تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش سازه های هیدرولیکی

تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش سازه های هیدرولیکی

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوان تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی    در ۱۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده تحقیق تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی:

یکی از فرضیاتی که جهت ساده سازی آنالیزهای دینامیکی سد‌های بتنی وزنی موجود صورت می‌گیرد یکنواخت بودن فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و میرایی است. این در حالی است که در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارش‌های زمین شناسی و مکانیک سنگ پی سد را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند. درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظه‌کارانه پارامترهای ضعیف‌ترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد می‌شوند و یا تحت شرایطی پارامترهای حاصل از میانگین‌گیری وزنی ناحیه‌ها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت به عنوان ورودی‌های مدل تعریف می‌شوند. رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع ۱۱۰ متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است.

به این منظور با استفاده از نرم‌افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله‌ای با شتاب حداکثر  g8/0 محاسبه شده است. با مقایسه نتایج آنالیز در شرایط غیریکنواخت با نتایج آنالیز در حالت یکنواخت تاثیر این غیریکنواختی بررسی شده است. مقایسه مقادیر تنش‌ها و مقادیر تغییرمکان در تاج سد نشان می‌دهد که فرض غیریکنواختی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در مقادیر تنش‌های وارده به سد داشته باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد در فونداسیون‌های غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است.

 

کلیات

امروزه ساخت و احداث سدها به منظور جمع‌آوري و نگهداري آب رودخانه‌ها براي مصارف آشاميدن، آبياري، توليد برق، جلوگيری از سيلاب، ماهي‌گيري و …. امري اجتناب ناپذير است. با اين وجود سدها، سازه‌هاي عظيمي هستند كه خطرات بالقوه‌اي را براي جامعه پايين‌دست خود به همراه دارند و شکست آن‌ها می‌‌تواند فاجعه آميز باشد. در واقع موضوع ايمني سدها به دليل مسايل اجتماعي و اقتصادي در دهه‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين امر به دليل بالا رفتن سن سدهای ساخته شده و همچنين ظاهر شدن خرابي در سدهايي كه در ابتدا و اواسط قرن بيستم ساخته شده‌اند، توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است.

از تعداد سدهايي كه در طول تاريخ خرابي‌هايي به بار آورده‌اند اطلاع دقيقي در دست نيست. با اين وجود، گزارش های متعددی از آسيب‌های وارده بر سدها در حين زلزله‌های به وقوع پيوسته گزارش شده است. البته خطر حاصل از خرابي سدها تنها به ارتفاع سد بستگي ندارد و حجم آب ذخيره شده در پشت سد و شكل دره نيز، در خرابي آن موثر هستند.

در طی ساليان متمادی که بشر اقدام به ساخت سدها کرده است همواره با توجه به اطلاعات در دسترس و نيز امکانات موجود، فرضياتی را اتخاذ نموده و مدل‌هايی را برای تعريف رفتار سدها، مصالح ساخت و نيروهای اعمالی توسعه داده است که با توجه به پيشرفت‌های حاصله بسياری از اين فرضيات اعتبار خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن با توسعه نرم‌افزارهای پيشرفته‌، تدقيق مدل‌های رفتاری مصالح بر پايه نتايج آزمايشگاهی‌، مطالعه پاسخ‌های سدهای موجود در حين زلزله‌های رخ داده، شناخت دقيق‌تر ماهيت زلزله‌های اعمالی و نيز افزايش سرعت رايانه‌ها امکان انجام مطالعه و آناليزهای ديناميکی غير خطی سه بعدی دقيق‌تر بر روی رفتار سدها فراهم شده است.

یکی از فرضیاتی که جهت ساده سازی آنالیزهای دینامیکی سد‌های موجود صورت می‌گیرد یکنواخت بودن فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و میرایی است. این در حالی است که در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارش‌های زمین شناسی و مکانیک سنگ پی سد را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند. درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظه‌کارانه پارامترهای ضعیف‌ترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد می‌شوند و یا تحت شرایطی پارامترهای حاصل از میانگین‌گیری وزنی ناحیه‌ها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت به عنوان ورودی‌های مدل تعریف می‌شوند.

همان طور که اشاره شد امروزه با پیشرفت تکنولوژِی و با استفاده از روش‌های عددی امکان مدل‌ کردن شرایط پیچیده فیزیکی فراهم است. لذا با به کار گیری نرم‌افزارهایی که جهت مدل‌سازی المان محدود ارائه شده‌اند می‌توان بررسی کرد اعمال فرض غیریکنواخت بودن پی نسبت به حالت یکنواخت تا چه میزان در پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی تاثیرگذار است.

در این تحقیق رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع ۱۱۰ متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است. سد بتنی وزنی بررسی شده در این تحقیق ارتفاعی معادل ۱۱۰ متر دارد. شیب بالادست و پایین‌دست این سد به ترتیب ۱ به ۱/۰ و ۱ به ۸۵/۰ (قائم به افقی) است. به این منظور با استفاده از نرم‌افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله‌ای با شتاب حداکثر  g 8/0 محاسبه شده است. به منظور بررسی تاثیر غیریکنواخت بودن فونداسیون سد در پاسخ به دست آمده، رفتار این سد تحت شرایط مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی متفاوت برای فونداسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در همگی تحلیل‌ها رفتار مصالح سد و فونداسیون در محدوده خطی در نظر گرفته شده است.

نتایج آنالیزها نشان می‌دهد در فونداسیون‌های غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است. به علاوه فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون تاثیر قابل ملاحظه‌ای در تنش‌های به وجود آمده در بدنه سد خواهد داشت. این در حالی است که در حالت غیریکنواخت تغییرمکان‌ها نسبت به حالت یکنواخت افزایش محسوسی نمی‌یابند.

فهرست تحقیق تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون:

چکیده …….۱

فصل اول:مقدمه……………..۲

۱-۱-کلیات………………….. ۲

۱-۲-ایمنی در سدها………………………۴

۱-۳-انواع نیروهای وارد بر سدهای بتنی وزنی…………….۴

۱-۳-۱-بارهای استاتیکی…………..۵

۱-۳-۱-۱- بار ناشی از وزن……………۵

۱-۳-۱-۲-فشار هیدرواستاتیک…………………۷

۱-۳-۱-۳-نیروی زیر فشار…………..۹

۱-۳-۱-۴-بارهای ناشی از حرارت…………۱۶

۱-۳-۱-۵-نیروی ناشی از رسوب…………۱۶

۱-۳-۱-۶-فشار یخ…………….۱۶

۱-۳-۱-۷-فشارهای زیر اتمسفری……………….۱۷

۱-۳-۲-بارهای دینامیکی……………۱۷

۱-۳-۲-۱-نیروی زلزله……………۱۷

۱-۳-۲-۲-نیروی هیدرودینامیک………۱۹

۱-۳-۲-۳-فشار باد…………….۱۹

۱-۳-۲-۴-نیروی ناشی از امواج………………..۲۰

۱-۳-۳-نیروی عکس العمل پی…………………۲۰

۱-۳-۳-۱-معیارهای پایداری……………۲۰

۱-۴-ساختار پایان نامه …… ۲۲

۱-۵-اهداف………………۲۲

فرضیه ها………………….۲۳

کاربرد تحقیق………………۲۴

پیشنهادات ادامه  کار…………………………….۲۴

فصل دوم:مروری بر مطالعات پیشین……………۲۶

فصل سوم:معادلات حاکم بر سیستم…………………۳۳

۳-۱-مقدمه………………۳۳

۳-۲-روشهای مدل سازی تاثیر فشار هیدرودینامیک دریاچه بر پاسخ سد به زلزله………………..۳۳

۳-۳-معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار دریاچه………………………۳۵

۳-۴-شرایط مرزی برای حل معادله Helmholtz ……………. 37

۳-۴-۱-مرز بین سد و دریاچه……………………………. ۳۸

۳-۴-۲-مرز بین دریاچه  و دیواره ی اطراف و بستر آن……………………………….۳۸

۳-۴-۳-سطح آزاد دریاچه……………………………………۳۹

۳-۴-۴-مرز انتهای دور دریاچه………………………………….۳۹

۳-۵-ماتریس کوپله ی سد و دریاچه………………………..۴۱

۳-۶- مدل المان محدود دریاچه………………………۴۳

۳-۷-پارامترهای جابجایی و فشار در گامهای متوا……………………۴۷

۳-۸- تکنیک ………….staggered  displacement

۳-۹- معیار خطای انرژی……………………۵۰

فصل چهارم:تشریح مدل عددی و مشخصات سیستم………………………….۵۲

۴-۱-مقدمه……………………………………۵۲

۴-۲-نرم افزار المان محدود abaqus……………………

۴-۲-۱- کلیات…………………………….. ۵۳

۴-۲-۲-تاریخچه……………………………… ۵۴

۴-۲-۳- بخش های آباکوس………………………..۵۴

۴-۲-۴-مبانی نرم افزار آباکوس………………………۵۵

۴-۳-مشخصات مدل…………………………………۵۷

۴-۳-۱-بدنه سد………………………………….. ۵۷

۴-۳-۲-مخزن………………………………. ۵۹

۴-۳-۳- فونداسیون…………………. ۶۰

۴-۳-۴- اندرکنش سد و مخزن…………………. ۶۱

۴-۳-۵- اندر کنش سد و فونداسیون…………………. ۶۱

۴-۳-۶-ضریب انعکاس امواج از کف دریاچه…………………. ۶۲

۴-۳-۷- انتهای دور دریاچه…………………………. ۶۳

۴-۳-۸- نحوه اعمال رکوردهای زلزله…………………… ۶۳

۴-۴-حالات مختلف تحلیل دینامیکی…………………………… ۶۴

۴-۴-۱-تحلیل دینامیکی مجموعه سد˓فونداسیون و مخزن در حالت یکنواخت بودن فونداسیون…………………………. ۶۴

۴-۴-۲- تحلیل دینامیکی مجموعه سد˓فونداسیون و مخزن در حالت اول غیریکنواخت بودن فونداسیون(حالت A)…………………..65

۴-۴-۳- تحلیل دینامیکی مجموعه سد˓فونداسیون و مخزن در حالت دوم غیریکنواخت بودن فونداسیون(حالت B)………………….67

۴-۴-۴- مقایسه سه حالت تحلیل فونداسیون…………………………….۶۹

۴-۵-رکوردهای زلزله…………………….۷۲

فصل پنجم:نتایج آنالیز مدل المان محدود…………………….. ۷۴

۵-۱-مقدمه…………………….۷۴

۵-۲-نتایج تحلیل های صورت گرفته با فرض یکنواخت بودن فونداسیون……………………….۷۴

۵-۳-نتایج تحلیل های صورت گرفته در حالت اول غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت A)……………………..91

۵-۴- نتایج تحلیل های صورت گرفته در حالت  دوم غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت B)…………………111

۵-۵- مقایسه نتایج تحلیل های صورت گرفته در حالت یکنواخت با حالت غیر یکنواخت بودن فونداسیون……………۱۳۱

فصل ششم: بررسی نتایج………………… ۱۳۵

پیوست ها……………………..۱۳۸

مراجع و منابع…………………….۱۶۶

چکیده انگلیسی…………………….۱۷۰

 

جدول ۱-۱-وزن مخصوص بتن در سیستم یکاهای مختلف…………………….۶

جدول ۱-۲-وزن مخصوص بتن غلتکی در سیستم یکاهای مختلف……………………..۶

جدول ۱-۳-وزن مخصوص بتن در سیستم یکاهای مختلف………………………..۸

جدول ۱-۴-ضوابط پایداری برای سدهای وزنی به ازای شرایط مختلف بارگذاری………….۲۱

جدول ۴-۱- ضریب انعکاس موج در رسوبات و سنگ کف مخزن هفت سد بتنی مختلف……………. ۶۲

جدول ۴-۲- مشخصات فونداسیون در حالات مختلف تحلیل دینامیکی یکنواخت……….. ۶۴

جدول ۴-۳- مدول الاستیته قسمت های مختلف فونداسیون (E1 و E2)در حالتهای غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت (A…66

جدول ۴-۴- مدول الاستیته قسمت های مختلف فونداسیون (E1 و E2)در حالتهای غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت (B…68

جدول ۵-۱- حداکثر و حداقل تنش های اصلی صفحه ای در حالت تحلیل یکنواخت……………………۸۵

جدول ۵-۲-حداکثر دامنه تغییر مکان تاج سد در حالات تحلیل یکنواخت………………………۹۰

جدول ۵-۳- حداکثر و حداقل تنش های اصلی صفحه ای در حالات تحلیل غیر یکنواخت اول(حالت A)…………. 104

جدول ۵-۴- حداکثر دامنه تغییرات تاج سد در حالات تحلیل غیر یکنواخت اول (حالت (A…………………………….. 110

جدول ۵-۵- حداکثر و حداقل تنش های اصلی صفحه ای در حالت تحلیل غیر یکنواخت دوم (حالت B)…………. 124

جدول ۵-۶- حداکثر دامنه تغییر مکان تاج سد در حالت تحلیل غیر یکنواخت دوم(حالت B)…………………………… 130

 

شکل ۱-۱-نیروی وزن……………………….۵

شکل ۱-۲-نیروی هیدرواستاتیک………………………………۷

شکل ۱-۳-توزیع فشار بر کنش با وجود زهکش…………..۱۱

شکل ۱-۴-توزیع فشار بر کنش با وجود زهکش……………….۱۲

شکل ۱-۵-توزیع فشار بر کنش با وجود زهکش…………..۱۲

شکل ۱-۶- دیاگرام فشار برکنش………………………….۱۴

شکل ۱-۷- دیاگرام فشار برکنش…………………..۱۴

شکل ۸- ۱ گسترش فشار برکنش خطرناک در طول گسل ها و یا شکاف های موجود در داخل پی………….۱۵

شکل ۹- ۱ تاثیر در میان گسل ها و یا شکاف های پی اگر مصالح متخلخل باشند و

ناحیه متخلخل به وسیله کف سد و یا گسل غیر قابل نفوذ قطع شده باشد…………………..۱۵

شکل۳-۱- جرم افزوده وسترگارد در مقطع تیپ سدهای بتنی وزنی………………………..۳۴

شکل ۳-۲- جرم افزوده وسترگارد در مقطع تیپ سدهای بتنی قوسی…………………….۳۴

شکل ۳-۳- سیستم سد و دریاچه به همراه مرزهای مختلف دریاچه……………….۳۷

شکل ۳-۴- المان مرزی واقع در مرز اندرکنش سد و دریاچه………………۴۲

شکل ۴-۱- مقطع عرضی سد…………………۵۷

شکل ۴-۲- مدل المان محدود سد…………………۵۹

شکل ۴-۳- مدل المان محدود مخزن…………………۶۰

شکل ۴-۴- مدل المان محدود فونداسیون……………………۶۱

شکل ۴-۵-مجموعه سد مخزن و فونداسیون در حالت یکنواخت بودن فونداسیون…………………………..۶۴

شکل ۴-۶- تقسیم بندی المان های فونداسیون در حالت اول غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت A)………………..65

شکل ۴-۷-مجموعه سد –مخزن و فونداسیون در حالت اول غیریکنواخت بودن فونداسیون(حالت A)………………….66

شکل۴-۸ – تقسیم بندی المان های فونداسیون در حالت دوم غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالتB)……………..۶۷

شکل ۴-۹- مجموعه سد –مخزن و فونداسیون در حالت اول غیریکنواخت بودن فونداسیون(حالت B)……………………….68

شکل ۴-۱۰- تاریخچه زمانی زلزله اعمال شده به مدل المان محدود در جهت افقی………………………….۷۲

شکل ۴-۱۱- تاریخچه زمانی زلزله اعمال شده به مدل المان محدود در جهت قائم…………………………۷۳

شکل۵-۱-پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت یکنواخت U1 ……………………..75

شکل۵-۲-پوش تنش های اصلی حداقل در حالت یکنواخت U1 ……………76

شکل۵-۳-پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت یکنواخت U2 ………………………..77

شکل۵-۴-پوش تنش های اصلی حداقل در حالت یکنواخت U2 …………………………78

شکل۵-۵-پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت یکنواخت U3 ……………………..79

شکل۵-۶-پوش تنش های اصلی حداقل در حالت یکنواخت U3 ……………………………….80

شکل۵-۷-پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت یکنواخت U4 …………………………….81

شکل۵-۸-پوش تنش های اصلی حداقل در حالت یکنواخت U4 ………………………………..82

شکل۵-۹-پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت یکنواخت U5 ……………………83

شکل ۵-۱۰-پوش تنش های اصلی حداقل در حالت یکنواخت U5

شکل ۵-۱۱-نحوه ی تغییرات حداکثر تنش وارده به سد با تغییرات مدول الاستیته  فونداسیون……………..۸۶

شکل ۵-۱۲- نحوه ی تغییرات حداقل  تنش وارده به سد با تغییرات مدول الاستیته  فونداسیون………………..۸۶

شکل ۵-۱۳- تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U1………………..

شکل ۵-۱۴: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل.……………….…….U287

شکل ۵-۱۵: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل ……..……………U388

شکل ۵-۱۶: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U4…………………88

شکل ۵-۱۷: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U5………………..89

شکل ۵-۱۸: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌های U1 الی U5…………..89

شکل ۵-۱۹: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA1………………………….92

شکل ۵-۲۰: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA1…………………..93

شکل ۵-۲۱: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت .……………….۹۴

شکل ۵-۲۲: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA2…………………95

شکل ۵-۲۳: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA3…………………96

شکل ۵-۲۴: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA3…………………97

شکل ۵-۲۵: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA4…………………….98

شکل ۵-۲۶: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA4………………………….99

شکل ۵-۲۷: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA5…………………………….100

شکل ۵-۲۸: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA5……………….101

شکل ۵-۲۹: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA6……………………102

شکل ۵-۳۰: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA6………………………….103

شکل ۵-۳۱: حداکثر تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت اول (حالت A)…………………..105

شکل ۵-۳۲: حداقل تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت اول (حالت A)………………..105

شکل ۵-۳۳: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA1……………106

شکل ۵-۳۴: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA2…………….106

شکل ۵-۳۵: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA3………………………107

شکل ۵-۳۶: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA4……………….107

شکل ۵-۳۷: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA5………………108

شکل ۵-۳۸: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA6………………..108

شکل ۵-۳۹: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌های NA1، NA3 و NA5……………109

شکل ۵-۴۰: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌های NA2، NA4 و NA6…………………109

شکل ۵-۴۱: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB1………………………….112

شکل ۵-۴۲: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB1………………..113

شکل ۵-۴۳: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB2………………..114

شکل ۵-۴۴: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB2…………………..115

شکل ۵-۴۵: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB3……………….116

شکل ۵-۴۶: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB3…………………………..117

شکل ۵-۴۷: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB4…………………………..118

شکل ۵-۴۸: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB4……………………………119

شکل ۵-۴۹: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB5…………………………….120

شکل ۵-۵۰: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت …………………NB5121

شکل ۵-۵۱: پوش تنش‌های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB6……………………..122

شکل ۵-۵۲: پوش تنش‌های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB6……………………………..123

شکل ۵-۵۳: حداکثر تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت دوم (حالت B)…………………125

شکل ۵-۵۴: حداقل تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت دوم (حالت B)…………..125

شکل ۵-۵۵: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB1……………………..126

شکل ۵-۵۶: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB2…………………..126

شکل ۵-۵۷: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB3……………………….127

شکل ۵-۵۸: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB4……………….127

شکل ۵-۵۹: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB5………….128

شکل ۵-۶۰: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB6………………….128

شکل ۵-۶۱: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌های NB1، NB3 و NB5………………….129

شکل ۵-۶۲: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌های NB2، NB4 و NB6………………..129

شکل ۵-۶۳: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌ U1 با تحلیل‌های NA1 و NA2……………………131

شکل ۵-۶۴: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌ U1 با تحلیل‌های NB1 و NB2…………………….132

شکل ۵-۶۵: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌ U3 با تحلیل‌های NA3 و NA4……………132

شکل ۵-۶۶: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌ U3 با تحلیل‌های NB3 و NB4…………………….133

شکل ۵-۶۷: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌ U5 با تحلیل‌های NA5 و NA6……………….133

شکل ۵-۶۸: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل‌ U5 با تحلیل‌های NB5 وNB 6…………….

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0