قوطی فلزی جهت بسته بندی مواد غذايی : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

قوطی فلزی جهت بسته بندی مواد غذايی : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

تحقیق رشته صنایع غذایی با فرمت WORD و در ۳۷ صفحه با موضوع قوطی فلزی جهت بسته بندی مواد غذايی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

قوطی فلزی جهت بسته بندی مواد غذايی (روش هاي آزمون)

پيشگفتار

استاندارد قوطی فلزی جهت بسته بندي مواد غذايي‌ (روش آزمون) نخستين‌ بار در سال ۱۳۶۱ تهيه‌ شد اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأئيد كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ براي‌ اولين بار مورد تجديدنظرقرارگرفت‌ و در پانزددهمين جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استاندارد بسته بندي مورخ‌ ۰۷/۰۲/۸۲ تصويب‌ شد. اينك‌ اين‌ استاندارد به‌استناد بند يك‌ ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۷۱ بعنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.

براي‌حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفت هاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌ علوم ‌و خدمات‌ ،استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديد نظر خواهد شد و هرگونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ يا تكميل‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شود در تجديد نظر بعدي‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌.

بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديد نظر آنها استفاده‌ كرد. در تهيه‌ و تجديدنظر اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌، در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردهاي‌ بين‌ المللي‌ و استاندارد ملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته هماهنگي‌ ايجاد شود.

هدف‌

هدف‌ از تدوين‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ روش هاي آزمون قوطی فلزی جهت بسته بندي مواد غذايي و غير غذايي مي باشد.

دامنه‌ كاربرد

اين استاندارد براي انواع قوطی فلزی جهت بسته بندي مواد غذايي با گنجايش حداكثر تا ۲۰ ليتر كه به روش دوخت مضاعف دربندي مي شوند، كاربرد دارد.

يادآوري- از اين استاندارد مي توان براي انواع قوطی فلزی جهت بسته بندي غير غذايي نيز استفاده كرد مشروط به آنكه با ويژگي هاي كاربردي استاندارد تخصصي نوع بسته بندي مزبور مغايرت نداشته باشد.

مراجع‌ الزامي‌

مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها إرجاع داده شده‌ است‌.بدين ‌ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزئي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود. در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/ يا تجديدنظر، اصلاحيه ها‌ و تجديد نظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدرك‌ مورد نظر نيست‌. معهذا بهتر است‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد، امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ بعدي مدارك‌ الزامي‌ زير را مورد بررسي‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و / يا تجديدنظر، آخرين‌ چاپ‌ و / يا تجديدنظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ موردنظر است‌.

اصطلاحات‌ و تعاريف‌

در اين‌ استاندارد اصطلاحات‌ و / يا واژه‌ها با تعاريف‌ زير به‌ كار مي‌رود:

بهر

تعداد مشخصي‌ از محصول‌ با ابعاد يكسان و مشابه از يك مبدأ و توليد شده در يك زمان، كه براي بازرسي و آزمون ارائه شده است

پروژكتور دوخت‌

نوعي‌ وسيله‌ نوري‌ است‌ كه‌ تصوير برش‌ عرضي‌ دوخت‌ مضاعف‌ را به‌ صورت‌ بزرگ‌ شده‌ بر روي‌ صفحه‌ نمايش‌ نشان‌ مي دهد و از آن‌ براي‌ بررسي‌ دوخت‌ مضاعف‌ و اندازه‌گيري‌ ابعاد استفاده‌ ميشود .

پروفيل‌ دوخت

قطعه‌اي‌ ثابت‌ (غير متحرك‌) شياردار و نعلي‌ شكل‌ (مانند قرقره‌ دوخت‌) است‌ كه‌ در بعضي‌ ماشين‌هاي‌ دربندي‌ عمليات‌ دوخت‌ مضاعف‌ راانجام‌ مي‌دهد .

تمپر

مشخصه‌اي‌ است‌ كه‌ خواص‌ مكانيكي‌ ورق‌ فولادي‌ مانند سختي‌، مقاومت‌ در برابر كشش‌، مقاومت‌ در برابر تنش‌ و غيره‌ را نشان‌ مي‌دهد، كه‌ هر يك‌ از اين‌ خواص‌ به‌ تنهايي‌ گوياي‌ مشخصات‌ ورق‌ فولادي‌ نيستند. كدگذاري‌ تمپر يك‌ نوع‌ كدگذاري‌ توافقي‌ است‌ كه‌ در مورد ورق‌هاي‌ يك بار نورد شده‌ براساس‌ سختي‌ راكول‌ انجام‌ مي‌گيرد و قابليت‌ شكل‌ پذيري‌ را نشان‌ مي‌دهد. در مورد ورقهاي‌ دوبار نورد شده‌ براساس‌ حد تنش‌ گسيختگي  بيان‌ مي‌شود .

درز بدنه

قسمت‌ بهم‌ چسبيده‌ دو لبه‌ ورق‌ بدنه‌ در ظروف‌ سه‌ تكه‌ است‌ كه‌ به‌ روش‌ چسبانيدن‌ با چسبهاي پليمري‌، جوشكاري‌ الكتريكي‌ و يا هر شيوه‌ مناسب‌ ديگري‌ انجام‌ مي‌گيرد

كليات اصول اندازه گيري

حداقل تعداد نقاط براي اندازه گيري و محل آنها براساس شكل قوطي تعيين مي شود.

تعيين نقاط اندازه گيري در آزمون هاي ارتفاع دوخت، ضخامت دوخت، قلاب سر و يا كف، قلاب بدنه

قوطي هاي گرد

تمامي آزمونه ها بايد حداقل در سه نقطه با فواصل يكسان اندازه گيري شود. در مورد قوطي هاي سه تكه مطابق شكل يك، درز جوش بدنه بايد در وسط يكي از زوايا قرار داشته باشد و نقاط تعيين شده در دو طرف درز جوش نبايد كمتر از ده ميلي متر با آن فاصله داشته باشد و يازاويه اي كمتر از ۳۰ درجه با آن بسازد.

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0