ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ايران و نظام بين المللی حقوق مالكيت فكری : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ايران و نظام بين المللی حقوق مالكيت فكری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ايران و نظام بين المللی حقوق مالكيت فكری” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ايران و نظام بين المللی حقوق مالكيت فكری:

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء    نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع اين تحقيق “ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی”،که به روش توصيفي- تحليلي و از طريق مطالعات و تحقیقات كتابخانه‌اي و فیش برداری با مراجعه به كنوانسيونها و معاهدات بين‌المللي و اسناد و مدارك ارائه شده توسط سازمان جهاني مالكيت معنوي و قوانین ملی از جمله قانون سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است و در تفسير و تجزيه و تحليل داده‌ها از منابع ديگري از جمله كتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرين علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال ۱۳۸۶در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.

 

ضرورت و اهميت تحقيق

علی رغم این که هدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری، تقویت خلاقیت و نوآوری است و منافع حاصل از آن  سود  سرشاری  برای صاحبش بدنبال دارد، ولی سوء  استفاده های  تجاری  ناشی از آن  می تواند خسارات انبوهی را بواسطه نقض حق از طریق عدم وجود قوانینی کار آمد،  کاربردی و کامل بر جامعه تحمیل نماید. علائم تجاري به توليد كنندگان كمك مي‌كنند تا با استفاده از آنها محصولات خود را به سهولت به عامه مردم معرفي نموده و یا از ساير محصولات مشابه در بازار ، متمايز سازند.

لذا، بنظر می رسد که مصادیق نقض حق علامت تجاري در قوانین مالکیت فکری ایران به روشنی تصریح نشده و اگر این ویژگیها و مصداق های نقض حق ذکر می شد، مي‌توانست به مسئولان و مقامات ذیربط كمك كند تا وظايف خود را براي شناخت بهتر و دقیق تر جرائم مرتبط انجام داده و نسبت به        بررسی های كنترل كيفي و ويژگيهاي مورد نظر آنها، درزمینه های ایمنی، سلامت و کیفیت كالاها و از طرفی تبیین نقض حق، رهنمون نمايند.

از این رو، ضرورت ایجاب می نماید تا ضمانت اجراءهای قوی، بازدارنده و گسترده تري وجود داشته باشند که از نقض حقوق دیگران جلو گیری نموده و از سوی دیگر مصادیق نقض در قانون تصریح و تبیین شود تا با استناد به اصل قانونی بودن جرم تصمیمات سلیقه ای اعمال نگردد.

با توجه به مطالب فوق و بیان اهميت علائم تجاري و ضرورت هاي حمايت از آن، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسي ضمانت های اجراء و حمايتهاي داخلي و بين‌المللي اتخاذ شده با رویکرد قانون جدید      سال ۱۳۸۶، بویژه مواد ۴۱ و ۶۱ آن در خصوص علائم مذكور بپردازد و با ارائه نقطه نظراتی هر چند جزئی، گامی موثر در این زمینه بردارد.

 

اهداف تحقيق

۱- بررسی ضمانت اجرای قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶ از زواياي مختلف اجتماعي و اقتصادي در جامعه از طريق تجزیه و تحليل قوانین ملی و بین المللی و همچنین آشنایی بیشتر با نقاط ضعف و قوت قانون جدید در تطابق با معاهدات بین المللی یکی از اهداف این پژوهش می باشد.

۲- ارائه پيشنهاداتي جهت توسعه، بهبود و يا اصلاح  مقرراتي كه بتواند دامنه ضمانت های  اجراء و حمایت های گسترده تری از این حق را اعمال نموده و قابلیت نقض آن را با اعمال ضمانت های بیشتر، تضمین نماید.

۳- باتوجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می توان این سوال را مطرح کرد که با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، باید مصادیق جرائم در قانون تبیین و تصریح شود تا به جرم بودن و ضمانت اجرای آن استناد گردد. لذا، درمواد ۴۱ و۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری این خلاء وجود داشته و مصادیق نقض حق و جرائم مربوطه را تبیین و مشخص ننموده است. از این رو ضرورت ایجاب می نماید تا نسبت به بررسی و مداقه بیشتر در خصوص عواقب و تبعات ناشی از آن، پژوهش عمیق تری صورت پذیرد.

 

فهرست مطالب

تشكر و قدرداني    ا     چكيده   ج

مقدمه و موضوعات روش تحقيق(خلاصه تحقيق)  ط

فصل اوّل: كليات ۰

مقدمه: ۱

مبحث اوّل: مفاهيم و پيشينه علامت تجاري درحقوق ايران و نظام بين الملل ۲

گفتار اوّل: مفاهيم علامت تجاري ۲

گفتار دوّم: پيشينه علامت تجاري ۴

گفتار سوّم: تعريف علامت تجاري ۱۱

گفتارچهارم: انواع علامت تجاري ۱۷

بند اوّل: علائم از حیث طبقه بندی ۲۳

بند دوّم: علائم مرئي ۲۷

كلمه ۲۸

حرف و عدد ۲۹

رنگ ۲۹

تصوير و نقش ۲۹

علامت سه بعد ۳۰

علامت جمعي ۳۱

بند سوّم: علائم نامرئي ۳۱

 

گفتارپنجم:كاربردهاي تجاري ۳۲

تعيين كننده منشاء و كيفيت كالا يا خدمات ۳۳

ابزاري براي استراتژي صنعتي ۳۵

ابزاري براي بازار يابي ۳۵

ابزاري براي استراتژي رقابتي و دفاعي ۳۶

مبحث دوّم: حقوق مالک علائم تجاري ۳۷

گفتار اوّل: روش تحصیل حق برعلائم تجاري ۳۸

بند اوّل: از طريق ثبت علامت ۳۸

بند دوّم: از طريق استفاده مستمر از علامت ۳۹

گفتار دوّم: حقوق انحصاري علائم تجاري ۴۱

بند اوّل: حق بهره برداري انحصاري ۴۳

بند دوّم:حق منع استفاده ديگران ۴۴

گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات ۴۵

بند اوّل: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاري ۴۵

بند دوّم: مصاديق نقض فيزيكي ۴۷

۱- نقض بر اساس يكسان بودن ۴۹

۲- علامت يكسان در كالاها و خدمات مشابه ۵۰

۳- علامت مشابه و كالاها و خدمات ۵۰

بند سوم: مصاديق نقض حق اينترنتي ۵۱

بندچهارم: استثنائات وارده۵۳

فصل دوّم: ضمانت اجراي حقوق علائم تجاري ۵۵

مقدمه ۵۶

مبحث اوّل: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری ۵۷

گفتار اوّل: ضمانت اجراهای بین المللی ۵۹

گفتار دوّم:ضمانت اجراهای ملی ۶۲

گفتار سوّم: اهداف ضمانت اجراي علائم تجاري ۶۴

بند اوّل: پیشگیری از تجاوز به حق ۶۴

بند دوّم: جبران خسارت زیاندیده ۶۵

گفتار سوّم: انواع ضمانت اجرا های علائم تجاری ۶۷

گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجراي علائم تجاری ۶۸

مبحث دوم: ضمانت اجراي مدنی علائم تجاری ۷۱

گفتار اوّل: اهداف ضمانت اجرای مدنی ۷۱

گفتار دوّم: جبران خسارت وارده در گذشته ۷۳

بند اول: مفهوم خسارت ۷۳

بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۷۳

بند سوم: انواع خسارات ناشي از نقض علائم در نظام حقوقی ایران ۷۵

خسارات مادی و معنوی ۷۵

خسارات مستقیم و عدم النفع ۷۶

۱-۲- خسارات معنوی ۷۷

۲-۲- عدم النفع در نظام حقوقی ایران ۸۱

بند چهارم: روشهای جبران خسارت۸۲

۱- محاسبه منافع ۸۳

۲- محاسبه منافع براساس ليسانس ۸۳

۳- خسارت معنوي ۸۴

۴- وجه التزام يا خسارت از پيش تعيين شده ۸۴

گفتار سوم:جلوگيري از استمرارتجاوز به حق و ورود خسارت در آينده ۸۵

بند اوّل: تقاضاي ابطال علائم ۸۵

بند دوّم: منع استعمال علائم نقض كننده ۸۷

بند سوّم: امحاء علائم تجاري نقض شده يا معدوم كردن كالاها ۸۸

بند چهارم: انتشار آگهي در مطبوعات ۸۹

مبحث سوّم: ضمانت اجراي كيفري علائم تجاري ۹۰

مبحث چهارم: اقدامات تاميني و موقتي ۹۴

گفتار اوّل: مفهوم اقدامات تاميني و موقتي ۹۴

۱- تقاضاي تامين دليل ۹۵

۲    – تقاضاي دستور موقت ۹۶

گفتار دوّم: اقسام اقدامات تاميني و موقت ۹۶

بند اوّل: اقدامات تاميني و موقتي براي جلوگيري از وقوع نقض ۹۷

بند دوّم: اقدامات تاميني و موقتي براي جلوگيري از ادامه نقض ۱۰۰

بند سوّم: اقدامات تاميني و موقتي پس از نقض حق ۱۰۱

مبحث پنجم:ضمانت اجراي گمركي و يا تدابير مرزي ۱۰۶

بند اوّل: تدابير مرزي در حقوق ايران ۱۰۷

بند دوّم: تدابير مرزي در اسناد بين المللي ۱۱۱

بند سوّم: اسثنائات وارد بر تدابير مرزي۱۱۳

مبحث ششم: نقش دادگاهها و اداره مالكيت صنعتي در حمايت از علائم تجاري ۱۱۴

گفتار اوّل: نقش دادگاه ۱۱۵

بند اوّل: دادگاه صالحه ۱۱۵

بند دوّم: ذينفع در دعوا ۱۱۶

گفتار دوّم: نقش اداره مالكيت صنعتي۱۱۶

گفتار سوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاري۱۱۸

بند اوّل: نقاط ضعف و قوت قانون ۱۳۸۶ در خصوص ضمانت اجراء ۱۱۹

بند دوّم: عدم كفايت و صراحت قوانين ضمانت اجراء  ۱۲۱

نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع

منابع فارسی

الف)کتب

ب)پایان نامه ها

ج)مقالات و نشریات

د)قوانین و آیین نامه ها

منابع انگليسي

الف) كتب ومقالات

ب) كنوانسيون ها و موافقتنامه ها

مقدمه وموضوعات روش تحقيق

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0