آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ”  آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

برای اجرای طرح های عمرانی، اشخاصی به عنوان پیمان‌کار آن طرح استخدام می‌شوند. این اشخاص با کارفرمای خود قراردادهای پیمان‌کاری منعقد می‌کنند. نظر به اهمیت و شایع بودن این نوع قراردادها، قانون‌گذار مستقلا شرایط خاصی را در این دسته از قراردادها پیش‌بینی کرده است. یکی از شرایط قانونی در این قراردادها، اخذ تضمین اجرای طرح از پیمان‌کار است. تضمین عبارت است از عهده‌دار بودن شخصی در مقابل شخص دیگر به منظور پرداخت دین مدیون به داین. منشأ این امر می‌تواند از عقد ضمان و یا هر یک از عقود دیگر به صورت مستقل یا شرط ضمن عقد نشات بگیرد.در شرایط عمومی پیمان دو نوع تضمین به صورت شرط ضمن عقد بر دوش پیمان‌کار گذاشته شده که یکی در ماده ۳۴ تحت عنوان «تضمین انجام تعهدات» و دیگری در ماده ۳۵ به نام «تضمین حسن انجام کار» پیش‌بینی شده است.

تضمینات تودیعی از سوی پیمان‌کار، واجد ماهیت حقوقی خاصی است. در ضمن تشریفات خاصی نیز برای برداشت از آن در نظر گرفته شده است. جهت این تضمین در حقوق کشور ما از دوشیوه بصورت ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده می کنند  که مشکلات خاص حقوقی هم در قانون شرایط عمومی پیمان و هم در نحوه عملی کردن این تضمینات وجود دارد که در این تحقیق سعی کردیم تا حد وسع و توان به بررسی آنها و نظراتی که ابراز شده،بپردازیم.

کلید واژه:تضمین،پیمانکاری، ضمانت نامه بانکی،اعتبارات اسنادی تضمینی

سوالات تحقیق پایان نامه آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

سوال اصلی

۱-مشکلات حقوقی تضمین درقراردادهای پیمانکاری دولتی چیست؟

سوالات فرعی

 • هدف از ایجاد شرایط عمومی پیمان چیست؟
 • جایگاه بانک در نظام پیمانکاری و قراردادهای مربوط به آن چیست؟
 • ضمانت نامه های بانکی به چند شکل در قراردادهای پیمانکاری جهت تضمین به کار میروند؟
 • راهکارهاي جبران خسارت ناشی ازعهدشکنی پیمانکارو کار فرماچیست؟

فهرست آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

 • چکیده ۱
 • مقدمه ‌و
 • بیان مساله ۳
 • سوالات تحقیق ۵
 • فرضیه های تحقیق ۶
 • اهدافتحقیق ۷
 • گرداوری روش تحقیق ۷
 • فص لاول: کلیات ومبانی ۹
 • مبحث نخست- تعريف پيمانكاري وماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانكاري ۱۰
 • گفتارنخست- تعريف پيمانكاري ۱۰
 • گفتاردوم- ماهيت حقوقي شرايط عمومي پيمان ۱۱
 • گفتارسوم- ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانكاري ۱۳
 • گفتارسوم- جايگاه قراردادپيمانكاري درتقسيم بندي عقود ۱۵
 • بنداول:عقدلازم ياجايز ۱۵
 • بنددوم- عقدمستمرياآني ۱۸
 • بندسوم- عقدتمليكي ياعهدي ۱۹
 • بندچهارم- عقدرضايي ياتشريفاتي ۱۹
 • بندپنجم- عقدباگفتگوي آزادياعقدالحاقي ۲۱
 • گفتارچهارم:تفاوت قراردادپيمانكاري باقراردادهاي مشابه ۲۲
 • بنداول- مقايسه پيمانكاري وعقداجاره اشخاص ۲۲
 • بنددوم- مقايسه پيمان كاري وقراردادكار ۲۶
 • بندسوم- مقايسه پيمانكاري وعقدوكالت ۲۷
 • مبحث دوم:قراردادهای پیمان کاری دولتی ۳۰
 • گفتاراول: مبانی ۳۱
 • بنداول: تعریف ۳۱
 • بنددوم: تاریخچه ۳۳
 • بندسوم:  منابع ۳۴
 • بندچهارم: ویژگیهای قراردادپیمانکاری دولتی ۳۴
 • الف) وجوداداره یاموسسه دولتی ۳۴
 • ب) وجودشرایط معین ۳۵
 • ج) کسب منفعت عمومی ۳۵
 • د) مراجع رسیدگی خاص ۳۶
 • ه) محدودیت وممنوعیت ها ۳۶
 • ۱-محدودیتها : ۳۷
 1. ممنوعیت ها: ۳۹
 • گفتاردوم: انعقادقراردادهای پیمانکاری دولتی ۴۰
 • بنداول: اصل ۷۷ قانون اساسی ۴۰
 • بنددوم:  قانون منع مداخله کارکنان دولت درپیمان های دولتی ۴۱
 • فص لدوم: تضمین درقراردادهای پیمانکاری دولتی ۴۳
 • مبحث اول: تضمین بوسیله اعتباراتاسنادی ۴۴
 • گفتاراول: مقررات حاکمواصول بنیادین اعتبارات اسنادی ۴۷
 • بنداول: مقررات حاکم براعتبارات اسنادی ۴۷
 • الف) عرف وعادت ۴۸
 • ب) مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ۴۹
 • ج)  قواعدمتحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی ۵۱
 • د) قواعدمتحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه ۵۲
 • ز) عرف هاورویه‌های اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸) ۵۳
 • ه) کنوانسیون آنسی ترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل واعتبارات اسنادی تضمینی ۵۴
 • بنددوم: اصول بنیادین اعتبارات اسنادی ۵۶
 • بنددوم: انواع واشکال اعتبارات اسنادی ۶۱
 • الف) اعتبارات اسنادی قابل برگشت وغیرقابل برگشت ۶۲
 • ب) اعتباراسنادی قابل انتقال وچرخشی یاگردان ۶۸
 • مبحث دوم:ضمانتنامه بانکی ۷۳
 • گفتاراول:تعریف ومقررات حاکم برضمانت نامه بانکی ۷۵
 • بنداول: تعریف ۷۵
 • بنددوم: عناصرضمانتنامه: ۷۷
 • بندسوم: مکانیسم صدورضمانتنامه ۷۸
 • بندچهارم: انواع ضمانتنامه ها: ۸۰
 • الف) تقسیم به اعتبارشرایط مطالبه: ۸۱
 • ب)تقسیم به اعتبارقراردادمبنای صدوروتعهدات موردتضمین : ۸۳
 • ۱-ضمانتنامه شرکت درمناقصه ومزایده: ۸۳
 1. ضمانتنامه پیش پرداخت (استردادپیش پرداخت : ۸۵
 • ۳٫ضمانتنامه حسن انجام کاریاانجام تعهدات : ۸۶
 • ۴٫ضمانتانمه استردادکسوروجال ضمان ۸۷
 • ج)ضمانتنامه های پایه،ضمانتنامه های متقابل: ۸۸
 • فصل سوم:ماهیت وآسیب شناسی تضمین درقراردادهای پیمانکاری ۹۰
 • مبحث اول: ماهیت حقوقی تضمینات ۹۱
 • گفتاراول: اعتبارات اسنادی تضمینی ۹۱
 • بنداول:اعتباراسنادی وحواله ۹۲
 • بنددوم: اعتباراسنادی وجعاله ۹۵
 • بندسوم:اعتباراسنادی ومضاربه ۹۷
 • بندچهارم:اعتباراسنادی ووکالت ۱۰۱
 • بندپنجم: اعتباراسنادی وتعهدی به نفع شخص ثالث ۱۰۳
 • گفتاردوم: ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی ۱۰۴
 • بنداول: تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی براساس مفهوم ضمان عقدی ۱۰۵
 • الف) ویژگیهای عقدضمان ۱۰۵
 • ب) ویژگیهای ضمانتنامه‌های بانکی ۱۰۷
 • بنددوم: تحلیل ضمانتنامه‌های بانکی برمبنای مفهوم ایقاع ۱۲۹
 • بندسوم:تحلیل  مفهوم ضمانتنامه‌های بانکی برمبنای ماده ۱۰ قانون مدنی وتعهدبه نفع ثالث ۱۳۱
 • مبحث دوم: آسیب شناسی ومشکلات تضمین درقراردادهای پیمانکاری دولتی ۱۳۳
 • گفتاراول: آسیب شناسی قانون تضمین درشرایط عمومی پیمان ۱۳۳
 • بنداول: نابرابری حقوقی درشرایط عمومی پیمان ۱۳۴
 • الف) تبعیض بین میزان اختیارات ومسئولیت‌‌های هریک ازطرفین قرارداد ۱۳۴
 • ب) عدم تعادل وتوازن درمیزان حقوق طرفین دروقوع تاخیرها ۱۳۶
 • بنددوم: عدم تعادل درداشتن امکانات واخذتضمینات ۱۳۹
 • الف) رفع نواقص ۱۳۹
 • ب) وصول مطالبات ۱۴۰
 • ج) همه
 • تعهدات وتضمین‌‌هامتوجه پیمانکاراست ۱۴۱
 • گفتاردوم: تقلب درتضمینات ۱۴۲
 • بنداول: مفاهیم تقلب ۱۴۳
 • الف)  قواعداتاق بازرگانی بین‌المللی ۱۴۴
 • ب) کنوانسیون سازمان ملل متحدراجع به ضمانتنامه‌های مستقل واعتبارنامه‌های تضمینی ۱۴۴
 • ج) تقلب درچارچوب ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۴۶
 • بنددوم: آثارتقلب ۱۴۷
 • نتیجه گیری  ۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0