آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده  آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول ۸۵،۸۶،۸۴،۵۶،۷۱قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال۸۹ ۱۳به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی  و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آيا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آيا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آيا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

فهرست آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

 • مقدمه ۳
 • بیان مساله ۴
 • سابقه علمی ۵
 • اهداف۵
 • آثارحقوقی
 • آثارحقوقی
 • سؤالات تحقیق۵
 • سوال اصلی۵
 • آثارحقوقی
 • آثارحقوقی
 • سوالات فرعی۵
 • فرضيه‏هاي تحقیق۶
 • فرضیه اصلی۶
 • فرضیه‌های فرعی۶
 • مراحل و روش‌ها۶
 • مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی۷
 • گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت۷
 • گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت۸
 • گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت۸
 • گفتارچهارم: انواع نظارت ۱۰
 • گفتار پنجم: ارکان نظارت۱۳
 • بند اول: ناظر۱۳
 • بند دوم: نظارت شونده۱۴
 • بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر۱۴
 • گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس۱۵
 • گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟۱۶
 • بنداول: مراحل حق۱۶
 • بند دوم: ارکان حق۱۶
 • گفتارهشتم :مصونیت ۱۹
 • مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ۲۵
 • گفتار اول: مفهوم حق ۲۶
 • گفتار دوم: مفهوم آزادی ۲۷
 • گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی۳۱
 • گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی۳۴
 • گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان۳۵
 • گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان۳۶
 • بند اول: نظارت اخلاقی۳۸
 • بند دوم: نظارت اداری۳۸
 • بند سوم: نظارت قضایی ۳۹
 • فصل دوم: ماهيت نمايندگي مجلس
 • مبحث اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي۴۲
 • گفتار اول : صلاحیت نمايندگان مجلس۴۴
 • گفتار دوم: پيشينه مجلس در ايران۴۶
 • گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی۴۶
 • گفتار چهارم: نمایندگان  درسایر کشورها۵۱
 • بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان۵۲
 • بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی۵۲
 • بند سوم: فرانسه- مجمع ملی۵۳
 • بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان۵۴
 • بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان۵۵
 • بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی۵۶
 • بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان۵۷
 • بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان۵۸
 • بند نهم: اوگاندا۵۸
 • بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام۵۹
 • بند يازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان۶۱
 • بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان۶۱
 • گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن۶۲
 • بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)۶۲
 • بند دوم: رشوه ۶۲
 • بند سوم: اختلاس ۶۲
 • بند چهارم: رانت جویی۶۳
 • بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها۶۳
 • بند ششم: تقلب۶۳
 • بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ۶۴
 • بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری¬ها و تصمیم¬گیری¬ها۶۵
 • بند نهم: سوء استفاده از موقعیت۶۵
 • بند دهم: تبعیض¬گری۶۵
 • بند  يازدهم: تبارگماری۶۶
 • بند دوازدهم: قوم¬گرایی۶۶
 • بند سيزدهم: پارتی¬بازی ۶۶
 • بند چهاردهم: اخاذی۶۷
 • گفتار ششم: رابطه حق رأي و مردم سالاري۶۷
 • آثارحقوقی
 • فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس
 • مبحث اول:  قانون نظارت بر نمایندگان مجلس۷۴
 • گفتاراول: کلیات طرح۷۸
 • گفتار دوم:موافقان طرح۸۰
 • گفتار سوم:مخالفان طرح ۸۲
 • مبحث دوم: پيگيري مطالبات نمايندگان و احقاق حق مردم۹۲
 • گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان۹۳
 • گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی۹۵
 • گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران۱۰۰
 • نتیجه گیری۱۰۲
 • فهرست منابع و مآخذ۱۰۴
 • ضمائــم۱۱۳
 • چكيده انگليسي۱۲۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0