عناصر حماسي در اشعار قاآني : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عناصر حماسي در اشعار قاآني : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ عناصر حماسي در اشعار قاآني ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده عناصر حماسي در اشعار قاآني

بشر از بدو تولد با انديشه هاي اساطيري و حماسي همراه بوده است. حماسه هاي ملي، از قديمي ترين انواع ادبي جهان است كه به شرح دلاوري ها و افتخارات يك قوم مي پردازد. جدي ترين زمان سرايش حماسه هاي ملي در ايران، قرن چهارم بوده است و پس از آن در قرون بعد، شاعران ديگري از فردوسي و شاهكار ادبي او در سرودن اشعار خويش بهره برده اند.

قاآني شيرازي از جمله شاعراني است كه در سرودن اشعار خويش گاهي تحت تأثير انديشه هاي فردوسي بوده و در جاي جاي كتاب خويش از عناصر حماسي و پهلواناني بهره برده است. به علاوه
مي توان از شكوه و شوكت شاهان و شاهزادگاني چون اسفنديار و پهلواني چون سام، رستم و … ياد كرد. موجودات حماسي و اساطيري مانند، ديو، سيمرغ، اسب و نظاير آن نيز در ديوان قاآني به چشم
مي خورد.

بر روي هم بيشترين عناصر حماسي در اشعار وي از گونه حماسه ملي و پهلواني است. قاآني به جز شخصيت هاي ملي در اشعار خويش از شخصيت هاي ديني و مذهبي نيز بهره گرفته است.

كليد واژگان: حماسه، قاآني شيرازي، عناصر، اهريمن و قهرمان.

 

پيشينه تحقيق

در حوزه ي ادبيات حماسي و نيز تحليل اشعار قاآني شيرازي تحقيقاتي گوناگون و پراكنده نوشته شده است. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

صفا، ذبيح الله (۱۳۸۳)، حماسه سرايي در ايران، انتشارات فردوس، تهران، چاپ سوم.

در مورد حماسه نيز دكتر ذبيح الله صفا مولف كتاب حماسه سرايي در ايران معتقدند كه در شعر حماسي شاعر با داستان هاي شفاهي يا مدون كار دارد كه در آنها شرح پهلواني ها، عواطف و احساسات مختلف مردمان يك روزگار، و مظاهر ميهن پرستي و فداكاري و جنگ با آن چه در نظر نسل هاي ملتي بد و ناپسند و مايه شر و فساد بود آماده باشند.

مختاري، محمد، (۱۳۶۸)، حماسه در رمز و رازهاي ملي، انتشارات قطره، تهران، چاپ اول.

حماسه زاييده وجدان جمعي مردم يك ملت است، پس آفريننده خاصي ندارد و انتقال دهندگان نيز قوالان و سرايندگان گمنام بوده­اند.

كزازي،‌ ميرجلال الدين، (۱۳۷۶)، رويا، حماسه و اسطوره، نشر مركز، تهران.

جلال الدين كزازي انديشمند و اسطوره شناس در مورد حماسه مي گويد حماسه زاده اسطوره است، حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردماني پديد مي­آيد كه داراي تاريخ و كهن و اسطوره­ي ديرينه­اند.

در مورد تحليل عناصر حماسي در اشعار قاآني تحقيق جامع يافت نشد.

اهداف تحقيق

اهداف علمي: مهم ترين هدف علمي نگارنده از اين تحقيق، شناسايي يكي ديگر از درون مايه هاي شعري قاآني كه همان انديشه هاي حماسي اواست و بدين سبب تلاش شد تا جايگاه عناصر حماسي و پهلواني، در اشعار او مورد نقد و تحليل قرار گيرد.

اهداف كاربردي: از اين تحقيق در حوزه سبك شناسي و نقد ادبي مي توان استفاده كرد.

روش كار

نوع روش كار در اين پژوهش اسنادي و تحليلي است. بدين صورت كه ابتدا محقق با مراجعه به كتاب خانه ها، كتاب هاي را كه مورد نياز بود تهيه، سپس با خواندن آن ها مواردي را كه با تحقيق وي در ارتباط بود فيش برداري كرد سپس با تلفيق فيش ها با يكديگر كه به صورت موضوعي طبقه بندي شده بود تحقيق خويش را نوشت، در پايان نيز نتيجه گيري كرد.

 

فهرست

 • چكيده…………………………………….. ۱
 • مقدمه…………………………………….. ۲
 • پيشينه تحقيق………………………………. ۳
 • اهداف تحقيق……………………………….. ۴
 • روش كار…………………………………… ۴
 • فصل اول: از فردوسي تا قاآني
 • ۱-۱- درآمد………………………………. ۶
 • ۱-۲- فردوسي……………………………… ۶
 • ۱-۳- اسدي طوسي…………………………… ۷
 • ۱-۴- سنايي………………………………. ۸
 • ۱-۵- مولانا………………………………. ۸
 • ۱-۶- قاآني ……………………………… ۹
 •  
 • فصل دوم: حماسه و انواع آن
 • ۲-۱- تعريف حماسه ………………………… ۱۴
 • ۲-۲- تاريخچه­ي حماسه………………………. ۱۴
 • ۲-۳-  انواع حماسه………………………… ۱۴
 • ۲-۴- اشعار حماسي…………………………. ۱۵
 • ۲-۵- اهميت ادبيات حماسی…………………… ۱۶
 • ۲-۶-  پهلوانان شاهنامه……………………. ۱۷
 • ۲-۷- اسطوره……………………………… ۱۷
 • ۲-۸- سبك حماسی…………………………… ۱۸
 •  
 • فصل سوم: بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني
 • ۳-۱- درآمد………………………………. ۲۰
 • ۳-۲- شخصیت حماسی و اساطیری………………… ۲۰
 • ۳-۲-۱- شاهان وشاهزادگان…………………… ۲۰
 • ۳-۲-۱-۱- ایرج……………………………. ۲۰
 • ۳-۲-۱-۲- افراسیاب………………………… ۲۱
 • ۳-۲-۱-۳- اسفندیار ……………………….. ۲۳
 • ۳-۲-۱-۴- بهمن …………………………… ۲۵
 • ۳-۲-۱-۵- تهمورث …………………………. ۲۷
 • ۳-۲-۲-۶- سیاوش ………………………….. ۲۷
 • ۳-۲-۱-۷- جمشید ………………………….. ۲۹
 • ۳-۲-۱-۸- ضحاک …………………………… ۳۰
 • ۳-۲-۱-۹- فریدون …………………………. ۳۳
 • ۳-۲-۱-۱۰- کیقباد…………………………. ۳۶
 • ۳-۲-۱-۱۱- کیخسرو…………………………. ۳۷
 • ۳-۲-۱-۱۲- کاووس …………………………. ۳۸
 • ۳-۲-۱-۱۳- کیومرث…………………………. ۳۹
 • ۳-۲-۱-۱۴-گشتاسب …………………………. ۴۰
 • ۳-۲-۱-۱۵- لهراسب ………………………… ۴۱
 • ۳-۲-۱-۱۶- منوچهر ………………………… ۴۲
 • ۳-۲-۱-۱۷- نوذر ………………………….. ۴۲
 • ۳-۲-۱-۱۸- هوشنگ …………………………. ۴۳
 • ۳-۳- پهلوانان……………………………. ۴۵
 • ۳-۳-۱- آرش………………………………. ۴۵
 • ۳-۳-۲- اشکبوس …………………………… ۴۶
 • ۳-۳-۳- برزین…………………………….. ۴۶
 • ۳-۳-۴- بیژن …………………………….. ۴۶
 • ۳-۳-۵- پشوتن ……………………………. ۴۸
 • ۳-۳-۶- پشن………………………………. ۴۸
 • ۳-۳-۷- رهام …………………………….. ۴۹
 • ۳-۳-۸- رستم …………………………….. ۴۹
 • ۳-۳-۹- زال ……………………………… ۵۶
 • ۳-۳-۱۰- سهراب …………………………… ۵۷
 • ۳-۳-۱۱- سرخه ……………………………. ۵۹
 • ۳-۳-۱۲- سام …………………………….. ۵۹
 • ۳-۳-۱۳- شیده ……………………………. ۶۱
 • ۳-۳-۱۴- طوس …………………………….. ۶۱
 • ۳-۳-۱۵- فرامرز ………………………….. ۶۲
 • ۳-۳-۱۶- فریبرز ………………………….. ۶۳
 • ۳-۳-۱۷- قارن ……………………………. ۶۳
 • ۳-۳-۱۸- کاوه ……………………………. ۶۴
 • ۳-۳-۱۹- کاموس …………………………… ۶۵
 • ۳-۳-۲۰- گودرز …………………………… ۶۵
 • ۳-۳-۲۱- گیو …………………………….. ۶۶
 • ۳-۳-۲۲- گستهم …………………………… ۶۷
 • ۳-۳-۲۳- گرشاسب ………………………….. ۶۷
 • ۳-۳-۲۴- نریمان ………………………….. ۶۸
 • ۳-۳-۲۵- هجیر ……………………………. ۶۹
 • ۳-۳-۲۶- هومان …………………………… ۶۹
 • ۳-۴- زنان……………………………….. ۶۹
 • ۳-۴-۱- رودابه……………………………. ۶۹
 • ۳-۴-۲- شهرناز …………………………… ۷۰
 • ۳-۴-۳- صفورا ……………………………. ۷۰
 • ۳-۴-۴- فرانک ……………………………. ۷۰
 • ۳-۴-۵- فرنگیس …………………………… ۷۱
 • ۳-۴-۶- کتایون …………………………… ۷۱
 • ۳-۴-۷- منیژه ……………………………. ۷۱
 • ۳-۵- شخصیت های تاریخی و دینی ……………… ۷۲
 • ۳-۵-۱- شخصيت هاي تاریخی…………………… ۷۲
 • ۳-۵-۱-۱- اردشیر بابکان …………………… ۷۲
 • ۳-۵-۱-۲- اسکندر …………………………. ۷۲
 • ۳-۵-۱-۳- بهرام ………………………….. ۷۴
 • ۳-۵-۱-۴- دارا …………………………… ۷۴
 • ۳-۵-۱-۵- داراب ………………………….. ۷۵
 • ۳-۵-۱-۶- شیرویه …………………………. ۷۵
 • ۳-۵-۱-۷- قباد …………………………… ۷۶
 • ۳-۵-۲- شخصیت های دینی…………………….. ۷۶
 • ۳-۵-۲-۱- ادريس ………………………….. ۷۶
 • ۳-۵-۲-۲- پیغمبر………………………….. ۷۷
 • ۳-۵-۲-۳- جبرئيل………………………….. ۷۷
 • ۳-۵-۲-۴- جعفر……………………………. ۷۸
 • ۳-۵-۲-۵- حیدر……………………………. ۷۸
 • ۳-۵-۲-۶- خضر…………………………….. ۸۰
 • ۳-۵-۲-۷- رسول……………………………. ۸۰
 • ۳-۵-۲-۸- شیرخدا………………………….. ۸۱
 • ۳-۵-۲-۹- فاطمه…………………………… ۸۱
 • ۳-۵-۲-۱۰- محمد……………………………… ۸۲
 • ۳-۵-۲-۱۱- یوسف…………………………… ۸۲
 • ۳-۶- ابزارهای جنگی ………………………. ۸۳
 • ۳-۶-۱- تیر………………………………. ۸۳
 • ۳-۶-۲- تیغ………………………………. ۸۵
 • ۳-۶-۳- پیکان…………………………….. ۸۶
 • ۳-۶-۴- پتک………………………………. ۸۸
 • ۳-۶-۵- جوشن……………………………… ۸۸
 • ۳-۶-۶- حسام……………………………… ۹۰
 • ۳-۶-۷- خنجر……………………………… ۹۰
 • ۳-۶-۸- خفتان…………………………….. ۹۲
 • ۳-۶-۹- خدنگ……………………………… ۹۴
 • ۳-۶-۱۰- درع …………………………….. ۹۵
 • ۳-۶-۱۱- دشنه…………………………….. ۹۶
 • ۳-۶-۱۲- درفش کاویان………………………. ۹۶
 • ۳-۶-۱۳- ذوالفقار…………………………. ۹۶
 • ۳-۶-۱۴- رمح……………………………… ۹۷
 • ۳-۶-۱۵- زره……………………………… ۹۸
 • ۳-۶-۱۶- زوبین……………………………. ۹۹
 • ۳-۶-۱۷- سنان…………………………….. ۱۰۰
 • ۳-۶-۱۸- سندان……………………………. ۱۰۱
 • ۳-۹-۱۹- شمشیر……………………………. ۱۰۲
 • ۳-۶-۲۰- صارم…………………………….. ۱۰۵
 • ۳-۶-۲۱- فتراک……………………………. ۱۰۵
 • ۳-۶-۲۲- کمان…………………………….. ۱۰۶
 • ۳-۶-۲۳- کوپال……………………………. ۱۰۹
 • ۳-۶-۲۴- کمند…………………………….. ۱۱۰
 • ۳-۶-۲۵- گرز……………………………… ۱۱۰
 • ۳-۶-۲۶- مغفر…………………………….. ۱۱۴
 • ۳-۶-۲۷- نیزه…………………………….. ۱۱۶
 • ۳-۶-۲۸- ناوک…………………………….. ۱۱۶
 • ۳-۷- واژه گان حماسی………………………. ۱۱۶
 • ۳-۷-۱- البرز…………………………….. ۱۱۶
 • ۳-۷-۲- اورنگ…………………………….. ۱۱۷
 • ۳-۷-۳- بدکنش…………………………….. ۱۱۷
 • ۳-۷-۴- پهلوانان………………………….. ۱۱۷
 • ۳-۷-۵- پیکار…………………………….. ۱۱۸
 • ۳-۷-۶- جنگ………………………………. ۱۱۸
 • ۳-۷-۷- جیش………………………………. ۱۱۸
 • ۳-۷-۸- چنگال…………………………….. ۱۱۹
 • ۳-۷-۹- حارس……………………………… ۱۱۹
 • ۳-۷-۱۰- خسته…………………………….. ۱۲۰
 • ۳-۷-۱۱- خون……………………………… ۱۲۰
 • ۳-۷-۱۲- خصم……………………………… ۱۲۱
 • ۳-۷-۱۳- خیل……………………………… ۱۲۴
 • ۳-۷-۱۴- دغا……………………………… ۱۲۴
 • ۳-۷-۱۵- دژآهنج…………………………… ۱۲۴
 • ۳-۷-۱۶- رزم……………………………… ۱۲۵
 • ۳-۷-۱۷- سپاه…………………………….. ۱۲۶
 • ۳-۷-۱۸- قهر……………………………… ۱۲۷
 • ۳-۷-۱۹- کینه…………………………….. ۱۲۹
 • ۳-۷-۲۰- کین……………………………… ۱۲۹
 • ۳-۷-۲۱- کوتوال…………………………… ۱۲۹
 • ۳-۷-۲۲- کوبنده…………………………… ۱۳۰
 • ۳-۷-۲۳- کشته…………………………….. ۱۳۰
 • ۳-۷-۲۴- کوه……………………………… ۱۳۱
 • ۳-۷-۲۵- کارزار…………………………… ۱۳۳
 • ۳-۷-۲۶- لشکر…………………………….. ۱۳۴
 • ۳-۷-۲۷- وغا……………………………… ۱۳۴
 • ۳-۷-۲۸- نخجیر……………………………. ۱۳۶
 • ۳-۷-۲۹- هیجا…………………………….. ۱۳۶
 • ۳-۸- موجودات حماسی و اساطیری ……………… ۱۳۷
 • ۳-۸-۱- اهریمن……………………………. ۱۳۷
 • ۳-۸-۲- اسب………………………………. ۱۳۸
 • ۳-۸-۳- اژدها…………………………….. ۱۳۹
 • ۳-۸-۴- اژدر……………………………… ۱۴۳
 • ۳-۸-۵- افعی……………………………… ۱۴۶
 • ۳-۸-۶- پیل………………………………. ۱۴۶
 • ۳-۸-۷- پلنگ……………………………… ۱۴۸
 • ۳-۸-۸- تکاور ……………………………. ۱۴۸
 • ۳-۸-۹- ثعبان…………………………….. ۱۴۸
 • ۳-۸-۱۰- خنگ……………………………… ۱۴۹
 • ۳-۸-۱۱- دیو……………………………… ۱۵۰
 • ۳-۸-۱۲- رخش……………………………… ۱۵۱
 • ۳-۸-۱۳- سمند…………………………….. ۱۵۱
 • ۳-۸-۱۴- سیمرغ……………………………. ۱۵۱
 • ۳-۸-۱۵- شیر……………………………… ۱۵۳
 • ۳-۸-۱۶- عنقا…………………………….. ۱۵۵
 • ۳-۸-۱۷- مار……………………………… ۱۵۵
 • ۳-۸-۱۸- هژبر…………………………….. ۱۵۷
 • ۳-۹- لحن حماسی…………………………… ۱۵۹
 •  
 • فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 • ۴-۱- نتيجه گيري و پيشنهاد…………………. ۱۶۷
 • فهرست منابع و مآخذ ………………………… ۱۶۸
 • چکیده انگلیسی    ۱۷۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0