قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۸۶ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن :

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه  .

 

سوالات تحقیق و فرضیه ها

در مطالعه انجام شده در این تحقیق به پرسشهایی از این قبیل روبرو هستیم از جمله:

۱- آیا قاعده ضمان در پرداخت دیه و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه جایگاه دارد ؟

۲- اگر قضات در خون و (قطع عضو) خطا کنند خسارت چگونه جبران می شود؟

۳- آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط به قتل و از نوع عمد تعلق می گیرد؟

فرضیه ها: در این رساله با فرضیه هایی روبرو می شویم از جمله:

۱- جایگاه، قاعده ضمان در پرداخت و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه مستحکم و گسترده می باشد.

۲- خطای قضات باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.

۳- پرداخت دیه منحصر به قتل عمد نمی باشد بلکه مباحث گسترده ای دارد.

روش تحقیق

این تحقیق براساس گردآوری مطالب و استفاده از روش کتابخانه ای بوده و ابتدا به گردآوری مطالب از کتب فقهی وعلمای اسلامی و مواد قانون مجازات اسلامی و سپس به تجزیه و تحلیل و برحسب مطالب جمع آوری شده پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب :

مقدمه…………………………. ۱

بیان مساله………………………….. ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. ۲

سوالات تحقیق و فرضیه ها…………….. ۳

روش تحقیق…………………………… ۳

پیشینه تحقیق…………………………………….. ۳

سازماندهی تحقیق…………………………. ۴

فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان

بیت المال در پرداخت دیه……………… ۵

۱-۱ مفهوم شناسی…………………. ۶

۱-۱-۱ واژگان اصلی…………………. ۶

۱-۱-۱-۱- بیت المال…………………….. ۶

۱-۱-۱-۲- ضمان ومسولیت  مدنی…………… ۷

۱-۱-۱-۳- دیه…………………….. ۱۰

۱-۱-۲ واژگان مرتبط…………………….. ۱۲

۱-۱-۲-۱- قاضی ………………………….. ۱۲

۱-۱-۲-۲ –مامور ذی صلاح……………… ۱۵

۱-۱-۲-۳- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)………………. ۱۵

۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت………………………………………. ۱۹

۱- ۲  مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه………….. ۲۱

۱-۲-۱: قاعده «لایبطل دم امر مسلم»………………………….. ۲۱

۱-۲-۱-۱ادله قاعده……………………………………………………….. ۲۵

۱-۲-۱-۲- فتوای فقها براساس قاعده………………………….. ۲۶

۱-۲-۲- ادله خاص  در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر   ۲۷

۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی. ۳۱

۱-۲-۳-۱- ادله قاعده……………………………………………………. ۳۳

۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها براساس قاعده………………………….. ۳۴

۱-۲-۴  من له الغنم فعلیه العزم………………………………. ۳۵

۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه………………………. ۳۵

۱-۲-۵-۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۶

۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح   ۳۹

۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات………………………………… ۴۲

۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان……………………………………… ۴۵

فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال

۲-۱-۱  حدود اجرای ضمان بیت المال………………………….. ۴۹

۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه………………… ۵۴

۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان………… ۵۶

۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی ۵۹

۲-۲- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال……………. ۶۱

۲-۲-۱- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار    ۶۱

۲-۲-۲-  وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی…….. ۶۲

۲-۳- آثار ضمان بیت المال ……………………. ۶۹

۲-۲-۱  برائت ذمه اشخاص دیگر………………….. ۶۹

۲-۳-۲- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری…….. ۷۰

نتیجه گیری …………………………….. ۷۲

پیشنهادها………………………….. ۷۳

فرهست منابع ………………… ۷۴

Abstract………………. 79

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0