تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوان تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران در ۱۸۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامهتاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران:

هدف از تحقیق شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه مديران و كارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده است. اين جامعه در مجموع ۹۸ نفر بوده و نمونه مورد بررسی ۷۸ پاسخگو برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.

به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده­ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

مديريت دانش به‌عنوان يکي از موضوعات جالب و چالش برانگيز علم مديريت در هزاره جديد است. دامنه، کاربرد و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌اي ميان رشته‌اي جاي خود را در متون مديريتي باز کرده است. مديريت دانش مفهوم جديدي نيست شايد بسياري از ما دانش را مديريت کرده بدون اينکه کوچکترين درکي نسبت به آن داشته باشيم. اما انتظام ­بخشي به اين فعاليت‌ها و داشتن طرح و برنامه براي اجراي آن موضوع جديدي است که در اواخر قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت. مديريت دانش به‌عنوان رهيافتي جديد و با ارزش در كنار ساير راهبردهاي تجاري و رقابتي است. بدين منظور سازمان‌ها به فكر پياده‌سازي برنامه‌هاي مديريت دانش شدند تا از مزاياي بالقوه آن بهره‌جويي كنند (اخوان و همکاران، ).

در این میان بسیاری از سازمان ها تلاش خود را بر این مسئله متمرکز نموده اند که چگونه می توانند دانش را در سازمان مدیریت نمایند. در محیط پویا و پیچیده امروز، برای تمامی سازمان ها به ویژه بانک ها، ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد، محصولات و خدمات خود به کار گیرند. زیرا نبود مديريت دانش درسازمان ها، مشكلات و زيان هايي نظير: اتلاف دانش تخصصی سازمان، از دست دادن درآمد و سود، فقدان بهره­ وري، فرصتهاي از دست رفته و ممانعت از پیشرفت، از دست دادن دانش انجام بهترین کارها، از دست دادن فرصتهاي یادگیري، کاهش کیفیت دانش مورد نیاز براي آینده، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی، آسیب وارد آمدن به روابط سازمانی با مشتریان، عرضه کنندگان و سهام داران و … را به ­همراه دارد(سالیزوجونز، ، ص۲۲).

لذا مديريت دانش به عنوان يکي از راه‌هاي دستيابي به عملکرد مطلوب در سازمان‌ها و بطور اخص در بانک رفاه کارگران، براي موفقيت و رقابتي بودن در محيط امروزي الزامي است(ابطحی و صلواتی، ).

مدیران، متخصصین ‌وکارشناسان سازمان‌ها پیرامون مدیریت دانش باید بدانند که تفکرات جدید، تفکرات جدیدتر را موجب می‌شود و تسهیم دانش، دریافت‌کنندة آن را غنی‌تر می‌سازد، بدون آن که‌ مالک آن، دانش‌خود را از دست بدهد(عبدالکریمی، ).

پس با توجه به این که مدیریت دانش مي‌تواند از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و موفقیت‌های نوآورانه‌ای را برای سازمان‌ها به ارمغان آورد ضروری است که سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت، فرصت تفکر، مطالعه و کسب دانش را از مدیران، کارکنان و کارشناسان خود نگیرند و از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی فعالیت‌های خود بیافزایند. بدیهی است که در غیر اینصورت بهره ­وری سازمان‌ها سیر نزولی خواهد یافت.

بانک رفاه کارگران، با به كارگيري صحيح مديريت دانش و استفاده ازامكانات آن درامرتسريع وتسهيل دستيابي به اطلاعات­، قادرخواهد بود قابليت­هاي دانش ­پروري  خود را افزايش دهد. استفاده موثرازمديريت دانش مي­تواند منافع اقتصادي نيز براي تمامی سازمان­ها ازجمله بانک رفاه کارگران، به دنبال داشته باشد(تولایی و رشیدی، ).

 

فهرست مطالب پایان نامهتاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران:

فصل اول کلیات تحقیق  ۱

۱-۲-  بیان مسأله  ۳

۱-۳-  اهداف تحقیق  ۵

۱-۴-  اهمیت و ضرورت تحقیق   ۵

۱-۵-  سؤالهای تحقیق   ۸

۱-۷- متغیرهای تحقیق   ۹

۱-۸- مدل مفهومی تحقیق  ۱۰

۱-۹- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق   ۱۱

۱-۱۰- تعریف اصطلاحات (واژهها) ۱۱

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۴

مقدمه  ۱۵

۲-۱- بخش اول: ادبیات تحقیق  ۱۵

۲-۱-۱- مفهوم دانش    ۱۵

۲-۱-۲- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش    ۱۷

۲-۱-۳- انواع دانش    ۱۹

۲-۱-۴- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش    ۲۲

۲-۱-۵- فرایند خلق دانش    ۲۳

۲-۱-۶- ویژگی‌های دانش    ۲۴

۲-۱-۷- مفهوم مدیریت دانش    ۲۶

۲-۱-۸- تاریخچة مدیریت دانش    ۲۷

۲-۱-۹- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش    ۲۸

۲-۱-۱۰- نیاز به مدیریت دانش    ۳۰

۲-۱-۱۱- اهداف مدیریت دانش    ۳۰

۲-۱-۱۲- وظایف مدیریت دانش    ۳۱

۲-۱-۱۳- مزایای مدیریت دانش    ۳۲

۲-۱-۱۴- عناصر اساسی مدیریت دانش    ۳۴

نقش دانش در مدیریت دانش    ۳۵

نقش مدیریت در مدیریت دانش    ۳۶

نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش    ۳۷

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش    ۳۷

۲-۱-۱۵- گرایش‌های مدیریت دانش    ۳۸

۲-۱-۱۶- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش    ۳۹

۲-۱-۱۷- مدیریت دانش و فناوری   ۴۰

۲-۱-۱۸- جریان دانش در سازمان  ۴۲

۲-۱-۱۹- مؤلفه‌های مدیریت دانش    ۴۵

۲-۱-۲۰- مفاهيم كارآيي، اثربخشي و عملكرد  ۴۷

۲-۱-۲۱- اثربخشي سازماني و معيارهاي آن  ۴۹

۲-۱-۲۱-۱- معيارهاي سازماني   ۴۹

۲-۱-۲۱-۲- مدل‌هاي اثربخشي سازماني   ۵۳

۲-۲- بخش دوم: مروری بر سوابق تحقیق  ۵۷

الف- سابقة تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۵۷

ب) سابقة تحقیقات خارجی   ۵۹

۲-۳- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران  ۶۸

فصل سوم روش تحقيق  ۷۰

مقدمه  ۷۱

۳-۱- روش تحقيق  ۷۱

۳-۲- جامعه و نمونه آماري   ۷۲

۳-۳- برآورد حجم نمونه  ۷۲

۳-۴- روش جمع‌آوري اطلاعات و مراحل آن  ۷۲

۳-۴-۱٫ مطالعه مقدماتي   ۷۳

۳-۴-۲- استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسناد و مدارك   ۷۳

۳-۴-۳٫ تهيه و تنظيم پرسشنامه  ۷۳

۳-۵٫ بررسي روايي و پايائي آزمون  ۷۵

۳-۵-۱٫ بررسي روايي پرسشنامه  ۷۵

۳-۵-۲٫  بررسي پايايي پرسشنامه  ۷۵

۳-۶-۳٫ آلفای کرونباخ  ۷۵

۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۷۷

۳-۷- مراحل اجرای تحقیق   ۷۸

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹

۲-۴- آمار استنباطی   ۸۱

۳-۴-آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۵

۴-۴-آزمون استقلال خطاها ۸۶

۵-۴-بررسی فرضیات تحقیق  ۸۸

فصل پنجم  ۱۰۹

نتیجه گیری و پیشنهاد  ۱۰۹

۵-۱- مقدمه  ۱۱۰

۵-۲- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن  ۱۱۰

۵-۳- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه ها و مولفه های اثر بخشی تحقیق  ۱۱۱

۵-۴- پیشنهادات با توجه به یافته های تحقیق و نظرات برای تحقیقات آتی   ۱۱۵

۵-۶٫ محدودیتهای تحقیق   ۱۱۷

منابع  ۱۱۸

منابع خارجی   ۱۲۴

پرسش نامه  ۱۲۸

پیوست   ۱۳۲

 

فهرست شکل ها

مدل ۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق  ۱۰

شکل ۲-۱- فرایند سلسله مراتبی داده، اطلاعات و دانش    ۱۹

شکل ۲-۲- طبقه‌بندی انواع دانش    ۲۰

شکل ۲-۳- فرآیند خلق دانش    ۲۴

شکل ۲-۴- تأثیر دانش بر سیکل زمانی انجام کار  ۳۴

شکل ۲-۵- نقش فناوری در فرایند مدیریت دانش    ۴۱

شکل ۲-۶- دوره عمر دانش در سازمان  ۴۴

شکل ۱-۴- شاخصهای مرکزی متغیرها ۸۳

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱:  مدل‌های اثربخشی سازمانی   ۵۶

جدول ۲-۳٫خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق  ۶۲

جدول ۳-۱- جدول متناظر گویه ها و سؤالات پرسشنامه  ۷۴

جدول ۱-۴- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها ۸۲

جدول ۲-۴- آزمون تی متغیرها ۸۳

جدول ۳-۴- بررسی نرمال بودن داده ها ۸۵

جدول ۴-۴- بررسی استقلال خطاها ۸۷

جدول ۵-۴- آزمون رگرسیون فرضیه اول  ۸۸

جدول ۶-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دوم  ۹۰

جدول ۷-۴- آزمون رگرسیون فرضیه سوم  ۹۱

جدول ۸-۴- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم  ۹۳

جدول ۹-۴- آزمون رگرسیون فرضیه پنجم  ۹۵

جدول ۱۰-۴- آزمون رگرسیون میزان رضایت مشتریان  ۹۷

جدول ۱۲-۴- آزمون رگرسیون میزان رضایت کارکنان  ۱۰۱

جدول ۱۳-۴- آزمون رگرسیون دسترسی مشتریان به خدمات بانک    ۱۰۳

جدول ۱۴-۴- آزمون رگرسیون میزان اعتماد مشتریان بانک    ۱۰۴

جدول ۱۵-۴- آزمون رگرسیون میزان قابلیت اعتماد بانک    ۱۰۵

جدول ۱۶-۴- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی   ۱۰۷

 

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0