بررسي مقايسه ای سنجش عملکرد مديريت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های شهيد چمران اهواز و علوم پزشکی جندي شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM) : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

بررسي مقايسه ای سنجش عملکرد مديريت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های شهيد چمران اهواز و علوم پزشکی جندي شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM) : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

رشته کتابداری و اطلاع رسانی با توجه به رسالت مهمی که دانشجویان ان در انعکاس غنای فرهنگی کشور عزیزمان دارند مطمئنا یک رشاخه مهم علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک در ادامه سری پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ، رساله ای را معرفی مینماید با عنوان بررسي مقايسه ای سنجش عملکرد مديريت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های شهيد چمران اهواز و علوم پزشکی جندي شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM) که در ۱۷۸ صفحه با فرمت Word ( قابل ویرایش) نگارش شده است . مسترداک امیدوار است تا این سری از پایان نامه های آماده نیز مورد توجه شما کاربران عزیز قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسي مقايسه ای سنجش عملکرد مديريت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های شهيد چمران اهواز و علوم پزشکی جندي شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM) :

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملكرد مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي دانشگاه­هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي­شاپور، و مقايسه­ي عملكرد مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي اين دو دانشگاه با يكديگر و نيز ارزيابي كاربرد الگوي تعالي سازماني در حوزه­ي مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي دانشگاهي است تا از اين رهگذر بتوان كيفيت خدمات اين حوزه را در كتابخانه­هاي مورد پژوهش بررسي، و نقاط قوت و زمينه­هاي نيازمند بهبود آن­ها را شناسایي كرد. روش به­كار گرفته شده در اين پژوهش پيمايشي است.

جامعه پژوهش عبارت­ است از كليه­ ي مديران و دست­اندركاران فناوري اطلاعات در كتابخانه­ هاي دانشگاه­هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي­شاپور. الگوي مورد استفاده در اين پژوهش، الگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت (EFQM) يا تعالي سازماني است. اين الگو در قالب پرسشنامه­اي اجرا شد كه به­منظور همين تحقيق ساخته شد و شامل ۶۲ خرده معیار بود كه هماهنگ با ۹ معيار الگوی تعالي سازماني،‌ در ۹ بخش تنظيم شده بودند.

مجموعاً ۵۹ نفر از مديران سيستم­ها و كتابداراني كه به نوعي در اداره­ي فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي خود نقش داشتند در اين تحقيق شركت كردند. از اين تعداد ۳۵ نفر از دانشگاه شهيد چمران، و ۲۴ نفر از دانشگاه علوم پزشكي جندي­شاپور بودند. هم­چنين، پيش از اجراي پرسشنامه يك كارگاه نيز به­منظور آموزش نحوه­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه براي هريك از اين گروه­ها برگزار شد. در پايان كارگاه از شركت­كنندگان خواسته مي­شد كه بر اساس تعليمات، پرسشنامه را نمره­گذاري كنند. نتايج اين بررسي نشان دهنده­ي عملكردي پايين­تر از ميانگين مورد انتظار بود. به اين معني كه، جمع نمره­ي كسب شده برابر با ۷۷۸/۴۰۳ بود كه از اين مقدار، ۲۷۵/۱۷۸ امتياز متعلق به “توانمندسازها”، و ۵۰۳/۲۲۴ امتياز متعلق به “نتايج” بود. بيشترين نمره مربوط به معيار «نتايج مشتريان» بود و دو معيار «نتايج كاركنان» و «نتايج جامعه» داراي امتياز كمتري بودند. در كل، كتابخانه­هاي دانشگاه جندي­شاپور با كسب نمره­ي بيشتر، عملكرد بهتري در مديريت فناوري اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تي مستقل بيانگر اين بود كه تنها معياري كه بين دو دانشگاه اختلاف معنا داري نشان داد، بخش عملكردي «نتايج جامعه» بود. ساير معيارها بين دو دانشگاه هيچ اختلاف معني داري نشان ندادند.

با توجه به نتايج به­ دست آمده، پيشنهاد اين است كه در خصوص مشاركت­هاي بين كتابخانه­ اي و نيز بهبود رضايت­مندي كاركنان لازم است تلاش بيشتري بشود تا اين كتابخانه ­ها بتوانند مديريت فناوري اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنين، تمامي فرآيند اين بررسي از ساخت پرسشنامه تا كسب نتايج نشان دهنده­ ي‌ قابليت الگوي تعالي سازماني و پرسشنامه­ ي ساخته شده، براي استفاده در كتابخانه ­ها است. با اين وجود، توصيه مي­شود كه اين الگو و پرسشنامه ­ي ساخته شده براي اين تحقيق در ساير انواع كتابخانه­ ها نيز آزمون شود تا قابليت كامل آن براي استفاده در كتابخانه­ ها اثبات شود.

اهداف پژوهش

در انجام پژوهش حاضر، اهداف زیر دنبال شده است:

  • سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور.
  • مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران با کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور.
  • ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی.

 

 سؤال­های پژوهش

سؤال­های مطرح شده در این پژوهش، به شرح زیر می­باشند:

  • وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، در مقایسه با الگوی تعالی سازمانی، چگونه است؟
  • عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران در مقایسه با الگوی تعالي سازماني چگونه است؟
  • عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور در مقایسه با الگوی تعالي سازماني چگونه است؟
  • آیا بین عملكرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران و مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور، در مقایسه با الگوی تعالی سازمانی، تفاوتی معنی­دار وجود دارد؟
  • برای بهبود عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی مورد بررسی، به کدام ابعاد بایستی توجه شود؟

 

چکیده­ ی فارسی الف
پیشگفتار ب
فهرست مندرجات ه
          فهرست مطالب ه
          فهرست جداول ط
          فهرست نمودارها ک
 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۵
۱-۳- ضرورت پژوهش ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۵- سؤال­های پژوهش ۸
۱-۶- تعاریف عملیاتی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش ۱۱
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- گستره­ی مفهومی کیفیت ۱۴
۲-۲-۱- مروری بر تعاریف کیفیت ۱۴
۲-۳- زمینه­ی پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت ۱۸
۲-۳-۱- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) ۱۹
۲-۴- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر ۲۱
۲-۵- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به­منظور سنجش عملکرد ۲۴
۲-۵-۱- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) ۲۴
۲-۵-۲- شش سیگما (Six Sigma) ۲۵
۲-۵-۳- کارت امتیازی متوازن (BSC) ۲۹
۲-۵-۴- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی ۳۱
۲-۵-۴-۱- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ۳۳
۲-۵-۴-۲- معیارهای الگوی تعالی سازمانی ۳۶
۲-۵-۴-۳- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ۴۲
۲-۵-۴-۴- مزایای الگوی تعالی سازمانی ۴۳
۲-۶- خلاصه و نتیجه­گیری از مباحث نظری ۴۴
۲-۷- پیشینه­ی پژوهش ۴۵
۲-۷-۱- پیشینه در خارج از کشور ۴۶
۲-۷-۲- پیشینه در ایران ۵۳
۲-۸- خلاصه و نتیجه­گیری از پیشینه­ی پژوهش ۵۶
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ۶۰
۳-۱- مقدمه ۶۱
۳-۲- روش پژوهش ۶۳
۳-۳- جامعه ­ی پژوهش ۶۳
۳-۴- ابزار گردآوری داده­ها ۶۴
۳-۴-۱- پرسشنامه ۶۴
۳-۴-۱-۱- نحوه­ی تهیه پرسشنامه ۶۵
۳-۴-۱-۲- نحوه­ی محاسبه امتیازها بر اساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه­ی الگوی  تعالی سازمانی ۶جج

۶۸

۳-۴-۱-۲-۱- نحوه­ی امتیازدهی به توانمندسازها……………………………………………………………. ۶۸
۳-۴-۱-۲-۱-۱- معیار اول، رهبری……………………………………………………………… ۶۸
۳-۴-۱-۲-۱-۲- معیار دوم، خط مشی و استراتژی …………………………………… ۶۹
۳-۴-۱-۲-۱-۳- معیار سوم، کارکنان ………………………………………………………… ۷۰
۳-۴-۱-۲-۱-۴- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ………………………………………. ۷۰
۳-۴-۱-۲-۱-۵- معیار پنجم، فرآیندها ………………………………………………………. ۷۱
۳-۴-۱-۲-۲- نحوه­ی امتیازدهی به نتایج ………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۴-۱-۲-۲-۱- معیار ششم، نتایج مشتریان ……………………………………………. ۷۲
۳-۴-۱-۲-۲-۲- معیار هفتم، نتایج کارکنان ……………………………………………… ۷۳
۳-۴-۱-۲-۲-۳- معیار هشتم، نتایج جامعه ……………………………………………….. ۷۴
۳-۴-۱-۲-۲-۴- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد …………………………………….. ۷۵
۳-۴-۱-۲-۳- نحوه­ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………………. ۷۷
۳-۴-۱-۳- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ۷۷
۳-۴-۱-۳-۱- روایی پرسشنامه ۷۷
۳-۴-۱-۳-۲- پایایی پرسشنامه ۷۸
۳-۴-۲- کارگاه ۷۸
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۷۹
۳-۵-۱- نرم افزارهای مورد استفاده ۷۹
۳-۵-۲- روش­های آماری به­کار گرفته شده ۸۰
۳-۶- مشکلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها ۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ۸۳
۴-۱- مقدمه ۸۴
۴-۲- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش ۸۴
۴-۳- بررسی سؤال­های پژوهش ۸۸
۴-۳-۱- سؤال اول پژوهش ۸۹
۴-۳-۲- سؤال دوم پژوهش ۸۹
۴-۳-۳- سؤال سوم پژوهش ۸۹
۴-۳-۱-۱-  رهبري ۹۰
۴-۳-۱-۲- خط مشي و استراتژي ۹۱
۴-۳-۱-۳- كاركنان ۹۳
۴-۳-۱-۴- مشاركت­ها و منابع ۹۴
۴-۳-۱-۵- فرآيندها ۹۵
۴-۳-۱-۶- نتايج مشتريان ۱۰۰
۴-۳-۱-۷- نتايج كاركنان ۱۰۲
۴-۳-۱-۸- نتايج جامعه ۱۰۴
۴-۳-۱-۹- نتايج كليدي عملكرد ۱۰۵
۴-۳-۴- سؤال چهارم پژوهش ۱۱۶
۴-۳-۵- سؤال پنجم پژوهش ۱۲۰
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش ۱۲۲
۵-۱- مقدمه ۱۲۳
۵-۲- بحث و نتیجه­گیری ۱۲۴
۵-۲-۱- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی پژوهش ………………………………. ۱۲۵
۵-۲-۱-۱- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ی پژوهش ۱۲۵

۱۲۶

۵-۲-۲-۲- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ی پژوهش  

۱۳۴

۵-۲-۲- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های   دانشگاهی

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش

۱۴۲

 

۱۴۲

 

۱۴۳

۵-۴- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ۱۴۶
فهرست منابع ۱۴۷
منابع فارسی ۱۴۸
منابع انگلیسی ۱۵۱
پیوست شماره­ی ۱: پرسشنامه­ی پژوهش ۱۵۴
چکیده به زبان انگلیسی ۱۶۲
 فهرست جداول
جدول شماره ۳-۱: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ……….. ۶۶
جدول شماره ۳-۲: نحوه­ی تخصیص امتیازها در پرسشنامه ۶۷
جدول شماره ۳-۳: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ۶۹
جدول شماره ۳-۴: نحوه محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ۶۹
جدول شماره ۳-۵: نحوه محاسبه امتیاز معیار کارکنان ۷۰
جدول شماره ۳-۶: نحوه محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ۷۱
جدول شماره ۳-۷: نحوه محاسبه امتیاز معیار فرآیندها ۷۱
جدول شماره ۳-۸: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان ۷۳
جدول شماره ۳-۹: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان ۷۴
جدول شماره ۳-۱۰: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه ۷۵
جدول شماره ۳-۱۱: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد ۷۶
جدول شماره ۴-۱: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه ۸۵
جدول شماره ۴-۲: توزيع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه ۸۶
جدول شماره ۴-۳: توزيع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ۸۷
جدول شماره ۴-۴: رشته­ی تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ۸۷
جدول شماره ۴-۵: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ۸۸
جدول شماره ۴-۶: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها ۹۰
جدول شماره ۴-۷: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………. ۹۲
جدول شماره ۴-۸: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ………………………………………………………………. ۹۳
جدول شماره ۴-۹: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………. ۹۵
جدول شماره ۴-۱۰: خرده معیارهای فرآیندها و امتیاز میانگین آن­ها ۹۶
جدول شماره ۴-۱۱: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی ۹۷

۹۸

جدول شماره ۴-۱۲: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران ۹۸

۹۹

جدول شماره ۴-۱۳: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور  

۱۰۰

جدول شماره ۴-۱۴: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها ۱۰۱
جدول شماره ۴-۱۵: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها ۱۰۳
جدول شماره ۴-۱۶: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ۱۰۴
جدول شماره ۴-۱۷: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………. ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۸: خرده معیارهای شاخص­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………… ۱۰۷
جدول شماره ۴-۱۹: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های مورد بررسی ۱۰۸

۱۰۹

جدول شماره ۴-۲۰: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های­ دانشگاه شهید چمران  

۱۱۰

جدول شماره ۴-۲۱: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور  

۱۱۰

جدول شماره ۴-۲۲: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های هر دو دانشگاه ……. ۱۱۱
جدول شماره ۴-۲۳: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاه­ شهید چمران  

۱۱۳

جدول شماره ۴-۲۴: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور  

۱۱۴

جدول شماره ۴-۲۵: نتایج آزمون تی در جامعه­ی مورد بررسی ۱۱۸
جدول شماره ۴-۲۶: مقایسه­ی معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور  

۱۱۹

 

فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های مورد بررسی ۱۱۲
نمودار شماره ۴-۲: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاه شهید چمران ۱۱۳

۱۱۳

نمودار شماره ۴-۳: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور۱۱۵
فهرست شکل­ها
شکل شماره ۲-۱: چرخه­ي شش سيگما ۲۷
شکل شماره ۲-۲: معیارهای نُه­گانه ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ۴۲
شکل شماره ۴-۱: امتيازهاي کسب شده­ي جامعه­ ي مورد بررسي از معيارهاي الگوی تعالی سازمانی ۱۲۰
شکل شماره ۵-۱: تأثير پذيري مديريت فناوري اطلاعات از مؤلفه­ هاي مشتريان و تغييرات ۱۲۵

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0