۲-۱-۳٫ امضاي سند ۴۵
 • ۲-۱-۴٫ اخذ گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج: ۴۶
 • ۲-۱-۵٫  نکاح اشخاص كر، گنگ يا كور. ۴۷
 • ۲-۱-۶٫ ثبت مهريه غيرمنقول. ۴۷
 • ۲-۱-۷٫ توکیل به غیر. ۴۹
 • ۲-۱-۸٫ لزوم اجازه پدر یا جد پدری زوجه. ۴۹
 • ۲-۱-۹٫ ازدواج مطلقه رجعیه. ۵۰
 • ۲-۱-۱۰٫ لزوم مجرد بودن مرد ۵۱
 • ۲-۱-۱۱٫ حضور شهود و معرفین. ۵۱
 • ۲-۲٫ مقررات و تشریفات ثبت نکاح منقطع. ۵۲
 • ۲-۳٫ مقررات و تشریفات طلاق. ۵۲
 • ۲-۳-۱٫ ثبت طلاق توافقی (بائن) ۵۴
 • ۲-۳-۱-۱٫ در صورتی که زوجین حاضر باشند: ۵۴
 • ۲-۳-۱-۲٫  در صورتی که زوج حاضر باشد و زوجه ممانعت نماید: ۵۴
 • ۲-۳-۱-۳در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه: ۵۵
 • ۲-۳-۲٫ ثبت طلاق بائن(یکطرفه) ۵۶
 • ۲-۳-۳٫ ثبت طلاق رجعی. ۵۷
 • ۲-۳-۴٫ ثبت طلاق رجعی از جانب زوج(یکطرفه) ۵۸
 • ۲-۴٫ ثبت فسخ نکاح. ۵۸
 • ۲-۵٫  ثبت بذل مدت در نکاح منقطع. ۵۹
 • ۱- بذل مدت از سوی زوج. ۵۹
 • ۲-۶٫  ثبت رجوع. ۶۰
 • ۲-۶-۱٫ رجوع در طلاق بائن(خلع، مبارات) ۶۰
 • ۲-۶-۲٫ رجوع در طلاق رجعی. ۶۱
 • ۲-۷٫ ثبت نکاح ایرانیان مقیم خارج. ۶۱
 • ۲-۷-۱٫ ثبت ازدواج تبعه ایرانی با تبعه خارجی. ۶۲
 • ۱- نظریه ارادی بودن. ۶۶
 • ۲- نظریه غیر ارادی بودن. ۶۷
 • ۳- نظریه سوم ۶۷
 • ۴- نظریه چهارم ۶۷
 • فصل سوم: ۶۹
 • شرایط، اهداف و آثار ثبت ازدواج و طلاق. ۶۹
 • ۳-۱٫ شرایط ثبت اسناد نکاح. ۷۰
 • سند در معنای عام ۷۰
 • سند در معنی خاص… ۷۰
 • ۳-۱-۱٫ شرایط شکلی. ۷۵
 • ۳-۱-۱-۱٫ تنظیم سند بر روی اوراق رسمی چاپی. ۷۵
 • ۳-۱-۱-۲٫  تنظیم به زبان فارسی. ۷۵
 • ۳-۱-۱-۳٫ الصاق تمبر. ۷۶
 • ۳-۱-۱-۴٫  پرداخت حق التحریر و حق الثبت.. ۷۶
 • ۳-۱-۱-۵٫ لزوم مهر و امضاء: ۷۶
 • ۳-۱-۱-۶٫ تاریخ و شماره سند رسمی. ۷۶
 • ۳-۱-۲٫ شرایط ماهوی سند ۷۷
 • ۳-۱-۲-۱٫ صلاحیت تنظیم کننده سند ۷۷
 • ۳-۱-۲-۲٫ اهلیت متعاقدین. ۷۸
 • ۳-۱-۲-۳٫ قصد و رضای طرفین معامله. ۷۹
 • ۳-۱-۲-۴٫ مشروعیت جهت عقد و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه. ۸۰
 • ۳-۲٫ اهداف ثبت اسناد رسمی ازدواج و طلاق. ۸۱
 • ۳-۲-۱٫ اطمینان از صحت نکاح. ۸۱
 • ۳-۲-۱-۱٫ تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین. ۸۱
 • ۳-۲-۲٫ پیشگیری از اختلافات.. ۸۳
 • ۳-۲-۳٫ سهولت اثبات حقوق زوجین. ۸۳
 • ۳-۳٫ آثار ثبت ازدواج و طلاق. ۸۴
 • ۳-۳-۱٫ اعتبار مندرجات و محتویات اسناد رسمی. ۸۴
 • ۳-۳-۲٫ مزایای اسناد رسمی. ۸۵
 • ۳-۳-۳٫ اعتبار اسناد رسمی در دعوی راجع به سند رسمی. ۸۶
 • ۳-۳-۴٫ غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف.. ۸۷
 • فصل چهارم: ۸۹
 • ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت های.. ۸۹
 • اجرای مدنی آن. ۸۹
 • ۴-۱٫ ضرورت های حقوقی و اجتماعی ثبت نکاح. ۹۰
 • ۴-۲٫ ضرورت ثبت نکاح دوم ۹۲
 • ۴-۳٫ ضرورت ثبت نکاح منقطع. ۹۴
 • ۴-۳-۱٫ مشکلات عملی عدم ثبت نکاح متعه. ۹۶
 • ۴-۳-۲٫ راههای پیش گیری از سوء استفاده ۹۷
 • ۴-۳-۲-۱٫ ثبت ازدواج موقت.. ۹۸
 • ۴-۳-۲-۲٫ نقد و بررسی ایرادات وارده بر ثبت نکاح متعه. ۹۹
 • ۴-۴٫ نقد و بررسی ثبت نکاح در قانون جدید حمایت از خانواده ۱۰۰
 • ۴-۴-۱٫ تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح. ۱۰۰
 • ۴-۴-۲٫ الزام به ثبت نکاح دائم ۱۰۱
 • ۴-۴-۳٫ اصلاح نگارشی. ۱۰۲
 • ۴-۴-۴٫ عدم الزام ثبت ازدواج موقت.. ۱۰۲
 • ۴-۵٫ ضرورت های حقوقی و اجتماعی ثبت طلاق. ۱۰۴
 • ۴-۶٫ ضرورت ثبت نکاح دائم در حقوق تطبیقی. ۱۰۴
 • ۴-۷٫ ضمانت اجرای ثبت نکاح و تفسیر نظریه شورای نگهبان. ۱۰۶
 • نتیجه گیری.. ۱۱۲
 • منابع و مآخذ ۱۱۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0