بررسی ضريب رفتار سازه‌های فولادی با سيستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانويی :پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

بررسی ضريب رفتار سازه‌های فولادی با سيستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانويی :پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوان بررسی ضريب رفتار سازه‌های فولادی با سيستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانويی  در ۱۶۰  صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده تحقیق بررسی ضريب رفتار سازه‌های فولادی با سيستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانويی:

اساسي‌ترين هدف در طراحي لرزه‌اي سازه‌ها جلوگيري از فرو ريزش سازه در هنگام زلزله‌هاي شديد مي‌باشد كه پايه تئوري حاكم بر رفتار لرزه‌اي مي‌باشد نتيجه بررسي رفتار غيرخطي سازه در هنگام زلزله و مقاومت ناشي از عملكرد غيرخطي سازه در هنگام زلزله و مقاومت ناشي از عملكرد غيرخطي آن در آيين‌نامه‌ها و مقررات طرح لرزه‌اي معرفي عددي تحت عنوان ضريب رفتار جهت تقليل نيروي طراحي خطي به منظور هدايت سازه به عملكرد غيرخطي بوده است. يكي از سيستم‌هاي باربر لرزه‌اي كه از لحاظ شكل‌پذيري و اقتصادي بودن مورد توجه قرار گرفته است، سيستم مهاربند زانويي مي‌باشد.

در سيستم مهاربند زانويي حداقل يك انتهاي بادبند قطري به جاي اتصال به محل برخورد تير به ستون به عضو زانويي كه به طور مايل مابين تير و ستون قرار مي‌گيرد وصل مي‌شود. عضو قطري تأمين كننده سختي سيستم است در حاليكه شكل‌پذيري تحت اثر بارهاي جانبي از طريق جاري شدن خمشي عضو زانويي بدست مي‌آيد و عضو زانويي مانند يك فيوز شكل‌پذير عمل مي‌كند و مانع از كمانش عضو قطري مي‌شود. براي بدست آوردن ضريب رفتار يك مسئله كه براي بهسازي لرزه‌اي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد بايد رفتار خطي و غيرخطي سازه با يكديگر مقايسه شود.

در اين تحقيق روش يانگ براي بدست آوردن ضريب رفتار سازه‌ها معرفي و به صورت كامل شرح داده مي‌شود. پس از طراحي اوليه سازه، شكل‌پذيري سازه به روش تحليل استاتيكي غيرخطي(بار افزون-Pushover) مورد بررسي قرار مي‌گيرد و زمان تشكيل اولين مفصل پلاستيك و مراحل بعد از آن تا انهدام كلي سازه مشخص مي‌شود. با اسفتاده از تحليل غيرخطي و همچنين نمودار برش پايه – تغيير مكان، پارامترهاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار به روش يانگ مانند شكل پذيري و مقاومت افزون و ضريب نسبت تنش مجاز و همچنين ميزان تغيير مكان هدف و … قابل محاسبه مي‌باشد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق براي محاسبه ضريب رفتار، نشان‌دهندة مقادير متفاوت در ترازهاي ارتفاعي متفاوت مي‌باشد. همچنين مقدار ضريب رفتار در سازه‌هاي با عملكرد لرزه‌اي نامناسب در يك تراز ارتفاعي مي‌تواند كمتر از مقدار ميانگين بدست آمده در ساير مدل‌ها باشد.

كليد واژه: ضريب رفتار- مهاربند زانويي- شكل‌پذيري- بهسازي لرزه‌اي- سازه فولادي-روش بار افزون

 

لزوم انجام تحقیق:

روش‌های کمی و کیفی گوناگونی برای ارزیابی مقاومت لرزه‌ای سازه‌های متفاوت وجود دارد. عمدتاً روش‌های کیفی، فقط سازه‌های ضعیف را از سازه‌های قوی تفکیک می‌کند و قادر به تعیین درجه ضعف یا قوت سازه نمی‌باشد امّا در روش‌های کمی ساختمان با دقت و جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در این روش‌ها عموماً مدل‌سازی کامپیوتری و تحلیل غیر خطی روی سازه ضروری می‌باشد.

تعیین میزان جذب انرژی در مرحله غیر ارتجاعی مستلزم انجام تحلیل غیر خطی می‌باشد که به دلیل پیچیدگی و وقت‌گیر بودن در حد کارهای تحقیقاتی باقی مانده است. همچنین با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، ضریب رفتار در طراحی لرزه‌ای نقش بسیار مهمی دارد و پایه و اساس فلسفه طراحی بر آن استوار است. ولی از دقت کافی برخوردار نبوده و آیین نامه‌ها در تعیین مقدار آن دقت کافی نداشته‌اند که در برخی از موارد باعث عدم اطمینان در طراحی لرزه‌ای می‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان اطمینان داشت که سازه در زلزله‌های شدید بتواند احتیاجات لرزه‌ای مانند شکل‌پذیری و مقاومت را به خوبی تأمین کند و در نهایت پایدار بماند و تلفات جانی کمینه داشته باشد.

امروزه با مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام گرفته است مبانی اصلی رفتاری سازه و تعیین ضریب رفتاری شناخته شده است.

مسأله مهم در این بین، محاسبه و تخمین مقادیر شکل‌پذیری و اضافه مقاومت سازه و به دست آوردن ضریب رفتار مي‌باشد که در آیین نامه‌ها به اعدادی برای این مقادیر بسنده شده است. این اعداد و ارقام با توجه به نوع سیستم سازه‌ای و نیز طراحی قاب‌ها متغیر می‌باشد. به طور کلی نمی‌توان برای یک نوع سازه و برای تمام محدوده‌های پریودی آن یک ضریب اضافه مقاومت و یک ضریب شکل‌پذیری یکسان در نظر گرفت و این مقادیر تمامی به نوع سازه و فرم آن بستگی دارد. روش طراحی و اعمال محدودیت‌های طراحی در مقادیر اضافه مقاومت و شکل‌پذیری سازه و در نهایت بر روی ضریب رفتار بسیار موثر می‌باشد.

هدف این پایان‌نامه مطالعه و به دست آوردن ضریب رفتار نوعی سیستم سازه‌ای می‌باشد که در آیین‌نامه ایران برای این نوع سیستم سازه‌ای که سیستم سازه فولادی با مهاربند زانویی می‌باشد هیچ گونه ضریب رفتاری ارائه نشده است. از آنجایی که محاسبه و به دست آوردن این ضریب پیچیده و مشکل بوده و با استفاده از یک تحلیل غیر خطی باید انجام پذیرد که امکان آن برای بسیاری از مهندسان نمی‌باشد لازم دیدیم تا با به دست آوردن این ضریب رفتار برای این نوع سیستم سازه‌ای، اطمینان در طراحی لرزه‌ای را برای مهندسین طراحی که قصد استفاده از این نوع سیستم سازه‌ای را دارد به وجود آورد.

در این تحقیق تلاش شده است که با در نظر گرفتن شکل‌پذیری و پارامترهای موثر بر ضریب رفتار به ارائه ضریب رفتار، مناسب برای این نوع سیستم سازه‌ای پرداخته شود تا مهندسین طراح برای استفاده از این نوع سیستم سازه‌ای که هیچ گونه ضریب رفتار مناسبی تا کنون برای آن به دست نیامده است و در آیین نامه نیز موجود نمی‌باشد دچار سردرگمی نشده و بتوانند از این ضریب رفتار استفاده کنند.

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی ضريب رفتار سازه‌های فولادی

۱- فصل اول: كليات تحقيق…………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۲- تاريخچه-ضريب رفتار ………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- تاریخچه- بادبند زانویی ……………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴- طرح لرزه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶- لزوم انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-  روند پیش رو …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲- فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع ………………………………………………………… ۱۱

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲- رفتار سازه در برابر زلزله ………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱- اثر انواع زوال و کمانش در سازه ………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۲- منحنی چرخه هیسترزیس …………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳- اصول و فلسفه طراحی لرزه‌ای ……………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳- مفهوم ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۱- پارامترهای موثر بر ضریب رفتار …………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۱-۱- شکل‌پذیری ……………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-۱-۲- ضریب مقاومت افزون(اضافه مقاومت) …………………………………………………………… ۲۷

۲-۳-۱-۳- ضریب نامعینی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۱-۴- ضریب میرایی …………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۴- مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۱- نیومارک و هال …………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۴-۲- لایی و بیگس ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۴-۳- ریدل و نیومارک ………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۴-۴- القادامسی و محرز ………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۴-۵- ریدل، هیدالکو و کروز …………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۴-۶- آرایز و هیدالگو …………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۴-۷- ناسار و کراوینکلر …………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۸- ویدیک، فجفر و فیشینگر ……………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۹- ميراندا و برتراوا ……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۴-۱۰- مروري بر تحقيقات انجام شده بر روي سيستم مهاربند زانويي ……………………. ۴۳

۲-۵- روش‌هاي محاسبه ضريب رفتار ……………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۵-۱- روش‌هاي آمريكايي ………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۵-۱-۱- روش ضريب شكل‌پذيري يوانگ ……………………………………………………………………. ۴۵

۲-۵-۱-۱-۱- فرمول ضريب شكل‌پذيري سازه  …………………………………………………….. ۴۷

۲-۵-۱-۱-۲- فرمول ضريب كاهش نيرو بر اثر شكل‌پذيري  ………………………………. ۴۷

۲-۵-۱-۱-۳- فرمول ضريب مقاومت افزون  …………………………………………………………… ۴۷

۲-۵-۱-۱-۴- فرمول ضريب تنش مجاز (Y) ………………………………………………………………….. 48

۲-۵-۲- فرمول‌بندي ضريب رفتار …………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳- اصول و مباني طراحي لرزه‌اي …………………………………………………………………. ۵۱

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۲- تحليل استاتيكي غير خطي و آناليز Pushover (بار افزون) ………………………………….. ۵۲

۳-۲-۱- توزيع بار جانبي در تحليل استاتيكي غير خطي ………………………………………………. ۵۳

۳-۲-۱-۱- توزيع تواني عمومي ………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۲-۱-۲- توزيع منطبق بر مودها …………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲-۱-۳- توزيع يكنواخت ………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۲-۲- روش FEMA-356 براي تحليل پوش‌آور …………………………………………………………… ۵۸

۳-۳-۱- پاسخ نيرو-تغيير مكان سازه ……………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۳-۲- ارزيابي آزمايشگاهي روابط نيرو-تغيير مكان ……………………………………………………… ۶۲

۳-۴- طراحي بر اساس سطوح عملكرد اجزاء سازه‌اي …………………………………………………….. ۶۳

۳-۴-۱- سطح عملكرد ۱ براي اجزاء سازه‌اي-قابليت استفاده بي‌وقفه ………………………….. ۶۴

۳-۴-۲- سطح عملكرد ۳ براي اجزاي سازه‌اي ايمني جاني …………………………………………… ۶۴

۳-۴-۳- سطح عملكرد ۵ براي اجزاي سازه‌اي-آستانه فرو ريزش …………………………………. ۶۵

۳-۵- بررسي رفتار لرزه‌اي و غير خطي مهاربند زانويي ………………………………………………….. ۶۷

۳-۶- مروري بر سيستم غير فعال مهاربند زانويي …………………………………………………………… ۶۹

۳-۷- مقطع و طول المان زانويي تسليم شونده ……………………………………………………………….. ۷۰

۳-۸- مباني طراحي قاب مهاربند زانويي ………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۹- اندركنش V-M المان‌هاي زانويي ……………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۱۰- الزامات المان‌هاي زانويي ……………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴- فصل چهارم: مدل‌سازي، طراحي و محاسبه پارامترهاي مورد نياز ضريب رفتار.. ۷۸

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲- معرفي نحوه مدل‌سازي و مدل‌هاي مورد بررسي…………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-۱- نحوه مدل‌سازي و محاسبه طول المان زانويي…………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۲- نام‌گذاري مدل‌ها……………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۳- تحليل استاتيكي معادل و طراحي سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي.. ۸۲

۴-۳-۱- محاسبه ضريب زلزله…………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۱-۱- محاسبه ضريب زلزله براي سازه‌های فولادی ۵ طبقه:……………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۱-۲- محاسبه ضريب زلزله براي سازه‌های فولادی ۹ طبقه………………………………………………… ۸۴

۴-۳-۱-۳- محاسبه ضريب زلزله براي مدل‌هاي ۱۳ طبقه……………………………………………… ۸۴

۴-۴- ملاحظات تحليل غير خطي……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۵- تعيين و كنترل ضريب رفتار سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربندي زانويي…….. ۸۶

۴-۵-۱- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-DB-M…………………………………….. 86

۴-۵-۲- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-DB-T……………………………………… 91

۴-۵-۳- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-DB-B……………………………………… 93

۴-۵-۴- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-XB-M…………………………………….. 95

۴-۵-۵- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-XB-T……………………………………… 97

۴-۵-۶- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-XB-B……………………………………… 99

۴-۵-۷- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۹S-DB-M…………………………………. 101

۴-۵-۸- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۹S-DB-T…………………………………… 103

۴-۵-۹- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۹S-DB-B………………………………….. 105

۴-۵-۱۰- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۹S-XB-M………………………………. 107

۴-۵-۱۱- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۹S-XB-T………………………………… 109

۴-۵-۱۲- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۹S-XB-B……………………………….. 111

۴-۵-۱۳- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-XB-M………………………………. 113

۴-۵-۱۴- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۱۳S-DB-T……………………………… 115

۴-۵-۱۵- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۱۳S-DB-B…………………………….. 117

۴-۵-۱۶- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۱۳S-XB-M……………………………. 119

۴-۵-۱۷- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-XB-M………………………………. 121

۴-۵-۱۸- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل ۵S-XB-M………………………………. 123

۵- جمع‌آوري و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………….. ۱۲۶

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۵-۲- ضريب رفتار محاسبه شده……………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۳- ارائه ضريب رفتار جامع………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۴- ارائه ضريب رفتار مناسب بر اساس عملكرد مناسب مدل……………………………………. ۱۲۷

۵-۵- خلاصه نتايج……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۶-  پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

* فهرت منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

پيوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………… 140

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

شكل (۲-۱) تنزل در اثر بار چرخه‌اي ……………………………………………………………………………………….. ۱۲

شكل (۲-۲) رفتار هيسترزيس سازه‌ مناسب و نامناسب ………………………………………………………….. ۱۲

شكل (۲-۳) رفتار قابهاي بادبندي همگرا  …………………………………………………………………………………. ۱۴

شكل (۲-۴) تغييرات انرژي مستهلك شده توسط پديده‌هاي ميرايي و تسليم ……………………… ۱۶

شكل (۲-۵) رابطه بار – تغير مكان در تسليم تدريجي …………………………………………………………… ۱۷

شكل (۲-۶) روند تشكيل مفصل پلاستيك رو نمودار بار جانبي- تغيير مكان ……………………….. ۱۸

شکل (۲-۷) منحني‌هاي شماتيك برش پايه- تغيير مكان ……………………………………………………….. ۱۹

شكل (۲-۸)  پارامترهاي مؤثر بر ضريب رفتار …………………………………………………………………………… ۲۲

شکل (۲-۹) نمايش تغيير مكان قاب …………………………………………………………………………………………. ۲۴

شکل (۲-۱۰) نمايش نمودار نيروهاي قاب ………………………………………………………………………………… ۲۴

شكل (۲-۱۱) رفتار كلي سازه  ………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

شكل (۲-۱۲) اثر ثانويه بر ميرايي لرزج …………………………………………………………………………………….. ۳۳

شکل (۲-۱۳) رابطه بين ضريب شكل‌پذيري و پريود سازه(نيومارك و هال) …………………………. ۳۴

شكل (۲-۱۴) طيف پاسخ شكل‌پذيري ثابت براي سيستم الاستوپلاستيك تحت زلزله ال سنترو       ۳۴

شكل (۲-۱۵) نمودار بدست آمده از تحقيقات ريدل و نيومارك …………………………………………….. ۳۶

شكل (۲-۱۶) ضريب اصلاح مربوط به سيستم چند درجه آزادي …………………………………………. ۳۹

شكل (۲-۱۷) ضريب كاهش نيرو در اثر شكل‌پذيري با پريود ارتعاشي ………………………………….. ۳۹

شكل (۲-۱۸) رابطه خطي ضريب رفتار سازه در مقابل پريود ارتعاشي ………………………………….. ۴۱

شكل (۲-۱۹) تأثير عوامل زمان تناوب و نوع خاك بر ضريب شكل‌پذيري سازه …………………… ۴۲

شكل (۲-۲۰) رفتار كلي سازه ……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

شكل (۳-۱) موقعيت دومين مفصل پلاستيك در منحني پوش‌آور ………………………………………… ۵۲

شكل (۳-۲) نمايش بارگذاري در تحليل پوش‌آور با شرايط متفاوت ……………………………………….. ۵۵

شكل (۳-۳) توزيع متناسب با شكل مود اول ……………………………………………………………………………. ۵۶

شكل (۳-۴) نمودار نيرو تغيير مكان با بارگذاري‌هاي مختلف ………………………………………………….. ۵۷

شكل (۳-۵) منحني نيرو و تغيير مكان و نمودار خطي ايده‌آل شده ……………………………………… ۵۹

شكل (۳-۶) تبديل منحني پوش‌اور به منحني ظرفيت …………………………………………………………… ۶۰

شكل (۳-۷) ايده‌آل‌سازي منحني برش پايه بر حسب تغيير مكان جانبي ……………………………… ۶۱

شكل ( ۳-۸) معرفي سطوح عملكرد ………………………………………………………………………………………….. ۶۴

شكل (۳-۹) نقاط مشخصة سطوح مختلف عملكرد اعضاء سازه‌اي ………………………………………….. ۶۶

شكل (۳-۱۰) سطح عملكرد سازه‌اي …………………………………………………………………………………………. ۶۶

شكل (۳-۱۱) ميله فولادي با سطح مقطع متفاوت ………………………………………………………………….. ۶۷

شكل (۳-۱۲) نمودار تغيير شكل ميله‌هاي فولادي ………………………………………………………………….. ۶۸

شكل (۳-۱۳) مهاربند زانويي و نمودار نيرو تغيير مكان ………………………………………………………….. ۶۹

شكل (۳-۱۴) قاب مهاربندي زانويي در آزمايش بالندرا …………………………………………………………… ۷۳

شكل (۴-۱) انتخاب شكل و زاويه بهينه عضو زانويي………………………………………………………………… ۷۹

شكل (۴-۲) مدل ۵S – DB – M ………………………………………………………………………………………………… 81

شكل‌ (۴-۳) مدل ۹S – XB – B…………………………………………………………………………………………………. 81

شكل (۴-۴) تغيير شكل و نحوه توزيع مفصل پلاستيك در مدل ۵S-DB-M………………………… 87

شكل (۴-۵) نمودار برش پايه – تغيير مكان مدل ۵S-DB-M…………………………………………………. 88

شكل (۴-۶) نمودار برش پايه- تغيير مكان براي مدل۵S-DB-M  با استفاده از ضريب رفتار جديد

شكل (۴-۷) تغيير شكل و نحوه توزيع مفصل پلاستيك براي مدل ۵S-DB-T………………………. 92

شكل (۴-۸) نمودار برش پايه – تغيير مكان مدل ۵S-DB-T……………………………………………………. 92

شكل (۴-۹) تغيير شكل و نحوه توزيع مفصل‌هاي پلاستيك براي مدل ۵S-DB-B………………. 93

شكل (۴-۱۰) نمودار برش پايه – تغيير مكان مدل ۵S-DB-B………………………………………………… 94

شكل(۴-۱۱) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۵S-XB-M…………………………… 95

شكل(۴-۱۲) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۵S-XB-M……………………………………….. 96

شكل(۴-۱۳) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۵S-XB-T…………………………….. 97

شكل(۴-۱۴) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۵S-XB-T…………………………………………. 98

شكل(۴-۱۵) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۵S-XB-B……………………………. 99

شكل(۴-۱۶) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۵S-XB-B……………………………………… 100

شكل(۴-۱۷) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۹S-DB-M ………………………. 101

شكل(۴-۱۸) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۹S-DB-M…………………………………….. 102

شكل(۴-۱۹) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۹S-DB-T ………………………… 103

شكل(۴-۲۰) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۹S-DB-T …………………………………….. 104

شكل(۴-۲۱) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۹S-DB-B ……………………….. 105

شكل(۴-۲۲) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۹S-DB-B ……………………………………. 106

شكل(۴-۲۳) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۹S-XB-M ………………………. 107

شكل(۴-۲۴) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۹S-XB-M …………………………………… 108

شكل(۴-۲۵) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۹S-XB-T………………………….. 109

شكل(۴-۲۶) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۹S-XB-T………………………………………. 110

شكل(۴-۲۷) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۹S-XB-B…………………………. 111

شكل(۴-۲۸) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۹S-XB-B……………………………………… 112

شكل(۴-۲۹) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۱۳S-DB-M……………………… 113

شكل(۴-۳۰) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۱۳S-DB-M………………………………….. 114

شكل(۴-۳۱) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۱۳S-DB-T……………………….. 115

شكل(۴-۳۲) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۱۳S-DB-T……………………………………. 116

شكل(۴-۳۳) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۱۳S-DB-B………………………. 117

شكل(۴-۳۴) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۱۳S-DB-B…………………………………… 118

شكل(۴-۳۵) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۵S-XB-M………………………… 119

شكل(۴-۳۶) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۵S-XB-M…………………………………….. 120

شكل(۴-۳۷) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۵S-XB-M………………………… 121

شكل(۴-۳۸) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۵S-XB-M…………………………………….. 122

شكل(۴-۳۹) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل ۵S-XB-M………………………… 123

شكل(۴-۴۰) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل ۵S-XB-M…………………………………….. 124

 

 

فهرست جداول

جدول (۳-۱) مقادير تجربي ضريب كاهش براي قاب‌هاي فولادي …………………………………………… ۶۳

جدول (۳-۲) اصطلاحات به كار رفته در ۳۵۶-FEMA  و دستورالعمل بهسازي براي سطوح عملكرد اجزاء سازه‌اي ۶۳

جدول (۴-۱) نام تمامي مدل‌هاي مورد بررسي………………………………………………………………………….. ۸۲

جدول (۴-۲) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-DB-M……………….. 88

جدول (۴-۳) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-DB-M……………….. 89

جدول (۴-۴) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-DB-M……………….. 89

جدول (۴-۵) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-DB-M با استفاده از ضريب رفتار جديد     ۹۰

جدول (۴-۶) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-DB-M با استفاده از ضريب رفتار جديد ۹۱

جدول (۴-۷) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي موثر بر آن براي مدل ۵S-DB-M با استفاده از ضريب رفتار جديد    ۹۱

جدول (۴-۸) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-DB-T………………… 93

جدول (۴-۹) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-DB-T…………………………. 93

جدول (۴-۱۰) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-DB-T…………….. 93

جدول (۴-۱۱) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-DB-B…………….. 94

جدول(۴-۱۲) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-DB-B……………………….. 94

جدول (۴-۱۳) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-DB-B……………. 95

جدول (۴-۱۴) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-XB-M……………. 96

جدول(۴-۱۵) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-XB-M………………………. 96

جدول (۴-۱۶) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-XB-M…………… 97

جدول(۴-۱۷) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-XB-T……………….. 98

جدول(۴-۱۸) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-XB-T……………………….. 98

جدول (۴-۱۹) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-XB-T…………….. 99

جدول (۴-۲۰) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-XB-B………….. 100

جدول(۴-۲۱) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-XB-B……………………. 100

جدول (۴-۲۲) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-XB-B…………. 101

جدول (۴-۲۳) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۹S-DB-M…………. 102

جدول(۴-۲۴) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۹S-DB-M…………………… 102

جدول (۴-۲۵) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۹S-DB-M………… 103

جدول (۴-۲۶) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۹S-DB-T…………… 104

جدول(۴-۲۷) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۹S-DB-T…………………….. 104

جدول (۴-۲۸) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۹S-DB-T…………. 105

جدول (۴-۲۹) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۹S-DB-B………….. 106

جدول(۴-۳۰) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۹S-DB-B……………………. 106

جدول (۴-۳۱) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۹S-DB-B…………. 107

جدول (۴-۳۲) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۹S-XB-M…………. 108

جدول(۴-۳۳) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۹S-XB-M…………………… 108

جدول (۴-۳۴) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۹S-XB-M………… 109

جدول (۴-۳۵) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۹S-XB-T…………… 110

جدول(۴-۳۶) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۹S-XB-T…………………….. 110

جدول (۴-۳۷) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۹S-XB-T…………. 111

جدول (۴-۳۸) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۹S-XB-B………….. 112

جدول(۴-۳۹) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۹S-XB-B……………………. 112

جدول (۴-۴۰) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۹S-XB-B…………. 113

جدول (۴-۴۱) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۱۳S-DB-M………. 114

جدول(۴-۴۲) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۱۳S-DB-M…………………. 114

جدول (۴-۴۳) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۱۳S-DB-M……… 115

جدول (۴-۴۴) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۱۳S-DB-T………… 116

جدول(۴-۴۵) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۱۳S-DB-T………………….. 116

جدول (۴-۴۶) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۱۳S-DB-T……….. 117

جدول (۴-۴۷) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۱۳S-DB-B……….. 118

جدول(۴-۴۸) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۱۳S-DB-B………………….. 118

جدول (۴-۴۹) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۱۳S-DB-B………. 119

جدول (۴-۵۰) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-XB-M…………. 120

جدول(۴-۵۱) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-XB-M…………………… 120

جدول (۴-۵۲) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-XB-M………… 121

جدول (۴-۵۳) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-XB-M…………. 122

جدول(۴-۵۴) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-XB-M…………………… 122

جدول (۴-۵۵) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-XB-M………… 123

جدول (۴-۵۶) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل ۵S-XB-M…………. 124

جدول(۴-۵۷) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل ۵S-XB-M…………………… 124

جدول (۴-۵۸) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل ۵S-XB-M………… 125

جدول (۴-۵۹) جمع‌بندي كلي فصل پنجم در غالب جدول………………………………………………….. ۱۲۵

جدول (۵-۱) جمع‌بندي كلي فصل پنجم در غالب جدول(تكراري) …………………………………….. ۱۲۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0