بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا :پایان نامه ارشد مدیریت انتظامی

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت انتظامی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت انتظامی و با عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا در  ۲۴۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا:

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال های۱۳۹۰-۱۳۹۱) می باشد. هدف از این پژوهش نقش هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را شناسایی نمایم.  تا با بهره گیری از اثر بخش ترین روش های  موجود برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا آن را بکارگیری و در توسعه شاخص های مطلوب برای رسیدن به اهداف اقتصادی  و سند چشم انداز ۱۴۰۴دولت و رسیدن به تدابیر مقام معظم رهبری نیز جامعه عمل بپوشانیم.

برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق و طراحی مدل مفهومی، با استفاده از روش توصیفی، تکنیک پیمایشی، با هدف کاربردی و جامعه آماری تمام شمار متشکل کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی تهران بزرگ، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مدیران و رؤسای ادرات شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده اند. آنگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرها از روش ضریب آلفای کرونباخ دارایی اعتبار و پایایی ۸۵۱/۰ بدست آمد و با کمک نرم افزارspss  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در پاسخ به سئوال میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟ نشان داد که: ۱- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.۲- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. ۳- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

نتیجه اینکه؛ باتوجه به چند بُعدی بودن زمینه های شکل گیری قاچاق کالا درکشور مشکلات پلیس را در مقابله با این پدیده شوم اقتصادی چند برابر کرد لذا ناجا با استفاده از مدیریت قوی؛ تجهیزات مدرن، منابع انسانی متعهد و با دانش و تجربه بالا با قاچاق مقابله نماید ممکن است  بصورت مقطعی و در یک برهه زمانی اثر گذار باشد لیکن بصورت دائمی و قطعی ریشه قاچاق را نمی تواند قطع و از بین ببرد. بنابراین لازمه اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا همراهی، همکاری، و عزم ملی دولت به عنوان قوه مجریه در تهیه و تنظیم لوایح مناسب جهت اصلاح قوانین، رفع مشکلات معیشتی مردم و… همچنین تصویب قانون مدون و بازدارنده در تمامی ابعاد قاچاق کالا توسط قوه مقننه و سایر سازمان های متولی را می طلبد. که نتایج تحقیق حاضرآن را تایید می نماید.

لذا پیشنهاد می گردد؛ با بکارگیری تجهیزات مدرن الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیر رسمی، مسیرهای پر تردد عبورکالاهای قاچاق با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، دارای تحصیلات علمی بالا و غیره که مؤثرترین سرمایه سازمان پلیس می باشند ضمن کشف علمی جرم قاچاق با استفاده از قوانین جدید جامع وبدون نقص، رسیدگی به پرونده ها در شعبات ویژه، قضات باتجربه و… با صدوراحکام و مجازات بازدارنده علیه مجرمین منجر به افزایش هزینه های جرم و کاهش ریسک قاچاق خواهد شد که هرسه عنصر مکمل یکدیگر لازم و ملزوم هم بوده و بایستی در تقویت همزمان آنها تلاش نماییم.

واژگان کلیدی

 اثربخشی (Effectiveness)، مدیریت انتظامی (Security Management)، قاچاق کالا(Smuggling goods)،  قانون(Law) ، منابع انسانی(Human Resources)، تجهیزات (Equipment)،

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران از سالها تحت تاثیر پدیده قاچاق کالاقرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری در تمامی بخش های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی وغیره به خود دیده و در جهت مقابله با این صدمات هزینه های زیادی پرداخته است ؛ اعم از جانی که شهادت مامورین مبارزه کننده در این راه، هزینه های مالی، نیروی انسانی و… که برهمگان مشخص و محرز است. همچنین قاچاق پدیده ای مخرب است که آسیب فراوانی بر پیکره ی اقتصاد کشور ها وارد می نماید. این فعالیت غیر رسمی اقتصاد، برنامه ها و سیاست های توسعه کشورها را دچار اختلال می کند و مشکلاتی نظیر کاهش تولیدات صنعتی وداخلی، کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، فرار از محدویت های تعرفه ای موجود در بخش تجاری کشور،کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پائین می آورد و سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، تعطیلی کارخانجات تولیدی و … می شود. (مداح،۱۳۸۴،ص۶) .

از آنجائیکه هزینه های موارد مذکور سنگین بوده و از پیشرفت کشور نیز در جهت رسیدن به سند چشم انداز۱۴۰۴ باز خواهد داشت رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزی سال ۱۳۹۱را سال ((تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)) نامگذاری کرد و برای رسیدن به تدبیر داهیانه رهبر معظم انقلاب ضرورت توجه به موانع تولید است از آنجائیکه یکی از موانع تولید داخلی، قاچاق کالا می باشد . لذا برای مقابله با قاچاق کالا ضرورت وجود امکاناتی از جمله داشتن دانش مدیریت انتظامی است.

افزایش بی رویه خطرات ناشی از قاچاق  وریشه یابی علل ایجاد آن از یک سو وتلاش جهت ارائه راه کار مطلوب و مناسب برای اقدام ستادی و اجرایی برای سازمان های مسئول و ناجا از سوی دیگر ضرورت انجام این تحقیق گردیده است.

اهمیت مدیریت را می توان این چنین بیان کرد که رمز موفقیت و شکست سازمان ها درمدیریت آن خلاصه می شود. به اعتقاد پیتر دراکر ، عضو حیات بخش هر سازمان، مدیریت آن است.(دراکر،۱۹۶۴، ص۳۵۱-۳۵۴). هارولد کنتز ، مدیریت را مهمترین زمینة فعالیت انسانی می داند و معتقد است که وظیفة اصلی مدیران در تمام سطوح و در همه ی واحدهای مختلف بازرگانی، صنعتی و اداری این است که محیطی را طراحی و نگه داری کنند تا در آن همه اعضا بتوانند به صورت گروهی با یکدیگر کارکنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.(کنتز،۱۹۸۸،ص۴) (رضائیان ،۱۳۸۹ ،ص۹-۱۱ ).

 

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر می تواند از چند جنبه مورد توجه قرار گیرد:

۱- عدم انجام تحقیق در زمینه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در شهر تهران، ضرورت انجام چنین تحقیقی احساس می گردید.

۲- با توجه به تجارب خدمتی  چندین ساله محقق در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا نیاز به شناخت مطلوب ترین و بهترین راههای مقابله با قاچاق کالا در کشور احساس می گردید.

۳- یافته های تحقیق می تواند مسئولین وسیاست گذاران ناجا و سازمان های دخیل را نسبت به شناخت اثرات هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در خصوص نواقص ، معایب، رفع مشکلات موجود ، اقدامات  عملیاتی، برنامه ریزی ها و تناسب بین کشف و میزان قاچاق کالا، کاهش هزینه های مقابله را برای یگان های مبارزه کننده و…را یاری وکمک نمایند.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا:

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۳
۱-۳-۱-کاربردهای تحقیق ۵
۱-۳-۲-کاربردهای نتیجه پژوهش ۵
۱-۳-۳- جنبه جدید و نوآوری پژوهش ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سئوالهای تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه ها ی تحقیق ۷
۱-۷- قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق ۷
۱-۸- تعاریف نظری وعملیاتی واژگان کلیدی ۷
۱-۹- خلاصه فصل ۱۲
 

فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی ۱۵
۲-۲-۲- تحقیقات خارج از ناجا ۲۰
۲-۲-۳- تحقیقات خارجی ۲۲
۲-۲-۴- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات ارائه شده ۲۳
۲-۳- قاچاق کالا ۲۳
۲-۳-۱- تاریخچه قاچاق کالا ۲۳
۲-۳-۱-۱- قاچاق کالا در جهان ۲۳
۲-۳-۱-۲- قاچاق کالا در ایران ۲۵
۲-۳-۲- نظریه های قاچاق ۲۸
۲-۳-۲-۱- نظریه حرص وآز- افلاطون ۲۸
۲-۳-۲-۲- نظریه آدام اسمیت ۲۹
۲-۳-۲-۳- نظریه پاپل ۲۹

 

۲-۳-۲-۴- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد-  ماری ونلسون ۲۹
۲-۳-۲-۵- نظریه لایمن ۲۹
۲-۳-۲-۶- نظریه مرتون ۲۹
۲-۳-۲-۷- نظریه فروید ۳۰
۲-۳-۲-۸- نظریه دیویس ۳۰
۲-۳-۳- مفاهیم قاچاق ۳۰
۲-۳-۴- مفاهیم گمرکی ۳۲
۲-۳-۵- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات ۳۳
۲-۳-۶- انواع قاچاق ۳۴
۲-۳-۶-۱- قاچاق بر حسب سازمان های مأمور وصول در آمد دولت و قوانین و مقررات ۳۴
۲-۳-۶-۱-۱- قاچاق گمرکی ۳۴
۲-۳-۶-۱-۲- قاچاق دخانی ۳۴
۲-۳-۶-۱-۳- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات ۳۴
۲-۳-۶-۱-۴- قاچاق فرآورده ها ۳۵
۲-۳-۶-۱-۵- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی ۳۷
۲-۳-۶-۱-۶- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه ۳۸
۲-۳-۶-۱-۷-قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب ۳۸
۲-۳-۶-۱-۸- قاچاق دارو ۳۹
۲-۳-۶-۲- قاچاقصادراتی و قاچاق وارداتی ۳۹
۲-۳-۷- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق ۴۰
۲-۳-۷-۱- مبادی رسمی و غیر رسمی ۴۱
۲-۳-۷-۱- ۱- مبادی گمرکی(رسمی) ۴۱
۲-۳-۷-۱-۱- ۱- مبادی رسمی ویژه ۴۱
۲-۳-۷-۱-۱- ۲- مبادی رسمی عام ۴۱
۲-۳-۷-۱-۲-  مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی) ۴۶
۲-۳-۸-  شگردههای قاچاق کالا ۴۶
۲-۳-۸-۱- مرزهای دریایی ۴۶
۲-۳-۸-۱- ۱- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی ۴۸
۲-۳-۸-۲- مرزهای خشکی

 

۴۹
۲-۳-۹- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق ۵۰
۲-۳-۹-۱- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور ۵۰
۲-۳-۹-۲- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی ۵۱
۲-۳-۹-۳- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق ۵۲
۲-۳-۱۰- شکل گیری قاچاق کالای ورودی ۵۲
۲-۳-۱۰-۱-کشورهای مبدأ ۵۲
۲-۳-۱۰-۲- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ۵۳
۲-۳-۱۰-۳-کشورهای همسایه غربی ۵۴
۲-۳-۱۰-۴- کشورهای همسایه شرقی ۵۵
۲-۳-۱۰-۵-کشورهای همسایه شمالی ۵۵
۲-۳-۱۱- آثار و پیامدهای قاچاق کالا ۵۶
۲-۳-۱۱-۱- آثار اقتصادی قاچاق کالا ۵۶
۲-۳-۱۱-۲- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا ۶۲
۲-۳-۱۱-۳- آثار سیاسی قاچاق کالا ۶۴
۲-۳-۱۲- علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا ۶۵
۲-۳-۱۲-۱- عوامل اقتصادی ۶۶
۲-۳-۱۲-۲- عوامل جغرافیایی ۶۶
۲-۳-۱۲-۳- عوامل امنیتی ۶۶
۲-۳-۱۲-۴- عوامل قانونی ۶۷
۲-۳-۱۲-۵- عوامل فرهنگی و اجتماعی ۶۷
۲-۳-۱۳- شاخص های پژوهش ۶۹
۲-۳-۱۴- آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری ۶۹
۲-۲-۱۴-۱- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا ۶۹
۲-۳-۱۴-۱-۱- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا ۷۰
۲-۳-۱۴-۱-۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۷۰
۲-۳-۱۴-۱-۳- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی ۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۴- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور ۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۵- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۶- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۷- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا ۷۲
۲-۳-۱۵- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا ۷۳
۲-۳-۱۵- ۱- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا ۷۳
۲-۳-۱۵-۲- عنصر مادی بزه قاچاق کالا ۷۳
۲-۳-۱۵- ۳- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا ۷۴
۲-۳-۱۶- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق ۷۴
۲-۳-۱۶- ۱- مباشرت در قاچاق کالا ۷۴
۲-۳-۱۶-۲- شرکت در قاچاق کالا ۷۴
۲-۳-۱۶-۳- معاونت در قاچاق کالا ۷۵
۲-۳-۱۷- عوامل حقوقی ۷۵
۲-۳-۱۷- ۱- مقررات حاکم بر تعدد  وتکرار جرم قاچاق کالا ۷۵
۲-۳-۱۷- ۲- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا ۷۶
۲-۳-۱۷- ۳- نقایص و ایرادهای قوانین ۷۶
۲-۳-۱۷- ۴- ناهماهنگی در تدوین مقررات ۷۸
۲-۳-۱۷- ۵- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان ۷۸
۲-۳-۱۷- ۶-  مشکلات قانونی ۸۰
۲-۳-۱۷- ۷-  برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق ۸۰
۲-۳-۱۷- ۸-  تعدد قوانین و مقررات ۸۰
۲-۳-۱۸- آسیب شناسی برخورد قضایی ۸۱
۲-۳-۱۸-۱- مشکلات موجود در محاکم ۸۲
۲-۳-۱۸-۲- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی ۸۲
۲-۳-۱۸-۳-  ضعف در برخورد قضایی ۸۳
۲-۳-۱۸-۴-  متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی ۸۴
۲-۳-۱۸-۵- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا ۸۵
۲-۳-۱۸-۶- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسیدگی به جرم قاچاق کالا ۸۵
۲-۳- ۱۹- تجهیزات قابل استفاده در شناسایی،کشف و مقابله با قاچاق کالا ۸۶
۲-۳- ۱۹-۱- بانک های  اطلاعاتی( پایگاه داده ها) ۸۶
۲-۳- ۱۹-۲- سیستم جی پی اس ۸۷
۲-۳- ۱۹-۳- استفاده از دستگاه ایکس ری ۸۸
عنوان صفحه
۲-۳- ۱۹-۴- سیستم سمیج (سیستم های اطلاعات جغرافیایی) ۸۹
۲-۳- ۱۹-۵- اطلاعات (منابع ومخبرین) ۹۰
۲-۳- ۱۹-۶- تجهیزات  خودرویی ۹۲
۲-۳- ۱۹-۷- ایست و بازرسی های ثابت(بلند مدت) ۹۳
۲-۳- ۱۹-۸- ایست وبازرسی موقت (کوتاه مدت) ۹۴
۲-۳- ۱۹-۹- برنامه ریزی ۹۵
۲-۳- ۱۹-۱۰- انواع طرح های پلیس ۹۶
۲-۳- ۱۹-۱۱- اتوماسیون اداری ۹۶
۲-۳- ۲۰- منابع انسانی(سرمایه انسانی) ۹۷
۲-۳- ۲۰-۱- تعاریف منابع انسانی ۹۸
۲-۳- ۲۰-۲- اهمیت سرمایه انسانی ۹۸
۲-۳- ۲۰-۳- تعريف مديريت منابع انساني ۹۹
۲-۳- ۲۰-۴- اهداف مديريت منابع انساني ۹۹
۲-۳- ۲۰-۵- مدل سازگار مديريت منابع انساني ۹۹
۲-۳- ۲۰-۶-   تقسیم بندی سرمایه انسانی ۱۰۰
۲-۳- ۲۱- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضر ۱۰۱
۲-۳- ۲۱- ۱- آموزش کارکنان ۱۰۱
۲-۳- ۲۱- ۲- سیستم پاداش ۱۰۲
۲-۳- ۲۱- ۳- مدیریت مشارکتی ۱۰۳
۲-۳- ۲۱- ۴- تحصیلات کارکنان ۱۰۴
۲-۳- ۲۱- ۵- رضایت شغلی (خشنودی شغلی) ۱۰۵
۲-۳- ۲۱- ۶- ارتقای شغلی(شایسته سالاری) ۱۰۶
۲-۳- ۲۱- ۷- پرداخت حق الکشف ۱۰۷
۲-۴- اثر بخشی ۱۰۸
۲-۴-۱- تعاریف اثربخشی ۱۰۹
۲-۴-۲- مفهوم کارآیی – اثربخشی ۱۰۹
۲-۴-۳- مدل‌های اثربخشی سازمانی ۱۱۰
۲-۴-۴- ادغام معیارهای اثربخشی ۱۱۱
۲-۵ – مدیریت انتظامی ۱۱۱
عنوان صفحه
۲-۵-۱- فراگيری مديريت ۱۱۱
۲-۵-۲- اهميت مديريت ۱۱۱
۲-۵-۳-  سيرتحول مديريت ۱۱۲
۲-۵-۳- ۱- نظريه های مکتب کلاسيک ۱۱۲
۲-۵-۳- ۱- ۱- نظريه مديريت علمی ۱۱۲
۲-۵-۳- ۱- ۲- نظريه فرآیندی مدیریت (اصول گرايان) ۱۱۳
۲-۵-۳- ۱- ۳- نظريه بوروکراسی ۱۱۳
۲-۵-۳- ۲- مکتب روابط انسانی(نئوکلاسيک) ۱۱۳
۲-۵-۳-۳- وضعیت مدیریت امروز ۱۱۴
۲-۵-۳-۳-۱- مدیریت نظامگرا ۱۱۴
۲-۵-۳-۳-۲-  مدیریت اقتضایی ۱۱۴
۲-۵-۳-۴- نظريه نقشهای مديری ۱۱۵
۲-۵-۴- طبقه بندی مديران ۱۱۵
۲-۵-۴-۱- مديريت عملياتی ۱۱۵
۲-۵-۴-۲- مديريت ميانی ۱۱۵
۲-۵-۴-۳- مديريت عالی ۱۱۵
۲-۵-۵- تأمين مديريت ۱۱۵
۲-۵-۶- مهارت های مديری ۱۱۶
۲-۵-۷- مدیریت پلیس (مدیریت انتظامی) ۱۱۶
۲-۵-۸- مدیریت پلیس جامعه محور ۱۱۷
۲-۵-۹-  اهداف پلیس ۱۱۷
۲-۵-۱۰- رسالت پلیس ۱۱۸
۲-۵-۱۱- اهداف و مقاصد نهایی پلیس ۱۱۹
۲-۵-۱۲- نقش مدیریت انتظامی درمبارزه با قاچاق کالا ۱۲۰
۲-۵-۱۲-۱- زیر سیستم عملیات ها ۱۲۰
۲-۵-۱۲-۲- زیر سیستم مدیریت ۱۲۱
۲-۵-۱۲-۳- ریز سیستم خدمات کمکی ۱۲۱
۲-۵-۱۳- ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ۱۲۲
۲-۵-۱۴- ارزش های مهم کار پلیس ۱۲۳
۲-۵-۱۵- نوع مدیریت کنونی حاکم بر مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا ۱۲۳
۲-۵-۱۶- دلایل انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی دراین تحقیق ۱۲۴
۲-۵-۱۷- نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق ۱۲۵
۲-۶- الگوی تحلیلی و مفهومی ۱۲۵
۲-۷- خلاصه فصل ۱۲۸
 

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۱۳۰
۳-۲- نوع و روش تحقیق ۱۳۱
۳-۳- جامعة آماری پژوهش ۱۳۲
۳-۴- روش نمونه گیری ۱۳۲
۳-۵- روش  جمع آوری اطلاعات ۱۳۲
۳-۶- ابزار اندازه گیری اطلاعات ۱۳۳
۳-۷- متغیرهای تحقیق ۱۳۴
۳-۷-۱- متغیر مستقل ۱۳۴
۳-۷-۲- متغیر وابسته ۱۳۴
۳-۸- روش های سنجش روایی و پایایی ۱۳۵
۳-۸-۱- روایی ۱۳۵
۳-۸-۲- پایایی ۱۳۵
۳-۹- بُعد زمانی تحقیق ۱۳۶
۳-۱۰- خُبرگان تحقیق ۱۳۷
۳-۱۱- روشهای آمار و تجزیه وتحلیل داده ها ۱۳۷
۳-۱۲- خلاصه فصل ۱۳۸
 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

۴-۱- مقدمه ۱۴۰
۴-۲- یافته های توصیفی تحقیق ۱۴۱
عنوان صفحه
۴-۲-۱- درجه پاسخ آزمودنیها ۱۴۱
۴-۲-۲- تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۴۲
۴-۲-۳- سنوات خدمتی پاسخ دهندگان ۱۴۳
۴-۲-۴- جدول و نمودار مربوط به قوانین و مقررات موجود با قاچاق ۱۴۴
۴-۲-۵- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق ۱۴۵
۴-۲-۶- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق ۱۴۶
۴-۲-۷- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق ۱۴۷
۴-۲-۸- جدول و نمودار مربوط به ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق ۱۴۸
۴-۲-۹- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ۱۴۹
۴-۲-۱۰- جدول و نمودار مربوط به وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق ۱۵۰
۴-۲-۱۱- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق  

۱۵۱

۴-۲-۱۲- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق ۱۵۲
۴-۲-۱۳- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی ۱۵۳
۴-۲-۱۴- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس ۱۵۴
۴-۲-۱۵- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری ۱۵۵
۴-۲-۱۶- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵۶
۴-۲-۱۷- جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین ۱۵۷
۴-۲-۱۸- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید ۱۵۸
۴-۲-۱۹- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی) ۱۵۹
۴-۲-۲۰- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت ۱۶۰
۴-۲-۲۱- جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه ۱۶۱
۴-۲-۲۲- جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق ۱۶۲
۴-۲-۲۳- جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان ۱۶۳
۴-۲-۲۴- جدول و نمودار مربوط به تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق ۱۶۴
۴-۲-۲۵- جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق ۱۶۵
۴-۲-۲۶- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع در ابلاغ

طرحها، دستورالعمل ها و…

 

۱۶۶

۴-۲-۲۷- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی ۱۶۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۲۸- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات ۱۶۸
۴-۲-۲۹- جدول و نمودار مربوط به مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی  به پرونده های قاچاق  

۱۶۹

۴-۲-۳۰- جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات کارکنان ۱۷۰
۴-۲-۳۱- جدول و نمودار مربوط به میزان خوشنودی شغلی کارکنان ۱۷۱
۴-۲-۳۲- جدول و نمودار مربوط به ارتقای شغلی (شایسته سالاری)کارکنان ۱۷۲
۴-۲-۳۳- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفین به میزان ۲۰% ۱۷۳
۴-۲-۳۴- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامی و بازجو به میزان۷% ۱۷۴
۴-۲-۳۵- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادی به میزان ۳% ۱۷۵
۴-۳- یافته های استنباطی ۱۷۶
۴-۳-۱- فرضیه فرعی اول ۱۷۶
۴-۳-۲-فرضیه فرعی دوم ۱۷۷
۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم ۱۷۸
۴-۳-۴- فرضیه اصلی ۱۷۹
۴-۴- خلاصه ۱۸۰
 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۸۲
۵-۲- مروری بر چارچوب کلی تحقیق ۱۸۲
۵-۳- یافته های پژوهش ۱۸۳
۵-۳-۱ –  یافته های توصیفی فردی پاسخ دهندگان ۱۸۳
۵-۳-۲-  یافته های استنباطی فرضیه های تحقیق ۱۸۳
۵-۴- فرضیه های پژوهش ۱۸۴
۵-۴-۱- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. ۱۸۴
۵-۴-۲- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. ۱۸۵
۵-۴-۳- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. ۱۸۶
۵-۵- بحث و نتیجه گیری ۱۸۸
۵-۶- پیشنهادها ۱۹۰
فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

 

۵-۶-۱-  پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق

 

۱۹۰

۵-۶-۲-  پیشنهادهای تجربی محقق ۱۹۱
۵-۶-۳- پیشنهادها برای محققین آینده ۱۹۳
۵-۷- محدودیت های تحقیق ۱۹۴
 

فهرست منابع و مأخذ

 

۱۹۶

منابع فارسی ۱۹۶
منابع خارجی ۲۰۲
 

ضمائم

 

 

پرسشنامه

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                              صفحه
۲-۱: طول مرزهای آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه ۴۰
۲-۶ : مدل‌های اثربخشی سازمانی ۱۱۰
۲-۸ : وظایف سازمانی پلیس ۱۲۰
۲-۱۰: مدل تحلیلی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا ۱۲۷
۳- ۲: نتایج حاصل از برآورد پایایی پرسشنامه ۱۳۶
۴-۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک درجات نظامی ۱۴۱
۴-۲ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۴۲
۴-۳ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی ۱۴۳
۴-۴ :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق ۱۴۴
۴-۵ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق ۱۴۵
۴-۶ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق ۱۴۶
۴-۷ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق ۱۴۷
۴-۸ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی ۱۴۸
۴-۹:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ۱۴۹
۴-۱۰: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های قاچاق ۱۵۰
۴-۱۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص ۱۵۱
۴-۱۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق ۱۵۲
۴-۱۳:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی ۱۵۳
۴-۱۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس ۱۵۴
۴-۱۵: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری ۱۵۵
۴-۱۶: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵۶
۴-۱۷:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین ۱۵۷
۴-۱۸: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن ۱۵۸
۴-۱۹ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت ۱۵۹
۴-۲۰ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت ۱۶۰
۴-۲۱ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه ۱۶۱
۴-۲۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان ۱۶۲
۴-۲۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان ۱۶۳

فهرست جداول

 ۴-۲۴:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق  

۱۶۴

۴-۲۵: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی ۱۶۵
۴-۲۶: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری ۱۶۶
۴-۲۷: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی ۱۶۷
۴-۲۸: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان ۱۶۸
۴-۲۹: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان ۱۶۹
۴-۳۰: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان ۱۷۰
۴-۳۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان ۱۷۱
۴-۳۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ارتقای شغلی(شایسته سالاری)کارکنان ۱۷۲
۴-۳۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفین به میزان ۲۰%  

۱۷۳

۴-۳۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامی به میزان۷%  

۱۷۴

۴-۳۵: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل ستادی به میزان۳%  

۱۷۵

۴- ۳۶ : ضریب همبستگی رابطه بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا ۱۷۶
۴- ۳۷ : ضریب همبستگی رابطه بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا ۱۷۷
۴- ۳۸ : ضریب همبستگی رابطه بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا ۱۷۸
۴-۳۹ :  آزمون یک طرفه مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا ۱۷۹

 

فهرست نمودارها

۲-۲ :آثار و نتایج اقتصادی قاچاق کالا  

۶۱

۲-۳ : آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا ۶۴
۲-۴ : آثار و نتایج سیاسی قاچاق کالا ۶۵
۲-۵ : نمودار علت و معلولی– معروف به نمودار استخوان ماهی (ایشیکاوا) ۶۸
۴-۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به درجات نظامی ۱۴۱
۴-۲ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۴۲
۴-۳ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی ۱۴۳
۴-۴ :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق ۱۴۴
۴-۵ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق ۱۴۵
۴-۶ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق ۱۴۶
۴-۷ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق ۱۴۷
۴-۸ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی ۱۴۸
۴-۹: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ۱۴۹
۴-۱۰: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های  قاچاق ۱۵۰
۴-۱۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص ۱۵۱
۴-۱۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های  قاچاق ۱۵۲
۴-۱۳:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی ۱۵۳
۴-۱۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس ۱۵۴
۴-۱۵: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری ۱۵۵
۴-۱۶: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵۶
۴-۱۷:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین ۱۵۷
۴-۱۸: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛استفاده از تجهیزات خودرویی ۱۵۸
۴-۱۹ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت ۱۵۹
۴-۲۰ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت ۱۶۰
۴-۲۱ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه ۱۶۱
۴-۲۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان ۱۶۲
۴-۲۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان ۱۶۳
۴-۲۴:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق ۱۶۴

فهرست نمودارها

 

 

۴-۲۵ :  توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی ۱۶۵
۴-۲۶: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری ۱۶۶
۴-۲۷: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی ۱۶۷
۴-۲۸: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان ۱۶۸
۴-۲۹: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان ۱۶۹
۴-۳۰: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان ۱۷۰
۴-۳۱: توزیعفراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان ۱۷۱
۴-۳۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ارتقای شغلی(شایسته سالاری) کارکنان ۱۷۲
۴-۳۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفین به میزان ۲۰% ۱۷۳
۴-۳۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامی به میزان۷%  

۱۷۴

۴-۳۵: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛پرداخت حق الکشف عوامل ستادی به    میزان ۳%  

۱۷۵

 

فهرست شکل ها
۲-۷ : ارتباط میان رسالت کلی و رفتار خاص سازمانی ۱۱۸
۲-۹ : مدل مفهومی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا ۱۲۶

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0