عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” عقد مغارسه و باغبانی  در فقه اسلامی و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه عقد مغارسه و باغبانی  در فقه اسلامی و حقوق ایران:

يكي از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهميت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داري كه در اين خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است .

اين رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظيم گرديده است. كه در تمام فصول نظرات فقهاي ‏شيعه و سني به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بيان شده است ، به اين ترتيب كه در فصل اول ، كليات ، مقدمات و مسائل اوليه كه به نوعي ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع مي‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بيان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه  –  باغبانی  –  فقه اسلام  –  حقوق ایران

 

ضرورت انجام تحقیق

دلیلی که اهمیت پردازش به این موضوع تحقیق را چندین برابر می کند ، این است که علی رغم رواج نسبی انعقاد اینگونه قراردادها در جامعه ، عامه مردم از احکام و شرایط ویژه این نوع از قراردادها به دلیل عدم دسترسی به هرگونه منابع ، کتب و مقاله ، بی اطلاع و ناآگاه هستند و همین موضوع سبب سوء استفاده بسیاری از افراد فرصت طلب و افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگستری در این زمینه گردیده است.

همچنین هیچگونه قالب و شکل از پیش طراحی شده ای که حاوی تمامی احکام ، زوایا ، جزئیات ، شرایط و چگونگی انعقاد اینگونه از قراردادها باشد ، در جامعه امروز وجود ندارد و به همین دلیل ملاحظه گردیده که عده ای از اشخاص غیر متخصص و عمدتاً سودجو در تلاش هستند تا آثار و اهداف مندرج در اینگونه عقود را در قالب و شکل عقود دیگر به دست بیاورند و این امر همانگونه که گفته شد علاوه بر اینکه در بعضی موارد سبب کلاهبرداری از سوی عده ای در جامعه خواهد شد ، نهایتاً سایر عقود و قراردادها را نیز از اهداف اولیه وضع و مسیر اصلی خود منحرف خواهد نمود .

از طرفی گفته شد که نیاز به تولید محصولات باغی بیشتر و نیز دستیابی به اقتصادی پویا و کارآمد ، مستلزم آگاهی داشتن از قوانین و احکام اینگونه قراردادها می باشد از همه مهمتر اینکه در نهایت ، از لحاظ علمی و عملی بخصوص در قرن حاضر که شاهد شکوفایی تمامی علوم در تمامی زمینه ها هستیم ، به هیچ عنوان منطقی و جالب نیست که در کشور ما ، هنوز نتوانسته ایم وضعیت این قراردادها را تعیین تکلیف کنیم که آیا بالاخره این گونه قراردادها صحیح هستند یا باطل ؟

هدف تحقیق

با اوصافی که در بند های قبل ذکر گردید ،  عمده اهدافی که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم از یک سو ، ارائه تعریفی جامع و کامل از این قراردادها و تبیین جایگاه آنها در شرع اسلام و قوانین موضوعه بوده و از سوی دیگر ، مشخص کردن دلیل رواج نسبی و داشتن اقبال عمومی برای انعقاد اینگونه قراردادها علی رغم وجود خلاء های قانونی ، در عرف های محلی می باشد . از جمله اهداف دیگر تحقیق ، بررسی دلیل یا دلایل صدور حکم بطلان عقد مغارسه در شرع اسلام و بخصوص از دیدگاه فقها می باشد تا در نهایت بتوانیم وضعیت این قراردادها را از لحاظ صحت و یا بطلان در نظام حقوقی کشور بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری و راهکاری مناسب در این خصوص اتخاذ نمائیم .

همچنین در جهت انعقاد این قراردادها  و عمل به آنها ، مهم است بدانیم که این قراردادها ، دارای چه مقررات و احکام خاص و ویژه ای می باشند . از طرفی  بررسی مقایسه ای عقود مغارسه ، باغبانی و مساقات و تعیین تفاوت احکام آنها با هم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تعیین و شناخت هریک از موارد فوق در نهایت سبب تقویت بخش کشاورزی و باغبانی کشور و رونق در آن با آگاهی از قوانین و مقررات این عقود و عندالزوم توجیه احکام و قواعد شرعی آن خواهد شد . ضمن اینکه چهارچوب و قالب خاصی برای انعقاد اینگونه عقود در جامعه ایجاد می گردد تا بر مبنای آن قراردادهایی که در این زمینه منعقد می گردد با موازین شرعی و فقهی سنخیت بیشتری داشته باشد .

فهرست عقد مغارسه و باغبانی  در فقه اسلامی و حقوق ایران

 • مقدمه  .  ۱
 • فصل نخست –  کلیات  .  ۹
 • مبحث نخست – مفاهیم  .  ۱۰
 • گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه  .  ۱۱
 • الف – تعریف لغوی عقد مغارسه  .  ۱۳
 • ب – تعریف فقهی عقد مغارسه  .  ۱۸
 • ج – تعریف حقوقی عقد مغارسه    ۲۴
 • گفتار دوم –  تعریف عقد باغبانی    ۲۷
 • الف – تعریف اصطلاحی عقد باغبانی    ۲۹
 • ب- تعریف فقهی عقد باغبانی  .  ۳۲
 • ج – تعریف حقوقی عقد باغبانی    ۳۶
 • مبحث دوم – تاریخچه  .  ۳۸
 • گفتار نخست – سابقه عرفی و محلی  .  ۴۰
 • گفتار دوم – سابقه فقهی و شرعی    ۴۵
 • گفتار سوم – سابقه قانونی و حقوقی    ۴۸
 • مبحث سوم – تاسیسات حقوقی مرتبط .  ۵۳
 • فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن  .  ۷۰
 • مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی    ۷۲
 • گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  . ۷۴
 • گفتار دوم –   نظریات فقهای عامه    ۸۲
 • مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران    ۸۶
 • گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  . ۸۷
 • گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه    ۹۴
 • گفتار سوم – بررسی رویه قضایی  و دکترین   ۱۰۲
 • مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی  .  ۱۱۴
 • گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  . ۱۱۵
 • گفتار دوم–   نظریات فقهای عامه    ۱۱۹
 • مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران  .  ۱۲۴
 • گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل   ۱۲۵
 • گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  .  ۱۲۹
 • گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین  .  ۱۳۲
 • فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران . ۱۳۷
 • مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی  .  ۱۳۸
 • گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه   ۱۳۹
 • گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  .  ۱۴۸
 • مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران .  ۱۵۳
 • گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  . ۱۵۴
 • گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  .  ۱۷۴
 • گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   .  ۱۸۹
 • مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی    ۲۰۲
 • گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه   ۲۰۳
 • گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه    ۲۱۴
 • مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران   ۲۲۱
 • گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل   ۲۲۲
 • گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه    ۲۳۲
 • گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین    ۲۳۷
 • جمع بندی و نتیحه گیری   . ۲۵۹
 • منابع   . ۲۷۰
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0