ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی :

عقد ضمان، از مدت‏ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‏دانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت‏ استرداد عین مال را بر عهده‌ی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهده‌ی‏ خسارت وارده بر آن برآید. به عقیده‌ی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است‏ که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای‏ آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارده نیز برآید.

به عقیده‌ی بعضی از علمای علم حقوق، ریشه‌ی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله‌ی مالکیت‏ سایر حقوق فردی و اجتماعی جست‏وجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول‏ انسان‌ها در همه‌ی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل‌ ذینفع (مضمون له) تعهّد می‌کند بدون هیچ گونه  قید و شرط و عند المطالبه‌ یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که‌ مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه‌ به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.

 

واژه‌ی هاي كليدي: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق.

 اهداف تحقیق ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی :

 1. بررسی ضمان از نظر فقهی.
 2. بررسی ضمان از نظر نظام بانکی.
 3. بررسی رابطه‌ی میان تعهدات و مسئولیت‌های ناشی از ضمانت‌های بانکی

روش تحقيق

در اين تحقيق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي از جمله كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه‌ی الكترونيك و… مطالب جمع‌آوري و مورد استفاده واقع گرديد. آن گاه با روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی‌های تحقیقات نظری می‌باشد، مطالب گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل منطقی و عقلانی قرار گرفته است.

 

 محدوديت‌ها و مشكلات

در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نطر و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.

فهرست مطالب ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی :

 • چكيده  ۱
 • مقدمه   ۲
 • فصل اول: کلیات
 • ۱- كليات    ۵
 • ۱-۱- طرح تحقيق    ۵
 • ۱-۱-۱- بيان مسأله   ۵
 • ۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق    ۸
 • ۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق    ۸
 • ۱-۱-۴- اهداف تحقیق    ۸
 • ۱-۱-۵- سوابق تحقیق    ۹
 • ۱-۱-۶- جنبه نوآوري تحقيق    ۱۲
 • ۱-۱-۷- روش تحقيق    ۱۲
 • ۱-۱-۸- محدوديت‌ها و مشكلات    ۱۲
 • ۱-۲- بررسی معنا و مفهوم ضمان   ۱۳
 • ۱-۳- انواع ضمان   ۱۵
 • ۱-۳-۱- تعریف ضمان معاوضی    ۱۶
 • ۱-۳-۲- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف    ۱۷
 • ۱-۴- قاعده‌ی ضمان ید   ۱۹
 • ۱-۴-۱- مستندات قاعده‌ ۱۹
 • ۱-۴-۱-۱- بنای عقلا    ۱۹
 • ۱-۴-۱-۲- سیره  ۲۰
 • ۱-۴-۱-۳- حدیث «عَلَی الیَد»  ۲۰
 • ۱-۴-۲- ید ضمانی و ید امانی    ۲۴
 • ۱-۴-۳- فاعلیت و علیت درفرض تلف    ۲۴
 • ۱-۴-۴- ضمان منافع   ۲۵
 • ۱-۴-۷-۱- منافع مستوفات و غیر مستوفات    ۲۶
 • ۱-۴-۷-۲- منافع گوناگون و متضاد  ۲۸
 • ۱-۴-۷-۳- ضمان کار استیفا شده  ۲۹
 • ۱-۴-۷-۴- ضمان محرومیت از کار  ۲۹
 • ۱-۴-۸- نقد و بررسی    ۳۰
 • ۱-۴-۹- ضمان کار در قوانین جاری    ۳۱
 • ۱-۴-۱۰- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال)  ۳۲
 • ۱-۴-۱۰-۱- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن   ۳۲
 • ۱-۴-۱۰-۲- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال   ۳۴
 • ۱-۴-۱۰-۳- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن   ۳۴
 • ۱-۴-۱۰-۴- پرداخت معادل در صورت تلف عین    ۳۴
 • ۱-۴-۱۵- تعاقب ایدی    ۳۸
 • ۱-۴-۱۶- رابطه‌ی مالک با غاصبان   ۳۹
 • ۱-۴-۱۸- ید صغیر و مجنون   ۴۱
 • فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه
 • ۲- ضمان از منظر فقه امامیه   ۴۳
 • ۲-۱- ضمان از نگاه محقق حلی    ۴۳
 • ۲-۲- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان   ۴۶
 • ۲-۳- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان   ۴۸
 • ۲-۳-۱- شرایط ضمان   ۴۸
 • ۲-۳-۲- عقد ضمان و احکام آن   ۵۰
 • ۲-۳-۳- احکام ضمان   ۵۲
 • ۲-۴- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان   ۵۴
 • ۲-۵- ضمان از منظر امام خمینی (ره)  ۵۶
 • ۲-۵-۱- تعریف عقد ضمان   ۵۶
 • ۲-۵-۲- ارکان عقد ضمان   ۵۷
 • ۲-۵-۳- صیغه‌ی عقد ضمان   ۵۷
 • ۲-۵-۴- شرایط متعاقدین    ۵۷
 • ۲-۵-۵- شرایط صحت ضمان   ۵۷
 • ۲-۵-۶- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان   ۵۹
 • ۲-۵-۷- لازم بودن عقد ضمان   ۵۹
 • ۲-۵-۸- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان   ۵۹
 • ۲-۵-۱۰- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن    ۶۰
 • ۲-۵-۱۱- ترامی در ضامن    ۶۱
 • ۲-۵-۱۲- ضمان به غیر از جنس دین    ۶۲
 • ۲-۵-۱۳- دامنه شمول ضمان   ۶۲
 • ۲-۵-۱۴- ضمان از دین (بدهی) ادعایی    ۶۳
 • ۲-۵-۱۵- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه   ۶۳
 • ۲-۵-۱۶- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع   ۶۳
 • ۲-۵-۱۷- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده  ۶۴
 • ۲-۵-۱۸- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او  ۶۴
 • ۲-۵-۱۹- سایر نکات ضمان   ۶۴
 • ۲-۶- شرط ضمان امین در فقه امامیه   ۶۵
 • ۲-۶-۱- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی    ۶۷
 • ۲-۶-۱-۱- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد   ۶۷
 • ۲-۶-۱-۲- نظریه‌ی بطلان شرط    ۷۰
 • ۲-۶-۱-۳- نظریه‌ی صحت شرط    ۷۵
 • ۲-۶-۲- قلمرو شرط    ۷۸
 • ۲-۶-۳- نتیجه‌ی بحث     ۸۰
 • ۲-۷- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه   ۸۱
 • ۲-۷-۱- قواعد   ۸۲
 • ۲-۷-۱-۱- قاعده‌ی لا ضرر  ۸۳
 • ۲-۷-۱-۲- قاعده‌ی ضمان ید   ۸۳
 • ۲-۷-۱-۳- قاعده‌ی اتلاف‏ ۸۴
 • ۲-۷-۲- روایات‏ ۸۵
 • ۲-۷-۳- بررسی‏ نظرات    ۸۷
 • فصل سوم: بررسی ضمان در نظام بانکی
 • ۳- بررسی ضمان در نظام بانکی    ۹۱
 • ۳-۱- مدت ضمانت‌نامه‌ ۹۲
 • ۳-۲- انواع ضمانت‌نامه‌ ۹۲
 • ۳-۳- انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانت‌نامه‌ ۹۴
 • ۳-۴- کارمزد صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ ۹۶
 • ۳-۴-۱- اخذ تضمین و وثیقه   ۹۸
 • ۳-۵- اسناد تجاری و ضمان   ۹۹
 • ۳-۵-۱- مسئولیت تضامنی    ۹۹
 • ۳-۵-۲- ضمانت در سفته و برات    ۹۹
 • ۳-۵-۳- چک تضمین شده  ۱۰۰
 • ۳-۵-۴- وثائق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال   ۱۰۱
 • ۳-۵-۴-۱- سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت    ۱۰۲
 • ۳-۵-۴-۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت    ۱۰۲
 • ۳-۵-۴-۳- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض الحسنه جاری و پس‌انداز ارزی    ۱۰۲
 • ۳-۵-۴-۴- اوراق مشارکت     ۱۰۲
 • ۳-۵-۴-۵- انواع کالای رهنی امانی    ۱۰۳
 • ۳-۵-۴-۶- کالاهای زیرکلید   ۱۰۳
 • ۳-۵-۴-۷- ضمانت نامه‌ی بانک‌های داخلی و معتبر خارجی    ۱۰۳
 • ۳-۵-۴-۸- قبوض انبارهای عمومی    ۱۰۴
 • ۳-۵-۴-۹- سفته‌های تضمینی    ۱۰۴
 • ۳-۵-۴-۱۰- سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث     ۱۰۴
 • ۳-۵-۴-۱۱- تعهدنامه   ۱۰۵
 • بحث و نتيجه‌گيري    ۱۰۶
 • فهرست منابع   ۱۱۰

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0