فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “  فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده کارشناسی ارشد  فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی از داستان های بسیاری تشکیل یافته است . در عین حال هر یک از داستان‏های این اثر حماسی عظیم دارای شخصیّت های فراوانی است که مطالعۀ تک تک حوادث زندگی این شخصیت‏ها به صرف زمان بسیاری نیازمند است و این احتمال وجود دارد که همین حجم انبوه در عدم رغبت به خوانش این متن ارزشمند مؤثر افتد .

پژوهش حاضر جهت تسهیل در امر دستیابی به اطلاعات موجود در شاهنامه با صرف زمان کمتر، به بررسی اقدامات، رفتار ها و حوادث زندگی پادشاهان، پهلوانان و سایر اشخاص در شاهنامۀ  فردوسی پرداخته و با عنوان بندی، فهرست کردن و ارائۀ آن‏ها با ترتیبی منطقی، این امکان را برای خواننده فراهم آورده است که با یک بار نگاه کردن به فهرست اقدامات و حوادث مهمّ زندگی آنان، آشنایی کلی با چگونگی حضور شخصیت‏ها در شاهنامه پیدا کند وبدون اتلاف وقت و سردرگمی ، به سراغ حادثۀ خاصی برود که خواهان مطالعه وکسب آگاهی بیشتر دربارۀ آن است.

کلید واژه: فردوسی، شاهنامه، شخصیت‏های شاهنامه

 

پرسش­های اصلی تحقیق فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

– ساختار زندگی شخصیّت­های شاهنامه­ی فردوسی چگونه است؟

– نقش این پایان نامه در معرفی شخصیّت­­های گمنام شاهنامه چیست؟

– نقش این پایان نامه در معرفی شخصیت­های مطرح شاهنامه چیست؟

فرضیه­ ها:

– ساختار حوادث زندگانی شخصیّت­های شاهنامه شبیه به یکدیگر نیست و هرکدام ویژگی­های خود را دارند.

– نقش پر رنگ برخی از شخصیّت­ها در شاهنامۀ فردوسی مانع از نمایان شدن دیگر شخصیّت­ها­ شده است و انجام یافتن  این پایان نامه به برجسته نمایی این اشخاص کمک شایانی خواهد نمود.

–  بررسی های شاهنامه پژوهان غالباً برشخصیت هایی خاص و نیز حوادثی خاص از زندگانی آنان تکیه داشته است . این پژوهش می تواند حوادثی از زندگانی شخصیت های مطرح شاهنامه را که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در معرض دید پژوهندگان قراردهد.

 

اهدف تحقیق فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

:

– توجه به حوادث مغفول مانده از زندگانی شخصیت‏های شاهنامه

– ارائۀ تمامی حوادث زندگی شخصیت­های­ شاهنامه

– معرفی بعضی شخصیت های مغفول مانده در شاهنامه.

– تسهیل امر دست یابی به حوادث زندگانی شخصیت های شاهنامه

پیشینۀ تحقیق:

تا کنون پژوهش­های بسیاری در مورد اشخاص و ویژگی­های شخصیّتی قهرمانان شاهنامه انجام شده است که عمدتا به چند چهرۀ مشهور پرداخته اند یا فقط به معرفی  نام و نژاد آنها بسنده کرده اند؛ برای نمونه کتاب­های «فرهنگ نام­های شاهنامه»و«حماسه آفرینان شاهنامه»و….امّا این پژوهش در میان پایان نامه‏های دفاع شده در سطح کشور و یا کتاب­ها و فرهنگ­های نوشته شده دربارۀ شاهنامۀ فردوسی هیچ سابقه ای ندارد.

 روش تحقیق:

در اجرای این پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده شده است؛ به این ترتیب که تمامی ابیات به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از استخراج عناوین اشخاص (اصلی و فرعی) و معرفی کوتاه آنها، حوادث مهم زندگی و اقدامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و به صورت فهرست موضوعی طبقه­بندی شدند.

باری نگارنده با تمام کاستی­ها و نارسایی­هایی که در این پژوهش وجود دارد، امیدوار است این کار برای دانش پژوهان ادب دوست به ویژه پژوهندگان شاهنامۀ فردوسی سودمند افتد.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی:

 

 • مقدمه………………………۱
 • بخش اول :اسامی خاص
 • الف)
 • آرزو……………………………..۶
 • آزاده…………………….۶
 • اَرجاسپ…………۷
 • اَردشیر……………..۷
 • اَردشیرموبد…………………. ۱۵
 • اَردشیرنیکوکار……………۱۵
 • اَردوان …………..۱۵
 • اَرسطالیس……………..۱۷
 • اِسفندیار……………….۱۷
 • اِسکندر…………….۲۸
 • اَشک………………….۴۱
 • اَلان شاه…………….۴۱
 • اَلوای……………………۴۱
 • اَندریمان………….. ۴۱
 • اندیان………………..۴۲
 • اورمزد ۱  ………………..۴۲
 • اورمزد ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۲
 • اورمزد بزرگ……………..۴۳
 • ب)
 • بابک………………۴۳
 • برانوش ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۴
 • برانوش  ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۴
 • براهام جهود…………….۴۴
 • برزمهر……………….۴۵
 • برزین……………… ۴۵
 • بِلاش پیروز…………….۴۶
 • بُناک………………۴۶
 • بَنداه…………۴۶
 • بندوی……………………۴۶
 • به آفرید…………….. ۴۷
 • بهرام اورمزد…………….۴۷
 • بهرام بهرام…………..۴۸
 • بهرام بهرامیان………..۴۸
 • بهرام شاپور…………..۴۸
 • بهرام گور…………………..۴۹
 • بهرام هور…………..۶۷
 • بهزاد…………۶۷
 • بهمن ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷
 • بهمن ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۰
 • بیژن……………۷۰
 • بیطقون………………………۷۰
 • بیورد…………….۷۱
 • پ)
 • پارس……………..۷۱
 • پارس مرزبان…………….۷۱
 • پِروش…………………….۷۱
 • پشوتن……………۷۱
 • پیروز………………. ۷۳
 • پیروز بهرامیان………………….۷۳
 • پیروز یزدگرد………………۷۴
 • ج)
 • جاماسپ ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۵
 • جاماسپ ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۵
 • جانوشیار……………..۷۶
 • جوانوی……………..۷۶
 • خ)
 • خرّاد۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
 • خرّاد ۲ …………..۷۷
 • خرّاد ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۷
 • خُزاعه………………۷۷
 • خزوران……………….۷۷
 • خسرو ۱ ………………۷۷
 • خسرو ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۷
 • خضر…………….۷۸
 • خوشنواز……………….۷۸
 • د)
 • دادبرزین…………….۷۹
 • دارا……………۷۹
 • داراب……………۸۱
 • دل افروز……………….۸۳
 • ر)
 • رستم…………….۸۳
 • رشنواد………………۸۹
 • رودابه……………….۸۹
 • روزبه………..۹۰
 • روشنک………………. ۹۰
 • ز)
 • زال…………… ۹۱
 • زرمهر……………. ۹۲
 • زواره…………….. ۹۳
 • س)
 • ساسان ۱ ……………….۹۴
 • ساسان ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۴
 • ساسان چهارم……………۹۴
 • ساسان ساسان………….۹۵
 • سپینود…………..۹۵
 • سُورُک………….. ۹۵
 • سوسنک…………… ۹۶
 • سوفرای……………. ۹۶
 • ش)
 • شاپور……….. ۹۷
 • شاپور اردشیر………………۹۷
 • شاپور ذوالاکتاف……………۹۹
 • شاپور رازی……….۱۰۴
 • شاپور شاپور…………….۱۰۴
 • شاهوی…………..۱۰۴
 • شعیب…………..۱۰۵
 • شَغاد….. ۱۰۵
 • شنبلید……… ۱۰۶
 • شنگان……………. ۱۰۶
 • شَنگل……………۱۰۶
 • شهر ………….۱۰۹
 • شهرگیر ۱ …………………۱۰۹
 • شهرگیر ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۹
 • شهروی…………..۱۰۹
 • شیرخون………………………….۱۱۰
 • ط)
 • طایر……………………….۱۱۰
 • طرخان……………………….۱۱۰
 • طینوش ۱ ………………….۱۱۰
 • طینوش ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۱
 • ف)
 • فرآیین………………………۱۱۱
 • فرامرز………………………………..۱۱۱
 • فرانک……………………………..۱۱۳
 • فرشید وردکدیور……………..۱۱۳
 • فغانیش…………………………..۱۱۳
 • فغستان………………………………۱۱۳
 • فور……………………۱۱۴
 • فیلقوس…………….۱۱۴
 • ق)
 • قارن……………………..۱۱۴
 • قارن برزمهر……………………..۱۱۵
 • قباد……………………….۱۱۵
 • قیدافه……………………….۱۱۸
 • قیدروش…………….. ۱۱۹
 • قیران ………………. ۱۱۹
 • قیطون……………………۱۲۰
 • ک)
 • کتایون……………………….۱۲۰
 • کرزسپ………………………….۱۲۰
 • کنارنگ…………………۱۲۱
 • کُهرم……………………………۱۲۱
 • کَید هندی ……………………۱۲۱
 • گ)
 • گرگسار…………………..۱۲۲
 • گستهم…….. ۱۲۴
 • گُشتاسپ……………………….۱۲۴
 • گُشسپ…………………………۱۲۶
 • گلنار…………………۱۲۶
 • گودرز …………………….۱۲۷
 • گوش بستر……………………. ۱۲۷
 • گیروی ……………………….۱۲۷
 • ل)
 • لُنبک آبکش……………………۱۲۸
 • مانی صورتگر…………………….۱۲۸
 • ماه آفرید…………………………….. ۱۲۹
 • ماهیار ۱ ………………..۱۲۹
 • ماهیار ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۹
 • ماهیار ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۲۹
 • مزدک…………………………………..۱۳۰
 • مشکناز…………………………۱۳۱
 • مشکنک………………………..۱۳۱
 • مَنذر…………………………۱۳۲
 • مهرآذر…………………………۱۳۴
 • مهران……………………….۱۳۴
 • مهربرزین خرّاد…………………………۱۳۴
 • مهربنداد……………………………..۱۳۵
 • مهرپیروز بنداد………………….۱۳۵
 • مهرک نوشزاد………………………۱۳۵
 • مهرنوش…………….۱۳۵
 • میلاد………………..۱۳۵
 • ن)
 • ناردانک………………۱۳۶
 • ناهید………….۱۳۶
 • نِرسی ۱ ………………….۱۳۶
 • نِرسی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۷
 • نِرسی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۷
 • نِرسی آزادچهر…………………۱۳۷
 • نصرقتیب…………………۱۳۸
 • نُعمان…………۱۳۸
 • نوش آذر……………..۱۳۹
 • نوشه……………….۱۳۹
 • نوشین روان……………۱۳۹
 • ه)
 • هرمز………….۱۴۰
 • هرمزد…………….۱۴۰
 • هرمز یزدگرد………………… ۱۴۰
 • هَفتواد………………۱۴۱
 • همای ۱ …………..۱۴۱
 • همای ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۴۲
 • همای چهرآزاد……………….۱۴۲
 • هوشیار………………….۱۴۳
 • ی)
 • یازاردشیر……………………۱۴۴
 • یانُس……………….۱۴۴
 • یزدگردبزه گر………………….۱۴۴
 • یزدگردبهرام…………………………..۱۴۵
 • بخش دوّم:عناوین عام
 • ب)
 • باغبان……………………..۱۴۸
 • پ)
 • پزشک۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۴۸
 • پزشک۲٫٫٫٫٫٫٫٫۱۴۸
 • د)
 • دبیر………………………………۱۴۹
 • دختر اردوان…………………….۱۴۹
 • دخترمهرنوش زاد………………………….۱۴۹
 • دخترهفتواد………………………………….۱۵۰
 • دهقان……………………………….۱۵۰
 • دهقان چاچ……………………۱۵۰
 • دیده بان………………………۱۵۰
 • ر)
 • راهب……………..۱۵۱
 • ز)
 • زن پالیزبان ……………………۱۵۱
 • زن گازُر……………….۱۵۱
 • س)
 • ساقی……………………….۱۵۲
 • سکُوبا……………….۱۵۲
 • ف)
 • فرستاده ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۲
 • فرستاده ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۲
 • فرستاده ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۲
 • فرستاده ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۲
 • فغفور ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۳
 • فغفور ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۳
 • فیلسوف هندی ……..۱۵۳
 • ق)
 • قیصر ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۴
 • قیصر ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۴
 • ک)
 • کنیزک ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۴
 • کنیزک ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۵
 • گ)
 • گازر ……………۱۵۵
 • ل)
 • لوریان…………………۱۵۵
 • م)
 • موبد ۱ ……………۱۵۶
 • موبد ۱۵۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0