طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “ طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

امروزه ظهور فناوری‌های نوين در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گيری از علوم مختلف را دستخوش تغيير و تحول اساسی کرده است. شناخت صحيح و دقيق اين پديده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگيری بهينه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ويژه در ارائه هنر اصيل ايرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر و پیشرفت در این زمینه می شود. به همین خاطر کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعاليت های هنری با به‌ کار گيری فن‌آوری‌های جديد اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گذار خواهد بود و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللي موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسي و گسترش مجموعه هاي هنري، تاريخي، علمي و فني غيره از راه هاي گوناگون به ويژه با نمايش آن ها براي همگان در جهت بهره مندي و آموزش بر پا می شود، می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود، ضروری به نظر می رسد.

به همین خاطر در این پژوهش بر آن شدیم تا موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟ در این خصوص با مراجعه به اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات در زمینه طراحی موزه هنرهای مدرن و شناخت هنرهای چندرسانه ای و کاربرد آن پرداخته و سپس به بررسی نمونه های موردی واجد ارزش پرداختیم. در ادامه دیدگاه اندیشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی گردیده و اصول و معیارهای لازم برای طراحی استخراج گردید و از این ویژگی ها و اصول و معیارها در طراحی موزه هنرهای مدرن با تاکید بر چندرسانه ای در اراضی عباس آباد استفاده گردید.

واژگان کلیدی: موزه- چندرسانه ای – طراحی – هنر مدرن- عباس آباد

 

روش تحقیق

با توجه به طیف وسیع مطالعه در مبانی نظری و چارچوب نظری از روش توصیفی تحلیلی و در بدنه پژوهش از روش تحلیلی و مقایسه ای استفاده می شود. در بخش مبانی نظری با مراجعه به متون اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات به صورت یادداشت برداری و تهیه جدول ها، جمع بندی های مورد نیاز صورت خواهد گرفت. در کنار آن با راجعه به شبکه اینترنت به جمع آوری اطلاعات مربوط و سازمان دهی آنها پرداخته خواهد شد و سپس به نمونه های موردی واجد ارزش می پردازیم. به عبارت دیگر تعاریف مرتبط با موضوع با استنتاج از متون  گردآوری و از طریق تحلیل محتوای متن و شفاف سازی متون اصول و معیارهایی از آنها استنتاج می گردد. سپس دیدگاه اندشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی می گردد و اصول و معیارهایی از بررسی دیدگاه ها استنتاج خواهد شد از جمع بندی این مباحث چارچوب نظری پژوهش تدوین خواهد شد. همچنین از ویژگی های هنرهای مدرن و فن آوری های چند رسانه ای در طراحی های طرح استفاده خواهد شد.

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی موزه هنرهای مدرن

فصل اول : کلیات

چکیده ۱

۱-۱-مقدمه  ۲

۱-۲-بیان مسئله  ۳

۱-۳-فرضیات تحقیق   ۶

۱-۴-اهداف تحقیق   ۶

۱-۴-۱-هدف کاربردی   ۶

۱-۵-روش تحقیق   ۷

۱-۵-۱-ابزارگردآوری اطلاعات    ۷

۱-۵-۲-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات    ۷

۱-۶-آشنایی با موزه ۷

۱-۶-۱-تعریف موزه ۸

۱-۶-۳-تاریخچه موزه و موزه داری در ایران وجهان  ۹

۱-۶-۴-انواع موزه ها ۱۰

۱-۶-۴-۱-موزه های تاریخی   ۱۰

۱-۶-۴-۲-موزه های علمی   ۱۱

۱-۶-۴-۳-موزه های فضای باز  ۱۱

۱-۶-۴-۴-موزه های محلی یا منطقه ای   ۱۱

۱-۶-۴-۵-موزه های سیار  ۱۲

۱-۶-۴-۶-موزه های هنری   ۱۲

۱-۶-۵-معماری موزه ها ۱۲

۱-۶-۶-زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه ۱۳

۱-۷-ساختار پایان نامه  ۱۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۱-مقدمه  ۱۶

۲-۲-هنر های  مدرن  ۱۷

۲-۲-۱-تاثیر هنر مدرن در معماری   ۱۷

۲-۲-۲-تاثیر هنر مدرن بر نقاشی   ۱۸

۲-۲-۳-تاثیر هنر مدرن بر مجسمه سازی   ۲۰

۲-۲-۴-تاثیر هنر مدرن بر عکاسی   ۲۱

۲-۲-۵-تاثیر هنر مدرن بر هنرهای چند رسانه ای   ۲۲

۲-۳-چندرسانه ای   ۲۳

۲-۳-۱-تاریخچه ی مختصری از رسانه و چندرسانه ای   ۲۳

۲-۳-۲-چندرسانه‌ای   ۲۶

۲-۳-۳-هفت اصل طراحی چند رسانه ای   ۲۷

۲-۳-۴-طراحی و تولید چندرسانه ای   ۲۸

۲-۳-۵-ارزیابی بصری در یک محیط چندرسانه ای   ۲۹

۲-۳-۶-طراحی گرافیک در هنر چندرسانه ای   ۳۰

۲-۳-۷-انواع هنرهای چندرسانه ای   ۳۲

۲-۳-۷-۱-ویدئوآرت    ۳۲

۲-۳-۷-۲-لیزر و هولوگرافیک آرت    ۳۷

۲-۳-۷-۳-فتوآرت    ۳۷

۲-۳-۷-۴-چیدمان های چند رسانه ای ترکیبی   ۳۸

۲-۳-۷-۵-اینترنت آرت    ۳۹

۲-۴-پیشینه ی تحقیق   ۴۰

فصل سوم: بررسی نمونه های موردی

۳-۱-مقدمه  ۴۴

۳-۲-بررسی نمونه های خارجی   ۴۴

۳-۲-۱- موزه هنرهای مدرن ( واکایامای ژاپن)  ۴۴

۳-۲-۲- موزه هنرهای مدرن (فورت وورت ایالات متحده)  ۴۸

۴۸۳-۲-۳-موزه هنر مدرن (نیویورک آمریکا)  ۵۰

۳-۳-بررسی نمونه های داخلی   ۵۳

۳-۳-۱-موزه هنرهای معاصر تهران  ۵۳

۳-۳-۲-موزه ی ملی ایران  ۵۷

۳-۳-۳-موزه هنرهای ملی   ۵۹

۳-۴-جمع بندی بررسی نمونه های موردی   ۶۲

فصل چهارم: استانداردها و ریزفضاهای طراحی موزه

۴-۱-مقدمه  ۶۵

۴-۲-عرصه بندی مجموعه موزه ۶۶

۴-۳-معرفی فضاها و روابط آنها ۷۰

۴-۳-۱-ورودی موزه ۷۰

۴-۳-۲-گالری ها یا تالار نمایش آثار در موزه ۷۱

۴-۳-۳-قرار گیری اشیادر موزه ۷۴

۴-۴-نورپردازی گالری ها ۷۵

۴-۵-تنظیم شرایط محیطی در فضاهای موجود در موزه ۷۷

۴-۵-۱-تهویه ی مطبوع  ۷۷

۴-۵-۲-اکوستیک    ۷۷

۴-۵-۳-حریق   ۷۷

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

۵-۱-ساختار کالبدی شهر تهران  ۷۸۷۹

۵-۲-معرفی اجمالی منطقه ۷ تهران  ۷۹

۵-۳-ویژگی تاریخی منطقه ۷ تهران  ۸۰

۵-۴-نواحي منطقه ۷ در وضع موجود  ۸۲

۵-۵-نظام تقسيمات محله اي منطقه ۷ و وسعت و جمعیت آنها ۸۲

۵-۶-ويژگي هاي عمده منطقه  ۸۴

۵-۷-سازمان فضايي ـ وضع موجود منطقه ۷ تهران  ۸۵

۵-۸-وضعیت شبكه معابر در منطقه ۷   ۸۵

۵-۸-۱-مقايسه وضعيت موجود و آتي شبكه معابر منطقه  ۸۶

۵-۹-کاربری های وضع موجود منطقه ی ۷تهران  ۸۶

۵-۱۰-تحليل وضعيت (SWOT) منطقه ۷ تهران  ۸۷

۵-۱۱-عباس آباد  ۸۹

۵-۱۱-۱-تاریخچه ی پیدایش محله عباس آباد  ۸۹

۵-۱۱-۲-محدوده محله عباس آباد  ۹۱

۵-۱۱-۳-کاربری های موجود و موردنیاز عباس آباد  ۹۲

۵-۱۲-وضعیت کالبدی عباس آباد  ۹۲

۵-۱۲-۱-جایگاه و موقعیت عمومی اراضی عباس آباد  ۹۳

۵-۱۲-۲-قابلیت های زیست محیطی عباس آباد  ۹۵

۵-۱۲-۳-اراضی عباس آباد، منطقه ویژه اکولوژیک تهران  ۹۵

۵-۱۲-۴-قنات عباس آباد  ۹۶

۵-۱۳-مصالح به کار گرفته شده برای حفظ زیست محیطی   ۹۶

۵-۱۴-وضعیت عباس آباد از نظر خدمات عمومی و حمل و نقل شهری   ۹۷

۵-۱۵-اصول و محورهای هدایت و کنترل توسعه اراضی عباس آباد  ۹۷

۵-۱۶-مطالعات زمین شناسی عباس آباد  ۹۸

۵-۱۷-طرح « لوالين ديويس» در منطقه عباس آباد  ۹۸

۵-۱۷-۱-موزه ملي   ۱۰۰

۵-۱۷-۲-موزه هنرهاي مدرن  ۱۰۱

۵-۱۷-۳-موزه نساجي   ۱۰۱

۵-۱۷-۴-مركز تئاتر  ۱۰۲

۵-۱۷-۵-طرح جامع مصوب در منطقه عباس آباد  ۱۰۳

فصل ششم : روند طراحی

۶-۱-مقدمه  ۱۰۵

۶-۲-محدوده سایت مورد نظر  ۱۰۵

۶-۲-۱- همسایگی سایت    ۱۰۶

۶-۲-۲-دسترسی های سایت مورد نظر  ۱۰۷

۶-۲-۳-دید و منظر در سایت مورد نظر  ۱۰۹

۶-۳-برنامه ریزی فیزیکی   ۱۰۹

۶-۳-۱-نکات حائز اهميت در طراحي موزه هنر های مدرن از نگاه ناظر دروني   ۱۱۰

۶-۲-۳-نکات حائز اهميت در طراحي موزه از نگاه ناظر بيروني   ۱۱۱

۶-۲-۴-نکات مهم در طراحی معماری موزه هنرهای مدرن با تکیه بر مولتی مدیا ۱۱۱

۶-۲-۵-برنامه عملکردی و فیزیکی طراحی موزه ی هنرهای مدرن با تاکید بر مولتی مدیا ۱۱۳

۶-۳-ابعاد و اندازه ها برای طراحی   ۱۱۷

۶-۴-استفاده از امکانات مولتی مدیا در طراحی   ۱۲۲

۶-۴- ایده های طراحی   ۱۲۲

۶-۵-پیشنهادات برای پژوهش های آینده ۱۲۴

منابع و ماخذ  ۱۲۴

پیوست………….۱۲۸

چکیده لاتین   ۱۲۹

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر و جداول

تصویر(۳-۱) : سایت پلان موزه و پرسپکتیو دید پرنده ۴۵

تصویر(۳-۲): نماهایی از موزه ی هنرهای مدرن  ۴۵

تصویر(۳-۳): دسترسی به موزه از خیابان اصلی مجاور سایت    ۴۶

تصویر(۳-۴): پلان تراز ورودی و طبقه ی اول موزه ۴۷

تصویر(۳-۵) : فضاهای داخلی موزه هنرهای مدرن ژاپن   ۴۷

تصویر(۳-۶): پلان طبقه همکف    ۴۸

تصویر(۳-۷): نماهای موزه از جهات محتلف    ۴۹

تصویر(۳-۸): فضاهای داخلی و گالری ها ۵۰

تصویر(۳-۹) : ساختمان موزه هنرهای مدرن  ۵۱

تصویر(۳-۱۰): اتاق باران  ۵۲

تصویر(۳-۱۱) : نمای داخلی ساختمان موزه هنرهای مدرن  ۵۲

تصویر(۳-۱۲) : محوطه موزه هنرهای مدرن نیویورک    ۵۲

تصویر(۳-۱۳) : سایت پلان مجموعه موزه ی هنرهای معاصر  ۵۳

تصویر(۳-۱۴) : پلان های مجموعه موزه ی هنرهای معاصر تهران  ۵۴

تصویر(۳-۱۵) : نمایش بخش های مختلف موزه هنرهای معاصر تهران  ۵۵

تصویر(۳-۱۶) : نمایی از ساختمان موزه ی هنرهای معاصر تهران  ۵۶

تصویر(۳-۱۷): نمایی از موزه ی ملی ایران  ۵۸

تصویر(۳-۱۸) : فضاهای داخلی و گالری ها ۵۸

تصویر(۳-۱۹): برخی از اشیای گران بهای گالری های موزه ملی ایران  ۵۹

تصویر(۳-۲۰): نمای ورودی ساختمان موزه هنرهای ملی   ۶۰

تصویر(۳-۲۱): نمای ورودی و داخلی موزه هنرهای ملی   ۶۱

تصویر(۳-۲۱): معماری فضاهای موزه ۶۱

تصویر(۴-۱) : نمونه ای از طراحی داخلی فضای آمفی تئاتر  ۶۷

تصویر(۴-۲): نمونه ای از طراحی کتابخانه در فضای موزه ۶۷

تصویر(۴-۳) : نمونه ای از عرصه خدمات رفاهی و عمومی   ۶۸

تصویر(۴-۴) :نمونه ای از انبارهای موجود در موزه ها ۶۹

تصویر(۴-۵) : نمونه ای از سیرکولاسیون فضای موزه ۷۲

تصویر(۴-۶) : طراحی سیرکولاسیون در پلان  ۷۲

تصویر(۴-۷) : طراحی سیرکولاسیون در طبقات    ۷۲

تصویر(۴-۸) : نمونه ای هایی از نورپردازی طبیعی در موزه ۷۶

تصویر(۴-۸) : نمونه ای از نورپردازی جانبی در موزه ها ۷۶

تصویر(۵-۱) : جایگاه منطقه ۷ در شهر تهران  ۷۹

تصویر(۵-۲): نقشه سازمان فضايي شهر تهران در طرح جامع و موقعيت منطقه  ۸۰

تصویر(۵-۳): رشد تاریخی شهر تهران  ۸۱

تصویر(۵-۴): گسترش کالبدی در دوران قاجار  ۸۱

تصویر(۵-۵): گسترش کالبدی در دوران پهلوی اول  ۸۱

تصویر(۵-۶) :بافت موجود شهری در سال ۱۳۳۵   ۸۱

تصویر(۵-۷): بافت موجود شهري در سال ۱۳۵۸   ۸۱

تصویر(۵-۸): نواحی موجود در منطقه ی ۷ شهرداری تهران  ۸۲

تصویر(۵-۹): سازمان فضایی وضع موجود منطقه ۷   ۸۵

تصویر(۵-۱۰): نقشه شبکه ی معابر منطقه ۵ تهران  ۸۶

تصویر(۵-۱۱): کاربری های وضع موجود منطقه ۷   ۸۷

تصویر(۵-۱۲): فضای سبز و شیب اراضی عباس آباد  ۹۳

تصویر(۵-۱۳): کاربری های طرح لوالين ديويس     ۱۰۰

تصویر(۵-۱۴): پلان و پرسپکتیو مجموعه موزه هنرهاي مدرن  ۱۰۱

تصویر(۵-۱۵): پلان و پرسپکتیو مجموعه موزه نساجی   ۱۰۲

تصویر(۵-۱۶): پلان و پرسپکتیو مجموعه مركز تئاتر  ۱۰۲

تصویر(۵-۱۷): زون های منطقه عباس آباد در طرح جامع مصوب    ۱۰۳

تصویر(۵-۱۸): اراضی شمالی منطقه عباس آباد در طرح جامع مصوب    ۱۰۴

تصویر(۶-۱): محدوده مورد نظر در نقشه اراضی عباس آباد  ۱۰۶

تصویر(۶-۲): نمایش همسایگی سایت موردنظر  ۱۰۷

تصویر(۶-۳): نمایش دسترسی های سایت مورد نظر  ۱۰۸

تصویر(۶-۵): باغ کتاب ، همسایگی شرقی سایت    ۱۰۸

تصویر(۶-۴): باغ دره دفاع مقدس، همسایگی غربی سایت مورد نظر  ۱۰۸

تصویر(۶-۶): دید و منظردر سایت    ۱۰۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0