ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران :پایان نامه ارشد حقوق

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران :پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران:

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی  مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

ضرورت و پیشینه تحقیق

در فقه امامیه در کتبی مثل بحارالانوار علامه مجلسی، اصول کافی، وسایل الشیعه و … احادیث فراوانی از اهل‌بیت در خصوص ضمان نقل شده است. این احادیث به ویژه حدیث «لاضرر» که از طریق اهل سنت و شیعه متواتر نقل شده است، می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت و ضمان باشد. در فقه به صورت مبسوط در مورد ضمان نسبی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود به نظر می‌رسد فقه نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده است. قدما، متأخرین و معاصرین فقها همواره به مسائل مربوط به مسئولیت و اشتراک یا تقسیم آن، به شکل کلی و عام ذیل عناوین دیات، ضمانت، تزاحم موجبات اشاره نموده‌اند.

در کتب حقوقی سرفصلی تحت عنوان ضمان نسبی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با رابطه سببیت و ضمان کیفری کارکرده‌اند، مسائل مربوط به ضمان نسبی را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند. از جمله می‌توان به کتاب «تسبیب در قوانین کیفری» نوشته آقای جلال‌الدین قیاسی، «رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان» آقای سید یزدالله طاهری نسب، کتاب‌های الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، وقایع حقوقی آقای ناصر کاتوزیان، «مبانی مسئولیت مدنی» آقای سید مرتضی قاسم‌زاده، «الزام های خارج از قرارداد» آقای حسین صفایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد سعیدی صدر با عنوان «توزیع مسئولیت مدنی» و کتاب «رابطه سببیت در حقوق کیفری» نوشته محمود نجیب حسنی از نویسندگان مصر که در فهرست منابع و مآخذ آمده است به عنوان قسمتی از پیشینه این تحقیق هستند که به آن‌ها مراجعه شده است.

امید است با انجام این تحقیق بتوان جایگاه ضمان نسبی را در قوانین ایران روشن ساخت و این تعبیر را از تعاریف مشابه نظیر ضمان مطلق، ضمان مشارکتی و… تمییز داد؛ زیرا لازم است که میزان مسئولیت افراد در قوانین کیفری و رویه قضایی روشن گردد و نظرات پیرامون آن مورد تحلیل قرار گیرد و این موضوع که کدام نوع مسئولیت و به چه میزانی می‌تواند باعث تحقق هر چه بهتر عدالت شود، روشن گردد.

 اهداف تحقیق

شاید بهتر باشد در رابطه با موجبات ضمان و شیوه‌ی تقسیم آن – که حجم گسترده‌ای از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص می‌دهد، با تحلیل مبانی مسئولیت و شناخت عمیق مبانی فقهی راه‌حلی منطقی و موافق با عدالت به کار بست تا هدف از تقنیین قوانین که همان حمایت از اعمال عدالت‌گستری است در جامعه محقق گردد و با کمک به رویه قضایی و هدایت آن بتوان گامی در جهت توزیع عادلانه مسئولیت از قوانین مدوّن فعلی برداشت.

 

فهرست

مقدمه         ۱

  • بیان مساله ۱
  • سوالات تحقیق ۳
  • فرضیه های تحقیق ۳
  • ضرورت و پیشینه تحقیق ۴
  • هدف تحقیق ۵
  • روش تحقیق ۵
  • سامانه تحقیق ۵

فصل اول: کلیات تحقیق           ۶

مبحث اول: مفهوم شناسی      ۶

گفتار اول: مفهوم ضمان             ۶

بند اول: معنای لغوی ضمان       ۶

بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان            ۷

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت           ۸

بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت         ۸

بند دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت         ۸

بند سوم: تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی

گفتار سوم: مفهوم مباشر          ۱۳

بند اول: معنای لغوی مباشر                ۱۳

بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر                    ۱۳

گفتار چهارم: مفهوم سبب                            ۱۴

بند اول:  معنای لغوی سبب                        ۱۴

بند دوم: معنای اصطلاحی سبب               ۱۴

بند سوم: تفاوت سبب و مباشر                 ۱۵

بند چهارم: حالات و صور اسباب                          ۱۵

الف- تسبیب محض                                       ۱۶

ب- اجتماع سبب و مباشر                           ۱۶

ج- اجتماع اسباب                                          ۱۷

گفتار پنجم: مفهوم تسبیب                        ۲۱

بند اول: معنای لغوی تسبیب                         ۲۱

بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب                               ۲۱

بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی                  ۲۴

گفتار ششم: مفهوم اتلاف                         ۲۶

بند اول: معنای لغوی اتلاف                ۲۶

بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف              ۲۶

بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبیب          ۲۷

مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری

گفتار اول: دوران باستان                    ۲۹

گفتار دوم: قرون وسطی              ۳۰

گفتار سوم: ادیان                        ۳۱

گفتار چهارم: مکاتب                                ۳۲

مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی               ۳۳

گفتار اول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی                         ۳۳

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی                 ۳۴

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن     ۳۵

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی                  ۳۵

گفتار اول: اسباب عرضی                  ۳۶

بند اول:    نظریه تساوی                     ۳۷

بند دوم: نظریه تضامن                        ۳۸

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر                   ۴۱

بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر                      ۴۵

گفتار دوم: اسباب طولی                               ۵۳

بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه               ۵۳

۱- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر                                ۵۳

۲-نظریه ضمان سبب اقوی                                               ۵۹

۳-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود                          ۶۲

۴–نظریه ضمان سبب مقدم در وجود                        ۶۵

۵ -نظریه اشتراک در ضمان                        ۶۸

بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی              ۷۱

۱-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه             ۷۱

۲-نظریه سبب پویا                            ۷۲

۳-نظریه سبب متعارف                 ۷۳

گفتار سوم: اسباب اجمالی               ۷۴

بند اول: تخییر قاضی                    ۷۵

بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه                 ۷۵

بند سوم: توزیع مسئولیت           ۷۶

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال          ۷۸

مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی               ۸۰

گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه           ۸۰

بند اول: فقه شیعه                ۸۰

بند دوم: فقه اهل سنت                   ۸۷

گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری           ۸۹

بند اول: قانون              ۹۰

بند دوم: رویه قضایی           ۱۰۰

نتیجه گیری                   ۱۰۴

منابع و مآخذ          ۱۰۶

چکیده به زیان انگلیسی            ۱۱۳

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0