قوانین حمایتی اسلام از زنان : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه قوانین حمایتی اسلام از زنان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قوانین حمایتی اسلام از زنان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه قوانین حمایتی اسلام از زنان :

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.

در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود)  پرداخته شده است.

واژه هاي كليدي: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.

فرضیه‌های تحقیق

  1. در تمامی ابواب فقهی، احکام فقهی متعددی جهت حمایت از حقوق زنان وجود دارد.
  2. بیشترین تأکیدشرع برحمایت از حقوق زن در باب خانواده می باشد.
  3. اسلام در باب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال زنان دارای مقررات حمایتی از زنان می باشد.

 اهداف تحقیق

  1. بررسی احکام فقهی حمایت از زنان
  2. استخراج مقررات شرع در حمایت از زنان در در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال.

روش تحقيق

روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات کتابخانه ای مي‌باشد كه در اين تحقيق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي از جمله كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه‌ی الكترونيك، مطالب جمع‌آوري و مورد استفاده واقع گرديده است.

 

فهرست مطالب

چكيده  ۱

مقدمه  ۲

فصل اول: کلیات

۱- كليات   ۵

۱-۱- طرح تحقيق   ۵

۱-۱-۱- بيان مسأله  ۵

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق   ۸

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق   ۸

۱-۱-۴- اهداف تحقیق   ۸

۱-۱-۵- سوابق تحقیق   ۸

۱-۱-۶- جنبه نوآوري تحقيق   ۹

۱-۱-۷- روش تحقيق   ۹

۱-۲- مفاهيم  ۱۰

۱-۲-۱- معنای لغوی دیه  ۱۰

۱-۲-۲- معنای اصطلاحی دیه  ۱۰

۱-۲-۳-نفقه در لغت    ۱۱

۱-۲-۴- تعریف اصطلاحی نفقه  ۱۱

۱-۲-۵- تعریف حقوقی نفقه  ۱۳

۱-۳- مبانی نظری حقوق زن در اسلام  ۱۴

 

فصل دوم: حمایت شرع از زنان در نکاح،مهریه، نفقه و طلاق

۲- حمایت شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق   ۲۱

۲-۱- اهمیت مسأله‌ی نکاح در فقه اسلامی   ۲۱

۲-۱-۱- احکام حمایتی شرع از زنان در نکاح   ۲۲

۲-۱-۲- احکام حمایتی شرع از زنان در باب مهریه  ۲۴

۲-۲- احکام حمایتی شرع از زنان در باب نفقه  ۲۶

۲-۲-۱- نفقه در مكاتب الهي   ۲۶

۲-۲-۱-۱- يهود  ۲۶

۲-۲-۱-۲- مسيحيت    ۲۶

۲-۲-۱-۳- اسلام  ۲۷

۲-۲-۲- نفقه از دیدگاه حقوق غرب   ۲۸

۲-۲-۳- نفقه از منظر آیات و روایات   ۲۸

۲-۲-۳-۱- نفقه از منظر آیات   ۲۹

۲-۲-۳-۲- ارکان نفقه‌ی زوجه از ديدگاه قرآن   ۳۵

۲-۲-۳-۳- نفقه از دیدگاه روایات   ۳۹

۲-۲-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن   ۴۱

۲-۲-۵- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن   ۴۴

۲-۲-۶- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن   ۴۹

۲-۲-۷- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی   ۵۰

۲-۲-۸- حق نفقه‌ی زن در طلاق باین   ۵۱

۲-۲-۹- نفقه و حق حبس زوجه  ۵۲

۲-۳- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق   ۵۴

۲-۳-۱- معنا و مفهوم طلاق   ۵۴

۲-۳-۲- روایاتی در مذمت طلاق   ۵۵

۲-۳-۴- احاديث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق   ۵۷

۲-۳-۵- مباحث حقوقی طلاق   ۵۹

 

فصل سوم: اشتغال زنان

۳- اشتغال زنان   ۶۶

۳-۱- مشروعیت اشتغال زنان   ۶۷

۳-۱-۱- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن   ۶۷

۳-۱-۱-۱- آياتي كه بر حق مالكيت زنان بر اموالشان دلالت دارند  ۶۷

۳-۱-۱-۲- آياتي كه از كار زنان در بيرون از منزل سخن مي‌گويد  ۶۸

۳-۱-۱-۳- آياتي كه همه‌ی مردم را به فعاليتهاي اقتصادي تشويق مي‌كند  ۶۹

۳-۱-۱-۴- آيات تحليل و تحريم برخي از معاملات   ۶۹

۳-۱-۲- مشروعيت اشتغال زنان از ديدگاه روايات   ۷۰

۳-۲- قواميت و رياست شوهر و كار و اشتغال زن در بيرون از منزل   ۷۱

۳-۳- ديدگاه فقه اماميه در خصوص اشتغال زنان   ۷۷

 

فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات

۴- حمایت شرع از زنان در مجازات   ۸۳

۴-۱- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص    ۸۳

۴-۱-۱- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص    ۸۳

۴-۱-۱-۱- عصر جاهلیت    ۸۳

۴-۱-۱-۲- دیه در حقوق یونان و روم  ۸۴

۴-۱-۱-۳- دیه در آیین یهود  ۸۵

۴-۱-۱-۴- دیه در آیین مسیحیت    ۸۶

۴-۱-۱-۵- دیه در حقوق آنگلوساکسون   ۸۶

۴-۱-۱-۶- دیه در دین اسلام  ۸۷

۴-۱-۲- تعریف دیه در متون فقهی   ۸۹

۴-۱-۳- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد  ۹۰

۴-۱-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد  ۹۴

۴-۱-۵- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص    ۹۹

۴-۲- حدود  ۱۰۰

۴-۲-۱- زنا ۱۰۰

۴-۲-۱-۱- در نهی از زنا ۱۰۰

۴-۲-۱-۲- حدود زنا ۱۰۱

۴-۲-۳- سایر احکام حدود در حمایت از زنان   ۱۰۷

نتيجه گيري   ۱۱۴

پیشنهادات   ۱۱۵

فهرست منابع   ۱۱۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0