طراحی مرکز مطالعات ، آموزش و اجرای نمايش های آيينی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

طراحی مرکز مطالعات ، آموزش و اجرای نمايش های آيينی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “ طراحی مرکز مطالعات ، آموزش و اجرای نمايش های آيينی   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مرکز مطالعات ، آموزش و اجرای نمايش های آيينی :

نمايش؛ قالبي براي انديشه، روندي براي شناخت و شيوه اي براي برگردانيدن مفاهيم انتزاعي به شرايط ملموس انساني است. شيوه اي که به کمک آن مي توان وضعيتي را بر روي صحنه تنظيم و طراحي کرد و پيامد و عواقب آن را آزمود. اين هنر اجتماعي بنا بر ماهيت ذاتي خود، آفرينشي جمعي است. انسان به مثابه حيواني اجتماعي؛ يعني حيواني که قادر نيست در انزوا بسر برد، ناگزير از تشکيل واحدي از يک قبيله، طايفه، قوم و ملت است و عميقاً به چنين تجارب جمعي متکي است تا قادر به تجربه نمودن هويت خويش باشد. با اينگونه مراسم و نمايشها در قالبهاي آييني و مردمي است که مي توان در آنها اين هويت را تجربه کرد. اين تجربه منجر به رسيدن به مرحله آگاهي بالاتر، دريافت بصيرتي چشمگير در مورد ماهيت هستي و بازسازي توان و توش روحي و جسمي انسان براي رو در رو شدن با جهان هستي خواهد انجاميد. اينگونه مراسم جايگاه پيشين خود را از دست داده و بدلايل مختلف مهجور مانده اند.

در سالهاي اخير تلاش هايي براي جبران اين کاستي ها انجام شده که ناکافي است. از اين رو در اين پروژه اين موضوع مورد مطالعه قرار گرفته و اهداف کلان زير را دنبال مي کند: ارتقاء سطح کيفي زندگي اجتماعي مردم در بستر محيطي مفرح و خاطره انگيز با زمينه هاي نمايشي و امکان تعامل گروه هاي مختلف اجتماعي؛ ايجاد محيطي جهت آشنا ساختن مردم با     ريشه هاي فرهنگي و ارزشي خود و تحقيق و پژوهش در آن با رويکردي ملي و جذب گردشگر؛ نمايش آثار هنرمندان جهت معرفي هرچه بيشتر اين هنر به مردم.

 

ضرورت پژوهش

بطور کلي هدف از نمايش عبارت است از دست يافتن به مرحله آگاهي بالاتر، دريافت بصيرتي چشمگير در مورد ماهيت هستي و بازسازي توش و توان انسان براي رودررو شدن با جهان. به اصطلاح نمايشي: تزکيه و پالايش و به اصطلاح مذهبي: ارتباط، روشنگري و اشراق. بدين ترتيب هنر نمايش، آيينه اي است که در آن جامعه به تماشاي تصوير خود مي نشيند و جامعه نيز بطور ناخودآگاه تمايل دارد که آنچه را مشاهده مي کند در زندگي و شيوه نگرش خود منعکس سازد.

بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد زنده كردن هويت هاي اصيل گم شده با تاكيد بر زمينه فرهنگي (نمايشي)كه ضمن فراهم كردن محيطي فرهنگي، محيطي در جهت انجام فعاليت هاي روزمره مردمي و مسائل تفريحي را شامل شود. سخن از محيطي فرهنگي (تاكيد بر نمايش) در معماري را مي توان در ريشه هاي عميق تاريخي در زندگي بشر جستجو كرد. درگذشته فضاهاي شهري محل ملاقات و گفتگوي شهروندان بوده، افراد در اين مکان گرد هم مي آمدند و برمبناي سنت هاي کهن ( جشن ها، اعياد، مراسم مذهبي و …) با يکديگر ارتباط برقرار کرده، معاشرت مي نمودند. محيط هاي شهري جايي بود که در آن انسان به ارضاي نيازهاي اجتماعي خود مي پرداخت. به عبارت ديگر، محيط هاي شهري حوزه فرهنگي بود. در دوران معاصر فضاهاي باز شهري اغلب براي اتومبيل طراحي شده اند، که نه تنها براي ارضاي نيازهاي اجتماعي مناسب نبوده، سبب قطع رابطه اجتماعي و ناديده گرفتن سنت ها و فرهنگ جوامع نيز شده است. به اين ترتيب شکل ظاهري فضاهاي بازِ شهري براي حرکت اتومبيل نقش اصلي را يافته و نقش مردمي که قرار است از فضاهاي باز شهري به عنوان فضاهاي اجتماعي- فرهنگي استفاده کنند، ناديده انگاشته شده است. مشکلاتي که اين ديدگاه به وجود آورد و صدماتي را که بر جوامع و هويت شهرها وارد کرد، متفکرين را بر اين داشت که فضاهاي باز شهري را براي عملکردهاي مختلف به وجود آورند. اين موضوع را نه تنها در ابعاد قومي و محلي بلكه با ديدي بازتر در ابعاد ملي و فراملي می توان نگريست.

 

هدف از پژوهش طراحی مرکز مطالعات

با توجه به موضوع پژوهش، توجه به ديدگاه هاي مختلف و جديد در برخورد با محيط هاي شهري در پژوهش مطرح خواهد بود. ايجاد محيط شهري مطلوب در جهت بهتر شدن زندگي مردم و مشاركت مردم در زمينه هاي تفريحي و نمايشي، همچنين بالا بردن سطح فرهنگي و ايجاد گفتگوي معنايي و بصري با آن در هر لايه اجتماعي و كاربردي كردن موضوع پروژه با در نظر گرفتن تمام مسائل طراحي آن، هدف از پژوهش است.

باتوجه به اهداف پژوهش و نتايج بدست آمده مي توان به اصولي منطقي در جهت كاربردي كردن آن رسيد. ايجاد محيطي در جهت گفتگوي معنايي با مردم در راستاي بالا بردن و آشناكردن مردم با اصالت هاي فرهنگي خود و همچنين شناساندن اصالت هاي فرهنگي در حد ملي و فرا ملي در جهت تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه از جمله اهداف کلان طرح هستند. همچنين ايجاد محيطي با استفاده از تكنولوژي مدرن (با توجه به بستر مكاني و زماني) و دميدن روح و معناي ريشه هاي هويتي و فرهنگي در آن با در نظر گرفتن كليه شرايط مطلوب از نظر معماري، استفاده از ديدگاه هاي جديد و پذيرفته شده براي طراحي محيطي و فرهنگي و تفريحي با تاكيد بر فعاليت هاي نمايشي در آن برای جذب مردم و هرچه بيشتر زنده شدن فضاهای شهری، به كارگيري شيوه هاي مبتكرانه در جهت پيوند مردم با نمايش، استفاده از معنا و مفهوم معماري گذشته در قالبي نو، و تبديل آن فضا به فضاي مطلوب و به ياد ماندني، اهداف پروژه را ميسر خواهد كرد.

با توجه به اين اهداف، سوال اصلی پژوهش را می توان اينگونه بيان کرد: چگونه مي توان يك فضاي شهري را همساز با مردم و فعاليت هايشان بوجود آورد، بطوريكه پتانسيل هاي اصلي مطرح شده در آن رنگ و بوي فرهنگي و تفريحي داشته باشد؟

 

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مرکز مطالعات ، آموزش و اجرای نمايش های آيينی :

فصل اوّل: مقدمه

۱-۱- طرح موضوع ۲

۱-۲- ضرورت پژوهش         ۳

۱-۳- هدف از پژوهش         ۴

۱-۴- روش پــژوهش          ۴

۱-۵- روش جمع آوری اطلاعات         ۵

۱-۶- فرآيند پژوهش          ۵

۱-۷- تعاريف و مفاهيم کلی پژوهش    ۶

۱-۷-۱- تعريف نمايش  ۶

۱-۷-۲- عوامل اصلی تشکيل دهنده نمايش ۷

۱-۷-۲-۱- تعريف بازيگر    ۷

۱-۷-۲-۲- تعريف تماشاگر  ۸

۱-۷-۲-۳- تعريف صحنه و انواع آن   ۸

۱-۷-۲-۴- عوامل صحنه    ۱۳

۱-۷-۳- مفهوم ارتباط   ۱۳

۱-۷-۳-۱- تعريــف ارتباط  ۱۳

۱-۷-۳-۲- معني در ارتباط  ۱۴

۱-۷-۳-۳- پيـام در ارتباط  ۱۵

۱-۷-۴- مفهوم ارتباط نمايشي    ۱۶

۱-۷-۵- زمينه های ساختاری نمايش        ۱۸

۱-۷-۵-۱- مفهوم آيين و نمايــش     ۱۸

۱-۷-۵-۲- مفهوم اسطوره و نمايش     ۱۹

۱-۷-۵-۳- مفهوم ادبيات و نمايـش     ۲۱

 

فصل دوم: مطالعات پايه و بررسی ديدگاه های تاريخی

۲-۱- مقدمه         ۲۴

۲-۲- خاستگاه نمايش در ايران          ۲۴

۲-۲-۱- آيين هاي اقوام بومي       ۲۵

۲-۲-۲- آيين هاي آريايي           ۲۵

۲-۲-۳- آيين هاي زرتشتي          ۲۶

۲-۳- جايگاه شادی و جشن در ايران    ۲۷

۲-۴- نگاهي به گاهشمار ايران باستان  ۲۸

۲-۵- انواع جشن ها در ايران باستان    ۲۸

۲-۵-۱- جشن هاي آفرينش        ۲۸

۲-۵-۲- جشن هاي ماهانه           ۲۹

۲-۵-۳- جشن هاي ويژه ۲۹

۲-۵-۳-۱- جشن نوروز       ۲۹

۲-۵-۳-۲- جشن تيرگان     ۳۲

۲-۵-۳-۳- جشن مهرگان    ۳۳

۲-۵-۳-۴- جشن يلدا         ۳۴

۲-۵-۳-۵- جشن سده        ۳۵

۲-۶- تأثير حمله اعراب بر نمايش در ايران         ۳۶

۲-۷- نمايش نقالي ۳۷

۲-۷-۱- جايگاه صحنه و دکور     ۳۹

۲-۷-۲- معماری قهوه خانه         ۴۰

۲-۸- ورزش باستاني           ۴۳

۲-۸-۱- جايگاه صحنه و دکور     ۴۴

۲-۸-۲- معماری زورخانه           ۴۵

۲-۹- نمايش هاي شادي آور ۴۶

۲-۹-۱- انواع نمايش های شادی آور          ۴۷

۲-۹-۱-۱- نمايش هاي منفرد            ۴۷

۲-۹-۱-۲- نمايش هاي جمعي           ۴۸

۲-۹-۲- جايگاه صحنه و دکور      ۴۸

 

۲-۹-۳- معماری تماشاخانه        ۴۹

۲-۱۰- نمايش عروسکي      ۵۰

۲-۱۰-۱- انواع نمايش های عروسکی         ۵۱

۲-۱۰-۱-۱- نمايش سايه بازي        ۵۱

۲-۱۰-۱-۲- نمايش عروسک های دستکشی    ۵۲

۲-۱۰-۱-۳- نمايش عروسک های نخي          ۵۲

۲-۱۰-۲- جايگاه صحنه و دکور   ۵۳

۲-۱۱- نمايش تعزيه          ۵۴

۲-۱۱-۱- جايگاه صحنه و دکور   ۵۵

۲-۱۱-۲- معماری تکايا ۵۷

۲-۱۲- نمايش به شيوه اروپايي در ايران           ۵۸

۲-۱۳- نتيجه گيری           ۶۱

 

فصل سوم: بررسی نمونه های مشابه

۳-۱- بررسي نمونه هاي خارجي         ۶۵

۳-۱-۱- مركز فرهنگي ژان ماري تجيبائو      ۶۵

۳-۱-۲- مرکز هنرهاي نمايشي لينکلن        ۶۸

۳-۱-۳- خانه اپرای اسلو ۷۳

۳-۱-۴- تئاتر تي هال    ۷۹

۳-۱-۵- تئاتر د- اِكلات  ۸۰

۳-۱-۶- تئاتر آرِنا         ۸۱

۳-۲- بررسي نمونه هاي داخلي          ۸۳

۳-۲-۱- ميدان امام (ميدان نقش جهان)      ۸۳

۳-۲-۲- ميدان امير چخماق و ميدان شاه طهماسب     ۸۵

۳-۲-۳- تکيه دولت       ۸۷

۳-۲-۴- تالار شهر         ۹۰

 

فصل چهارم : شناخت بستر محيط

۴-۱- مقدمه         ۹۶

۴-۲- گذران اوقات فراغت     ۹۶

۴-۲-۱- فراغت در شهر ديروز       ۹۷

۴-۲-۲- فراغت در شهر امروز        ۹۷

۴-۳- علل انتخاب شهر شيراز            ۹۸

۴-۴- اهميت طرح در مقياس شهر شيراز           ۹۹

۴-۵- شناخت کلان (استان فارس)      ۱۰۰

۴-۵-۱- مشخصات جغرافيايي      ۱۰۰

۴-۵-۲- مشخصات جمعيتي و اقليمي         ۱۰۰

۴-۶- شناخت خرد (شهر شيراز)         ۱۰۱

۴-۶-۱- مشخصات جغرافيايي      ۱۰۱

۴-۶-۲- مشخصات جمعيتي        ۱۰۱

۴-۶-۳- مشخصات اقليمی           ۱۰۱

۴-۷- نگاهی به يافته های آماری فضاهای پيشنهادی طرح  ۱۰۴

 

فصل پنجم : بررسي استانداردهاي فضايي و تدوين برنامه ريزي فيزيکي

۵-۱- مقدمه         ۱۱۲

۵-۲- عرصه پژوهشي- نمايشي          ۱۱۲

۵-۲-۱- بخش پژوهشي  ۱۱۳

۵-۲-۲- بخش آموزشي  ۱۱۳

۵-۲-۳- بخش هاي مشترک        ۱۱۳

۵-۳- عرصه فرهنگي- نمايشي           ۱۱۵

۵-۳-۱- موزه  ۱۱۶

۵-۴- عرصه رفاهي- نمايشي ۱۱۸

۵-۴- ۱- آمفي تئاتر      ۱۱۸

۵-۴- ۱-۱- سالن ۱۱۸

۵-۴-۱-۲- صحنه ۱۲۴

۵-۴-۱-۳- پشت صحنه     ۱۲۶

۵-۴-۱-۴- کارگاه هاي ساخت دکور   ۱۲۹

۵-۴-۲- قهوه خانه        ۱۳۱

۵-۴-۳- باغ کودک       ۱۳۲

۵-۵- عرصه اداري  ۱۳۳

۵-۶- عرصه خدماتي           ۱۳۴

۵-۶-۱- فروش محصولات نمايشي            ۱۳۴

۵-۶-۲- پارکينگ        ۱۳۴

۵-۶-۳- تأسيسات        ۱۳۵

۵-۷- عرصه فضای باز         ۱۳۵

 

فصل ششم : مکانيابی و تحليل سايت

۶-۱- مقدمه         ۱۴۱

۶-۲- عوامل مؤثر در انتخاب بستر مناسب پروژه  ۱۴۱

۶-۲-۱- وسعت و گشايش فضايي  ۱۴۱

۶-۲-۲- دسترسي         ۱۴۲

۶-۲-۳- همجواري        ۱۴۲

۶-۲-۴- ارزشمندي سايت به لحاظ بار فرهنگي          ۱۴۲

۶-۲-۵- چشم انداز       ۱۴۳

۶-۲-۶- پوشش گياهي   ۱۴۳

۶-۳- انتخاب بستر مناسب طرح         ۱۴۳

۶-۴- مقايسه و انتخاب بهترين گزينه  ۱۴۵

۶-۵- تحليل سايت انتخابي  ۱۴۶

 

فصل هفتم : از ايده تا طراحی

۷-۱- ايده طراحي و روند شکل گيری آن          ۱۸۷

۷-۲- ملاحظات سازه اي      ۱۶۲

۷-۳- ملاحظات تأسيساتي    ۱۶۴

۷-۴- ارائه نقشه ها ۱۶۸

 

فهرست منابع و مآخذ          ۱۶۸

پيوست   ۱۷۱

 

 

فهرست جداول

جدول۲-۱- آيين هاي ايران پيش از اسلام         ۲۶

جدول۲-۲- جدول زمانبندي مراسم و جشن هاي ايراني پيش از اسلام            ۳۶

جدول۲-۳- ويژگي هاي تعزيه           ۵۵

جدول۳-۱- مقايسه سه مجموعه نمايشي خارجي ۷۸

جدول۳-۲- مشخصات سه سالن نمايش خارجي  ۸۲

جدول۳-۳- خصوصيات کارکردی سه نمونه ميدان شهری   ۸۶

جدول۳-۴- خصوصيات کالبدی سه نمونه ميدان شهری    ۸۶

جدول۳-۵- مشخصات سه نمونه تکيه ايراني      ۹۰

جدول۴-۱- تغييرات جوی استان فارس ۷۸-۱۳۷۱          ۱۰۰

جدول۴-۲- متوسط حداقل، متوسط حداکثر و متوسط نوسان دماي ماهانه شهر شيراز     ۱۰۲

جدول۴-۳- متوسط حداقل، متوسط حداکثر و متوسط نوسان رطوبت ماهانه و گروه رطوبتي شيراز  ۱۰۲

جدول۴-۴- متوسط ميزان بارندگي ماهانه شهر شيراز        ۱۰۳

جدول۴-۵- ميزان سرعت و جهت باد شهر شيراز ۱۰۳

جدول۴-۶- مشخصات کتابخانه با زير بناي تقريبي ۴۰۰ مترمربع     ۱۰۶

جدول۴-۷- وضع سالن هاي تئاتر موجود در شهر شيراز      ۱۰۹

جدول۵-۱- برنامه ريزی فيزيکي پژوهشکده       ۱۱۴

جدول۵-۲- برنامه ريزی فيزيکي کتابخانه         ۱۱۴

جدول۵-۳- برنامه ريزی فيزيکي مهمانسرا         ۱۱۵

جدول۵-۴- برنامه ريزی فيزيکي موزه  ۱۱۷

جدول۵-۵- حداکثر حجم تالار           ۱۲۳

جدول۵-۶- برنامه ريزی فيزيکي سالن نمايش    ۱۲۶

جدول۵-۷- برنامه ريزی فيزيکي پشت صحنه     ۱۲۸

جدول۵-۸- برنامه ريزی فيزيکي کارگاه نجاری   ۱۳۰

جدول۵-۹- برنامه ريزی فيزيکي کارگاه فلزکاری ۱۳۰

جدول۵-۱۰- برنامه ريزی فيزيکي کارگاه نقاشی و رنگرزی ۱۳۰

جدول۵-۱۱- برنامه ريزی فيزيکي کارگاه طراحی و دوخت منسوجات ۱۳۱

جدول۵-۱۲- برنامه ريزی فيزيکي کارگاه مجسمه سازی    ۱۳۱

جدول۵-۱۳- برنامه ريزی فيزيکي فضای ساخت دکور       ۱۳۱

جدول۵-۱۴- برنامه ريزی فيزيکي قهوه خانه      ۱۳۲

جدول۵-۱۵- برنامه ريزی فيزيکي آمفي تئاتر کودکان       ۱۳۳

جدول۵-۱۶- برنامه ريزی فيزيکي بخش اداری   ۱۳۳

جدول۵-۱۷- برنامه ريزی فيزيکي بخش فروش محصولات فرهنگی   ۱۳۴

جدول۵-۱۸- برآورد مساحت و تعداد پارکينگ های مورد نياز مجموعه           ۱۳۵

جدول۶-۱- مقايسه سه سايت انتخابي ۱۴۵

جدول ۷-۱- مقايسه سه سازه فلزي، بتني و بتن آرمه       ۱۶۲

جدول پ-۱- سير تحول تاريخي هنر رقص        ۱۷۳

جدول پ-۲- نام روزها و ايزدان مربوط به هر روز در گاهشماري ايران باستان    ۱۷۳

جدول پ-۳- نام ماه هاي سال و ايزدان مربوط به هرماه در گاهشماري ايران باستان       ۱۷۴

جدول پ-۴- زمان و مناسبت جشن هاي گاهنباري          ۱۷۴

جدول پ-۵- سير تاريخي مراسم نوروز ۱۷۴

جدول پ-۶- جشن هاي ماهانه          ۱۷۵

جدول پ-۷- مراسم مختلف جشن سوري (چهارشنبه سوري)          ۱۷۶

جدول پ-۸- سير تحول تاريخي هنر نقالي        ۱۷۷

جدول پ-۹- وجوه مشترک آيين مهر و خصوصيات پهلوان ۱۷۷

جدول پ-۱۰- سير تحول تاريخي هنر نمايشي تقليد        ۱۷۸

جدول پ-۱۱- سير تحول تاريخي نمايش عروسکبازي      ۱۷۹

جدول پ-۱۲- سير تحول تاريخي نمايش تعزيه  ۱۸۰

جدول پ-۱۳- دستاوردهای تئاتر به شيوه اروپايي از ديرباز تا امروز    ۱۸۱

 

 

فهرست تصاوير

تصوير۱-۱- نمونه ای از يک صحنه ايوانی          ۹

تصوير۱-۲- نمونه ای از يک صحنه کمانی         ۱۰

تصوير۱-۳- نمونه ای از يک صحنه ميدانی        ۱۱

تصوير۱-۴- نمونه ای از يک صحنه چند منظوره  ۱۱

تصوير۱-۵- نمونه ای از يک صحنه محيطی       ۱۲

تصوير۲-۱- فضای قهوه خانه ۴۱

تصوير۲-۲- فضای آشپزخانه قهوه خانه ۴۱

تصوير۲-۳- محل اجرای نقالی            ۴۱

تصوير۲-۴- نمايي از ورزش های باستانی در ميادين شهری ۴۵

تصوير۲-۵- فرمی از بازی های سايه     ۵۱

تصوير۲-۶- طرحی از يک خيمه         ۵۳

تصوير۲-۷- جايگاه بازيگر و تماشاگر در صحنه ميدانی تعزيه           ۵۶

تصوير۲-۸- استفاده از بام برای ديد بهتر نمايش تعزيه       ۵۶

تصوير۲-۹- پوشش چادری در محل اجرای تعزيه ۵۷

تصوير۲-۱۰- نمايي از اجرای تعزيه در تکايا       ۵۷

تصوير۲-۱۱- نمونه ای از سالن تئاتر با صحنه ی ايوانی      ۶۰

تصوير۳-۱- ديد کلي به مجموعه از سمت تالاب (نماي شمال غربي) ۶۵

تصوير۳-۲- مقايسه کلبه های بومی و فرم بنای اصلی مجموعه         ۶۶

تصوير۳-۳- فضاهای داخلی مجموعه    ۶۶

تصوير۳-۴- نماهای مختلف از مجموعه ۶۷

تصوير۳-۵- ديد پرنده به مجموعه      ۶۹

تصوير۳-۶- ديد به  اپراي پايتخت      ۷۰

تصوير۳-۷- تئاتر نيويورک    ۷۰

تصوير۳-۸- سالن اوري فيشر ۷۰

تصوير۳-۹- ديد به ميدان مرکزي       ۷۰

تصوير۳-۱۰- برگزاري و اجراي نمايش ها و مراسم مختلف در ميدان مرکزي     ۷۱

تصوير۳-۱۱- فضاي نمايشي رو باز      ۷۱

تصوير۳-۱۲- تئاتر ويويان و ميتزي      ۷۲

تصوير۳-۱۳- کتابخانه هنري لينکلن   ۷۲

تصوير۳-۱۴- موقعيت خانه اپرای اسلو در شهر    ۷۳

تصوير۳-۱۵- نمای خانه اپرای اسلو     ۷۴

تصوير۳-۱۶- فضای داخلی سالن های اپرای اسلو ۷۴

تصوير۳-۱۷- فضای داخلی اپرای اسلو  ۷۵

تصوير۳-۱۸- خانه اپرای اسلو به عنوان يک فضای شهری   ۷۶

تصوير۳-۱۹- ديد پرنده از مجموعه     ۷۹

تصوير۳-۲۰- ديد پرنده از مجموعه     ۸۰

تصوير۳-۲۱- ديد پرنده از مجموعه     ۸۱

تصوير۳-۲۲- ميدان نقش جهان و نحوه استقرار فعاليت ها  ۸۴

تصوير۳-۲۳- ميدان امير چخماق يزد بعد از خيابان کشي  ۸۵

تصوير۳-۲۴- ورودي مجموعه            ۸۷

تصوير۳-۲۵- نقاشي کمال الملک، صحن تکيه دولت         ۸۷

تصوير۳-۲۶- نماي شهري از بناي تکيه دولت     ۸۸

تصوير۳- ۲۷- سازه پوشش چادري سقف           ۸۹

تصوير۳- ۲۸- نماهايي از تئاتر شهر تهران          ۹۰

تصوير۳- ۲۹- ورودی تئاتر شهر و محوطه اطراف  ۹۱

تصوير۳- ۳۰- فرم ستون های اطراف تئاتر شهر   ۹۲

تصوير۳- ۳۱- فضای داخلی راهروهای تئاتر شهر  ۹۴

تصوير۳- ۳۲- فضای داخلی سالن تئاتر شهر       ۹۴

تصوير۵-۱- ابعاد و اندازه هاي مورد نياز در موزه ها           ۱۱۶

تصوير۵-۲- ابعاد و اندازه هاي مورد نياز در سالن هاي تئاتر ۱۱۹

تصوير۵-۳- تناسبات سالن هاي تئاتر   ۱۱۹

تصوير۵-۴- شکل سقف و انعکاس صدا ۱۲۴

تصوير۵-۵- تناسبات و ابعاد مورد نياز در رختکن ها          ۱۲۶

تصوير۶-۱- موقعيت سايت انتخابی در شهر        ۱۴۶

تصوير۶-۲- مسير پياده کنار باغ جهان نما به همراه نمای سروهای آن            ۱۵۱

تصوير۶-۳- عکس هوايي آرامگاه حافظيه           ۱۵۱

تصوير۶-۴- نماهايي از باغ ملی          ۱۵۲

تصوير۶-۵- نمای اصلی کتابخانه ملی   ۱۵۲

تصوير۶-۶- چشم اندازهای سايت        ۱۵۲

تصوير۶-۷- چشم اندازهای سايت        ۱۵۳

تصوير۶-۸- چشم اندازهای سايت        ۱۵۴

تصوير۶-۹- شيب ملايم اين محور و شاخص شدن ابتدا و انتهای آن   ۱۵۴

 

فهرست نمودارها

نمودار۱-۱- زمينه هاي ساختاري تئاتر  ۱۸

نمودار۲-۱- انواع نقالي از نظر محتوي و مضمون  ۳۹

نمودار۲-۲- مکان اجراي نمايش نقالي  ۴۲

نمودار۲-۳- انواع تقليد از نظر مضمون و محتوي  ۴۷

نمودار۲-۴- مکان اجراي نمايش تقليد  ۴۹

نمودار۲-۵- مکان اجرای تعزيه           ۵۸

نمودار۴-۱- مسيرحرکت خورشيد در عرض  جغرافيايي ۲۹ درجه شمالي        ۱۰۳

نمودارپ-۱- اساطير ايراني    ۱۷۲

نمودار پ- ۲- ريشه و منشأ پيدايش نمايش عروسکي        ۱۷۲

 

فهرست نقشه ها

نقشه۲-۱- سه شکل قرار گرفتن تختگاه يا سکو در قهوه خانه براي نمايش نقالي           ۴۳

نقشه۲-۲- پلان تقريبي علی بگ در دوره ی مويد            ۵۰

نقشه۳-۱- پلان همکف مجموعه تيجيبائو          ۶۶

نقشه۳-۲- برش عرضی از مجموعه تيجيبائو       ۶۷

نقشه۳-۳- سايت پلان مجموعه تيجيبائو           ۶۸

نقشه۳-۴- الگوهای تهيه طبيعی مجموعه تيجيبائو           ۶۸

نقشه۳-۵- پلان اپرای اسلو    ۷۵

نقشه۳-۶- مقطع طولی از اپرای اسلو    ۷۶

نقشه۳-۷- سايت پلان اپرای اسلو        ۷۶

نقشه۳-۸- پلان تئاتر تی هال ۷۹

نقشه۳-۹- پلان مجموعه د- اکلات      ۸۱

نقشه۳-۱۰- پلان و برشی از تئاتر ميداني واشينگتن          ۸۲

نقشه۳-۱۱ پلان ميدان نقش جهان     ۸۴

نقشه۳-۱۲- ديدی به مجموعه ميدان های شاه تهماسب و امير چخماق يزد     ۸۵

نقشه۳-۱۳- پلان طبقات تئاتر شهر     ۹۳

نقشه۴-۱- تقسيمات کشوری سال ۱۳۷۸          ۱۰۰

نقشه۴-۲- موقعيت استان فارس         ۱۰۰

نقشه۶-۱- مکان يابي سه گزينه انتخابي در شهر شيراز      ۱۴۴

نقشه۶-۲- محدوده سايت انتخابی و محدوده نفوذپذيری آن            ۱۴۷

نقشه۶-۳- جهت تابش خورشيد و باد غالب        ۱۴۷

نقشه۶-۴- طرح پيشنهادی نقش جهان پارس     ۱۴۸

نقشه۶-۵- مسيرهای سواره موجود در اطراف سايت           ۱۴۹

نقشه۶-۶- همجواری های اطراف سايت ۱۵۰

نقشه ۶-۷- نقاط فرهنگی مجاور سايت ۱۵۱

نقشه۶-۸- چشم اندازهای سايت         ۱۵۳

نقشه۷-۱- سايت پلان         ۱۶۸

نقشه۷-۲- پلان طبقه زيرزمين          ۱۶۹

نقشه۷-۳- پلان طبقه همکف ۱۷۰

نقشه۷-۴- پلان طبقه دوم    ۱۷۱

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0