عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی  امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( بررسي عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزي ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

چکیده بررسي عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزي

بخش کشاورزي نقش عمده­اي در توليد ناخالص داخلي و ايجاد فرصتهاي شغلي در کشور دارد. مسلما اعتبارات بانكي نقش مهمي در توسعه اين بخش دارند.در اين پژوهش ابتدا به روش  حداکثر راستنمايي مدل پروبيت براي بررسي عوامل موثر بر تقاضاي وام برگزيده شد.از بين متغير هاي مورد بررسي تحصيلات، سطح زير کشت، پس انداز، ارزش زمين، درامد كل  و بيمه مزرعه تاثيرمثبت و معني داري بر تقاضاي وام دارند. متغيرهاي جنسيت، سن، سنتي بودن كشت نيز  تاثير منفي و معني‌داري بر تقاضاي وام دارند. براي بررسي بيشتر عوامل موثر بر ميزان وام دريافتي توسط روشOLS  محاسبه شد. از بين متغيرها مورد بررسي پس انداز، درآمد غيرکشاورزي،سطح زير كشت و ارزش زمين،  داراي تاثير مثبت و معني داري بر ميزان وام دريافتي هستند. جنسيت نيز تاثير منفي و معني داري بر ميزان وام دريافتي دارد.

در مرحله بعد عوامل موثر بر عدم بازپرداخت وام شناسايي شد. ابتدا توسط روش حداکثر راستنمايي مدل پروبيت براي اين بررسي برگزيده شد. از بين متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي بيمه، پس انداز، درآمد کل و تعداداقساط وام  تاثير مثبت و معني داري بر باز‌پرداخت به موقع وام داشته‌اند. متغيرهاي زمان انتظار براي دريافت وام، سن و درصد سهم وام از کل سرمايه نيز تاثير منفي بر بازپرداخت وام داشته‌اند. در پايان پيشنهاد مي‌شود بانك از بيمه‌نامه محصول به عنوان وثيقه استفاده كند زيرا بيمه‌نامه محصول جايگزين مناسبي براي وثيقه وام است و از جدا شدن کشاورز از زمين و توليد به علت بروز بلاياي طبيعي جلوگيري مي‌کند. همچنين در صورت افزايش دانش كشاورزان، توسعه فعاليت‌هاي کشاورزي و استفاده از فناوري‌هاي نوين قابل پيش بيني است.

کليد واژه: بازپرداخت وام،  بردسير، تقاضاي وام، مدل لاجيت و پروبيت

فهرست

 • فصل­اول: کليات
 • ۱-۱- مقدمه.  ۱
 • ۱-۲- ضرورت انجام تحقيق
 • ۱-۳- فرضيات تحقيق
 • ۱-۴- اهداف مطالعه.
 • ۱-۵- ساختار پايان نامه
 • فصل­دوم: بررسي منابع
 • ۲-۱- مقدمه.
 • ۲-۲- مطالعات خارج
 • ۲-۳- مطالعات داخلي
 • ۲-۴- جمع­بندي
 • فصل سوم:مباني نظري و متدلوژي
 • ۳-۱- مقدمه
 • ۳-۲- مفهوم اعتباv
 • ۳-۳- طبقه بندي انواع اعتبار
 • ۳-۴-تسهيلات اعطايي بانک از نظر منابع مالي
 • ۳-۵-نقش اعتبارات در توسعه کشاورزي
 • ۳-۶-روش اقتصاد­سنجي.
 • ۳-۷-متدلوژي
 • ۳-۷-۱-مدل احتمال خطي
 • ۳-۷-۲-مدل لاجيت.
 • ۳-۷-۳-مدل پروبيت
 • ۳-۷-۴-مقايسه مدل لاجيت با پروبيت
 • ۳-۷-۵-اثرات نهايی
 • ۳-۷-۵-اثر «نموي»يا«نهايي»يك متغير توضيحي.
 • ۳-۷-۶- آزمون ۴۵
 • ۳-۸- جامعه آماري
 • فصل چهارم:تحليل نتايج
 • ۴-۱- مقدمه.
 •  ۴-۲-ويژگي­هاي شغلي،شخصيتي و مديريتي کشاورزان مورد مطالعه.
 • ۴-۳- بررسي عوامل موثر بر تقاضاي وام..
 • ۴-۴-بررسي عوامل موثر بر ميزان وام دريافتي.
 • ۴-۵-عوامل موثر بر عدم باز پرداخت وام..
 • فصل پنجم: جمع­بندي و پيشنهادات
 • ۵-۱-جمع بندي.
 •  ۵-۲ پيشنهادات
 • منابع..
 • پيوستها..

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0