آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت: رساله برای دریافت درجه دكترای حقوق بين‌الملل عمومي

دانلود رساله آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

دانلود رساله برای دریافت درجه دكترای حقوق بين‌الملل عمومي

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع دکترای حقوق  با موضوع “آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت :

از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین المللی از طریق حاکمیت اصول بنیادین اقتصادی- تجاری این سازمان بر اقتصاد و تجارت است در کنترل حوزه نفت علاوه بر آن که با رقبایی نظیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روبرو است، با یک سری چالش ها و کاستی های درونی نیز مواجه است؛ مثلاً اصول بنیادین آن بیش از آن که با حذف موانع صادراتی سر و کار داشته باشد، به دنبال حذف موانع تجاری وارداتی است. در حالی که در حوزه نفت، موانع تجاری عرضه جهانی نفت، بیشتر مربوط به موانع صادراتی است و برای نمونه اصل دسترسی به بازار که ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد برای صادرکنندگان جهانی نفت مزیتی به حساب نمی آید؛ چرا که کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت هیچگاه با مشکل دسترسی به بازارهای جهانی نفت مواجه نبوده اند. در مقابل، مشکل کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت مشکل دسترسی به عرضه جهانی نفت و تضمین دسترسی آسان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آن ها) می باشد.

بااینحال، برخی از کارشناسان اقتصادی تجاری و حقوقی غربی بر این عقیده هستند؛ این که گفته می شود نفت خام نمی تواند مانند سایر کالاهای تجاری تحت سیطره و حاکمیّت اصول بنیادین اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت قرار داشته باشد، تصور غلطی است؛ چراکه چنین تصوری بیشتر ناشی از این حقیقت است که نفت خام علیرغم کمیابی چون برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور های جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در نتیجه در صحنه تجارت بین المللی با مشکل رقابت در بازار جهانی و با مشکل دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه نبوده و نیست؛ در حالی که مسایل حوزه نفت صرفاً به مساله دسترسی به بازار محدود نمی شود و مسایل مربوط به تامین و امنیت آن، مسایل زیست محیطی و … را نیز در بر می گیرد.

بر این اساس و با توجه به این که کشور ما ایران جزو کشورهای عمده نفت خیز محسوب می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از عرضه جهانی نفت تامین می گردد، این رساله تحقیقاتی بر آن است تا جنبه های مختلف نفت و به ویژه بهره برداری از چاه های نفت و عرضه جهانی آن را در تعامل با نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک قرار دهد؛ با شرح وبسط و تحلیل و تفسیر و تاویل اصول بنیادین اقتصادی تجاری این سازمان و بررسی و ارزیابی آثار حقوقی آنها بر حوزه نفت از طریق مطالعه علمی و ارزیابی رابطه قضایای مطروحه حوزه نفت در نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به این پرسش پاسخ دهد که آیا این اصول می تواند بر حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر سرمایه گزاری در زمینه بهره برداری از منابع نفت و همین طور بر عرضه آن  در بازارهای بین المللی دارای آثار حقوقی باشد؟

در این راستا، اوّل در این رساله، ادبیات مربوط به آن ارائه می گردد؛ یعنی، ضمن تبیین ویژگی های استثنایی نفت، دورنمایی کلّی از سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه ها و اسناد تشکیل دهنده آن و اصول و چارچوب قراردادی و مقررات و قواعد اقتصادی- تجاری حاکم بر موافقتنامه های ماهوی و اصلی این نظام ارائه می شود. همین طور، یکی از اهداف این رساله آن است تا نشان داده شود: نظام اقتصادی تجاری همه جانبه سازمان جهانی تجارت از همان آغاز یعنی از زمان گات/ سازمان بین المللی تجارت ، به منظور تسهیل دسترسی دول عضو آن (بیشتر دسترسی کشورهای صنعتی شمال) به بازار سایر اعضاء برای فروش کالاهای(تولیدات) صنعتی مازاد دول صنعتی شمال طراحی گردیده است و این گونه دولت ها در زمان تدوین و تاسیس گات/ سازمان جهانی تجارت به دلیل آن که از طریق هفت کمپانی بین المللی نفت(هفت خواهران نفتی) بر منابع نفتی کشورهای نفت خیز تسلط داشتند  برای تامین نفت مورد نیاز خود همراه با قیمت مناسب با هیچ گونه مشکلی مواجه نبودند ولذا ضرورتی ندیدند که در هنگام تدوین گات اولیه(هنگام تدوین گات ۱۹۴۷) متعرض موضوع نفت در آن شوند.

بنابراین، در این رساله نشان داده خواهد شد که نظام اقتصادی تجاری “برتون وودز از نظر معیارهای حقوقی از ابتدا به طور مطلوب و حتی مناسب برای برخورد با حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی آن طراحی نشده است، و لذا با بروز بحران ها و شوک های نفتی برای دول صنعتی غرب و عدم قابلیت اصول و قواعد و مقررات نظام اقتصادی تجاری چند جانبه در اداره و کنترل حوزه نفت و به ویژه عرضه جهانی آن همراه با یک قیمت معقول (از دید دول وارد کننده و مصرف کننده نفت)، دول توسعه یافته وارد کننده/ مصرف کننده نفت شمال عضو گات/ سازمان جهانی تجارت برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی به عرضه و تامین و امینت جهانی نفت، مسیری غیر از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت را انتخاب نموده اند امریکا نفتا را و اروپای غربی آژانس بین المللی انرژی و موافقتنامه مربوط به منشور انرژی را که با الهام از گات تهیه شده است انتخاب کرده اند. این گونه ترتیبات منطقه ای اگر چه بر اساس مقررات گات/ سازمان جهانی تجارت مجاز شمرده می شوند(بر اساس ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴)؛ لیکن آنها ماهیتاً مبتنی بر فلسفه تبعیض تاسیس گردیده اند و حداقل تشکیل آنها بر خلاف اصل بنیادین عدم تبعیض این سازمان صورت گرفته است.

با این وجود، با بررسی و ارزیابی های علمی در این رساله نشان داده خواهد شد که تا کنون این روی کرد دول شمال عضو سازمان جهانی تجارت نیز، برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی آسان مورد نظر آنها به عرضه جهانی نفت و تامین و امنیت جهانی مطلوب آن به عنوان راه حل نهایی محسوب نشده است. سپس، این رساله تحقیقاتی به بررسی و ارزیابی آن دسته از فرآیندهای کنونی تجارت جهانی نفت می پردازد که بر اساس اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت منع گردیده و می تواند به عنوان موانع تجاری تلقّی گردد؛ نظیر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری(اعم از وارداتی و یا صادراتی) و موضوعات مربوط به امنیّت جهانی نفت، سرمایه گزاری در صنایع بالادستی نفت نظیر سرمایه گذاری در بهره برداری از منابع نفت، و تجارت خدمات در حوزه نفت نظیر سرمایه گذاری در حمل و نقل نفت و ترانزیت آن مورد بررسی و تحلیل واقع خواهد گردید.

علاوه بر این، با توجه به آن که سازمان جهانی تجارت داعیه جهانی بودن و جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین الملل را دارد؛ چالش ها و کاستی های ذاتی این نظام و موانع بر سر راه این سازمان در راه حاکمیت جهانی بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت وعرضه جهانی آن مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک واقع خواهد گردید.

در پایان و به عنوان نتیجه گیری نهایی، این رساله به بررسی و تحلیل و تفسیر و تاویل این قضیه می پردازد که چگونه منافع مشترک کشورهای تولید کننده/صادر کننده نفت و کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت می تواند به طور توامان مورد توجه نظام اقتصادی- تجاری سازمان جهانی تجارت قرار گیرد، و این که چگونه “نفت می تواند نقش محوری در ایجاد همکاری بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای نفت خیز در حال توسعه جنوب در مسیر توسعه پایدار آنها و در راستای تامین منافع مشترکشان از طریق تلفیق اصول نظم نوین اقتصادی مورد توجه کشورهای در حال توسعه جنوب و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مورد نظر کشورهای صنعتی شمال بازی نماید.

 

فهرست اجمالي مطالب

پیشگفتار (۱۸-۱۶)

طرح اجرایی رساله (۳۸-۱۹)

بخش اوّل: سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت (۱۳۶-۳۹)

فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی (۵۵-۴۰)

فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت (۷۰-۵۶)

فصل سوّم: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت (۱۱۹-۷۱)

فصل چهارم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت (۱۳۶-۱۲۰)

بخش دوّم: تحلیل، تفسیر و تاویل اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت (۲۶۰-۱۳۷)

فصل پنجم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت (۱۵۲-۱۳۸)

فصل ششم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری نفت (۱۶۹-۱۵۳)

فصل هفتم: سازمان جهانی تجارت علیه اوپک و بر عکس (۲۰۳-۱۷۰)

فصل هشتم: چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت (۲۳۶-۲۰۴)

فصل نهم: پیشنهاد همبولتی: دسترسی به عرضه نفت و انتقال تکنولوژی ابزاری برای همکاری کشورهای شمال و جنوب عضو سازمان جهانی تجارت (۲۶۰-۲۳۷)

منابع: (۲۶۹-۲۶۱)

 

فهرست تفصیلی مطالب

پیشگفتار (۱۸-۱۶)

طرح اجرایی رساله (۳۸-۱۹)

بیان مساله ۲۲

سئوال اصلی و  محوری تحقیق ۲۴

سئوالات محوری دیگر تحقیق ۲۵

فرضیه تحقیق ۲۸

متغیرهای تحقیق ۲۸

اهمیّت تحقیق ۲۹

ضرورت تحقیق ۳۰

اهداف تحقیق ۳۱

روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات و تفسیر داده ها ۳۲

تعریف اصطلاحات ۳۳

مشگلات و تنگناهای تحقیق ۳۶

سوابق تحقیق ۳۷

طرح تحقیق ۳۷

بخش اوّل:

سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت (۱۳۶-۳۹)

فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی (۵۵-۴۰)

مقدمه ۴۰

گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی ۴۰

بند اوّل- معضل در اولویت امنیتی بودن نفت خام برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده ۴۱

بند دوّم- تعارضات مالکیتی بر منابع نفت ۴۶

بند سوّم- محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت ۴۶

بند چهارم-  فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت ۴۷

گفتار دوّم: نفت خام و مساله پیک نفتی ۴۷

بند اوّل- شمای عرضه انواع انرژی در سال ۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۸

بند دوّم- چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۵۰

گفتار سوّم- حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت) ۵۱

بند اوّل- حق حاکمیت دولت ها بر منابع نفت ۵۲

بند دوّم- دولتی بودن منابع نفت در کشورهای در کشورهای نفت خیز ۵۳

نتیجه گیری ۵۴

فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت (۷۰-۵۶)

مقدمه ۵۶

گفتار اوّل: سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت ۵۹

ادوار تجاری گات ۶۲

گفتار دوّم: اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت ۶۳

گفتار سوّم: وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت ۶۴

گفتار چهارم: ساختار سازمان جهانی تجارت ۶۵

بند اوّل- شمای کلی ساختار سازمان جهانی تجارت ۶۶

بند دوّم- روسای گات و مدیران کل سازمان جهانی تجارت ۶۹

نتیجه گیری ۶۹

فصل سوّم: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت (۱۱۹-۷۱)

مقدمه ۷۱

گفتار اوّل: موافقتنامه های ماهوی رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت ۷۴

بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت ۷۵

بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمی سازمان جهانی تجارت ۷۶

گفتار دوّم: شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت ۸۲

بند اوّل- گات۱۹۹۴ ۸۲

بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری ۹۵

بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری ۹۷

بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجارت حقوق اموال فکری ۱۰۳

۱)    سه ویژگی عمده موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری ۱۰۳

استانداردها(معیارها) ۱۰۳

حمایت و تقویت ۱۰۴

حل و فصل اختلافات ۱۰۴

۲)    شرح اجمالی مقررات عام و خاص موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری ۱۰۴

معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو ۱۰۷

کپی رایت(حق چاپ) ۱۰۷

طرح های صنعتی ۱۰۸

حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده ۱۰۹

کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی ۱۱۰

گفتار سوّم: شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت ۱۱۱

بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی ۱۱۱

بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک ۱۱۲

بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها( سوبسیدها ) و اقدامات متقابل ۱۱۲

بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ ۱۱۳

بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ تامینی ۱۱۳

بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی(ارزش گزاری) عوارض گمرکی ۱۱۴

بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی ۱۱۴

بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات ۱۱۵

گفتار چهارم: در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت ۱۱۶

نتیجه گیری ۱۱۸

فصل چهارم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت (۱۳۶-۱۲۰)

مقدمه ۱۲۰

گفتار اوّل: شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت ۱۲۱

بند اوّل- اصل عدم تبعیض ۱۲۱

اصل یا شرط ملل کامله الوداد ۱۲۲

اصل رفتار ملّی ۱۲۵

بند دوّم- اصل ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط تجاری ۱۲۸

بند سوّم- اصل شفّافیّت ۱۳۰

بند چهارم – اصل آزاد سازی تجاری و دسترسی به بازار ۱۳۱

بند پنجم – اصل رقابت منصفانه؛ عادلانه و برابر ۱۳۲

بند ششم- اصل اصلاح و توسعه اقتصادی ۱۳۲

گفتار دوّم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت ۱۳۳

نتیجه گیری ۱۳۶

بخش دوّم:

تحلیل، تفسیر و تاویل اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت (۲۶۰-۱۳۷)

فصل پنجم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت (۱۵۲-۱۳۸)

مقدمه ۱۳۸

گفتار اوّل: تعارض فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت و اوپک ۱۳۹

بند اوّل- فلسفه وجودی سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) ۱۳۹

بند دوّم- فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت ۱۴۲

گفتار دوّم: نارسایی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت نسبت به عرضه جهانی نفت ۱۴۵

– اصل دسترسی به عرضه در مقابل اصل دسترسی به بازار ۱۴۵

گفتار سوّم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه نفتی ۱۴۹

– آژانس بین المللی انرژی ۱۴۹

نتیجه گیری ۱۵۱

فصل ششم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری نفت (۱۶۹-۱۵۳)

مقدمه ۱۵۳

گفتار اوّل: وجودترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت ۱۵۴

بند اوّل- اتحادیه اروپا و موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات ۱۵۵

بند دوّم-  سایر موافقتنامه های منطقه ای تجاری و حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت ۱۵۹

موافقتنامه مربوط به تجارت آزاد در امریکای شمالی(نفتا) ۱۵۹

موافقتنامه تجارت آزاد “مرکوسور” و نفت ۱۶۱

موافقتنامه اروپایی تجارت آزاد و موافقتنامه تجارت آزاد منطقه “کاریکوم” و نفت ۱۶۱

موافقتنامه تجارت آزاد مربوط به منطقه آسیای جنوب شرقی(آسه آن) و نفت ۱۶۱

موافقتنامه امریکایی تجارت آزاد(افتاآ) ۱۶۲

گفتار دوّم: سازمان جهانی تجارت، حقوق بین الملل و حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ۱۶۲

گفتار سوّم: فرآیند عضویت در سازمان جهانی تجارت رویکردی برای سیطره بر منابع نفت ۱۶۳

تحمیل تعهدات مضاعف بر تعهدات نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت از طریق فرآیند مذاکرات الحاق ۱۶۵

نتیجه گیری ۱۶۸

فصل هفتم: سازمان جهانی تجارت علیه اوپک و بر عکس (۲۰۳-۱۷۰)

مقدمه ۱۷۰

گفتار اوّل: کشورهای وارد کننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت علیه اوپک ۱۷۱

گفتار دوّم: کشورهای نفت خیز عضو سازمان جهانی تجارت علیه کشورهای وارد کننده نفت عضو آن ۱۷۵

بند اوّل- اصل عدم تبعیض؛ اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی ۱۷۶

بند دوّم- “اصل رفتار ملی” ۱۸۱

قضیه نفتی “سوپر فاوند” و نهاد حل و فصل اختلافات گات ۱۸۳

“قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید” و نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ۱۸۶

بند سوّم-  اصل ممنوعیت محدودیت های مقداریو قضایای مربوط به حوزه نفت ۱۹۱

بند چهارم- استثنائات وارده بر تعهدات ناشی از اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت ۱۹۴

استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری در حوزه نفت و نهاد حل و فصل اختلافات ۱۹۵

استثنائات خاص وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری و حوزه نفت ۱۹۸

خلاصه، یافته های “قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید” ۲۰۰

بند پیجم- منابع تجدید نا پذیر نفت و امکان کاربرد استثناء “امنیت ملی” ۲۰۱

نتیجه گیری ۲۰۲

فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری:

چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت (۲۳۶-۲۰۴)

مقدمه ۲۰۴

گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی استثنایی ۲۰۴

بند اوّل- تحلیل فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت در تعامل با اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت ۲۰۵

بند دوّم- تحلیل نفت خام به عنوان اولویت امنیتی برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت ۲۰۶

بند سوّم- تحلیل تعارضات مالکیتی بر منابع نفت و نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت ۲۰۶

بند چهارم- تحلیل محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت ۲۰۷

گفتار دوّم: گفتار دوّم- حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی و مساله حاکمیت جهانی بر حوزه نفت ۲۰۷

بند اوّل- حقوق بین الملل و حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت) ۲۰۷

بند دوّم- تحلیل دولتی بودن منابع طبیعی و نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت ۲۰۸

گفتار سوّم: محدودیت های ذاتی نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت ۲۰۹

بند اوّل- فقدان موافقتنامه خاص در ارتباط با منابع طبیعی(منابع نفت) ۲۱۰

بند دوّم- منابع طبیعی نظیر منابع نفت در شرایط طبیعی آنها ۲۱۴

بند سوّم- اوپک و دول نفت خیز غیر عضو سازمان جهانی تجارت به عنوان چالشی دیگر ۲۱۵

بند چهارم- “اصل دسترسی به عرضه”در مقابل “اصل دسترسی به بازار” ۲۱۶

بند پنجم- فقدان مکانیسم تضمین کننده اجرای اصول بنیادین بر حوزه نفت ۲۲۱

عدم وجود موافقتنامه ای خاص در حوزه نفت ۲۲۳

وجود استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری ۲۲۵

خود محروم سازی از دسترسی به بازار دول نفت خیز  نتیجه نهایی شکایت علیه آنها ۲۳۰

گفتار چهارم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه ۲۳۳

بند اوّل- سازمان جهانی تجارت و نقش اوپک و هر یک از اعضای آن در حوزه‌ی نفت ۲۳۳

بند دوّم- اقدام به ایجاد و تشکیل سازمان های بین المللی و ترتیبات منطقه ای ۲۳۳

نتیجه گیری ۲۳۴

فصل نهم: پیشنهاد همبولتی:

دسترسی به عرضه نفت در برابر انتقال تکنولوژی ابزاری برای همکاری (۲۶۰-۲۳۷)

مقدمه ۲۳۷

گفتار اول: تضمین دسترسی به عرضه جهانی نفت در مقابل انتقال تکنولوژی به کشورهای نفت خیز و بر عکس ۲۳۹

بند اوّل- کشورهای شمال و فقدان تعهد به انتقال تکنولوژی به کشورهای جنوب ۲۴۰

بند دوّم- کشورهای نفت خیز جنوب و فقدان تعهد به عرضه و تامین نفت کشورهای شمال ۲۴۲

بند سوّم- سابقه تاریخی حل چالش های ساختاری و حقوقی در گات/ سازمان جهانی تجارت ۲۴۳

گفتار دوّم: الزامات تحول ساختاری و حقوقی در سازمان جهانی تجارت ۲۴۴

بند اوّل- مبانی ضرورت تحولات ساختاری و حقوقی در سازمان جهانی تجارت ۲۴۵

بند دوّم- اصل همکاری متقابل بر مبنای جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقابل کشورهای جهان ۲۴۷

بند سوّم- ایجاد انگیزه مثبت در کشورهای نفت خیز به منظور جلب همکاری متقابل آنها ۲۴۸

بند چهارم- اصل مشارکت فعال دول جنوب در تصمیم گیری ها و منافع سازمان جهانی تجارت ۲۴۹

بند پنجم- موانع ایجاد انگیزه همکاری  متقابل در مشارکت فعال کشورهای نفت خیز ۲۵۰

روش تبعیض آمیز تصمیم گیری ۲۵۰

فرآیند تبعیض آمیز الحاق دول جدید به سازمان جهانی تجارت ۲۵۲

بند ششم- اصل احترام متقابل به منظور جلب همکاری متقابل کشورهای نفت خیز ۲۵۴

گفتار سوّم: مجمع جهانی  انرژی محلی برای  گفتمان و تعامل بین سازمان جهانی تجارت و اوپک ۲۵۵

گاه شمار مجمع بین المللی نفت ۲۵۷

نتیجه گیری: تعهد به عرضه جهانی نفت در برابر تعهد به انتقال تکنولوژی و بر عکس ۲۵۸

منابع ۲۶۱

 

 

Abbrevations:

 

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

DSB: Dispute Settlement Body

Dispute Settlement Understanding

DSU :

ECT: The energy Charter Treaty

EU: European Union

GATS: General Agreement on Trade in Services

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

GSP: The generalized system of preferences

IEA: International Energy Agency

IEF: The international Energy Forum

IMF: International Monetary Mund

ITO: International Trade organization

LNG: Liquefied Natural Gas

MFN: Most Favored Nation

MFA:  Arrangement Regarding International Trade in Textiles

NAFTA: North American Free Trade Agreement

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries

SCM: Subsidies and Countervailing Measures (agreement)

Secretariat: Secretariat of the World Trade Organization

STE: State Trading Enterprises

TBT: Technical Barriers to Trade (Agreement)

TRIMS: Trade-Related Investment Measures (agreement)

TRIPS: Trade-related aspects of intellectual property rights (agreement)

UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development

WTO: World Trade Organization

World Bank:          International Bank for Reconstruction and Development
WTO Agreement: Agreement establishing the World Trad

WTO: World Trade Organization

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0