فن آوری نوين خشک كردن : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

فن آوری نوين خشک كردن : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

تحقیق رشته صنایع غذایی با فرمت WORD و در ۵۱ صفحه با موضوع فن آوری نوين خشک كردن نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

فن آوری نوين خشک كردن

دربسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال ۱۹۸۵ در آمريكا ۴/۲ كواد , افزون بر ۲۰ كواد نيرو براي خشك كردن  مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي  انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر  كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار فن آوری نوين خشک كردن قرار دارد.

در بخشهاي بعد اين فصل روشها و فن آوری نوين خشک كردن و كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني و متراكم مكانيكي مجدد بخار در فرايند خشك كردن آورده شده است .

خشك كردن با كهموج (ميكروويو)

امواج راديويي با بسامد بالا تا ۰۰۰/۳۰  مگاهرتز مي تواند در  خشك كردن به كار گرفته شود . يك  ژنراتور بسامد بالا موجها را به درون يك آون كه براي جلوگيري از عبور موجها طراحي شده است مي فرستد. طول موج گزيده شده به گونه اي است كه از عبور  و نفوذ آنها از داخل ماده‌ي غذايي اطمينان به دست آيد.  افزون بر اين ميزان نفوذ تحت تأثير عمق و نوع مواد در معرض موج قرا ر مي گيرد . هر ماده اي بايد به طور جداگانه مورد آزمايش و محاسبه قرار گيرد تا طول موج مناسب برا ي خشك كردن آن شناخته شود. چنانچه انرژي امواج به داخل ماده وارد شود مولكولهاي ماده سعي مي كنند در جهت ميدان الكتريكي اعمال شده آرايش بگيرد . سپس در حول محور خود شروع به نوسان مي كند و انرژي موج ها را به انرژي  حرارتي تبديل مي كند.

اين حرارت توليد شده موجب خشك شدن ماده غذايي مي گردد. نوع طراحي  اتاقك  خشك كن كه مانع عبور موجها و فرار آنها مي گردد موجب مي شود كه موج‌ها پس از بازتابهاي  متوالي بر روي ديواره هاي محفظه به طوركامل جذب  ماده ي در حال خشك شدن گردد  در اين روش  سرعت خشك شدن  به طور قابل توجهي  افزايش مي يابد . به دليل آن كه موج ها بايد از ماده غذايي عبور كند  تا بتواند نقاط دروني آن را خشك كند  , خشك كردن غير يكنواخت  مي گردد.

اين نوع گرمايش كارايي بالايي دارد  و راندمان مصرف توان , معمولا بيشتر از  ۷۰%  است  .

 اتيل اولئات :

در فرايند  خشك كردن مي توان از برخي تركيب ها برا ي افزايش سرعت خشك كردن برخي از محصول هاي  غذايي بهره گيري كرد.

يكي از اين تركيب ها اتيل اولئات مي باشد. اين ماده باعث مي گردد كه سطح ماده ي غذايي  خشك شود و رطوبت پدير گردد و رطوبت داخلي را بيشتر به طرف سطح بكشد . بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه اين پديده  به علت واكنش حل كنندگي اتيل اولئات كه پوسته ي مومي و ديواره ي ياخته ي برخي فرآورده ها را در خود حل مي كند مي باشد.

تنها نشاسته با آميلوز بالا انگورهاي بي دانه , دانه هاي ذرت و برخي از ميوه هاي متخلخل  تحث تاثير  اين ماده بهتر خشك مي شود . اين ماده همچنين  روي خمير هاي نشاسته تاثير دارد و لي بر روي  ژل ها بي اثر است .

خشك كردن صوتي :

نوآوري ديگر در خشك كردن مواد غذايي و خشك كردن صوتي است . در اين روش محصول ها توسط موج هاي صوتي با شدت بالا و فركانس كم  در دامنه ي دمايي پايين   ۰۱۴۰  تا ۲۰۰ درجه فارنهايت خشك مي شود . اين موج هاي صوتي نيرومند  ضرايب انتقال گرما و جرم را درلايه ي مرزي محصول افزايش مي دهد . اين پديده باعث جدا شدن مايع از جامد مي گردد. سرعت خشك كردن  اين گونه خشك كن  ۳ تا ۱۰ برابر خشك كن هاي معمولي  است. بهره وري آنها نزديك  BTU/IB 1500  آب جدا شده است.

اين فرايند در پهنه ي موج هاي فرا صوتي نيز انجام مي گيرد . محصولي كه بايد خشك شود در اثر  وزن خود از بالاي خشك كن  در آن مي ريزد.

محصول براي ورود به اتاقك  خشك كن ابتدا پودر  مي شودو سپس با هوا و موج هاي صوتي نزديك ودر معرض چند ثانيه  خشك مي گردد .

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0