طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

دانلود پایان نامه طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی :

دين از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز ناپذیر می نماید. در این میان اعتقاد برخی به اینکه دیوار های بلندی میان ادیان کشیده شده به تفرقه و جنگ انجامیده است در حالی که اساسا نهایت توقع انسان از دین آرامش و سعادت است. بدین ترتیب گفتگو به عنوان تعامل سودمند ضرورت امروز دینداران است. این رفتار ضروری نیازمند بستری است تا در آن شکل گیرید بستری که تعاملات اجتماعی افراد از ادیان متفاوت را ممکن ساخته، آن را تقویت سازد و از سوی دیگر خود موجب بروز اختلاف نباشد. مکانی برای بیان و تبادل آزادانه عقاید دینی.

در این راستا هدف این رساله، طراحی مرکزی است برای گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر. برای این منظور پس از طرح مساله، هدف و ضرورت آن در فصل نخست، به شناخت مفهوم دین و ابعاد آن در فصل دوم پرداخته شده است، سپس با توجه به بستر سازی “گفتگوی دینی” به عنوان هدف غایی طرح، فصل سوم به بررسی عوامل موثر بر آن اختصاص می یابد. از طرفی گفتگوی دینی نیازمند فضایی است متناسب با مفهوم دین و قداست آن، که در فصل چهارم در قالب هنر و معماری قدسی و ویژگی های آن به طور عام تبیین می شود. در ادامه فصل پنجم پژوهش  به بررسی معماری چهار دین توحیدی به طور خاص می پردازد تا راهکار های برآمده از موضوع به طور کامل بررسی گردد. سپس در فصل شش بستر مناسبی برای طرح انتخاب شده و نهایتا با بررسی نمونه های موردی در فصل هفتم، فصل پایانی به بیان فرایند تقرب به طرح و نیز ارایه طرح پایانی به عنوان فضایی متعلق به همه ادیان اختصاص یافته است.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه گفتگوی ادیان بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. از نظر بسیاری هدف از گفتگوی دینی توضیح و تشریح دین خود برای طرف مقابل و اندکی هم یادگیری دین طرف مقابل است. اما برخی به این مساله فراتر می نگرند و هدف را کمک به ایجاد و پیشرفت تمدن جهانی بر اساس صلح و عشق و مهربانی و دوستی می دانند. (ساجید،۱۳۸۵،ص۵۴)

تفرقه و تشت میان ادیان و مذاهب از جمله عواملی است که متدینان به ادیان گوناگون را در طول تاریخ و بویژه در قرن اخیر متحمل خسارت های زیانباری نموده است. برای کثیری از پیروان ادیان کشمکش پیرامون احتلافات فرقه ای نسبت به حرکت در راستای ارزش های الهی و انسانی و زندگی مسالمت آمیز با هم از الویت بیشتری بر خوردار بوده است. (غلامرضا کاشی، ۱۳۸۷،ص۶۸)

حجم کثیر مهاجرت ها، جنگ های طولانی بی تمر، کوچک شدن جهان به سبب وجود تکنولوژی های ارتباطی، همزیستی پیروان ادیان گوناگون را در کنار هم الزامی کرده است. (غلامرضا کاشی، ۱۳۸۷،ص۶۸)

در این بین یکی از راه حل های روز و البته صرفا ظاهری عبارتست از سکولاریم، این جریان تفاوت های مهم را نادیده گرفته و حتی سرکوب می کند با پرداختن به موضوعات اساسی معنا و ارزش مخالفت می کند و هر گونه جستجو برای یافتن حقیقت را می خشکاند و به وضعیت تصنعی و ظاهری حیات می انجامد. (اشمیتز، ۱۳۸۰، ص۲۵۷) ریشه بسیاری از مشکلات امروز بشر در همین نگاه ماتریالیستی به مسایل است. تنها عده کمی به این پی برده اند که نظم اجتماعی و سازش با طبیعت تنها در آشتی عرصه های مادی و معنوی امکان پذیر است. مذهب می تواند مقوله های به نظر متضاد را با هم آشتی دهد، در برابر ویرانی های ناشی از مادیگرایی علمی سدی دفاعی بنا کند و نزاع دیر پای ملل و افراد پایان دهد. .(گولن،۱۳۸۵، ص۵۹)

سازگاری شرط لازم صلح و صلح گشاینده راه به سوی شادی است. ناراحتی و اضطراب، درد و مصیبت، نتیجه از دست دادن سازگاری است. ادیان جهان در از بین رفتن سازگاری اجتماعی دخیل بوده اند و این رویداد اغلب به این دلیل بوده است که این ادیان متعددند و در تخالف با یکدیگر به نظر می رسند. با در نظر گرفتن این حقیقت که ادیان جهان به مبانی مشترک معضلات انسانی می پردازند اننتظار این است که ادیان پیش قراولان ارتقای سازگاری نه تنها در میان خود بلکه در تمام سطوح اجتماع باشند. به رقم عقاید گسترده جهانی که توسط روشنفکران سنت های دینی مختلف بیان شده ، حقیقت ساده و تاسف بر انگیز این است که هنوز بشر بر سر مساله تکثر ادیان به توافق نرسیده است. سنت دینی دیگران اغلب به صورت تهدید نگریسته می شود، اختلافات دینی هنوز آزار دهنده و همواره موجب سوء تفاهم و بی اعتمادی متقابل اند.(تیاگاناندا، ۱۳۸۹، ص۵۳)

نادیده گرفتن این رفتار و وانمود ساختن اینکه چنین درگیری و تنشی وجود ندارد ساده لوحانه است و همین احتمال بروز مخاصمه است که مسئولیت پرداختن به گفتگو با پیروان سایر ادیان را بر دوش مومنان می نهد.(اشمیتز، ۱۳۸۰، ۲۵۷). گفتگوی ادیان این ظرفیت را دارد که در توسعه و بسط معنویت و روحیه دینی و دین ورزی نقشی اساسی ایفا کند زمینه ساز صلح جهانی گردد. (برومر، ۱۳۸۵،ص۴)

“مذاهب می توانند با پذیرش سرچشمه واحد خود را پذیرفته و یگانگی و اتحاد میان ادیان را به سمفونی رحمت و عطوفت الهی بدل سازند.” (گولن،۱۳۸۵، ص۵۹)و در فضای پر از تنش کنونی جهان که پدیده هایی همچون جهانی شدن و جنگ های منطقه ای آینده جهان را دچار ابهام کرده است محفلی باشند برای صلح، تفاهم و آرامش جامعه بشری.(اسدی، ۱۳۸۵، ص۶۳)

گفتگوی ادیان نیازمند فضایی است که این همزیستی مسالمت آمیز را تحقق بخشد و با احترام به عقاید انسان ها از هر فرقه و مذهب گفتمان و در نتیجه هدف صلح و سازگاری میان آنان را عملی سازد. لذا طراحی چنین فضایی با در نظر گرفتن اصول حاکم بر فضای تعامل و گفتگو و نیز لزومات طرای فضای مقدس و مرتبط با معنویت دین ضروری به نظر می رسد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی :

فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- طرح کلی موضوع و مسئله تحقیق ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱- ۵- سوالات تحقیق ۷
۱- ۵- ساختار تحقیق ۸
فصل دوم: دین
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- مفهوم دین ۱۱
          ۲-۲-۱- معنای لغوی ۱۲
          ۲-۲-۲- معنای اصطلاحی دین ۱۲
          ۲-۲-۳- ابعاد دین ۱۳
۲-۳- منشاء دین ۱۴
          ۲-۳-۱- علل پیدایش دین ۱۵
          ۲-۳-۲- علل پذیرش دین ۱۶
          ۲-۴- کارکرد های دین ۱۷
          ۲-۴-۱- کارکرد های فردی ۱۷
          ۲-۴-۱-۱-معرفت زایی ۱۷
          ۲-۴-۱-۲- کارکرد احساسی (بهداشت روانی …………………………… ۱۷
          ۲-۴-۱-۳- کارکرد اخلاقی و رفتاری ۱۸
          ۲-۴-۲- کارکرد های اجتماعی ۱۹
          ۲-۴-۲-۱- همبستگی ۱۹
          ۲-۴-۲-۲- آزادی و عدالت اجتماعی ۱۹
          ۲-۴-۲-۴- هویت سازی ۱۹
          ۲-۵- طبقه بندی ادیان ۲۰
          ۲-۵-۱-  ادیان غیر توحیدی ۲۰
          ۲-۵-۲-  ادیان توحیدی ۲۰
          ۲-۵-۲-۱- زرتشت ۲۱
          ۲-۵-۲-۲- یهودیت ۲۳
          ۲-۵-۲-۳- مسیحیت ۲۶
          ۲-۵-۲-۴- اسلام ۲۹
            ۲-۶- مساله تعدد ادیان ۳۲
          ۲-۶-۱- انحصار گرایی ۳۲
          ۲-۶-۲- شمول گرایی ۳۲
          ۲-۶-۳- کثرت گرایی ۳۲
 ۲-۷- نگاهی به اصول مشترک ادیان ۳۴
          ۲-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ۳۵
فصل سوم: گفتگوی ادیان
۳-۱- مقدمه ۳۷
۳-۲- گفتگو ۳۷
          ۳-۲-۱- تعریف گفتگو ۳۷
          ۳-۲-۲- پیشینه گفتگو ۳۸
۳-۳ گفتگوی ادیان ۳۹
          ۳-۳-۱-  پیشینه گفتگوی ادیان ۴۰
          ۳-۳-۲-  اهداف و آثار گفتگوی ادیان ۴۱
          ۳-۳-۲-۱- تفاهم و درک متقابل ۴۲
          ۳-۳-۲-۲- تلاش برای نجات جامعه ی انسانی از بحران های موجود ۴۲
          ۳-۳-۲-۳- افزایش روحیه دینی در جهان …………………………… ۴۴
          ۳-۳-۲-۴- همزیستی پیروان ادیان ………………………………………. ۴۴
          ۳-۳-۲-۷- زمینه سازی شکل گیری تنوع فرهنگی ……………. ۴۵
          ۳-۳-۲-۸- درک حقایق تازه ۴۵
          ۳-۳-۳-  شرایط و قواعد گفتگوی ادیان ۴۶
          ۳-۳-۳-۱- وجود نکات اشتراک و افتراق ……………………………… ۴۶
          ۳-۳-۳-۲- احترام کامل به طرف مقابل و آزادی اندیشه او … ۴۶
          ۳-۳-۳-۳- اقرار به جهل و تاکید بر تساهل ………………………….. ۴۷
          ۳-۳-۳-۴- تکیه بر مشترکات ۴۸
          ۳-۳-۳-۵- فراموش کردن اتفاقات گذشته و تمایزات سیاسی   اقتصادی ۴۹
          ۳-۳-۴-  موانع گفتگوی ادیان ۵۰
          ۳-۳-۴-۱- برتر انگاشتن خود ۵۰
          ۳-۳-۴-۲- مطلق فرض نمودن حقیقت …………………………………. ۵۰
          ۳-۳-۴-۳- تکیه بر عناصر تمایز بخش ………………………………….. ۵۱
          ۳-۳-۴-۴- اهانت به طرف مقابل و مسخ عقاید او ………………… ۵۱
          ۳-۳-۴-۶- استفاده از معیارهاى متفاوت ……………………………….. ۵۲
          ۳-۳-۵-  انواع گفتگو در گستره گفتگوی ادیان الهی ……………………….. ۵۲
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان اخلاقی ……………………………………………………. ۵۳
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان همسازگرایانه ………………………………………….. ۵۳
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان پراگماتیستی …………………………………………… ۵۴
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان وابسته به موسسه ها یا نهاد های دینی .. ۵۴
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان تاریخی ……………………………………………………. ۵۴
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان توطئه محور ……………………………………………. ۵۵
          ۳-۳-۵-۱- گفتمان مبلغ دینی ۵۵
          ۳-۴- فضای گفتگو ۵۶
          ۳-۴-۱-  فضضای گفتگو میان ادیان ۵۷
۳-۵- جمع بندی و نتیجه گیری ۵۸
فصل چهارم: هنر و معماری قدسی
۴-۱- مقدمه ۵۹
۴-۲- امر قدسی ۶۰
          ۴-۲-۱- شیوه های تجلی امر قدسی ………………………………………………… ۶۲
          ۴-۲-۱-۱- شیوه های مستقیم ………………………………………………. ۶۲
          ۴-۲-۱-۲- شیوه های غیر مستقیم ……………………………………….. ۶۳
          ۴-۲-۱-۳- تجلی امر قدسی در هنر (امر قدسی و هنر) ……… ۶۴
۴-۳- هنر مقدس ۶۶
          ۴-۳-۱- مفهوم هنر قدسی ۶۷
          ۴-۳-۲- شکل گیری هنر قدسی ۶۹
          ۴-۳-۳- جایگاه هنر مند در هنر قدسی ۷۰
          ۴-۳-۴- نقش و کارکرد هنر مقدس ۷۲
۴-۴- مکان مقدس ۷۳
۴-۵- معماری قدسی ۷۵
          ۴-۵-۱- اهداف و کارکرد های فضا و معماری قدسی ……………………….. ۷۷
          ۴-۵-۱-۱- ایجاد ناهمگونی در فضا ………………………………………….. ۷۸
          ۴-۵-۱-۲- ایجاد محملی برای اندیشه دینی ……………………………. ۷۹
          ۴-۵-۱-۳- زمینه سازی حیات معنوی …………………………………….. ۸۱
          ۴-۵-۱-۴- ایجاد مکانی برای حضور ذات الهی ………………………… ۸۴
          ۴-۵-۱-۵- تجلی عوالم برتر در ساحت های نازل تر ……………….. ۸۷
          ۴-۵-۲- ویژگی های فضا و معماری قدسی ۹۰
          ۴-۵-۲-۱- ویژگی های منشا معنوی …………………………………….. ۹۱
          ۴-۵-۲-۲- ویژگی های شیوه ی بیان ……………………………………. ۹۵
          ۴-۵-۲-۳- ویژگی های صورت ۱۱۲
          ۴-۵-۲-۳-۱- صفات کالبدی …………………………………………. ۱۱۳
          ۴-۵-۲-۳-۲- عناصر کالبدی …………………………………………. ۱۱۸
          ۴-۵-۳- عبادتگاه تجلی معماری قدسی در ادیان …………………………….. ۱۲۲
۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲۴
فصل پنجم: عبادتگاه در ادیان توحیدی
۵-۱- مقدمه ۱۲۶
۵-۲- عبادتگاه زرتشتیان ۱۲۷
          ۵-۲-۱- آتش ۱۲۷
          ۵-۲-۲- جایگاه آتش ۱۲۸
          ۵-۲-۳- تاریخچه آتشکده ۱۲۹
          ۵-۲-۳- معماری آتشکده ۱۲۹
          ۵-۲-۳- جمع بندی خصوصیات طرح آتشکده ……………………………….. ۱۳۲
۵-۳- عبادتگاه یهودیان ۱۳۳
          ۵-۳-۱- خیمه میعادگاه ۱۳۳
          ۵-۳-۲- خانه مقدس ۱۳۴
          ۵-۳-۳- کنیسه ۱۳۶
          ۵-۳-۴- جمع بندی خصوصیات طرح کنیسه …………………………………. ۱۴۰
۵-۴- عبادتگاه مسیحیان ۱۴۰
          ۵-۴-۱- پیشینه کلیسا ۱۴۰
          ۵-۴-۲- معماری کلیسا ۱۴۲
          ۵-۴-۳-  جمع بندی خصوصیات طرح کلیسا ۱۴۴
۵-۵- عبادتگاه مسلمانان ۱۴۶
          ۵-۵-۱- مسجد ۱۴۶
          ۵-۵-۲- پیشینه مساجد ۱۴۷
                    ۵-۵-۳- عناصر کالبدی مسجد ۱۴۸
          ۵-۵-۴- جمع بندی خصوصیات طرح مساجد ………………………………… ۱۵۱
۵-۶- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۵۴
فصل ششم: شناخت و تحلیل بستر طراحی
۶-۱- مقدمه ۱۵۶
۶-۲- شیراز ۱۵۶
۶-۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان ………………………………………………. ۱۵۷
۶-۲-۱-۱- مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز …………… ۱۵۷
۶-۲-۲- ویژگش های جمعیتی ………………………………………………………….. ۱۵۸
۶-۲-۲-۱- دین ………………………………………………………………… ۱۵۸
۶-۲-۲-۲- فرهنگ …………………………………………………………… ۱۵۹
۶-۲-۳- ویژگش ها و مطالعات اقلیمی ……………………………………………….. ۱۵۹
۶-۲-۳-۱- باد …………………………………………………………………… ۱۵۹
۶-۲-۲-۲- بارندگی ۱۶۰
۶-۲-۲-۳- دما ۱۶۱
۶-۲-۲-۴- رطوبت ۱۶۲
۶-۳- مکان یابی پروژه ۱۶۳
۶-۳-۱- معرفی سایت های پیشنهادی ………………………………………………. ۱۶۳
۶-۳-۱-۱- سایت پیشنهادی اول …………………………………….. ۱۶۴
۶-۳-۱-۲- سایت پیشنهادی دوم ……………………………………. ۱۶۵
۶-۳-۱-۳- سایت پیشنهادی سوم …………………………………… ۱۶۵
۶-۳-۲- انتخاب سایت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ۱۶۶
۶-۳-۲-۱- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۱۶۷
۶-۳-۳- معیار های انتخاب سایت و تعیین اولویت هر یک ۱۶۷
۶-۳-۲-۱- نتایج حاصل از ورود معیار ها و گزینه ها در تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ۱۶۸
۶-۳-۴- انتخاب نهایی سایت ۱۷۰
فصل هفتم: بررسی نمونه های موردی
۷-۱- موزه ادیان جهان در تایوان Museum of World Religions ….. ۱۷۲
۷-۲- معبد ادیان ۱۷۸
۷-۲-۱- طرح کلی مجموعه ۱۷۹
۷-۲-۲- فضای قدسی ۱۸۱
۷-۲-۳- معابد کوچک و مجزای ادیان ۱۸۲
۷-۲- خانه عبادت و آموزش   House of prayer and learning ……. ۱۸۴
۷-۴- مرکز بین دینی دانشگاه دربی

Mmulti-faith center of Derby university …….

۱۸۹
فصل هشتم: برنامه ریزی و فرآیند طراحی
۸-۱- نیاز سنجی مخاطبین ۱۹۵
۸-۲- ارایه برنامه فیزیکی ۱۹۷
۸-۳- روند طراحی ۲۰۱
۸-۳-۱- تحلیل و بررسی سایت ۲۰۱
۸-۳-۱-۱- بررسی دسترسی های سایت ……………………….. ۲۰۱
۸-۳-۱-۲- شناخت کاربری های مجاور و موثر ………………. ۲۰۲
۸-۳-۱-۳- بررسی پوشش گیاهی موجود در سایت ………. ۲۰۲
۸-۳-۲- شکل گیری طرح ۲۰۳
۸-۴- معرقی طرح ۲۰۷
۸-۴-۱- نقشه های طرح مجموعه ۲۰۷
۸-۴-۲- تصاویر طرح مجموعه ۲۱۰
فهرست منابع  ۲۱۸

 

فهرست جدول ها

جدول  ۶‑۱ جهت وزش بادها در شهر شیراز ۱۶۰
جدول ۶-۲- میزان متوسط بارندگی برحسب میلیمتر در شهر شیراز در ماههای مختلف ۱۶۱
جدول ‏۱‑۳- دمای حداقل، حداکثر ماهانه و متوسط در ماه های مختلف درشهر شیراز ۱۶۲
جدول ‏۱‑۴- درصد متوسط ماهانه رطوبت نسبی در ماه های مختلف شهر شیراز ۱۶۳
جدول ‏۱‑۵- معیار های انتخاب سایت و اولویت نسبی هریک ۱۶۷
جدول شماره ۸‑۱- شناخت مخاطبین و رویکرد های مجموعه در قبال آنان ۱۹۶
جدول شماره ۸‑۲-فعالیت های پیش بینی شده در راستای رویکرد های مجموعه ۱۹۶
جدول شماره ۸‑۳- برنامه فیزیکی مجموعه ۱۹۷

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره ۴-۱ حوزه شمول آثار هنر مقدس ۷۰
نمودار شماره ۶-۱  هرم سنی جمعیت شیرازدر سال ۱۳۸۵ ۱۵۸
نمودار شماره ۶-۲  نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس تنوع مذهبی محیط پیرامون ۱۶۸
نمودار شماره ۶-۳ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نبود زمینه غالب یک دین در محیط ۱۶۸
نمودار شماره ۶-۴ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس سازگاری همجواری ها ۱۶۹
نمودار شماره ۶-۵ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس دسترسی مناسب ۱۶۹
نمودار شماره ۶-۵   نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نیاز به تخریب کمتر ۱۶۹
نمودار شماره ۶مقایسه امتیازات کسب شده درسایت های انتخابی بر اساس معیار های مورد نظر در انتخاب سایت مناسب ۱۷۰
نمودار شماره ۶-۸ درصد امتیاز نهایی کسب شده سایت های پیشنهادی ۱۷۰

 

فهرست تصاویر

تصویر شماره ۵-۱ آتشکده نیاسر ۱۳۱
تصویر شماره ۵-۲ کنیسه ملا یعقوب در اصفهان ۱۳۸
تصویر شماره ۵-۳  پلان مستطیلی شک کنیسه شکرا در اصفهان ۱۳۸
تصویر شماره ۵-۴ پنجره نور گیر در کنیسه ملا یعقوب ۱۳۹
تصویر شماره ۵-۵ پلان کلیسای هاکوپ مقدس ۱۴۲
تصویر شماره ۵-۶ منبر و محراب مسجد گوهرشاد ۱۴۸
تصویر شماره ۵-۷  گنبد مسجد گوهرشاد ۱۴۹
تصویر شماره ۵-۸  حیاط مسجد عماد الدوله در کرمانشاه ۱۵۰
تصویر شماره ۶-۱ محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از شیراز

 

۱۶۳
تصویر شماره ۶-۲  تصویر هوایی سایت پیشنهادی اول

 

۱۶۴
تصویر شماره ۶-۳  تصویر هوایی سایت پیشنهادی اول

 

۱۶۴
تصویر شماره ۶-۴ تصویر هوایی سایت پیشنهادی دوم ۱۶۵
تصویر شماره ۶-۵  تصویر هوایی سایت پیشنهادی سوم ۱۶۶
تصویر شماره ۷-۱ نمای خارجی موزه ۱۷۳
تصویر شماره ۷-۲ اولین دیدن به موزه پس از خروج از آسانسور(منبع: www.mwr.org.tw) ۱۷۴
تصویر شماره۷-۳ دیواره آب ۱۷۴
تصویر شماره ۷-۴  پیاده راه زیارت ۱۷۴
تصویر شماره ۷-۵ سالن طلایی ۱۷۵
تصویر شماره ۷-۶ سالن سفر پیدایش ۱۷۵
تصویر شماره ۷-۷  سالن سفر زندگی ۱۷۶
تصویر شماره ۷-۸ سالن زندگی بیداری ۱۷۶
تصویر شماره ۷-۹ سالن ادیان ۱۷۶
تصویر شماره ۷-۱۰ دیوار یادآوری حق شناسی ۱۷۷
تصویر شماره ۷-۱۱ ماکت ابنیه ادیان ۱۷۸
تصویر شماره ۷-۱۲ ماکت ابنیه ادیان ۱۷۸
تصویر شماره ۷-۱۳ سرزمین کودکان یا جنگل عشق ۱۷۸
تصویر شماره۷-۱۴ تصویر ورودی معبد ادیان ۱۷۹
تصویر شماره ۷-۱۵ تصویر مدل بنای معبد ادیان ۱۷۹
تصویر شماره ۷-۱۶ تصویری از مدل بنای معبد ادیان ۱۸۰
تصویر شماره ۷-۱۷ پرسپکتیو دید پرنده از مجموعه ۱۸۰
تصویر شماره ۷-۱۸ پلان معبد ادیان ۱۸۱
تصویر شماره ۷-۱۹ نمایی از حیاط مرکزی عبد ادیان ۱۸۱
تصویر شماره ۷-۲۰ برشی از مجموعه معبد ادیان ۱۸۲
تصویر شماره ۷-۲۱ برشی از فضای قدسی و حیاط مرکزی ۱۸۲
تصویر شماره ۷-۲۲ نمای داخلی قضای قدسی ۱۸۲
تصویر شماره ۷-۲۳ باز بودن فضای قدسی به حیاط مرکزی ۱۸۳
تصویر شماره۷-۲۴ بسته شدن فضای قدسی به حیاط مرکزی ۱۸۳
تصویر شماره ۷-۲۵ نمای خارجی معابد کوچک در مجموعه ۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۶ نمای معابد کوچک در شب ۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۷- برش معابد کوچک ۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۸ نمای داخلی معبد یهودیان در مجموعه معبد ادیان ۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۹ نمای خارجی مرکز ۱۸۵
تصویر شماره ۷-۳۰ تصویر کلیسای سن پیتر ۱۸۶
تصویر شماره ۷-۳۱ تصویر پلان خانه عبادت و آموزش ۱۸۷
تصویر شماره ۷-۳۲ نمای خارجی و ورودی مرکز ۱۸۸
تصویر شماره ۷-۳۳ برش خانه عبادت و آموزش ۱۸۹
تصویر شماره ۷-۳۴ تصویر فضای مرکزی ۱۸۹
تصویر شماره ۷-۳۵ نمای خارجی مرکز ۱۹۰
تصویر شماره ۷-۳۶ تصویر هوایی از مجموعه ۱۹۰
تصویر شماره ۷-۳۷ نمای خارجی مرکز ۱۹۱
تصویر شماره ۷-۳۸ نمای خاجی مرکز ۱۹۲
تصویر شماره ۷-۳۹ نمای خارجی مرکز ۱۹۲
تصویر شماره ۷-۴۰ نمای خارجی مرکز ۱۹۲
تصویر شماره ۷-۴۱ لبه های دندانه دار بام ۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۲ تصویر کلی از مرکز ۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۳ ورودی مرکز ۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۴ فضای گردهمایی ۱ ۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۵ فضای گردهمایی ۲ ۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۶ فضای سکوت ۱۹۴
تصویر شماره ۷-۴۷ فضای سکوت ۱۹۴
تصویر شماره ۷-۴۸ فضای اجتماعی ۱۹۴
تصویر شماره۷-۴۹ بام سبز ۱۹۴
تصویر شماره ۸-۱ بررسی مسیر های دسترسی به سایت ۲۰۱
تصویر شماره ۸-۲ کاربری های مجاور سایت ۲۰۲
تصویر شماره ۸-۳ محل قرار گیری فضای سبز در سایت ۲۰۳
تصویر شماره ۸-۴ شکل گیری نقطه عطف مجموعه و مسیر  پیاده گردشگری ۲۰۴
تصویر شماره ۸-۵ جانمایی کلی محدوده های در پلان ۲۰۵
تصویر شماره ۸-۶ جانمایی مجموعه نسبت به معابد مجاور در برش ۲۰۵
تصویر شماره ۸-۷ سایت پلان مجموعه با توجه به فضای سبز و کاربری های مجاور ۲۰۶
تصویر شماره ۸-۸ زون بندی فضاها ۲۰۶
تصویر شماره ۸-۹ تصویر سایت مجموعه ۲۱۰
تصویر شماره ۸-۱۰ پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه ۲۱۱
تصویر شماره ۸-۱۱ پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه ۲۱۱
تصویر شماره ۸-۱۲ پرسپکتیو دید پرنده از فضای قدسی ۲۱۲
تصویر شماره ۸-۱۳ فضای قدسی ۲۱۲
تصویر شماره ۸-۱۴ پسپکتیو دید پرنده از سایت و مجموعه ۲۱۳
تصویر شماره ۸-۱۵ دید انسانی به فضای مرکزی ۲۱۴
تصویر شماره ۸-۱۶ دید انسانی به فضای مرکزی ۲۱۴
تصویر شماره ۸-۱۷ دید انسانی به فضای مرکزی ۲۱۴
تصویر شماره ۸-۱۸ جداره مشبک در ورودی موزه ۲۱۵
تصویر شماره ۸-۱۹ جداره های مشبک مجموعه ۲۱۵
تصویر شماره ۸-۲۰ ورودی بخش همایش و گفتمان ۲۱۵
تصویر شماره ۸-۲۱ دید انسانی هنگام خروج از موزه ۲۱۶
تصویر شماره ۸-۲۲ ورودی بخش آموزشی ۲۱۶
تصویر شماره ۸-۲۳ ورودی بخش اداری ۲۱۷
تصویر شماره ۸-۲۴ فضای قدسی ۲۱۷

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره ‏۱‑۱ پلان سطح اول مجموعه ۲۰۷
نقشه شماره ‏۱‑۲ پلان سطح دوم مجموعه ۲۰۸
نقشه شماره ‏۱‑۳ پلان سطح سوم مجموعه ۲۰۸
نقشه شماره ‏۱‑۴ سایت پلان مجموعه ۲۰۹
نقشه شماره ‏۱‑۵ برشA-A ۲۰۹
نقشه شماره ‏۱‑۶ برش B-B ۲۳۰

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0