بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرايش تشکیلات و روشها

بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرايش تشکیلات و روشها

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  در ۱۸۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزء پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت رسیدن به این هدف، از بین جامعه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه نمونه­ای به تعداد ۱۲۵ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ­های عملکرد شغلی صالحی(۱۳۸۲) (پایایی ۸۷/۰ در این پژوهش) و پرسشنامه طراحی شغل محقق ساخته(پایایی شرح شغل،۷۳/۰ و احراز شغل۸۶/۰) بر روی آن­ها به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین طراحی شغل (شرایط احراز شغلی و شرح شغلی) با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، به این صورت که با افزایش توجه به طراحی شغلی به میزان عملکرد شغلی کارکنان نیز افزوده  شد. با این وجود نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که شرایط احراز شغل با ۲/۱۹ درصد بالاترین نقش را در واریانس عملکرد شغلی کارکنان بر عهده دارد و این رقم در خصوص شرح شغل به ۴/۷ درصد کاهش یافت.

کلیدوازگان: طراحی شغل، شرح شغل، شرایط احراز شغل ، عملکرد شغلی

 

اهميت تحقيق

براي باز گو كردن اهميت هر تحقيق بايد به فوائد و آثاري كه آن تحقيق مي تواند در سازمان مربوطه و همچنين در روشن كردن سئوالات اصلي پژوهش داشته باشد توجه كرد.

منابع انساني مهمترين منبع در هر سازمان محسوب مي شود و همچنين هر سازمان داراي يكسري اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مي باشد كه در راستاي تحقق آنها پاره اي وظايف و فعاليت ها در سازمان انجام مي پذيرد. از طرف ديگر انسانها داراي نيازهاي مختلفي هستند كه عدم برآورده ساختن هر يك از آنها از سوي سازمان بر حسب اهميتي كه آن نياز براي شخص خاص دارد مي تواند موجب نارضايتي فرد گردد و در پي آن نيز كارايي و اثربخشي فرد در سازمان كاهش مي يابد كه اين در واقع همان كاهش بهره وري است. شغل افراد در سازمان يكي از مواردي مي باشد كه مي تواند پاسخگوي برخي از نيازهاي آنها باشد و چنانچه مشاغل در سازمان بدرستي طراحي نشوند بگونه اي كه نتواند پاسخگوي اين نيازها باشد آنگاه باعث بروز پاره اي از نارضايتي ها مي شود كه متعاقباً بر روي عملكرد كاركنان تأثير منفي خواهد گذاشت.

يكي از ملاحظات اساسي در طراحي شغل هماهنگي نياز سازمان با نيازهاي فردي و گروهي نيروي انساني است و در واقع هدف طراحي شغل وحدت بين شاغل و شغل مي باشد. و چنانچه اين طراحي شغل با دقت و وسواس لازم صورت بگيرد بگونه اي كه بتواند اين وحدت را حاكم نمايد آنگاه مي تواند منجر به افزايش رضايت كاركنان شود كه اين امر نيز مي تواند منجر به افزايش بهره وري نيروي انساني گردد.

از سوي ديگر طراحي شغل موجب مي شود كه نحوه انجام دادن وظايف از حيث تقدم، تأخر، زمانبندي، اهميت و اختيار و… ساماندهي شود و بر اساس قاعده به نظم درآيد و در غير اينصورت هر شخصي كار خود را بدون توجه به ديگران و مهمتر از همه بدون توجه به اهداف سازمان انجام مي دهد (حاجي كريمي، رنگريز ۱۳۷۹؛۶۸).

بنابراين با توجه به اين مطالب كه هر سازمان مي بايست به نيروي انساني خود توجه كافي مبذول داشته باشد و نيز به ساختار دهي مشاغل خود نيز به حد كافي توجه نمايد لذا طراحي شغل تنها موردي است كه مي تواند اين دو موضوع را بطور همزمان مورد توجه قرار دهد و از اين طريق بر عملكرد كاركنان در سازمان تأثير بگذارد.

اين پژوهش كوششي است در بيان رابطه اي كه بين طراحي شغل و عملكرد كاركنان وجود دارد و ممكن است ضرورت طراح شغل و طراحي مجدد شغل را در سازمان نشان دهد.

نكته ديگري كه مي بايست بدان اشاره نمود اين است كه موضوع طراحي شغل علي رغم اينكه موضوع تازه اي در ادبيات مديريت و ساختار نيست ولي متأسفانه در كشور ما به اندازه كافي به اين موضوع پرداخته نشده است و در اين زمينه آنطور كه شايسته است تحقيق بعمل نيامده است. مع هذا اميد است كه با انجام اين تحقيق گامي هر چند بسيار كوچك در جهت توجه به اين موضوع برداشته شود و بر دانش موجود در اين زمينه قدري افزوده شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ، كليات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بيان مسئله ۴
۱-۳ -اهميت و ضرورت تحقيق ۷
۱-۴-اهداف پژوهش ۹
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۹
۱-۶- قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۷- متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۸-تعریف متغیرهای پژوهش ۱۰
فصل دوم،ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول:طراحی شغل
۲-۱مقدمه ۱۵
۲-۲- تكامل طراحي شغل ۱۶
۲-۳-اثر تفکرات عقلایی اولیه ۲۰
۲-۴-نگرشهای(مکاتب فکری) مختلف نسبت به طراحی شغل ۲۲
۲-۵-روش های مختلف طراحی شغل ۲۷
۲-۶-مزایای احتمالی چرخش شغلی ۳۴
۲-۷-غنی سازی شغلی ۳۵
۲-۸-توانمندسازی ۴۱
۲-۹-برنامه های توانمندسازی ۴۴
۲-۱۰- تفاوت بین تجزیه شغل و طراحی شغل ۴۵
۲-۱۱-طراحی شغل و عملکرد ۴۷
۲-۱۲- مدل ویژگی های شغل ۴۸
۲-۱۳-نقایص مدل ویژگی های شغل ۵۲
۲-۱۴-گروه های کاری منسجم ۵۴
۲-۱۵-گروه های کاری خودمختار ۵۵
۲-۱۶-نقدی بر تئوری و پژوهشهای موجود ۵۸
۲-۱۷-اقتضائات ۶۳
۲-۱۸-فن آوری اطلاعاتی و اشکال جدید کار ۶۵
بخش دوم:عملکرد
۲-۱۹- مقدمه ۷۰
۲-۲۰-سابقه مدل Achieve ۸۰
۲-۲۱-استفاده از مدلAchieve ۸۲
۲-۲۲- مروری بر تحقیقات ۸۶
۲-۲۳- مدل مفهومی پژوهش ۱۰۱
فصل سوم، روش پژوهش
۳-۱- مقدمه ۱۰۴
۳-۲- نوع پژوهش ۱۰۴
۳-۳- جامعه آماري پژوهش ۱۰۵
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۵
۳-۵- ابزارهاي گردآوري اطلاعات ۱۰۶
۳-۶- اعتبار و روایی ۱۰۷
۳-۷٫ روش اجرای پژوهش ۱۰۸
۳-۸٫ روشهاي آماري ۱۰۹
فصل چهارم، تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱٫مقدمه ۱۱۱
۴-۲٫ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ۱۱۲
۴-۳٫ شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۱۱۶
۴-۴-بررسی نرمال بودن ۱۱۸
۴-۵٫ تحليل نتايج ۱۱۹
فصل پنجم ، بحث و نتيجه گيري
۵-۱- مقدمه ۱۲۹
۵-۲- خلاصه فرایند توصیفی پژوهش ۱۳۰
۵-۳-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی فرضیه ها ۱۳۳
۵-۴- محدوديت هاي پژوهش ۱۳۴
۵-۵- پیشنهادات پژوهش ۱۳۷
فهرست منابع ۱۴۰
پيوست ها ۱۴۹

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس ۱۱۲
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سطح تحصیلات ۱۱۳
جدول ۴-۳-  توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس بر اساس وضعیت تأهل ۱۱۴
جدول ۴-۴- مشخصه های آماری سابقه خدمت کارکنان ۱۱۵
جدول ۴-۵-مشخصه های آماری عملکرد شغلی ۱۱۶
جدول ۴-۶- میانگین و انحراف استاندارد مولفه های طراحی شغل ۱۱۷
جدول ۴-۷- خلاصه آزمون اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش(۱۲۵=n) ۱۱۹
جدول ۴-۸-ماتریس همبستگی بین شرح شغل و عملکرد کارکنان(۱۲۵=n) ۱۲۰
جدول ۴-۹-ماتریس همبستگی بین شزایط احراز شغل و عملکرد کارکنان(۱۲۵=n) ۱۲۲
جدول ۴-۱۰-خلاصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین مولفه های طراحی شغل و عملکرد شغلی

جدول ۴-۱۱٫ ضرايب مولفه های طراحی شغل در پیش بینی عملکرد شغلی

 

 

 

۱۲۶

 

۱۲۷

 

فهرست اشکال

صفحه عنوان
 

۱۱۳

 

شکل ۴-۱٫ توزیع نسبی آزمودنی ها بر اساس جنس

 

۱۱۴ شکل ۴-۲٫ توزیع نسبی سطح تحصیلات آزمودنی ها

 

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۲۱

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

شکل ۴-۳٫ توزیع نسبی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل

نمودار ۴-۴٫ هیستوگرام مربوط به سابقه خدمت کارکنان

نمودار ۴-۵٫ هیستوگرام عملکرد شغلی

نمودار۴-۶٫ مقایسه میانگین مولفه های طراحی شغل

نمودار ۴-۷- رابطه خطی بین شرح شغل و عملکرد شغلی کارکنان

نمودار ۴-۸- رابطه خطی بین شرایط احراز شغل و عملکرد شغلی

شکل۴-۹٫دیاگرام پراکنش مربوط طراحی شغل و عملکرد شغلی

شکل ۴-۱۰٫ نمودار هیسوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0