قائم مقام فراهانی :دانلود رایگان تحقیق رشته علوم سیاسی

قائم مقام فراهانی :دانلود رایگان تحقیق رشته علوم سیاسی

تحقیق رشته علوم سیاسی با فرمت WORD و در۱۳ صفحه با موضوع قائم مقام فراهانی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است.

قائم مقام فراهانی

مقدمه :

نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگي، نمونه هايي مي طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشيب زندگي استوارتر گام بردارند.

هدف از تهيه اين مجموعه، كه زندگي نامه مشاهير و شخصيت قائم مقام فراهانی را شامل مي شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگي اين ستاره ي درخشان عصر قاجاريه است.

چهره اي كه در آن روزگار عطر و بوي خاص خود را داشته است و با عطر و بوي خود فضاي ايران را پركرده و در پرباركردن فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم نقش بسزا داشته است.

اميد است با ارائه اين مجموعه توانسته باشيم، همچون قطره هاي باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزي را سيراب كنم و با بهره گيري از شعله شمع وجود اين بزرگان آنان را به دنياي اميد و روشني رهنمود سازيم.

اما آنچه در اين مجموعه مي خوانيم شامل برخي از شجاعت ها و مردانگي هاي قائم مقام فراهاني در ارتباط با اداره اموركشوري و سياست او با برقراري رابطه خوب و مفيد با كشورهاي ديگر، جهت آباداني كشور عزيزمان ايران است.

نگاهي كوتاه به زندگي قائم مقام :

نامش ابوالقاسم و معروف به قائم مقام فراهانی بود. در فراهان فراهان به دنيا آمد. پدرش ميرزا عيسي وزيرعباس ميرزا نائب السلطنه بود. به اذغان دوست و دشمن او داراي كمالات بسيار بود. اديب، نويسنده، شاعر، سياستمدار، پارسا و پاكدامن بود.

در سال ۱۲۳۷ ه . ق . ميرزاي بزرگ از دنيا رفت و تمامي القاب و عناوين و پست هاي وي به فرزندش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام رسيد.كساني كه به لياقت ذاتي او حسادت مي كردند، از سعايت و دشمني نسبت به او خودداري نكردند، تا آنجا كه عباس ميرزا را تحت تأثير قرار دادند و او ضمن گزارش هاي خود از شاه، درخواست كرد كه او را معزول كند و شاه او را در سال ۱۲۳۹ ( ه . ق ) معزول كرد.

دو سال بعد به دنبال نابساماني اوضاع آذربايجان، شاه مجددا او را به وزارت نائب السلطنه منصوب كرد. هرچند در همين سال، تحت تأثير پيروزي بر عثماني و تحريك شاهزادگان و اُقراء داخلي شاه تصميم گرفت دوباره به روسيه حمله كند. لذا به آذربايجان سفر كرد. در جلسه ي مشاوره تنها مخالف جنگ، قائم مقام بود و به همين جهت دشمنان او را متهم به درستي با روسيه كردند و شاه او را معزول كرد و به مشهد تبعيد نمود. جنگ بين ايران و روس ها آغاز شد. اين دوره ي دوم جنگ با روس ها بود. جنگي كه موجب معاده ننگين تركمانچاي شد و اگر درايت قائم مقام نبود شايد تبريز هم از ايران جدا مي شد.

برخي از خصوصيات قائم مقام :

۱ . قائم مقام علاوه بركفايت وكارداني كشورداري، فردي بسيار فاضل بود.

۲ . او در نثر فارسي موجد سبكي تازه شد كه در رواني و شيريني كلام بي نظير بود.

۳ . كساني كه در زيردست قائم مقام كار مي كردند، همه افرادي فاضل و منشي بودند.

۴ . قائم مقام در تحكيم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه كوشيد وكفايت و لياقت قابل توجهي از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگترين عامل موفقيت خوبش مي دانست و مكرر حسن اعتقاد پدر خود عباس ميرزا را نسبت به قائم مقام ديده و شنيده بود و او را به صدارت برگزيد.

۵ . قائم مقام طبعا مردي مستبد به رأي و تاحدي خودخواه بود. او به زودي زمام كليه اموركشور را در دست گرفت

۶ . قائم مقام علاوه بر اختيارداري دركليه اموركشوري و لشگري، در امور خصوصي شاه و حرم خانه و بسياري از خصوصيات زندگي وي دخالت مي كرد.

۷ . او شخصا امور لشگري و كشوري را برعهده داشت و بدون مراجعه به شخص شاه تصميم مي گرفت.

۸ . او به واسطه سوء ظني كه به غالب دربايان داشت هيچ يك را دركارهاي مملكتي خود شريك نمي كرد.

۹ . سرود و شعار قائم مقام آزادي بود، اما خود آزادي نيست . لذت شكوفه ي هوس ها و خواهش هاي شماست، اما ميوه نمي دهد. لذت ژرفايي است كه بلندا را مي جويد، اما ژرفا و بلندا نيست.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0