مطالعه كيفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

مطالعه كيفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مطالعه كيفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مطالعه كيفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان :

پژوهش حاضر نگاهي انسان دوستانه با توجه به رعايت موازين حقوق به مجازات شايع جامعۀ امروزي ما (حبس) دارد. در ابتداي آن ضمن آشنايي با اين مجازات، تاريخچه و اهداف اين مجازات، با نقش اين مجازات در پيشگيري از وقوع جرم و نقش جرم زايي اين مجازات آشنا مي‌گرديم. سپس با برخي جنبه‌هاي انساني مجازات حبس شامل تفكيك و طبقه بندي، تغذيه و غذاي مصرفي، اشتغال و حرفه آموزي، امور آموزشي، تفريحي، ورزشي و بهداشتي زندانيان آشنا شده و به بررسي و تطبيق اين حقوق در حداقل قواعد رفتاري سازمان ملل متحد و آيين نامۀ فعلي سازمان زندان‌ها پرداخته و عملكرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مركزي اصفهان در رابطه با حقوق ياد شده مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي، به لحاظ معيار کاربرد، کاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است. ضمن اينكه براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين از روش كتابخانه‌اي (اسنادي) نيز بهره گرفته شده است.

نتايج اين  تحقيق در پرتوي تجزيه و تحليل نهايي سوالات اصلي و فرعي، حاكي از آن است عوامل مورد نظر كه در سوالات اصلي  تحقيق شامل جنسيت، سن، عامل جغرافيا، بيكاري و وضعيت اقتصادي، زمينه‌هاي فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر و دخاني در ارتكاب مجرمين به حمل و استعمال مواد مخدر تأثير دارند. البته ميزان تأثير گذاري هر كدام مؤلفه ها متفاوت مي‌باشد.

بنابراين مي‌توان راه‌­کارهايي را به عنوان عوامل كاهش حمل و استعمال مواد مخدر پيشنهاد داد.

– از بين بردن فقر و تنگدستي

– مبارزه با اعتياد و مواد مخدر

– ايجاد محيط‌هاي مناسب ورزشي، علمي و…

– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتي استفاده از متخصصين امر

– برنامه‌هاي تلويزيوني مناسب و مفيد

واژگان کليدي: جرم، اردوگاه کار درماني، مواد مخدر و اصفهان.

 

اهميت تحقيق

با پذيرش مجازات زندان به عنوان يك مجازات مهم در نظام عدالت  كيفري كه با در بند كشيدن آزادي فرد، نقش خود را به عنوان يك كيفر در برابر جرم ارتكابي اين فرد نشان می‌دهد، اين سئوال مطرح می‌گردد كه آيا هدف ما از اجراي اين مجازات، سلب تمام حقوق اين فرد بوده است؟ و آيا اين حبس باعث سلب ساير حقوق فرد زنداني نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان بايد چگونه باشد تا ضمن برخورداري از كارآمدي لازم به عنوان يك كيفر،حقوق اساسي زندانيان را نيز تا حد مطلوب رعايت نمايد؟

درك جنبۀ انساني و حقوق بشري حبس امري بسيار ساده و نياز به فلسفه بافي و استدلال‌های گوناگون ندارد.كافي است هر كس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بيانديشد كه اگر هرآينه روزي از سر تقدير، و به هر دليلي سر از زندان در آورد چه انتظاري از اين نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهايي خواهد بود كه در عين حال كه وي را متوجه و ملزم به جبران خطاي خود نمايد به گونه‌ای كافي در برابر مخاطرات احتمالي كه منجر به تباهي و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نمايد.

متأسفانه علي رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعريف شده براي مجازات حبس و لزوم استفاده از اين مجازات به عنوان آخرين راه حل، روز به روز شاهد افزايش تعداد زندانيان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در كشور ما با توجه به تورم قوانين كيفري و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان يك مجازات اصلي حتي در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهي مالي، ارتكاب جرايم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثير نامطلوب آن بر فرد زنداني، خانوادۀ او و كل جامعه، توجه بيشتر به حقوق اساسي زندانيان، را ضروري می‌نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرايط بد زندان‌ها مشكلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلكه اطلاع از برخي حقوق زندانيان موجبات نارضايتي و اعتراض آن‌ها را نيز فراهم می‌گرداند.

صرف نظر از تمامي موارد ذكر شده و جنبه‌های انساني و حقوق بشري زندان، اگر صرفاً از ديدگاه اصلاحي و تربيتي به مقولۀ حبس نگاه كنيم آيا در زندان‌هایی كه علاوه بر آزادي زنداني، وي را از ساير حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرايط حقارت آميز و خفت بار نگهداري می‌کنیم، به جاي اصلاح و بازپروري، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بيشتر زنداني از مقام انسانيت نمی‌گردیم؟ آيا صحيح می‌باشد در زندان‌هایی كه زنداني تحت شرايط غير انساني و تحقير آميز نگهداري می‌شود توقع داشت در اين شرايط و پس از آزادي اين فرد از خود رفتارهاي انساني بروز دهد؟

لذا علاوه بر ديدگاه حقوق بشري و انسان دوستانه، جهت رسيدن به اهداف اصلاحي و تربيتي زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثير نامطلوب آن بر جامعه و زنداني بايد هر چه بيشتر حقوق انساني زندانيان را شناخت و در جهت تثبيت و احقاق آن اقدام نمود و اين پايان نامه تلاشي جزيي در اين راه می‌باشد.

 

اهداف تحقيق

مهم‌ترین اهداف اين تحقيق به شرح ذيل می‌باشد :

۱- بررسي و شناخت برخي از حقوق كه در آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است.

۲- ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در ايران در راستاي اجراي حقوق پيش بينش شدۀ زندانيان در آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي.

۳- بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران با حقوقي كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد براي زندانيان پيش بيني شده است.

۴- ارزيابي حقوق زندانيان در اردوگاه مركزي اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در اين استان.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مسأله ۵

۱-۲ اهميت تحقيق ۶

۱-۳ اهداف تحقيق ۷

۱-۴ سئوالاهای تحقيق ۸

۱-۵ فريضه‏هاي تحقيق ۸

۱-۷ روش تحقيق ۹

۱-۷پيشينۀ تحقيق ۹

۱-۸ زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري ۹

۱-۹ مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري ۱۰

۱-۹-۱ گفتار اول – تعريف و تاریخچه حبس ۱۰

۱-۹-۱-۱ تعريف حبس ۱۰

۱-۹-۱-۲ معناي لغوي حبس ۱۱

۱-۹-۱-۳ تعريف اصطلاحي حبس ۱۱

۱-۹-۱-۴ تاريخچۀ حبس ۱۳

۱-۹-۲ گفتار دوم : دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان ۱۷

۱-۹-۲-۱  الغا گرايان ۲۰

۱-۹-۲-۲ جایگزین‌های مجازات سلب آزادي ۲۱

۱-۱۰ مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم ۲۱

۱-۱۰-۱ گفتار اول – هدف ارعابي اعمال مجازات زندان ۲۲

۱-۱۰-۱-۱ ارعاب فردي ۲۴

۱-۱۰-۱-۲ ارعاب جمعي ۲۵

۱-۱۰-۲ هدف اصلاحي مجازات حبس ۲۶

۱-۱۱ مبحث سوم – نقش جرم زايي حبس ۳۰

۱-۱۱-۱  گفتار اول – تأثير حبس در جرم زايي ۳۰

۱-۱۱۰-۱-۱ آموزش و انتقال جرايم ۳۰

۱-۱۱-۱-۲ بزهكاري در داخل زندان ۳۳

۱-۱۱-۱-۳ پذيرش ارزش‌های ضد اجتماعي ۳۴

۱-۱۱-۲ گفتار دوم – تأثير غير مستقيم حبس در جرم زايي ۳۶

۱-۱۱-۲-۱ از هم پاشيدگي خانواده ۳۶

۱-۱۱-۲-۲ بيكاري و طرد اجتماعي ۳۹

۱-۱۱-۲-۳  ساير موارد ۴۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بررسي عملكرد اردوگاه كار درماني استان اصفهان ۴۴

۲-۱ مبحث اول : معرفي اردوگاه كار درماني استان اصفهان ۴۴

۲-۳ مبحث سوم : ضوابط حاكم بر اردوگاه كار درمان استان اصفهان ۴۵

۲-۳-۱  اشتغال و حرفه آموزي زندانيان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد ۴۵

۲-۴ اشتغال و حرفه آموزي زندانيان اردوگاه مركزي اصفهان ۵۲

۲-۵ كارهاي توليدي زندان كه خود به چند دسته كلي تقسيم می‌گردد : ۵۳

۲-۵-۱ كارهاي توليدي صنعتي زندان ۵۳

۲-۵-۲ كارهاي توليدي خدماتي ۵۶

۲-۵-۳ كارهاي توليدي هنري ۵۶

۲-۵-۴ كار خدمات اجتماعي ۵۶

فصل سوم : روش شناسی تحقيق و تجزیه و تحلیل داده­ها

۳-۱طرح پروژه ۶۰

۳-۲ روش کتابخانه‌ای ۶۰

۳-۳ روش پیمایشی ۶۱

۳-۴ جامعه آماری ۶۱

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۳

۳-۵-۱ حجم نمونه ۶۴

۳-۵-۲ روش نمونه گیری ۶۴

۳-۶ ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات ۶۴

۳-۷ روش تهیه پرسشنامه ۶۴

۳-۸روایی / اعتبار ۶۴

۳-۸-۱ روایی ظاهری ۶۵

۳-۸-۲ روایی محتوایی ۶۵

۳-۸-۲ پایایی ۶۶

۳-۱ وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات ۶۷

۳-۲ وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب وضعيت تأهل ۶۸

۳-۳ وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر ۶۹

۳-۴ وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مكان حمل و استعمال مواد مخدر ۷۱

۳-۵  فراواني و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد  پژوهش به گويه هاي پرسشنامه ۷۲

 

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها

۴-۱نتیجه گیری ۹۰

۴-۱-۱ یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال اول  تحقيق : ۹۱

۴-۱-۲ یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال دوم  تحقيق ۹۲

۴-۱-۳ یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال سوم  تحقيق ۹۳

۴-۱-۴ یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال چهارم  تحقيق ۹۴

۴-۱-۵ یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال پنجم  تحقيق ۹۵

۴-۲ پيشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقيق ۹۶

۴-۳ محدودیت‌های  تحقيق ۹۸

ضمائم ۱۰۰

منابع و مآخذ ۱۰۲

 

فهرست جداول

جدول شماره (۳-۱) : توزيع فراواني و فراواني درصدي افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات ۶۷

جدول شماره (۳-۲) : توزيع فراواني و فراواني درصدي نمونه بر اساس تأهل. ۶۸

جدول شماره (۳-۳) به بررسي وضعيت تعداد دفعات جرم حمل و استعمال مواد مخدر ۶۹

جدول شماره (۳- ۴) : توزيع  فراواني درصدي محل و مكان حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر توسط نمونه‌های مورد. ۷۰

جدول شماره (۳- ۵) توزيع  فراواني و فراواني درصدي جنسيت نمونه‌های مورد تحقيق. ۷۱

جدول شماره (۳- ۶) توزيع  فراواني و فراواني درصدي ميزان سن نمونه‌های مورد تحقيق ۷۲

جدول شماره (۳-۷) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در فصول مختلف سال. ۷۳

جدول شماره (۳-۸) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق در خصوص منطقه آب و هوايي محل زندگي ۷۴

جدول شماره (۳-۹) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره نوع شغلي كه در جامعه بر عهده داشته‌اند. ۷۵

جدول شماره (۳- ۱۰) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان درآمد ماهيانه آن‌ها. ۷۶

جدول شماره (۳- ۱۱) توزيع  فراواني و فراواني درصدي انگیزه از ارتکاب جرم ۷۷

جدول شماره (۳-۱۲) وضعيت بيكاري بودن متهم ( محكوم ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زمان ارتكاب جرم. ۷۸

جدول شماره (۳-۱۳) ميزان تاثيردرآمد متهمين و وضعيت معيشتي خانواده آن‌ها بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر شان. ۷۹

جدول شماره (۳-۱۴)توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات پدر آن‌ها است. ۸۰

جدول شماره (۳ – ۱۵) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات مادر آن‌هاست ۸۱

جدول شماره (۳-۱۶) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر خانواده بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر آن‌ها. ۸۲

جدول شماره (۳-۱۷) تحقيق درباره میزان تأثیر دوستان دوران تحصيل بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر. ۸۳

جدول شماره (۳-۱۸) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر محل زندگي متهمين بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر. ۸۴

جدول شماره (۳-۱۹) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر جامعه و مردم در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر. ۸۵

جدول شماره (۳-۲۰) درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان مصرف مواد دخاني از جمله سيگار، قليان و غيره…. ۸۶

جدول شماره (۳-۲۱) نمونه‌های تحقيق درباره ميزان  استفاده از مواد مخدر در زمان قبل از ارتكاب به جرم سرقت. ۸۷

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره (۳-۱) : توزيع فراواني و فراواني درصدي افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات ۶۷

نمودار شماره (۳-۲) : توزيع فراواني و فراواني درصدي نمونه بر اساس تأهل. ۶۸

نمودار شماره (۳-۳) به بررسي وضعيت تعداد دفعات جرم حمل و استعمال مواد مخدر ۶۹

نمودار شماره (۳- ۴) : توزيع  فراواني درصدي محل و مكان حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر توسط نمونه‌های مورد. ۷۰

نمودار شماره (۳- ۵) توزيع  فراواني و فراواني درصدي جنسيت نمونه‌های مورد تحقيق. ۷۱

نمودار شماره (۳- ۶) توزيع  فراواني و فراواني درصدي ميزان سن نمونه‌های مورد تحقيق ۷۲

نمودار شماره (۳-۷) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در فصول مختلف سال. ۷۳

نمودار شماره (۳-۸) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق در خصوص منطقه آب و هوايي محل زندگي ۷۴

نمودار شماره (۳-۹) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره نوع شغلي كه در جامعه بر عهده داشته‌اند. ۷۵

نمودار شماره (۳- ۱۰) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان درآمد ماهيانه آن‌ها. ۷۶

نمودار شماره (۳- ۱۱) توزيع  فراواني و فراواني درصدي انگیزه از ارتکاب جرم ۷۷

نمودار شماره (۳-۱۲) وضعيت بيكاري بودن متهم ( محكوم ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زمان ارتكاب جرم. ۷۸

نمودار شماره (۳-۱۳) ميزان تاثيردرآمد متهمين و وضعيت معيشتي خانواده آن‌ها بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر شان. ۷۹

نمودار شماره (۳-۱۴)توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات پدر آن‌ها است. ۸۰

نمودار شماره (۳ – ۱۵) توزيع  فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات مادر آن‌هاست ۸۱

نمودار شماره (۳-۱۶) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر خانواده بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر آن‌ها. ۸۲

نمودار شماره (۳-۱۷) تحقيق درباره میزان تأثیر دوستان دوران تحصيل بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر. ۸۳

نمودار شماره (۳-۱۸) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر محل زندگي متهمين بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر. ۸۴

نمودار شماره (۳-۱۹) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر جامعه و مردم در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر. ۸۵

نمودار شماره (۳-۲۰) درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان مصرف مواد دخاني از جمله سيگار، قليان و غيره…. ۸۶

نمودار شماره (۳-۲۱) نمونه‌های تحقيق درباره ميزان  استفاده از مواد مخدر در زمان قبل از ارتكاب به جرم سرقت. ۸۷

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0