طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی

دانلود پایان نامه طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوان طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی ، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران  در ۱۴۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی:

برای پایدارسازی گودها از روش­های متفاوتی استفاده می‌شود که از میان آن­ها روش میخ­کوبی و روش انکراژ از روش­های متداول بوده و ازنظر روش اجرا به هم شبیه­اند. در این پژوهش سعی شده تا دو روش مذکور را باهم ترکیب کرده و به یک مدل بهتر،ایمن­تر و اقتصادی­تر برای ایجاد سازه نگهبان گود رسید تا بتوان آن را جایگزین روش‌های قدیمی­تر و غیر ایمن و غیراقتصادی نمود.

هدف این پژوهش تأمین پایداری لازم برای گود از طریق ایجاد یک سازه نگهبان ترکیبی بهینه هست که زاویه و طول و چیدمانی بهینه برای میخ­خاک­ها و انکربولت‌ها  بدهد. به‌نحوی‌که موجب گسیختگی و تغییرشکل مخرب در گود نشود، که به‌وسیله نرم‌افزار پلکسیس مدل‌سازی انجام می­شود. برای این منظور ابتدا باید روش میخ‌کوبی مدل‌سازی شود، سپس زمانی که نتایج مطلوب بدست آمد، انکرها به سازه میخ‌کوبی شده اضافه می­شودو نتایج روش میخ­کوبی و روش ترکیبی باهم مقایسه می­شود.

در این پژوهش میزان تغییر­شکل­ها و پایداری سازه نگهباندر گودبرداری­های عمیق به روش میخ­کوبی و روش ترکیبی میخ­کوبی و انکر در عمق­های ۹و۱۸و۲۷متري درشرایط خاك هموژن و در حالت اجرای میخ‌خاک‌ها با زاویه ۰،۵،۱۰،۱۵،۲۰ درجه و با طول متفاوت،۷/۰ و۱ و ۲/۱ برابر ارتفاع گود  موردبررسی قرارگرفتهاست.

مشاهده می­شود که استفاده از انکر در قسمت بالای دیواره سازه نگهبان سبب کاهش تغییرشکل­ها در آن می­شود و استفاده از میخ­خاک در قسمت­های پایین‌دیواره سبب افزایش پایداری سازه می­شود درحالی‌که هزینه­های اجرایی کاهش می­یابد.کاربرد این پژوهش در جهت اجرای سازه نگهبان عمیق ایمن اقتصادی ­ می­باشد.

 

 مقدمه

امروزه با افزایش رشد شهرنشینی و ساخت سازه های بزرگ سبب انجام گودبرداریهای عمیق جهت ایجاد پارکینگ و انباری و کاربردهای دیگر شده است. از مسائل مهم در گودبرداریها طراحی سازه نگهبان مناسب و کنترل مقادیر جابهجاییهای دیواره گود و خاک پشت گود است.روشهای مختلفی در اجرای گودهای نیمه عمیق و عمیق مورداستفاده قرار میگیرد گه روشهای میخکوبی و انکر از روشهای متداول است.
افزایش عمق گودبرداری به‌ویژه در مناطق شهری در مجاورت ساختمانها و معابر اهمیت ویژه‌ای دارد و تأمین پایداری و کنترل جابه جایی های دیواره گود و پشت دیواره باید با دقت بررسی شود.در این شرایط بعضی از روشهای پایدارسازی گود قابلیت اجرایی خود را از دست می‌دهند و بر اساس قوانین آئین نامهای گودبرداری عمیق در شرایطی مجاز است که ایمنی سازه های مجاور را به خطر نیندازد.
روش مناسب گودبرداری و پایدارسازی با توجه به جنس خاک، شرایط آب زیرزمینی، عمق و طول گودبرداری ، موقعیت و شرایط ساختمانهای مجاور،جابه جایی دیواره گود، دائمی و یا موقت بودن سازه،مسئله زلزله، بار دینامیکی ناشی از حرکت خودروها در مجاورت گود و هزینه های اجرای پروژه انتخاب میگردد.
طراحی یک سازه نگهبان میخکوبی بر اساس انتقال نیروی محرک توده خاک به میخخاکها و انتقال این نیروها به توده خاک ایمن است که به پارامترهای متعددی ازجمله روش نصب و روش تزریق و مشخصات خاک و سازه نگهبان بستگی دارد که اساس کار روش میخکوبی به این شکل است که میخ خاکها اجراشده و با خاک‌برداری عمقهای بیشتر دیواره گود مقداری جابه جایی پیدا میکند که سبب فعال شدن عملکرد میخ خاکها میشود.
روش اجرایی انکر ها مشابه میخ خاک است با این تفاوت که نیروهای پیش تنیدگی در انکر ایجاد میگردد که این نیروها از طریق قسمت غیر مهاری انکر به قسمت مهارشده منتقل میگردد که سبب ایجاد پایداری و کنترل جابهجایی میشود.
با توجه به اهمیت کنترل تغییرشکل جانبی دیواره از یک نرم‌افزار تحلیل عددی باید استفاده شود که برای این منظور از نرم‌افزار۸٫۲ PLAXIS استفاده‌شده است که یک نرم‌افزار بر اساس روش اجزا محدود است. آئین‌نامه معتبر طراحی و بررسی پایداری و تغییرشکل در سازه میخکوبی و انکراژ، آئین‌نامه اداره فدرال راه امریکا است.

 

روش تحقیق

در این پژوهش به بررسی پارامترهای مؤثر بر روش میخکوبی و روش ترکیبی میخکوبی و انکر پرداخته میشود. بررسی اثر زاویه میخها و نسبت طول آن‌ها به ارتفاع گود، در گودهای با عمقهای مختلف و اثر هر یک از پارامترهای فوق بر روی جابه جایی و ضریب پایداری سازه نگهبان بررسی میگردد، همچنین چیدمانهای مختلف انکر گذاری را در حالت جایگذاری انکر به‌جای میخ‌خاک برای شرایط وجود و نیز عدم وجود میخ‌خاک میان انکرها در عمقها و چیدمانهای مختلف طولی میخ‌خاک درروش ترکیبی بررسی کرده و تأثیر چیدمان برای گودهای مختلف و چیدمانهای طولی متنوع میخ خاک بررسی میشود، سپس نتایج حاصل برای سازه میخکوبی و سازه ترکیبی برای زوایا و طولهای مختلف میخخاک و ارتفاعهای مختلف گودبرداری مقایسه میشود.

 

لزوم انجام تحقیق

در سال‌های اخير با توجه به توسعه و گسترش شهرها و افزایش تراكم جمعيت، تعداد طبقات زیرزمین و عمق گودبرداری افزایش‌یافته است .پایداری خاک به‌عنوان یکي از مسائل مهم در مهندسي ژئوتکنيک مطرح است .لذا شناسایي و اجرای روش‌هایی كه به كمک آن‌ها بتوان این مشکلات را تا حد امکان رفع نمود لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در بعضی موارد كار ساخت نيازمند گودبرداری با شيب قائم است. نياز به سيستم نگهداری موقتي دارد تا دیواره‌های گود عميق را پایدار نگه دارد. سرعت و كيفيت ساخت پروژه را ارتقاء دهد و اطمينان حاصل دهد كه آسیب‌های جاني و مالي محتمل رخ نميدهد. طراحي سیستم‌های نگه‌دارنده گودهای عميق نيازمند تحليل دقيق، طراحي و مانيتور كردن عملکرد آن است.

در سالهای اخیر استفاده از سیستمهای ترکیبی موردتوجه قرارگرفته است که سازه ترکیبی میخکوبی و انکر یکی از آن‌هاست و اهمیت این روش ترکیبی در این است که این روش علاوه بر تامین پایداری کافی و کنترل تغییرشکلهای سازه نگهبان، هزینه های اجرایی را نیز کاهش میدهد که در گودبرداریهای عمیق مزایای این روش نسبت به سایر روشها بارزتر است. در این پژوهش این سیستم ترکیبی جدید بررسی میشود.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات ۱
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ روش تحقیق ۴
۱-۳ لزوم انجام تحقیق ۵
۱-۴ فصل بندی مطالب ۵
فصل دوم مطالعات انجام‌شده ۷
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ پیشینه میخ‌کوبی خاک ۱۰
۲-۳ مطالعات انجام‌شده درروش میخ‌کوبی ۱۲
۲-۴ اجرای روش میخ‌کوبی ۱۴
۲-۴-۱ گودبرداری ۱۴
۲-۴-۲ حفاری چال برای اجرای میخ ۱۵
۲-۴-۳ نصب میخ و دوغاب ریزی ۱۵
۲-۴-۴ ساخت پوشش شاتکریت موقتی ۱۶
۲-۴-۵ ساخت دیواره میخ‌کوبی شده تا عمق موردنظر ۱۶
۲-۴-۶ ساخت پوشش دائمی و نهایی ۱۷
۲-۴-۷ مقاومت چسبندگی بین خاک و ملات در دیوارهای میخ‌کوبی شده ۱۷
۲-۴-۸ تأثیر شرایط خاک بر مقاومت بیرون کشیدگی میخ ۱۸
۲-۵ شرایط مطلوب خاک برای میخ‌کوبی ۱۸
۲-۵-۱ خاک‌های ریزدانه سفت یا سخت ۱۹
۲-۵-۲ خاک‌های دانه‌ای متراکم تا خیلی متراکم باکمی چسبندگی ظاهری ۲۰
۲-۵-۳ سنگ هوازده بدون هیچ‌گونه سطوح شکست ۲۰
۲-۵-۴ رسوبات یخچالی ۲۱
۲-۶ طراحی سازه نگهبان به‌وسیله روش حدی ۲۱
۲-۷ روش لیو و همکاران ۲۴
۲-۸ تحقیقات فان و لئو ۳۰
۲-۹ مطالعات انجام‌شده درروش مهاری ۳۳
۲-۹-۱ انواع روش مهاری با انکر ۳۵
۲-۹-۲ مزایای پیش تنیدگی ۳۶
۲-۹-۳ اعضا ضروری در پیش تنیدگی ۳۸
۲-۹-۴ قسمتهای مربوط به مهار کردن و بستن سر انکر ۳۹
۲-۹-۵ کاربرد پیش تنیدگی ۴۰
۲-۱۰ دیوار برلنی ۴۱
۲-۱۱ مقایسه تغییرشکل گودهای عمیق به روش میخ‌کوبی و روش مهاری با بلوک بتنی ۴۳
۲-۱۲ روش ترکیبی میخکوبی و انکر ۴۷
فصل سوم معرفی نرم‌افزار PLAXIS و صحت سنجی ۴۹
۳-۱ مقدمه ۵۱
۳-۱-۱ صفحات ۵۲
۳-۱-۲ فصل مشترک ۵۳
۳-۱-۳ ایجاد شبکه ۵۴
۳-۱-۴ مدل رفتاری ۵۵
۳-۱-۵ مدل موهر – کولمب ۵۶
۳-۲ صحت سنجی ۶۱
فصل چهارم مدل‌سازی و تحلیل نتایج ۶۷
۴-۱ مقدمه ۶۹
۴-۲ مفروضات و مشخصات تحلیل‌ها ۶۹
۴-۳ مدل‌سازی و تحلیل نتایج درروش میخ‌کوبی ۷۲
۴-۳-۱ ضریب ایمنی طراحی ۷۳
۴-۳-۲ جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود ۷۵
۴-۳-۳ جابه‌جایی قائم سطح زمین پشت گود ۷۷
۵-۳-۴ جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود ۷۸
۴-۳-۵ نیروی محوری میخ‌خاک‌ها ۸۴
۴-۳-۶ توزیع نیروی محوری در طول میخ‌خاک ۹۰
۴-۳-۷ مقایسه ضریب اطمینان طراحی و نهایی ۹۳
۴-۴ روش ترکیبی میخ‌کوبی و انکر ۹۵
۴-۴-۱ ضریب ایمنی طراحی درروش ترکیبی ۹۷
۴-۴-۲ مقایسه جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره درروش ترکیبی و روش میخ‌کوبی ۹۸
۴-۴-۳ جابه‌جایی قائم سطح زمین پشت گود ۱۰۵
۴-۴-۴ جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود ۱۰۶
۴-۴-۵ نیروی محوری و توزیع آن در میخ‌خاک ها درروش ترکیبی ۱۱۲
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ۱۱۵
۵-۱ نتیجه گیری ۱۱۷
۵-۲ پیشنهادها برای ادامه تحقیق ۱۲۱
منابع ۱۲۳

 

فهرست شکلها

شکل ۲-۱ : مراحل اجرای میخ‌کوبی ۱۴
شکل۲-۲: سطح گسیختگی و جزئیات درروش Luoو همکاران ۲۴
شکل ۲-۳ : تأثیر φ وC/Hγروی حداکثر نیروی کششی ایجادشده در میخ ۲۶
شکل ۲-۴ : تأثیر φ وC/Hγ روی ضریب اطمینان برای۱۰H= 27
شکل ۲-۵ : تأثیر H روی ضریب اطمینان برای ۴۰ =φو۱۰C/Hγ= ۲۷
شکل ۲-۶ : تأثیر C/Hγروی ضریب اطمینان برای ۴۰=φدر دو حالت خشک و اشباع ۲۷
شکل ۲-۷ : تأثیر C/Hγروی ضریب اطمینان برای ۲۰=φدر دو حالت خشک و اشباع ۲۸
شکل ۲-۸ : مقایسۀ نیروی کششی داخلی میخ بین روش لیو، روش سینماتیک حدی و روش طراحی تجربی ۲۸
شکل ۲-۹: مدل‌سازی عددی شیروانی میخکوبی شده توسط نرم‌افزار اجزا محدود ۳۰
شکل ۲-۱۰: ضریب اطمینان پایداری شیروانی میخکوبی شده بر اساس زاویه شیب شیروانی و میخ‌خاک ها ۳۱
شکل ۲-۱۱:توزیع نیروی کششی در میخ‌خاک‌ها در حالت نسبت طول به ارتفاع متفاوت .a: طول متفاوت میخ‌خاک در ۳/۱ بالای شیب. b: طول متفاوت میخ‌خاک در ۳/۱ پایینی شیب. ۳۲
شکل۲-۱۲ : سازه نگهبان مهارشده با انکر ۳۵
شکل ۲-۱۳ : تغييرات نسبت تغيير مکاني با ضریب انعطاف‌پذیری ۴۳
شکل ۲-۱۴ : جابجایی افقی دیواره گود براي دو سیستم با عمق‌های مختلف گود در معیار راست- سخت‌گیرانه، چپ- ساده ۴۵
شکل ۲-۱۵ : جابجایی راست- افقی، چپ- قائم، سطح زمین براي دو سیستم، با عمق‌های مختلف گود در معیار سخت‌گیرانه ۴۵
شکل ۲-۱۶ : جابجایی راست- افقی، چپ- قائم، سطح زمین براي دو سیستم، با عمق‌های مختلف گود در معیار ساده ۴۶
شکل ۳-۱ : کاربرد صفحات در مسائل ژئوتکنیکی ۵۲
شکل ۳-۲ : موقعیت گره‌ها و نقاط تنش در یک جزء ۵گره ای و ۳ گره ای تیر ۵۳
شکل ۳-۳ : توزیع گره‌ها و نقاط تنشی در اجزای سطوح مشترک و ارتباط آن‌ها با اجزای خاک ۵۴
شکل ۳-۴ : ایده اصلی یک مدل الاستیک کاملاً پلاستیک ۵۷
شکل ۳-۵ : سطح تسلیم مدل موهر – کولمب در فضای تنش‌های اصلی (C=0) 58
شکل ۳-۶ : تعریف E0 و E50 نتایج آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد ۶۰
شکل ۳-۷ : دایره‌های تنش در حالت تسلیم، ترسیم پوش گسیختگی کولمب ۶۱
شکل ۳-۸ : مقطع دیوار میخکوبی شده پروژه کلوتر ۶۲
شکل ۳-۹ : هندسه مدل دیوار پروژه کلوتر ۶۴
شکل ۳-۱۰ :مقایسه نیروی کششی سر میخ‌خاک‌ها با عمق در اندازهگیری و مدل فان و لیو و صحت سنجی ۶۵
شکل۴ – ۱:مدل و شرایط مرزی ۷۰
شکل ۴-۲:ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود۹ متر ۷۴
شکل ۴-۳: ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود۱۸ متر ۷۴
شکل ۴-۴: ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود۲۷متر ۷۴
شکل ۴-۵:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود ۹ متر ۷۵
شکل ۴-۶:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود۱۸ ۷۶
شکل ۴-۷:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود۲۷متر ۷۶
شکل ۴-۸:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود۹ متر ۷۷
شکل ۴-۹:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود۱۸ متر ۷۸
شکل ۴-۱۰:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود۲۷متر ۷۸
شکل ۴-۱۱ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. ۷۹
شکل ۴-۱۲ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرHاست. ۷۹
شکل ۴-۱۳ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. ۸۰
شکل۴-۱۴ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. ۸۰
شکل۴-۱۵ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۸۱
شکل۴-۱۶ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. ۸۱
شکل۴-۱۷ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0است. ۸۲
شکل۴-۱۸ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۸۲
شکل۴-۱۹ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. ۸۳
شکل۴-۲۰ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۹ متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. ۸۵
شکل ۴-۲۱: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۹ متر و طول میخ خاکها برابر Hاست. ۸۶
شکل۴-۲۲ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۹ متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. ۸۶
شکل ۴-۲۳: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۱۸ متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. ۸۶
شکل۴-۲۴ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۱۸ متر و طول میخ خاکها برابر H است. ۸۷
شکل۴-۲۵ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۱۸ متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. ۸۷
شکل ۴-۲۶: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۲۷ متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. ۸۸
شکل۴-۲۷ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۲۷ متر و طول میخ خاکها برابر H است. ۸۸
شکل ۴-۲۸: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۲۷ متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. ۸۸
شکل۴-۲۹: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف اول ۹۰
شکل۴-۳۰: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف دوم ۹۱
شکل۴-۳۱: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف سوم ۹۱
شکل ۴-۳۲: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف چهارم ۹۱
شکل ۴-۳۳: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف پنجم ۹۲
شکل ۴-۳۴:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود ۹ متر ۹۴
شکل ۴-۳۵:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود ۱۸ متر ۹۴
شکل ۴-۳۶:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود۲۷متر ۹۴
شکل ۴-۳۷: فاصله بین دو انکر ۳ متر و بین دو ردیف انکر، یک ردیف میخ‌خاک نیز موجود است ۹۶
شکل ۴-۳۸: فاصله بین دو انکر ۳ متر و میخ‌خاک میان دو انکر را حذف میکنیم ۹۶
شکل۴-۳۹ : ضریب ایمنی طراحی نسبت به طول میخخاک برای گود ۹ متر ۹۷
شکل۴-۴۰ : ضریب ایمنی طراحی نسبت به طول میخخاک برای گود ۱۸ متر ۹۸
شکل۴-۴۱ : ضریب ایمنی طراحی نسبت به طول میخخاک برای گود ۲۷ متر ۹۸
شکل۴-۴۲: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0 است. ۹۹
شکل ۴-۴۳: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۱۰۰
شکل ۴-۴۴: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابر H2/1 است. ۱۰۰
شکل ۴-۴۵: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابر H 7/0 است. ۱۰۱
شکل ۴-۴۶: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۱۰۱
شکل ۴-۴۷: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابر H 2/1 است. ۱۰۲
شکل ۴-۴۸: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. ۱۰۲
شکل ۴-۴۹: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۱۰۳
شکل ۴-۵۰: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1 است. ۱۰۳
شکل ۴-۵۱: جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود ۹ متر ۱۰۵
شکل ۴-۵۲: جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود ۱۸ متر ۱۰۵
شکل ۴-۵۳: جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود ۲۷ متر ۱۰۶
شکل ۴-۵۴: جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود ۹ متر ۱۰۷
شکل ۴-۵۵: جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود ۱۸ متر ۱۰۷
شکل ۴-۵۶: جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود ۲۷ متر ۱۰۷
شکل ۴-۵۷: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0 108
شکل ۴-۵۸: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH 108
شکل ۴-۵۹: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1 109
شکل ۴-۶۰: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0 109
شکل ۴-۶۱: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH 110
شکل ۴-۶۲: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1 110
شکل ۴-۶۳: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0 111
شکل ۴-۶۴: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH 111
شکل ۴-۶۵: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1 112

فهرست جدولها

جدول ۳-۱ : انواع شبکه‌بندی در نرم‌افزار پلکسیس ۵۵
جدول ۳-۲ : پارامترهای ورودی مدل موهر – کولمب ۵۹
جدول ۳-۳ : مشخصات خاک و میخ‌خاک ها و نمای دیوار استفاده‌شده در تحلیل اجزا محدود برای دیوار میخکوبی شده پروژه کلوتر ۶۳
جدول ۴-۱: مشخصات خاک ۷۱
جدول ۴-۲: مشخصات میخ‌خاک و انکر ۷۱
جدول ۴-۳: مشخصات دیواره سازه ۷۱
جدول ۴-۴: ضرایب اطمینان مجاز در تحلیل‌های تعادل حدي ۷۲
جدول ۴-۵ : شماره میخ خاکها و محل قرارگیری آنها در عمق گود ۸۵
جدول ۴- ۶: مقایسه کلی نتایج درروش ترکیبی و روش میخ‌کوبی ۱۱۳

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0