پایان نامه بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

پایان نامه بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي‌ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسی با موضوع بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی در ۱۱۷ صفحه با فرمت Word  نگارش شده است. در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است :

 

چکيده پایان نامه بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی:

در مورد ادبیات تطبیقی تعریف متداولی از گذشته وجود داشته؛ مبنی براین ­که صرفاً به بررسی وجوه اشتراک آثار برخاسته  از دو فرهنگ متفاوت  می­پردازد. حتی امروزه برخی از افراد ادبیات تطبیقی را تنها با این کارکرد می­شناسند. اما می­توان با نگاهی وسیع­تر، دامنه ­ی این رشته  علمی را به موضوعات مختلف گسترش داد و زمینه را برای تفاهم و همدلی بین ملت­ها بیشتر فراهم آورد.

ارتباط یا عدم ارتباط دستور زبان با ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه­ای از این علم تغییری در اهمیت تأثیر فن ترجمه در اعمال فعالیت­های تطبیقی ایجاد نمی­کند، چرا که از مقدمات مهم بررسی­های تطبیقی توانایی ترجمه­ی صحیح از متون است. لذا در این پایان نامه به مباحثی درباره­ی قید در دو زبان فارسی و عربی پرداخته می­شود.

بدین منظور نخست تعاریف گوناگون درباره­ی قید از دستور نویسان گذشته تا به امروز آورده شده است. تعاریفی که بیشتر به قابل حذف بودن قید، تقسیم بندی آن به مختص و مشترک و انواع محتوایی اشاره شده است.

استفاده از ملاک­های ذهنی و دور از قاعده در بین دستوریان موجب گردیده که مرزبندی مشخصی در بین صورت­های مختلف قید از لحاظ ساختار و لفظ وجود نداشته باشد، لذا پس از جمع بندی نظرات دستور نویسان و با استفاده از آراء زبان شناسان جایگاه ساختاری قید مشخص شده است. به این ترتیب که با تمایز قائل شدن بین مقوله­ی قید و نقش قید اختلافات موجود در مورد دسته بندی قید به مختص و مشترک از بین می­رود چرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله­ی واژگانی مانند به خوبی، باعجله و. . . به کار می­رود، و هم برای نشان دادن نقش نحوی استفاده می­شود. مورد دیگر قابل حذف بودن یا نبودن قید از جمله است که با استفاده از دیدگاه زبان شناسی مشخص می­شود که در موارد محدودی  حذف قید علاوه بر تغییر معنا، شکل دستوری جمله را نیز تغییر می­دهد.

با شناخت کامل قید در زبان فارسی، معادلات معنایی و دستوری آن در زبان عربی آورده شده است. نتیجه این که در نحو عربی مبحثی به نام قید وجود ندارد. اما مواردی مانند: مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، حال، مستثنی، حروف و افعال ناقصه هستند که می­توانند از قیدهای فارسی نیابت کنند.

واژگان کليدي: دستور زبان فارسی ، دستور زبان عربی، قید، ادبیات تطبیقی

 

فرضیه های پژوهش

۱)  ساختار معنایی قید در زبان فارسی و عربی از مطابقت  رو ساخت دستوری واحد برخوردار نیستند.

۲) از میان چهار مؤلفه ی معنایی«  اشیاء، روی دادها ، ویژگی ها، روابط » قیود، در هر دو زبان به ویژگی ها در ساختار دستوری دلالت می کند.

۳) برای ترجمه مفاهیم قیدی، از زبان عربی به فارسی و بالعکس، نیازمند معادل سازی بوده و ترجمه­ی تحت اللفظی همیشه پاسخ گو نیست.

۴) قید در زبان فارسی و عربی دارای برابر نهادهای ترجمه­ای می باشد.

۵) وجوه اشتراك و افتراق قيد در زبان فارسي و عربي در موارد بسياري است.

  اهداف پژوهش:

 • اهداف كلي: بررسي تطبيقي قيد در زبان فارسي و عربي
 • اهداف جزيي: ۱- بيان انواع قيد در زبان فارسی و عربی و پرداختن به وجوه اشتراک و افتراق گونه‌های آن ۲-  بررسي جايگاه دستوری قيد در زبان فارسی و تطبیق آن با زبان عربی  ۳- تبیین كاركرد  انواع قيد در دو زبان  ۴- ذکر معادل هاي ترجمه اي  ۵- مطالعه­ی قواعد معنایی و دستوری قید در دو زبان فارسی و عربی

 روش انجام  پژوهش:

روش تحقیق بنیادی، از نوع نظری و بر پایه مطالعه در کتابخانه است.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی :

 

 • فصل اول: طرح پژوهش
 • ۱-۱ تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش: ۱
 • ۱-۲ اهداف پژوهش: ۲

 

 • فصل دوم: بخش اول
 • ۲-۱-۱ مقدمه. ۴
 • ۲-۱-۲ تعاریف ادبیات تطبیقی.. ۴
 • ۲-۱-۳ تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی.. ۵
 • ۲-۱-۴ تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی.. ۶
 • ۲-۱-۴-۱ مکتب فرانسه. ۷
 • ۲-۱-۴-۲ مکتب آمریکا ۸
 • ۲-۱-۵ حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی.. ۸
 • ۲-۱-۶ فواید وکاربردادبیات تطبیقی.. ۹
 • ۲-۱-۷ ادبیات تطبیقی در ایران. ۹
 • ۲-۱-۸ ادبیات ترجمه. ۱۱
 • فصل دوم: بخش دوم
 • ۲-۲-۱ زبان و دستور زبان  عربی.. ۱۵
 • ۲-۲-۲ زبان و دستور زبان فارسی.. ۱۶
 • ۲-۲-۲ سیر زبان شناسی.. ۱۹
 • ۲-۲-۴ اقسام كلمه  ازنظردستور نویسان قدیم وجدید. ۲۱
 • ۲-۲-۵ انواع نقش… ۲۷
 • فصل دوم: بخش سوم
 • ۲-۳-۱ تعاریف قید. ۳۳
 • ۲-۳-۲ جایگاه دستوری قید. ۳۴
 • ۲-۳-۳ قید به اعتبار ساختار و لفظ.. ۳۶
 • ۲-۳-۴ قید از نظر وابستگی به عناصر جمله  (کارکرد قید) ۳۹
 • ۲-۳-۵ قیود از نظر معنی و مفهوم. ۴۱
 • ۲-۳-۵ نتیجه. ۴۵
 • فصل دوم: بخش چهارم
 • ۲-۴-۱ مفعول مطلق: ۶۱
 • ۲-۴-۲ حال: ۶۳
 • ۲-۴-۳ مستثني: ۶۴
 • ۲-۴-۴ مفعول‌له. ۶۵
 • ۲-۴-۵  مفعول‌معه. ۶۵
 • ۲-۴-۶ مفعول‌فيه. ۶۶
 • ۲-۴-۷ حروف… ۶۸
 • ۲-۴-۸ افعال ناقصه. ۷۷

 

 • فصل سوم
 • ۳-۱ قيد زمان. ۷۹
 • ۳-۲ قيد مكان. ۸۲
 • ۳-۳ قيد مقدار. ۸۴
 • ۳-۴ قيد تعجب: ۸۴
 • ۳-۵ قيد نفي.. ۸۵
 • ۳-۶ قيد تأكيد و تصديق.. ۸۶
 • ۳-۷ قيد تشبيه. ۸۷
 • ۳-۸ قید حالت… ۸۷
 • ۳-۹ قيد شك و ترديد. ۸۸
 • ۳-۱۰ قید شرط.. ۸۹
 • ۳-۱۱ قيد تكرار. ۹۰
 • ۳-۱۲ قيد آرزو. ۹۰
 • ۳-۱۳ قید سبب و علت…۹۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0