ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۱۸ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن :

ظلم به معنی تجاوز از حدود و تعدی به حقوق ؛ به دو نوع ، ظلم اعتقادی و ظلم اجتماعی تقسیم پذیراست . که هر کدام نیز فروعات و شاخه هایی دارد ، همچون : شرک ، ظلم اعظم ، ظلم اصغر و کفر در بعد اعتقادی ، و ظلم جانی ، ظلم مالی و تجاوز به ناموس در بعد اجتماعی . به موجب آیات قرآن کریم ظلم تحت تأثیر عواملی همچون پیروی از هوا ، ظن و گمان ، جهل ، استکبار ، رفاه زدگی ، حسد و… پدید می آید . که این پدیده ی  نا مبارک آثار و عواقب خطرناکی در ابعاد زندگی انسان دارد . همچون : نزول قحطی ،محروم ماندن ظالم از هدایت و رستگاری ، از بین رفتن امنیت جانی و اجتماعی و….         برای پیشگیری از ظلم و مقابله با آن راه هایی چون : توبه از ظلم و انکار آن ، دوری از تمایل به ظالمین و همنشینی با آنها ، عدم یاری رساندن به ظالمین ، مبارزه با آنان و انتقام از ظلم آنها ، دعا بر علیه آنان و به کمک طلبیدن افراد دیگر در مقابل آنان قابل ذکر است .

کلید واژه ها :ظلم ، شرک ، قرآن ، عدالت ، مقابله

 

هدف تحقیق

رسیدن به شناخت حقیقی ظلم و آشنایی با انواع ظلم ازدیدگاه قرآن جهت خود داری از ارتکاب آن، تا هیچ موردی از ظلم دست کم گرفته نشود زیرا آثار و  نتایج آن بسیار سنگین خواهد بود و اینکه در سایه رهنمودهای سازنده قرآن به راههای مقابله با آن دست یافت تا خود و جامعه را از آن پاک نمود. ودرکل رسیدن به نگاه جامع و روشن قرآن در مورد ظلم.

سوالات تحقیق

 ۱- حقیقت ظلم چیست ؟ انواع و صورتهای آن کدام است ؟

۲- عوامل وانگیزه های ظلم چه می باشد ؟

۳- ظلم چه آثار و عواقبی را بر جای می گذارد؟

۴- راههای مقابله و پیشگیری از ظلم از نظر قرآن چه می باشد؟

 

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات

۱-۱- مقدمه( طرح موضوع یا مسأله تحقیق)… ۲

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق…………….. ۴

۱-۳- پیشینه تحقیق………………….. ۵

۱-۴- هدف تحقیق ……………………. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق ………………….. ۶

 

فصل دوم : حقیقت ظلم و انواع آن در قرآن

۲-۱- تعريف ظلم در لغت………………. ۸

۲-۲- تعريف ظلم در اصطلاح…………….. ۱۲

۲-۳- انواع ظلم…………………….. ۱۵

۲-۳-۱- ظلم اعتقادي…………………. ۱۶

۲-۳-۱-۱- ظلم عظيم « ظلم شرك»…………. ۱۶

۲-۳-۱-۲- ظلم اصغر…………………… ۳۴

۲-۳-۱-۳- ظلم أعظم…………………… ۳۶

۲-۳-۱-۴- ظلم كفر……………………. ۶۵

۲-۳-۲- ظلم اجتماعي…………………. ۷۳

۲-۳-۲-۱-ظلم جانی……………………. ۷۴

۲-۳-۲-۲- ظلم مالی…………………… ۷۸

۲-۳-۲-۳- ظلم به ناموس و شخصیت………… ۸۳

 

فصل سوم : اسباب و انگیزه های ظلم

۳-۱-  پیروی از هوا…………………. ۸۶

۳-۲- پيروي از ظن و گمان ……………. ۸۹

۳-۳- جهل ، استکبار ، رفاه زدگی………. ۹۰

۳-۳-۱- جهل ……………………….. ۹۱

۳-۳-۲-  استکبار …………………… ۹۴

۳-۳-۳- رفاه زدگی و ناز پروردگی ……… ۹۹

۳-۴- حسد ، انتقام ، سکوت در برابر ظلم  . ۱۰۱

۳-۴-۱-  حسد  ……………………… ۱۰۱

۳-۴-۲- انتقام  …………………۱۰۲

۳-۴-۳- سکوت در برابر ظلم……………۱۰۳

 

فصل چهارم : آثار وعواقب ظلم

۴-۱- از بین رفتن امنیت و بوجود آمد قحطی ۱۰۶

۴-۱-۱- از بین رفتن امنیت جانی و استقرار اجتماعی ………….۱۰۶

۴-۱-۲- نزول قحطی و خشکسالی …………. ۱۰۷

۴-۲-  محروم ماندن ظالمین از هدایت و رستگاری     ۱۱۰

۴-۲-۱- محروم ماندن ظالمین از هدایت ….. ۱۱۰

۴-۲-۲- محروم ماندن ظالمین از رسمگاری…. ۱۱۲

۴-۳- سقوط دولت ظالم  ………………. ۱۱۴

۴-۳-۱- ضعف دولت ظالم……………….. ۱۱۶

۴-۳-۲- نابودی واز ریشه در آمدن دولت ظلم …………۱۱۷

۴-۳-۳- نمونه هایی از دولت های ظالم نابود شده ………۱۲۲

 

فصل پنجم : راههای مقابله با ظلم و پیشگیری از آن

۵-۱- توبه از ظلم و انکار آن ………… ۱۳۴

۵-۱-۱- توبه از ظلم ………………… ۱۳۵

۵-۱-۲- انکار ظلم ………………….. ۱۳۸

۵-۲- دوری از تمایل  به ظالمین ، ترک همنشینی با آنان و یاری نمودن انها …. ۱۴۴

۵-۲-۱- دوری از تمایل به ظالمین ……… ۱۴۴

۵-۲-۲- ترک مجالس ظالمین ……………. ۱۴۴

۵-۲-۳- نهی از یاری وکمک به ظالمین …… ۱۴۵

۵-۳- عبرت گرفتن از سرگذشت ظالمین ……. ۱۴۶

۵-۴ – دعا و فراخوان عمومی ………….. ۱۴۹

۵-۵- انتقام از ظالم و مبارزه با ظالمین ، گذشت هنگام قدرت ۱۵۲

۵-۵-۱- انتقام از ظالم و مبارزه با ظالمین ۱۵۲

۵-۵-۲- گذشت از ظلم به هنگام قدرت…….. ۱۵۷

نتیجه گیری ……………………….. ۱۶۰

منابع…………………………….. ۱۶۳

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0