بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوع  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه وحقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب  (Word)  ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه :

مسئوليت مدنى به معناى الزام به جبران زيانى است كه شخص با فعل يا ترك غیرعمدی  خود مستقيم يا غيرمستقيم به ديگری وارد كرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه اسلامى و حقوق موضوعه به جاى مسئوليت از واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ايجاد مسئوليت و ضمان, جبران زيان و برقرارى عدالت اسلامى است. برای رسیدن به این هدف در صدر اسلام ضمان جریره مورد امضای شرع قرار گرفت تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. این مسأله در قوانین امروز با عنوان بیمه شکل گرفته است. در ضمان جریره و بیمه، دیه را خطاکار پرداخت نمی کند بلکه ضامن جریره و بیمه گر که هیچ گونه مباشرتی در جنایت ندارند می پردازند. از آن جایی که بیمه از جمله مسایل مستحدث است بسیاری از فقها و حقوقدانان برای اثبات مشروعیت بیمه از موضوعاتی چون ضمان عاقله و ضمان جریره استفاده کرده اند.

هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت یا همان شخص ثالث است و از تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت به این نتیجه رسیدیم که بیمه مسئولیت تنها در بعضی از موارد با ضمان جریره تفاوت دارد اما به طور کلی شبیه ضمان جریره و مشروع است و اشکال های ضمان ما لم یجب و . . . پذیرفته نیست و بیمه نیز همانند ضمان جریره عقدی مستقل است و از مصادیق معامله غرری، حرجی، ضرری، سفهی، ربوی و . . . نیست بلکه از جمله عقودی است که عقلا آن را پذیرفته اند.

کلید واژه ها: ضمان جریره، بیمه مسئولیت، دیه، خطا، ضمان ما لم یجب

 

 تبیین موضوع

دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، ضمان جریره بود که جامعه امروزی به آن عنوان بیمه مسئولیت را داده است.

ضمان جریره و عقد موالات قراردادی بود که به موجب آن یکی از طرفین که او را «ضامن» یا «ولی» می نامیدند متعهد می شد که هرگاه طرف دیگر (مضمون) از روی خطا یا جرم غیر عمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند، ضامن، همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض، پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد و ضمانت هر دو طرف از همدیگر نیز اشکال نداشت.

هم اکنون بیمه نیز استمداد از دیگران برای کم کردن خسارت و مصائب است که یکی از اقسام بیمه، بیمه مسئولیت است. در این قرارداد بیمه گر بیمه گذار را در مقابل ضرر و زیانی که امکان دارد به دیگران وارد کند بیمه می کند.

 

اهمیت موضوع

بیمه مسأله جدیدی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه با آن روبرو هستند. ضمان جریره نیز مسأله ای است که در صدر اسلام مطرح بوده و مورد پذیرش فقه اسلامی قرار گرفته است و گروهی بیمه را به ضمان جریره شباهت داده اند به همین دلیل شایستگی دارد که بیمه با ضمان جریره مقایسه شود و تحقیق شود که آیا مستندات شرعی آن در بیمه نیز قابل تعمیم است؟ هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت است.

 

فهرست مطالب

مقدمه

تبیین موضوع ۲
اهمیت موضوع ۲
سؤال اصلی ۲
سؤالات فرعی ۲
فرضیه ها ۲
پیشینه تحقیق ۳
تاریخچه موضوع ۳
مفاهیم کلیدی۵

فصل اول: ضمان جریره

جریره در لغت و اصطلاح ۱۱

احکام تأسیسی و امضایی ۱۲

امضایی بودن ضمان جریره ۱۳

ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری۱۴

۱-۳-۱٫ مفهوم مسئولیت ۱۵

۱-۳-۲٫ اصل شخصی بودن مسئولیت ۱۶

۱-۳-۳٫ اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام ۱۷

مفهوم عاقله ۱۸

۱-۴-۱٫ عصبه ۱۸

۱-۴-۲٫ ضامن جریره ۲۰

۱-۴-۳٫ امام(ع) ۲۰

علت مسئولیت ضامن جریره(عاقله) ۲۱

بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره ۲۲

۱-۶-۱٫ تعریف عقد و ایقاع ۲۲

۱-۶-۲٫ عقد بودن ضمان جریره ۲۴

شرایط تحقق عقد ۲۴

ارکان عقد ۲۶

۲-۸-۱٫ ارکان عقد ضمان جریره ۲۶

لازم یا جایز بودن ضمان جریره ۲۷

۱-۹-۱٫ اقسام عقود ۲۷

۱-۹-۲٫ عقد لازم و جایز ۲۷

۱-۹-۳٫ اقسام لزوم وجواز ۲۸

۱-۹-۴٫ ادله لزوم عقد ۳۰

۱-۹-۵٫ لازم بودن ضمان جریره ۳۱

شرایط تحقق ضمان جریره ۳۳

ارث ضامن جریره ۳۷

ارث ورثه ضمان جریره ۳۸

مسلمان، ضامن جریره کافر ۴۰

۲-۱۳-۱٫ کافر، ضامن جریره کافر ۴۱

ظهور وارث بعد از ضمان جریره ۴۱

جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی ۴۲

وجود زوج و زوجه در ضمان جریره ۴۲

جمع بندی ۴۳

فصل دوم: بیمه و تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت

تعریف بیمه در لغت و اصطلاح ۴۵

زمینه پیدایش بیمه ۴۷

۲-۲-۱٫ نیاز، محرک انسان ۴۸

۲-۲-۲٫ مواجهه انسان با خطر ۴۹

۲-۲-۳٫ امنیت یکی از نیاز های اساسی انسان ۵۰

۲-۲-۴٫ تعاون و همیاری نیاز مشترک زندگی اجتماعی ۵۲

۲-۲-۵٫ ذخیره سازی ۵۳

اقسام بیمه ۵۴

۲-۳-۱٫ بیمه تعاونی و خصیصه های آن ۵۵

۲-۳-۲٫ تقسیمی دیگر از بیمه(بیمه اجتماعی و خصوصی) ۵۵

۲-۳-۲-۱٫ تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی (بازرگانی) ۵۶

۲-۳-۲-۲٫ بیمه خصوصی و اقسام آن (بیمه اموال و بیمه اشخاص) ۵۸

۲-۳-۲-۳٫ بیمه اموال و اقسام آن ۵۹

۲-۳-۲-۴٫ بیمه اشخاص و اقسام آن ۶۰

۲-۳-۲-۵٫ بیمه مسئولیت و اقسام آن ۶۳

۲-۴٫ عقد بیمه ۶۵

۲-۵٫ ارکان عقد بیمه ۶۶

۲-۶٫ عناصر سازنده طبیعت بیمه ۶۸

۲-۷٫ شرایط عقد بیمه ۷۰

۲-۸٫ خصوصیات عقد بیمه ۷۴

۲-۹٫ اشکالات بر عقد بیمه ۷۷

۲-۹-۱٫ بیمه و معامله حرجی ۷۸

۲-۹-۲٫ بیمه و معامله ضرری ۷۸

۲-۹-۳٫ بیمه و عقد غرری ۷۹

۲-۹-۳-۱٫ بیمه و جهل به عوضین ۸۰

۲-۹-۴٫ بیمه و تعلیق آن ۸۰

۲-۹-۵٫ بیمه و سفهی بودن آن۸۱

۲-۹-۶٫ بیمه و ربا ۸۲

۲-۹-۷٫ بیمه و قمار ۸۴

۲-۹-۸٫ بیمه و ضمان ما لم یجب ۸۵

۲-۱۰٫ بیمه و عقود معین۸۵

۲-۱۰-۱٫ تطبیق بیمه با عقد مضاربه ۸۶

۲-۱۰-۱-۱٫ اشکال های انطباق بیمه با مضاربه ۸۸

۲-۱۰-۲٫ بیمه و عقد صلح ۸۸

۲-۱۰-۲-۱٫ صلح، عقد مستقل ۹۰

۲-۱۰-۲-۲٫ تطبیق بیمه با عقد صلح ۹۰

۲-۱۰-۳٫ تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض ۹۲

۲-۱۰-۳-۱٫ نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض ۹۳

۲-۱۰-۴٫ انطباق بیمه با جعاله ۹۳

۲-۱۰-۴-۱٫ نقد انطباق جعاله با بیمه ۹۴

۲-۱۰-۵٫ نقد نظریه انطباق بیمه با قرض ۹۶

۲-۱۱٫ اشاره ای به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام ۹۷

۲-۱۲٫ نمونه های تاریخی ۹۷

۲-۱۲-۱٫ حلف الفضول ۹۷

۲-۱۲-۲٫ معاهده مدینه ۹۸

۲-۱۳٫ پیشینه بیمه در حقوق اسلامی ۹۹

۲-۱۳-۱٫ بیمه و ضمان جریره ۱۰۱

۲-۱۴٫ دیدگاه علما در مقایسه بیمه با ضمان جریره (عقد موالات) ۱۰۲

۲-۱۴-۱٫ دلایل موافقین ۱۰۲

۲-۱۴-۲٫ دلایل مخالفین ۱۰۳

۲-۱۵٫ بیمه و التزام مالایلزم ۱۰۴

۲-۱۶٫ دلیل بر بطلان ضمان مالم یجب ۱۰۷

۲-۱۷٫ بررسی ادله بطلان ادله «ضمان ما لم یجب» ۱۰۷

۲-۱۸٫ جمع بندی ۱۱۱

نتیجه گیری ۱۱۲

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0