طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “ طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری :

فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ي‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هويتنامه‌ي‌ آن‌ عصر به‌ شمار مي‌رود و دلیل اصلی ضرورت‌ هم‌ زيستي‌ فرهنگ‌ها، لزوم‌ زيست‌ اجتماعي‌ آحاد بشري‌ است‌ و گفتگو راهیست برای ترک مخاصمه و رسیدن به مفاهمه و همدلی. مضرات عدم این گفتگو و تعامل نیز تمامیت‌ خواهي‌، برتري‌جويي‌ و توسعه‌طلبي‌ برخي‌ تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که بزرگ‌ترين‌ مانع‌ زيست‌ صلح‌آميز جوامع‌ بشري است‌، میباشد. مسائل امروز جهان، جنگهای موجود و حتی مسائل داخلی کشور خودمان ایران ناشی از همین عدم تعامل و گفتگو و همدلی بین ادیان، مذاهب، فرهنگها و تمدنهای مختلف است.

از دیگر سو، شهر قم شهریست مهاجر پذیر از اقوام مختلف ایرانی و همچنین دارای دانشجویان خارجی از سراسر دنیا با تفاوت های عمیق فکری-فرهنگی زیاد. این خصوصیت شهر نیاز فراوانی به گفتگو و رسیدن به همدلی یا حداقل نزدیکی نظرات دارد که تخلیه شدن افکار در حین گفتگو سبب تلطیف روحیه شهر، آرامش روانی بیشتر در شهر، ایجاد روحیه انعطاف پذیری و انتقاد پذیری بیشتر میشود.

در این رساله راهکار “گفتگو” جهت بهبود عملکرد مراکز گردهمایی فرهنگی، تحلیل میشود و با استفاده از تعریف مفاهیم گردهمایی و گفتگو و تعامل و فرهنگ، به درک روشنی از تاثیر این مقولات بر هم و بر معماری میرسیم و سپس با بررسی روابط بین انسان با محیط مصنوع به این پرسش پاسخ میدهد که فرهنگ و عناصر محیطی چگونه میتوانند در شکل گیری تعاملات اجتماعی و اشاعه فرهنگ موثر باشند. سپس معنای معمارانه تاثیر این عناصر بر ساخت فضایی منطبق بر ویژگیهای عمومی گفتگو را از این پژوهش استنباط کرده به آن تجسد می بخشیم. آنچه در این روند بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، مبانی معماری ایرانی و شیوه های انتقال معانی از طریق تجسد بخشی به مفاهیم عالیه بصورت غیر مستقیم خصوصا از طریق هندسه مقدس بوده است که در طرح نیز پیاده شد. بنابراین روش تحقیق عبارتست از مطالعه اسنادی، توصیفی و میدانی.

 

بیان مسئله

جامعه‌ از تلاقي‌ متلاطم‌ آحاد انسان‌ها پديد مي‌آيد و زادگاه‌ فرهنگ‌ها نيز نقطه‌ي‌ تماس‌ و تلاقي‌ آدميان‌ است‌. در همان‌ اوان‌ خلقت‌ آدمي‌، به‌ محض‌ آنكه‌ براي‌ نخستين‌ بار انساني‌ با انساني‌ ديگر به‌ گفت‌وگو پرداخت‌، «فرهنگ‌» نيز زاده‌ شد.

فرهنگ را میتوان مجموعه ای پیچیده از دانشها ، باورها، هنر و آداب و رسوم یک جامعه دانست که مبتنی بر ارزشهایی ست که گروهی بر ان پایبندی دارند و در ساختار اجتماعی از آن پیروی می کنند.

بطور خلاصه فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ي‌ آن‌ ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هويتنامه‌ي‌ آن‌ عصر به‌ شمار مي‌رود و دلیل اصلی ضرورت‌ هم‌ زيستي‌ فرهنگ‌ها، لزوم‌ زيست‌ اجتماعي‌ آحاد بشري‌ است‌ و گفتگو راهیست برای ترک مخاصمه و رسیدن به مفاهمه و همدلی. مضرات عدم این گفتگو و تعامل نیز تمامیت‌ خواهي‌، برتري‌جويي‌ و توسعه‌طلبي‌ برخي‌ تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که بزرگ‌ترين‌ مانع‌ زيست‌ صلح‌آميز جوامع‌ بشري است‌، انحصارگرايي‌، خود را حقّ مطلق‌ انگاشتن‌ و ديگران‌ را باطل‌ محض‌ پنداشتن‌، فقدان‌ شناخت‌ اصحاب‌ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از يكديگر و سوءتفاهم‌هاي‌ ويرانگري‌ كه‌ مايه‌ي‌ تيرگي‌ فضاي‌ تفاهم‌ بين‌ اديان‌ و فرهنگ‌ها شده‌ و فرصت‌ نگاه‌ شفاف‌ را از واحدهاي‌ انساني‌ سلب‌ كرده‌ است و در نهایت برخورد تمدنها که از نظریان آقای هانگتینتون است همه و همه نشان میدهد که عدم تعامل و تساهل تا چه حد خطرناک و ویران کننده است. مسائل امروز جهان، جنگهای موجود و حتی مسائل داخلی کشور خودمان ایران ناشی از همین عدم تعامل و گفتگو و همدلی بین ادیان، مذاهب، فرهنگها و تمدنهای مختلف است.

 

شهر قم شهریست مهاجر پذیر از اقوام مختلف ایرانی و همچنین دارای دانشجویان خارجی از سراسر دنیا با تفاوت های عمیق فکری-فرهنگی و دینی زیاد. این خصوصیت شهر نیاز فراوانی به گفتگو و رسیدن به همدلی یا حداقل نزدیکی نظرات دارد که تخلیه شدن افکار در حین گفتگو سبب تلطیف روحیه شهر، آرامش روانی بیشتر در شهر، ایجاد روحیه انعطاف پذیری و انتقاد پذیری بیشتر میشود.

 

در دنیای امروز یکی از مکانهای شکل گیری فرهنگ، مراکز گردهمایی و تجمع شهر هستند اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه متوجه میشویم که این مراکز درصورت تک صدایی و متکلم وحده بودن، نمیتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. با سخنرانی و وعظ و خطابه به فرهنگسازی نمیتوان رسید بلکه فرهنگ باید ذره ذره در جان مردم رسوخ کند و در زندگی آنان جریان یابد. یکی از راهکارهای اشاعه فرهنگ، پرهیز از تک صدایی و گفتگو و تعامل مابین فرهنگها ست. مراکز گردهمایی فرهنگی تا هنگامی که محلهایی برای مباحثه و دیالوگ فرهنگی نشوند راه به جایی نخواهند برد و تنها با سخنرانی و مجالس وعظ و خطابه و یک سویه صحبت کردن نمیتوان فرهنگ را بارور کرد و نشر و گسترش داد.

بنابراین سعی میشود در این تحقیق راهکار “گفتگو” جهت بهبود عملکرد مراکز گردهمایی فرهنگی، تحلیل شود.

 

 

فهرست پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری:

چکیده

شناخت

مسئله

بیان مسئله ……………….۲

سوالات تحقیق ……………..۳

اهداف و فرضیه های تحقیق ……………..۳

ضرورت طرح …………۳

مروری بر تحقیقات انجام شده …………۶

روند تحقیق …………….۷

 

تعاریف، ریشه ها، سوابق

۱-۲-۱- گردهم آیی ……….۸

۱-۲-۲-گفتگو ………………..۱۱

۱-۲-۳- فرهنگ ………………….۱۴

۱-۲-۴- هویت ………………..۲۲

۱-۲-۵- محیط ……………….۲۳

۱-۲-۶- فضا …………………۲۵

۱-۲-۷- فرم ………………….۲۷

۱-۲-۸- زمان ……………….۳۰

۱-۲-۹- معماری ایران ……………۳۱

نتیجه گیری……………………۳۳

 

مبانی نظری

۲-۱- مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري……….۳۵

۲-۱-۱- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران………………۳۷

 

۲-۲- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه………….۳۸

۲-۲-۱- هندسه ………….۳۸

۲-۲-۲- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی…………..۴۰

۲-۲-۳- هندسه در معماری ایرانی ………..۴۰

۲-۲-۴- تناسب زرّین (طلایی) ……………..۴۲

۲-۲-۵- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ………..۴۵

 

۲-۳- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری ………..۴۹

۲-۳-۱- مفهوم امر قدسی ………….۵۰

۲-۳-۲- الوهیت ……………….۵۱

۲-۳-۳- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری …………..۵۲

 

۲-۴- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ……..۵۳

۲-۴-۱- رنگ در معماری ……………………..۵۳

۲-۴-۲- اسطوره و صورتهای سمبولیک …………….۵۴

۲-۴-۳- متافیزیک صورت های سمبولیک….۵۵

۲-۴-۴- رنگ و نور …….۵۵

 

۲-۵- زمان و رابطه آن با پویایی در فضای معماری ………..۵۶

۲-۵-۱- حرکت از نگاه فلسفه …………..۵۶

۲-۵-۲- حرکت از دیدگاه معماری ………………….۵۶

۲-۵-۳- عناصر القا کننده حرکت در معماری ………….۵۷

 

۲-۶- گفتگوی میان فرهنگها ………………………۵۹

۲-۶-۱- شاخصهاي ارتباطات ميان فرهنگي ………………………..۵۹

۲-۶-۲- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ………………………..۶۰

۲-۷- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری……………………….۶۰

۲-۷-۱- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ………….۶۱

۲-۷-۲- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری…………….۶۲

 

تحلیل نمونه ها

۳-۱- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان ………….۶۴

۳-۲- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران …………….. ۶۷

۳-۳- بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) ………۶۸

۳-۳-۱- فرهنگسرای نیاوران ……………..۶۸

۳-۳-۲- مركز بين المللي فرهنگي اصفهان ………………۷۵

۳-۳-۳- مرکز فرهنگی دزفول ………………۷۶

۳-۴- بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی ………….۷۷

۳-۴-۱- مرکز فرهنگی تی جی بائو ………۷۷

۳-۵- نتیجه گیری …………..۸۱

 

مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم

۴-۱- حدود طبیعی استان ………………….۸۳

۴-۲- جغرافیای طبیعی استان ……………….۸۳

۴-۳- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان ……………۸۴

۴-۳-۱- بارش ………………۸۴

۴-۳-۲- دما ……………….۸۵

۴-۳-۳- باد ………………………۸۷

۴-۳-۴ – انتخاب جهت مناسب ساختمانها …………..۸۷

 

۴-۴- نتایج و پیشنهادات کلی ……………۸۸

۴-۴-۱- جدول نتیجه گیری ………………..۸۹

۴-۴-۲- راهکارهای طراحی اقلیمی استفاده شده در طرح ………………۹۰

 

نتایج حاصل از پژوهش

۵-۱- راهکارهای طراحی …………..۹۲

۵-۱-۱- معیارهای طراحی ……………۹۲

۵-۲- نظام طراحی …………….۹۲

۵-۳-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی ……۹۳

۵-۴- فضاهای مورد نیاز …………………۹۴

۵-۴-۱- گفتگو ………………..۹۵

۵-۴-۲- فضای اداری ………………۹۶

۵-۴-۳- فضاهای تاسیساتی ………………۹۶

۵-۴-۴- فضای عرضه محصولات فرهنگی ………..۹۶

۵-۴-۵- فضای آموزشی ………..۹۶

۵-۴-۶- فضای خدمات عمومی ………..۹۶

 

۵-۵- طراحی فضاها

۵-۵-۱- فضای گفتگو ……….۹۶

۵-۵-۲- فضای اداری …………..۱۰۱

۵-۵-۳- فضاهای تاسیساتی ……………۱۰۲

۵-۵-۴- فضای عرضه محصولات فرهنگی …………..۱۰۲

۵-۵-۵- فضای آموزشی ………………۱۰۲

۵-۵-۶- فضای خدمات عمومی ………………۱۰۲

 

تحلیل سایت

۶-۱- مطالعات میدانی ……………….۱۰۴

۶-۱-۱- موقعیت کلی سایت در شهر ……………..۱۰۴

۶-۱-۲- کاربری اراضی …………۱۰۵

۶-۱-۳- دید و منظر سایت ………………..۱۰۵

۶-۱-۴- همسایگی سایت ………….۱۰۶

۶-۱-۵- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف …………..۱۰۶

۶-۱-۶- دسترسیها به و از سایت ………….۱۰۷

۶-۲- تحلیل اقلیم سایت ………………..۱۰۸

۶-۳-  مکانیابی طرح …………………۱۰۸

روند طراحی و توجیه طرح

۷-۱- روند طراحی ………….۱۱۰

۷-۱-۱-آلترناتیوها ……………۱۱۰

۷-۱-۲- حجم اولیه …………….۱۱۰

۷-۱-۳- رسیدن به هندسه کار …………۱۱۱

۷-۲- مبانی نظری …………۱۱۲

۷-۳- معرفی طرح ………………۱۱۴

۷-۳-۱- سازه ……………۱۱۴

۷-۳-۲- تاسیسات …………..۱۱۵

۷-۳-۳- تمهیدات زلزله …………….۱۱۵

۷-۳-۴- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ……………..۱۱۵

۷-۳-۵- تمهیدات آکوستیکی ……………….۱۱۶

۷-۳-۶-تمهیدات اقلیمی ………………۱۱۷

منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0