نيازسنجي آموزشي ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت

نيازسنجي آموزشي ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان” با گرایش  مدیریت کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده نيازسنجي آموزشي ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان:

هدف اين تحقيق توصيفي- پيمايشي، تحليل نیازهای آموزشی-ترویجی جوانان روستایی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل كليه جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال ساكن در مناطق روستايي  در استان گيلان بودند (۲۵۹۸N=). . حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (۲۶۲n=) که این تعداد با روش نمونه­گیری خوشه­ای متناسب، انتخاب شدند. برای تحقق هدف­های پژوهش  از پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل نیازسنجی بوریچ استفاده گردیده است.

این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال (گویه) بود که در دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی پاسخگویان می­پردازد. برای بررسی روائی محتوای، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان امر قرار داده­شد و برای بررسی پایائی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ  استفاده گردید که  که میزان ضریب اعتماد محاسبه شده برای هر دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به ترتیب ۸۹/۰ و ۸۷/۰ درصد محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS18 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

یافته­ ها نشان‌ داد نیازهایی چون “آشنایی با اصول صحیح روش­های تصمیم­گیری”، در بالاترين رتبه جهت آموزش و نیاز به “آشنایی بااصول صحیح راه‌اندازي مشاغل خانگی”؛ در پايين‌ترين اولویت قرار گرفتند.

هم­چنین نمرات اولویت محاسبه ­شده نشان می­دهد که چهارده نیاز مرتبط با کارآفرینی کشاورزی در سطح بالای نیاز قرار داشته و فقط نیاز به “آشنایی با­اصول صحیح اقتصاد منزل”  به عنوان نیاز آموزشی نبوده بلکه نیاز به تقویت دارد و  نیاز”آشنایی با اصول صحیح راه‌اندازي مشاغل خانگی” به عنوان تنها دوره­ای است که کمترین تعداد پاسخ­گویان در خصوص این دوره اعلام نیاز نموده­اند و به عنوان عدم نیاز به آموزش اعلام گردید است.

 

مقدمه

نيازسنجي فرآيندي نظام­دار براي تعيين اهداف، شناسايي فاصله بين وضع موجود و هدف­ها ونهايتا تعيين اولويت­ها براي عمل مي­باشد. بايد توجه داشت كه فرآيند جمع­آوري و تحليل اطلاعات است كه منجر به شناسايي نيازهاي افراد، گروه­ها، موسسات و جامعه مي­شود. بنابراين به­طوركلي مي­توان عنوان نمود، نیاز سنجی، فرآيند شناسايي نيازهاي مهم و فراهم­كردن زمينه جهت رفع آن نیازها می­باشد.

نيازسنجي در واقع فرآيند جمع­آوري و تحليل اطلاعات است كه براساس آن نيازهاي افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. معمولاً هر برنامه‌آموزشي براي ايجاد تحول و تغيير در وضعيت موجود، طراحي و سپس به­اجرا گذاشته مي‌شود. از اين‌رو گام آغازين در یک نیازسنجی، اجرای فرآيند برنامه‌ريزي، شناسايي هدف‌ها و نقاط مطلوب است. زيرا هدف‌ها عموماً ريشه در نيازها دارند. به­ همین­ دلیل براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي واقع‌بينانه و اثربخش، ضرورت دارد تا نيازها دقيقاً سنجيده و براساس نيازها، اهداف ويژه هر­برنامه تدوين شده و سپس مجموعه اقدامات و وسايلي كه به بهترين­وجه نيازها را محقق مي­سازند، پيش­بيني گردند. شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي، پيش­نياز يك سيستم آموزشي موفق است.

از سوی دیگر، هدف نیازسنجی آموزشی، شناخت و کشف کمبودهای مهارتی، دانش‌ها و بینش‌هایی است که برای اجرای موفقیت‌آمیز شغل لازم است. برای رسیدن به این هدف باید عواملی را که وقوع آن­ها ضرورت و نیاز آموزشی خاصی را سبب می‌شود شناسائی و بررسی نمود. نتايج نيازسنجي به مديران و مسئولان اجازه مي­دهد تا به دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهند، ابتدا تلاش برای پاسخ به این موضوع که چه كسي به آموزش نياز دارد؟ و در ادامه پاسخ به این موضوع که چه آموزشي موردنياز می­باشد؟

بررسي‌هاي انجام شده از تحقيقات به­عمل آمده، نشان می­دهد حوزه تحقیقات درخصوص نیازسنجی آموزشی در بيش‌تر موارد بصورت خاص براي سازمان‌ها انجام شده و يا  درخصوص اهميت، ضرورت و الزامات مرتبط با استقرار سيستم نياز سنجي آموزش بوده است. تحقيقاتي نظير: مدل کافمن و هرمن (۱۹۹۶)، کريگ (۱۹۸۷)، گلدستاين(۱۹۹۲)، سينجر (۱۹۹۰) استوت (۱۹۹۳)، سورينا (۱۹۹۷)، اندرسون (۱۹۹۴ و ۱۹۹۳)، انرسون (۱۹۹۳)، الگوي شوراي همکاري (۱۹۹۷)، گريفث و ويليامز (۱۹۹۸)، ادگار شاين (۱۹۸۰)، ترولو (۱۹۹۷)، وودال و وينستنتلي (۱۹۹۸) به ارائه طرحها و الگوهای مناسب و مورد نیاز سازمانی، جهت سنجش نیازهای آموزشی پرداخته­اند و تحقیقاتی توسط، باقری و شهبازی (۱۳۸۱)، قنبری و برقی (۱۳۸۸)، زرافشانی و همکاران (۱۳۹۰)، پیدایی (۱۳۸۸)، میرگوهر و موحد محمدی (۱۳۸۷)، درحوزه روستایی و پورصادق (۱۳۹۱)، بذر افکن و همکاران (۱۳۸۸)، پزشکی راد (۱۳۸۷)، رضایی (۱۳۹۰)، ندایی و همکاران(۱۳۹۰)، خدایاری (۱۳۹۰)، جلیلیان (۱۳۸۹)، محمدی (۱۳۸۹)، غزانی (۱۳۸۸)، خیرمند و همکاران (۱۳۸۹)، اسمعیلی (۱۳۸۶)، میر رحیمی و زمانی (۱۳۸۱)، عابدی (۱۳۸۷)، مهر نگار و حسینی نیا (۱۳۸۸)، مجتهد و همکاران (۱۳۸۷)، فرهمند‌خواه (۱۳۸۹)، به بررسی نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها و یا جامعه هدف مربوط به تحقیق خود پرداخته­ اند. از اين­رو بررسي نيازهاي آموزشي با رويكرد ترويج اهداف مرتبط با آموزش به‌طور خاص براي يك بخش از فعالان اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار مي­باشد. تحقيق و بررسي شرايط مورد نیاز براي آموزش­هاي لازم، نحوه اجرا، الزامات و فصول مورد نیاز آموزشی مرتبط با جامعه روستايي، رویکرد ارائه روش‌های علمی در این حوزه به منظور ارتقای سطح آموزش در روستا به ­خصوص در بین جوانان روستایی به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار و ارتقای همه­جانبه در روستا از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

در این پژوهش، منظور از جوان روستایی، جوانان سنین زیر ۳۰ سال مدنظر می­باشد که سازندگان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه بوده و بخش عمده­ای از آنان نیروهای مولد آینده در بخش کشاورزی و صنعت را به خود اختصاص می­دهند. نظر به ­این­که آینده توسعه کشاورزی متکی بر جوانان روستایی است، جوانان روستایی پتانسیل­ های بالقوه جهت مشارکت در برنامه ­های سازندگی روستایی به ­شمار آمده و برای خانوار روستایی هر جوان به عنوان یک نیروی بالفعل محسوب می­گردد. اهمیت جوانان روستایی براساس نقش­هایی است در پیش­برد فعالیت­های اقتصادی خانوار ایفا می­کنند.

آنان نیروی مولد جامعه خود به ­شمار آمده و در تصمیم­ گیری­ها و تصمیم ­سازی­ها موثر می­باشند. این بخش از جمعیت نیازمند، آموزش مهارت­های لازم برای اشتغال، فراهم نمودن بسترهای لازم برای مشارکت، ایجاد فرصت­های برابر آموزش و تقویت و تعلق­ خاطر به محیط روستا می­باشند. از این­رو ارائه راهکارهای مناسب درخصوص دست­یابی به موارد فوق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهم­ترین این راهکارها ارائه آموزش­های کارآفرینی در این حوزه می باشد.

آنچه که از مرور بر مطالعات و تحقیقات گذشته برمی­آید، می­توان عنوان نمود، تحقیق حاضر تحت عنوان نیاز سنجی آموزشی ترویجی برای جوانان روستایی ارائه دهنده موضوع جدید درخصوص ارتقای سطوح مورد نظر در بین جامعه هدف بوده و با نوع تحقیقات گذشته با توجه به تمرکز بر جوانان روستایی از طریق ارائه روش مناسب آموزشی ترویجی متفاوت می­باشد.

انتظار می­رود نتایج حاصل از تحقیق حاضر که به ­طور مشخص به بررسی نيازسنجي آموزشي، ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان می­پردازد، مورد استفاده مدیران،کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

موقعیت جغرافیایی استان با توجه به آب و هوا و ساختار معیشتی خانوارها، به­نوعی به بخش کشاورزی نزدیک­تر بوده و به همین دلیل، نگاه ویژه برنامه­ریزان و تصمیم­سازان را به سمت حوزه­های مرتبط با این بخش معطوف نموده­است. ایجاد شرایط مناسب در روستاها از طریق تامین زیرساخت­های اولیه و حیاتی از یک طرف و مرتفع نمودن سایر نیازهای این بخش از جمعیت به ­خصوص در بخش آموزش­های مورد نیاز کارآفرینانه از اقدامات موثر و پیشتاز دولت در اغلب برنامه های توسعه بوده است.

روشن است که مفاهیم کارآفرینی و وجود کارآفرینان به عنوان يكی از راهبردهای توسعه و شكوفايي جوامع انساني به جايگزين بي­ بديلي تبديل شده­ است. موضوعي كه در خصوص اهميت كارآفريني و ارتباط مستقيم آن با توسعه ملي بايد جدي تلقي گردد، اهميت­ دادن به نقش كارآفريني روستايي و كارآفرينان ساكن درمحيط­هاي روستايي است. زیرا كارآفرين روستايي با توجه به تعریف و مفهوم کارآفرینی، در پي يافتن تركيبي مناسب از منابع براي فعاليت­هاي اقتصادي اعم از كشاورزي و غيركشاورزي و دستيابي به بيشترين سود ممكن است. از این­رو به­ منظور دستیابی به موضوع فوق، باید الزامات، چالش­ها و اهداف كارآفريني مورد بررسي قرار گیرد.

با توجه به موارد ذکرشده می­توان اذعان ­نمود، اصلي­ترين الزامات استقرار و توسعه كارآفريني در روستاها توسعه ­فرهنگ كارآفريني، آموزش و ترویج فعالیت­های كارآفرينانه، توسعه زيرساخت­هاي و آماده­سازي محيط از لحاظ فرهنگی، اجتماعي و اقتصادي روستاها براي نگه­داشت و حتی جذب نيروي انساني جوان، متخصص و ماهر است.

بررسی پیشینه تحقیقات و مرور منابع و پشنگاشته­ هاي محققين نشان داده ­است كه با توجه به تایید اهميت آموزش و لزوم نيازسنجي­هاي علمي، تا كنون پژوهش و تحقیقی برای نیازسنجی آموزشی-ترویجی متناسب با جوانان روستايي، مورد بررسي قرار نگرفته است و  این امر نیاز و ضرورت یک تحقیق علمی در این خصوص را ایجاب می­نماید. شناسایی عوامل موثر در نيازسنجي آموزشي- ترويجي در جهت توسعه فعاليت­هاي كارآفرينانه از یک سو و بسترسازی شرایط به ­منظور ایجاد و تقویت موارد مرتبط با این حوزه از سویی­ دیگر ضرورت انجام چنين تحقيقي را اجتناب ­ناپذير ساخته ­است. در راستای این هدف، تحقیق حاضر به بررسي نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان پرداخته است.

 

 اهداف و سوالات تحقیق

هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان می‌باشد.

 

اهداف اختصاصی تحقیق

۱ – تعيين وضعيت فعلي دانش جوانان روستايي استان گيلان در در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه.

۲ – تعيين وضعيت فعلي مهارت جوانان روستايي استان گيلان در در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه.

۳ – تعيين وضعيت مطلوب دانش جوانان روستايي استان گيلان در در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه.

۴ – تعيين وضعيت مطلوب مهارت جوانان روستايي استان گيلان در در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه.

 

سوالات تحقیق

با توجه به موارد مذكور و  هم­چنين ويژگي­هاي اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئي به سؤال­های زیر است:

۱- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نياز جوانان روستايي استان گيلان در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كدام است؟

۲- آيا بين مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه رابطه معني‌داري وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

۱-۱-  مقدمه. ۲

۱-۲- بيان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- اهداف و سوالات تحقیق.. ۵

۱-۵- محدوده تحقیق.. ۶

۱-۶- واژه ­های کلیدی.. ۶

مقدمه. ۹

بخش اول. ۱۰

۲-۱ نیاز. ۱۰

۲-۱-۱ تقسیم بندی نیاز. ۱۱

۲-۲ آموزش… ۱۲

۲-۳ نیاز آموزشی.. ۱۳

۲-۳-۱ مراحل چهارگانه فرآیند برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع نیاز. ۱۵

۲-۴ نیازسنجی.. ۱۵

۲-۴-۱ تعریف عملیاتی نیازسنجی.. ۱۷

۲-۴-۲ اصول اجرای نیاز سنجی آموزشی.. ۱۸

۲-۴-۳ اهداف نيازسنجي.. ۱۸

۲-۴-۴ روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی.. ۱۹

۲-۴-۵ تعیین الگو برای نیاز سنجی.. ۲۲

۲-۴-۵-۱ انواع الگوهای نیازسنجی.. ۲۲

بخش دوم. ۲۶

مقدمه. ۲۷

۲-۵ ترويج و مفهوم آن. ۲۷

۲-۵-۱ اهداف ترويج.. ۲۸

۲-۵-۲ هدف ترویج در ایران. ۲۹

۲-۵-۳ اصول ده گانه اجتماعی در ترويج.. ۲۹

۲-۵-۴- فلسفه آموزش های ترویجی.. ۳۲

۲-۶ رفتار فردی از نگاه علم روان‌شناسی.. ۳۴

۲-۶-۱ يادگيري.. ۳۵

۲-۶ جوانان روستايي.. ۳۶

۲-۷ تعريف كارآفريني و كارآفرين.. ۳۷

۸-۲ سير تطور كارآفريني در جهان ۴۰

۹-۲ فرهنگ كار و كارآفريني ۴۲

۱۰-۲ کارآفرینی کشاورزی و نقش دولت در ارتقای آن ۴۳

۱۰-۲-۱ مفهوم کارآفرینی در بخش کشاورزی ۴۳

۱۰-۲-۲ نقش دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی ۴۴

۱۱-۲ کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه ۴۵

۱۱-۲-۱ پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در روستاها ۴۶

۱۱-۲-۲ راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی ۴۶

۱۲-۲ ضرورت توسعه كارآفريني در جوامع روستايي ۴۷

۱۲-۲-۱ دلايل اهميت كارآفريني در توسعه پايدار كشورها ۴۸

۱۲-۲-۲ اثرات اجتماعی، اقتصادی کارآفرینی در توسعه کشاورزی  ۴۸

بخش سوم. ۵۰

۲-۷ پیش نگاشته­ها ۵۰

بخش چهارم. ۶۰

۲-۸ چهارچوب نظری تحقیق.. ۶۰

سازمان مورد مطالعه. ۶۲

۳-۱ مقدمه. ۶۲

۳-۲ منطقه مورد مطالعه. ۶۲

۳-۳ روش تحقیق.. ۶۴

۳-۴ جامعه و نمونه آماری.. ۶۴

۳-۴-۱ جامعه آماری.. ۶۴

۳-۴-۲ حجم نمونه. ۶۵

۳-۴-۳  روش نمونه­گیری.. ۶۷

۳-۵ متغیرهای تحقیق.. ۶۷

۳-۶ روش گردآوری داده­ها ۶۸

۳-۷ ابزار پژوهش… ۶۹

۳-۸ روائی و پایائی ابزار اندازه­گیری.. ۷۰

۳-۸-۲ پایائی ابزار اندازه­گیری.. ۷۰

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۷۱

۴-۱- مقدمه. ۷۳

۴-۲- آمار توصیفی.. ۷۳

۴-۲-۱- سن.. ۷۴

۴-۲-۲- جنس… ۷۴

۴-۲-۳- وضعیت تاهل.. ۷۵

۴-۲-۴- سطح تحصیلات… ۷۵

۴-۲-۵- مسافت تا شهر. ۷۶

۴-۲-۶- وضعیت شغلی.. ۷۶

۴-۲-۷- مساحت زمین­های زراعی در دسترس… ۷۷

۴-۲-۸- برگزاری دوره ­های آموزش… ۷۷

۴-۲-۹- انتخاب روشهای برگزاری برای دوره­ های کارآفرینی و کسب و کار. ۷۸

۴-۲-۱۰- کسب اطلاعات مورد نیاز شغل.. ۷۸

۴-۲-۱۱- وجود بازارهای محلی.. ۷۹

۴-۲-۱۲- وضعیت فعالیت در بخش­های مختلف… ۷۹

۴-۲-۱۳- وضعیت فعالیت در بخش­های اقتصادی.. ۸۰

۴-۲-۱۴- وجود صندوق­های اعتبار خرد روستایی.. ۸۰

۴-۲-۱۵- وضعیت دسترسی به امکانات… ۸۱

۴-۲-۱۶- ميزان پوشش خدمات بيمه‌اي.. ۸۲

۴-۲-۱۷- تمايل در فعاليت هاي توليدي به صورت گروهي.. ۸۲

۴-۲-۱۸- اجراي بهتر دوره‌هاي آموزشي.. ۸۳

۴-۲-۱۹- اولویت­بندی شاخص­های براساس نیاز آموزشی پاسخ­گویان. ۸۴

۴-۳-۱- مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخ­گویان. ۸۶

۴-۳-۲-۲- بر اساس (آزمون F) 87

۵-۱- خلاصه. ۸۹

۵-۲- يافته‌هاي تحقيق.. ۹۰

۵-۲-۱- یافته­ های توصيفي.. ۹۰

۵-۲-۲ یافته­ های استنباطی.. ۹۳

۵-۲-۲-۱ مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخگویان براساس آزمون t: 93

۵-۲-۲-۲ بر اساس (آزمون F) 93

۵-۳- پیشنهادات و راهکارهای بهبود. ۹۴

۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۵

منابع و مآخذ. ۹۷

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: تعاریف نیاز آموزشی از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران مختلف… ۱۳

جدول ۲-۲: تفاوت آموزش ترویجی و آموزش رسمی.. ۳۳

جدول ۲-۱: تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحب­نظران. ۳۸

جدول ۳-۱: وضعيت اشتغال در بخشهاي اقتصادي در مقايسه با كشور (درصد) ۶۳

جدول ۳-۲: جمعيت استان گيلان به تفكيك شهرستان، جمعيت فعال و نقاط شهري و روستايي.. ۶۳

جدول ۳-۳: روستاهای منتخب حوزه تحقیق.. ۶۵

جدول ۳- ۴: جدول بارتلت برای تعیین حداقل حجم نمونه. ۶۶

جدول ۳- ۵: خوشه بندی جغرافیایی سازمانها و حجم نمونه های آنها ۶۷

جدول ۳- ۶: متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش… ۶۸

جدول ۳- ۷: شیوه امتیازدهی طیف لیکرت… ۶۹

جدول ۳- ۹: ضرایب آلفای کرونباخ.. ۷۱

جدول ۴- ۱: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. ۷۴

جدول ۴- ۲: توزیع فراوانی جنسی پاسخ دهندگان. ۷۴

جدول ۴- ۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۷۵

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۵

جدول ۴- ۵: توزیع فراوانی میزان مسافت محل سکونت پاسخ گویان تا نزدیکترین شهر. ۷۶

جدول ۴- ۵: توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخ دهندگان. ۷۶

جدول ۴- ۶: توزیع فراوانی براساس میزان مساحت زمینهای زراعی.. ۷۷

جدول ۴- ۷: توزیع فراوانی براساس میزان شرکت در دورههای کارآفرینی.. ۷۷

جدول ۴- ۸: توزیع فراوانی براساس میزان شرکت در دورههای کارآفرینی.. ۷۸

جدول ۴- ۹: توزیع فراوانی براساس روش های کسب اطلاعات مورد نیاز شغلی.. ۷۸

جدول ۴- ۱۰: توزیع فراوانی براساس وجود بازارهای محلی.. ۷۹

جدول ۴- ۱۱: توزیع فراوانی براساس وضعیت فعالیت اقتصادی.. ۷۹

جدول ۴- ۱۲: توزیع فراوانی براساس بخشهای اقتصادی.. ۸۰

جدول ۴- ۱۳: توزیع فراوانی براساس وجود صندوقهای اعتبار. ۸۰

جدول ۴- ۱۴: توزیع فراوانی براساس وضعيت دسترسي به امكانات… ۸۱

جدول ۴- ۱۵: توزیع فراوانی براساس ميزان پوشش خدمات بيمه‌اي.. ۸۲

جدول ۴- ۱۶: توزیع فراوانی براساس تمايل پاسخ‌گويان در فعاليت‌هاي توليدي به‌صورت گروهي.. ۸۲

جدول ۴- ۱۷: توزیع فراوانی براساس بخشهای اقتصادی اقتصادی.. ۸۳

جدول ۴-۱۸ اولویتبندی شاخصها براساس نیاز آموزشی.. ۸۴

جدول ۴- ۱۹: مقایسه نیاز آموزشی براساس برخی از متغیرهای تحقیق   (۲۶۲=n) 86

جدول ۴- ۲۰: مقایسه نیاز آموزشی براساس برخی از متغیرهای تحقیق   (۲۶۲=n) 87

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۲-۱: مدل نیاز سنجی فرد و رابطه آن با هدفهاي سازمان. ۱۶

شکل ۲-۲ : رابطه متغيرهاي اصلي براي برآورد نيازهاي آموزشي – مدل كوفمان. ۲۶

شکل ۲-۳: فرآیند یادگیری.. ۳۵

شکل ۲- ۴: مدل نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان. ۴۷

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0