بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران:

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است.

این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند.

این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد.

اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.

واژه های کلیدی: قرارداد حمل، سند حمل کتبی، سند حمل الکترونیکی، متصدی حمل، فرستنده، مجری، مجری دریایی، اوصاف تجاری اسناد حمل، رزرواسیون.

 

ضرورت تحقیق

بر خلاف سایر رشته های حقوق خصوصی، در رشته حقوق دریایی و علی الخصوص شاخه حمل و نقل دریایی متاسفانه با کمبود شدید منابع روبرو می باشیم. در اکثر تالیف های مربوط به حقوق دریایی بصورت مختصر به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخته شده است و تعداد معدودی پایان نامه و کتاب بصورت اختصاصی به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخته اند. چند کتاب نیز از تالیفات خارجی در زمینه حقوق دریایی و حمل دریایی ترجمه شده است که همه این منابع موضوعات مربوط به حمل و نقل دریایی را بر اساس کنوانسیونهای قبل از روتردام تشریح نموده اند و تنها دو پایان نامه متعلق به خانم مهرآسا محبی و آقای میثم یاری براساس کنوانسیون روتردام به رشته تحریر درآمده است. فلذا اینجانب این وظیفه را در خود احساس نمودم که برخی موضوعاتی از کنوانسیون روتردام بصورت تطبیقی با سایر کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمل و نقل دریایی و قانون دریایی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و تشریح نمایم.

۲- مهرآسا محبی، “بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت کالا در کنوانسیون هامبورگ و روتردام”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیات تهران، ۱۳۸۹

۳- مثیم یاری، “بررسي مقررات ‎۱۹۲۴ لاهه در زمينه قرار داد حمل و نقل بين المللي دريايي کالا با کنوانسيون ‎۲۰۰۸ روتردام و اثر احتمالي آن بر قانون دريايي ايران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱

 

 

((فهرست مطالب))

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱- بیان مساله ۳

۱-۲- ضرورت تحقیق ۴

۱-۳- محدودیت های تحقیق ۴

۱-۴- تعریف متغیر ها ۵

۱-۵- اهداف و فرضیه های تحقیق ۸

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل ۱۰

۲-۱- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی ۱۲

۲-۲- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دريايي ۱۶

۲-۲-۱- اسناد مالکیت کالا ۲۰

۲-۲- ۲- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها» ۲۱

۲-۳- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی ۲۲

۲-۴- وصف تجاری اسناد حمل ۲۳

۲-۴-۱- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال ۲۴

۲-۴-۲- اسناد حمل و وصف تجریدی ۲۵

۲-۴-۳- اسناد حمل و وصف تضامنی ۲۶

۲-۴-۴- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات ۲۷

۲-۴-۵- اسناد حمل و وصف تنجیزی ۲۸

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی ۳۰

۳-۱- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی ۳۱

۳-۲- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی ۳۶

۳-۳- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل ۳۸

۳-۳-۱- شرط پـارامـونت ۳۸

۳-۳-۲- شرط هیمالیـا ۴۰

۳-۳-۳- شرط دیمایس ۴۱

۳-۳-۴- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا) ۴۱

۳-۳-۵- شرط ارجاعی ۴۲

۳-۳-۶- شرط غفلت ۴۳

۳-۳-۷- شرط عدم قابلیت دریانوردی ۴۴

۳-۳-۸- شرط آزادی انحراف از مسیر ۴۵

۳-۳-۹- شرط کاسپیانا ۴۵

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف  اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در  کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن ۴۷

۴-۱- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ۵۰

۴-۱-۱- متصدی حمل ۵۱

۴-۱-۱-۱- هویت متصدی حمل ۵۲

۴-۱-۱-۲- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه ۵۴

۴-۱-۱-۳- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ ۵۵

۴-۱-۱-۴- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام ۵۶

۴-۱-۲- متصدی حمل ثانوی ۵۷

۴-۱-۳- مجری ۵۹

۴-۱-۳-۱- اختیارات مجری ۶۰

۴-۱-۵- مجری دریایی ۶۱

۴-۱-۶- متصدی حمل داخلی ۶۱

۴-۱-۷- نماینده یا عامل متصدی حمل ۶۲

۴-۱-۸- کشتی ۶۴

۴-۱-۹- فرمانده کشتی ۶۶

۴-۱-۱۰- مالکان کشتی های دریاپیما ۶۷

۴-۱-۱۱- مستخدمین متصدی حمل ۶۸

۴-۱-۱۲- ملوان و راهنما ۶۹

۴-۱-۱۳- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید ۷۰

۴-۲- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ۷۲

۴-۲-۱- فرستنده ۷۳

۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه ۷۳

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه ۷۳

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه ۷۴

۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ ۷۵

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ ۷۵

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ ۷۶

۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام ۷۷

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام ۷۷

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام ۷۸

ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله ۷۸

ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ۷۹

ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک ۸۰

ب-۴- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص ۸۰

ب-۵- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات ۸۱

ب-۶- تعهد در مورد  اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل ۸۲

ب-۷- مسئولیت فرستنده در سایر موارد ۸۲

۴-۲-۲- فرستنده اسنادی ۸۲

۴-۲-۲-۱- حقوق فرستنده اسنادی ۸۲

۴-۲-۲-۲- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی ۸۳

۴-۲-۳- گیرنده ۸۴

۴-۲-۳-۱- مسئولیت گیرنده ۸۵

۴-۲-۴- کنترل کننده ۸۶

۴-۲-۴-۱- هویت کنترل کننده ۸۶

۴-۲-۴-۲- حقوق کنترل کننده ۸۸

۴-۲-۴-۳- نحوه اجرای حق کنترل ۸۹

۴-۲-۴-۴- مسئولیت کنترل کننده ۹۰

۴-۲-۵- دارنده ۹۰

۴-۲-۵-۱- حقوق دارنده ۹۱

۴-۲-۵-۲- ارتباط کنترل کننده و دارنده ۹۱

۴-۲-۶- عامل یا نماینده فرستنده ۹۲

۴-۲-۷- پیمانکار ۹۲

۴-۲-۸- مالک محموله ۹۳

۴-۲-۹- شخص ثالث ۹۴

۴-۲-۹-۱- مسئولیت شخص ثالث ۹۵

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی ۹۶

۵-۱- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن ۹۸

۵-۱-۱- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی ۹۸

۵-۱-۲- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی ۱۰۰

۵-۱-۳- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل ۱۰۲

۵-۱-۴- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل ۱۰۳

۵-۱-۵- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده ۱۰۴

۵-۱-۶- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت ۱۰۴

۵-۲- بارنامه دريايي پاک و اسناد حمل پاك ۱۰۵

۵-۲-۱- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک ۱۰۵

۵-۲-۲- بارنامه دريايي مخدوش و اسناد حمل مخدوش ۱۰۶

۵-۲-۳- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش ۱۰۶

۵-۲-۴- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک ۱۰۶

۵-۲-۵- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک ۱۰۶

۵-۲-۶- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک ۱۰۷

۵-۳- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل ۱۰۸

۵-۴- رزرواسیون ۱۱۱

۵-۴-۱- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه ۱۱۱

۵-۴-۲- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ ۱۱۱

۵-۴-۳- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام ۱۱۲

۵-۴-۴- اثر حقوقی رزرواسیون ۱۱۴

۵-۵- نتیجه گیری ۱۱۶

منابع و ماخذ ۱۱۸

منابع فارسی ۱۱۸

منابع انگلیسی ۱۲۰

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0