مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت : پایان نامه ارشد کشاورزی

مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت:

منابع آب محدود کشور صرف‌نظر از تغییرات بین سالی تقریبا ثابت بوده و با افزایش جمعیت و توسعه در ابعاد مختلف، تامین نیازهای آبی با محدودیت­های زیادی مواجه می­شود. بنابراین باید به دنبال راه‌کارهای مناسب برای مدیریت تقاضای آب بود. اعمال سیاست­هایی، که انگیزه مصرف ­کنندگان را جهت صرفه ­جویی و جلوگیری از اتلاف این نهاده با ارزش، بالا ببرد امری بسیار کارساز و مهم می­باشد. یکی از این سیاست­ها قیمت­ گذاری منابع آب در بخش کشاورزی می­باشد.

در این مطالعه به بررسی روش­های مختلف قیمت­گذاری آب بر اساس معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط ­زیستی پرداخته می­شود بدین منظور از روش برنامه ­ریزی ریاضی مثبت (PMP) جهت شبیه­سازی الگوی کشت اراضی پایین دست سد گلستان (۱) شهرستان گنبدکاووس در حالت اجرای روش­های مختلف قیمت‌گذاری آب نظیر قیمت­ گذاری سطحی، حجمی و ترکیبی استفاده شد، سپس بهترین روش براساس شاخص­های مذکور با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و (TOPSIS) انتخاب گردید. در این مطالعه داده ­های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ­ای گردآوری و تعداد ۲۰ سناریو (۵ سناریو سطحی، ۵ سناریو حجمی و ۱۰ سناریو ترکیبی)مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان می­دهد با افزایش قیمت آب سطح زیر کشت محصولات آبی کاهش و سطح زیر کشت محصولات دیم، افزایش می­یابد و هندوانه آجیلی تابستانه به دلیل آب بر بودن و سود ناخالص کم در بیشتر سناریو­ها از الگوی کشت حذف شده­است. با افزایش قیمت آب سود، اشتغال و مقدار آب مصرفی کاهش و شاخص پایداری کود نیتروژن و کود فسفات افزایش یافته­ است. روش قیمت­گذاری آب به روش حجمی (قیمت هر متر مکعب آب ۳۰۰ ریال) رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

واژه‌های کلیدی: برنامه ریزی ریاضی اثباتی(PMP)، سد گلستان(۱)،  قیمت­گذاری آب

 

اهميت و ضرورت انجام مطالعه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می­شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکار نشدنی است (هیمن و صبوحی صابونی، ۱۳۹۰).

محدودیت­های توسعه منابع آب، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاستهای طرف تقاضای آب همچون تخصیص مجدد منابع آب، قیمت­گذاری آب و سیاست­های جایگزین آن همچون مالیات بر نهاده­های مکمل آب یا مالیات بر محصول را ضروری می­سازد (قرقانی و همکاران، ۱۳۸۸؛ کای، ۲۰۰۸؛ چاکراورتی و زیلبرمن، ۲۰۰۰؛ هی و همکاران، ۲۰۰۶).

براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اقدامات زیر انجام می­شود: ارتقاء راندمان آبیاری بخش کشاورزی از طریق اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی، ارتقاء شاخص بهره­برداری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی.

با توجه به اینکه سیاست­های مختلف کشاورزی را نمی­توان در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرار داد، لذا بایستی آثار بالقوه این سیاست­ها قبل، حین یا بعد از اعمال با استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل سیاستی مورد بررسی قرار گیرند.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه جهت بررسی سیاست قیمت‌گذاری آب، به شبیه‌سازی رفتار کشاورزان در برابر تغییر روش قیمت­گذاری آب با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت (PMP) در اراضی پایین دست سد گلستان (۱) شهرستان گنبد کاووس پرداخته و سپس جهت انتخاب بهترین روش از بین روش­های مختلف قیمت­گذاری آب نظیر قیمت­گذاری سطحی، حجمی و ترکیبی براساس معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط­زیستی از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و (TOPSIS) استفاده می‌گردد.

 

اهداف تحقیق

هدف این مطالعه شبیه­سازی رفتار کشاورزان در برابر تغییر روش قیمت­گذاری آب و انتخاب بهترین روش قیمت­گذاری از بین روش‌های مختلف نظیر قیمت­گذاری سطحی، حجمی و ترکیبی براساس معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط­زیستی می­باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه           ۲

۱-۲- تعریف مسئله ۳

۱-۳- اهميت و ضرورت انجام مطالعه     ۴

۱-۴- اهداف تحقیق               ۵

۱-۵- فرضیه­ های تحقیق         ۵

 

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱- پژوهش‌های داخلی       ۸

۲-۱-۱- پژوهش­های داخلی در زمینه ارزش‌گذاری آب      ۸

۲-۱-۲- پژوهش‌های داخلی در زمینه برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)              ۱۲

۲-۲- پژوهش‌های خارجی     ۱۵

۲-۲-۱- پژوهش‌های خارجی در زمینه ارزش‌گذاری آب    ۱۵

۲-۲-۲- پژوهش‌های خارجی در زمینه برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)              ۱۷

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- مشخصات منطقه مورد مطالعه       ۲۰

۳-۱-۱- معرفی شهرستان گنبد کاووس  ۲۰

۳-۱-۲-تقسیمات کشوری    ۲۱

۳-۱-۳- شرایط اقلیمی           ۲۱

۳-۱-۴- منابع آب  ۲۲

۳-۱-۵- ویژگی­های جمعیتی شهرستان گنبد کاووس             ۲۳

۳-۱-۶- وضعیت کشاورزی   ۲۳

۳-۱-۷- معرفی دهستان آق آباد            ۲۴

۳-۱-۸- وضعیت خاک دهستان آق آباد                ۲۵

۳-۱-۹- وضعیت دام در دهستان آق آباد               ۲۵

۳-۱-۱۰- موقعیت جغرافیایی سد گلستان (۱)       ۲۵

۳-۱-۱۱- نحوه توزیع آب و دریافت آب بها         ۲۵

۳-۱-۱۲- بررسی وضعیت سطح زیر کشت منطقه مورد مطالعه               ۲۶

۳-۲- روش و شیوه گردآوری اطلاعات ۲۷

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری  ۲۷

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها          ۲۸

۳-۴-۱- برنامه‌ریزی ریاضی (MP)        ۲۸

۳-۴-۱-۱- برنامه‌ریزی ریاضی هنجاری (NMP)  ۳۰

۳-۴-۱-۲- الگوی برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)            ۳۱

۳-۵- کالیبراسیون تابع هزینه    ۳۷

۳-۶- تحلیل سلسله مراتبی (AHP)        ۳۹

۳-۶-۱- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی            ۴۱

۳-۶-۲- مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی              ۴۱

۳-۷- فرآیند روش تاپسیس    ۴۵

۳-۷-۱- الگوریتم تکنیک تاپسیس         ۴۵

۳-۸-تبیین مدل ریاضی تحقیق ۴۶

۳-۸-۱- تشریح فعالیت­ها، معرفی متغیرهای تصمیم‌گیری و محدودیت‌های مدل    ۴۷

۳-۸-۲- معرفی متغیرهای تصمیم‌گیری تحقیق        ۴۷

۳-۸-۳- محدودیت­های مدل ۴۹

۳-۸-۳-۱- محدودیت زمین  ۴۹

۳-۸-۳-۲- محدودیت آب   ۴۹

۳-۸-۳-۳- محدودیت نیروی کار          ۵۰

۳-۸-۳-۴- محدودیت کود شیمیایی     ۵۰

۳-۸-۳-۵- محدودیت ماشین‌آلات کشاورزی       ۵۰

۳-۸-۳-۶- محدودیت سرمایه               ۵۱

۳-۸-۴- شاخص پایداری نهاده کود      ۵۱

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- نتایج تحلیل توصیفی (ویزگی­های جامعه آماری)  ۵۴

۴-۱-۱- الگوی کشت زارعین              ۵۴

۴-۱-۲- نیاز آبی گیاهان در منطقه مورد مطالعه    ۵۵

۴-۱-۳- سناریوهای مورد بررسي          ۵۶

۴-۲- نتایج استنباطی: نتایج برآورد الگوها               ۵۸

۴-۲-۱- نتایج برآورد الگو با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت (PMP)   ۵۸

۴-۲-۲- اعمال سیاست تغییر روش­های آبیاری بر الگوی کشت، سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروژن، شاخص پایداری کود فسفات در مدل PMP             ۶۰

۴-۲-۲-۱- نتایج سناریو اول (شرایط موجود): روش قیمت‌گذاری سطحی           ۶۱

۴-۲-۲-۲- نتایج سناریو دوم: روش قیمت‌گذاری سطحی با افزایش ۵۰ درصدی ۶۳

۴-۲-۲-۳- نتایج سناریو سوم: روش قیمت‌گذاری سطحی با افزایش ۱۰۰ درصدی              ۶۴

۴-۲-۲-۴- سناریو چهارم روش قیمت‌گذاری سطحی با افزایش ۱۵۰ درصدی    ۶۵

۴-۲-۲-۵- سناریو پنجم روش قیمت‌گذاری سطحی با افزایش ۲۰۰ درصدي      ۶۷

۴-۲-۲-۶- نتایج سناریو ششم: روش قیمت‌گذاری حجمی   ۶۸

۴-۲-۲-۷- نتایج سناریو هفتم: روش قیمت‌گذاری حجمی با افزایش ۵۰ درصدی                ۷۰

۴-۲-۲-۸- نتایج سناریو هشتم: روش قیمت‌گذاری حجمی با افزایش ۱۰۰ درصدی            ۷۱

۴-۲-۲-۹- نتایج سناریو نهم: روش قیمت‌گذاری حجمی با افزایش ۱۵۰ درصدی               ۷۳

۴-۲-۲-۱۰- نتایج سناریودهم: روش قیمت‌گذاری حجمی با افزایش ۲۰۰ درصدی            ۷۴

۴-۲-۲-۱۱- نتایج سناریو یازدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی              ۷۶

۴-۲-۲-۱۲- نتایج سناریودوازدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی            ۷۷

۴-۲-۲-۱۳- نتایج سناریوسیزدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی              ۷۹

۴-۲-۲-۱۴- نتایج سناریوچهاردهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی           ۸۰

۴-۲-۲-۱۵- نتایج سناریوپانزدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی              ۸۲

۴-۲-۲-۱۶- نتایج سناریوشانزدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی             ۸۳

۴-۲-۲-۱۷- نتایج سناریوهفدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی               ۸۵

۴-۲-۲-۱۸- نتایج سناریوهجدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی              ۸۶

۴-۲-۲-۱۹- نتایج سناریونوزدهم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی              ۸۷

۴-۲-۲-۲۰- نتایج سناریو بیستم: روش قیمت‌گذاری ترکیبی ۸۹

۴-۳- نتایج رتبه‌بندی سناریوها ۹۰

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه‌گیری کلی            ۹۴

۵-۲- پیشنهادات     ۹۵

 

منابع

الف: منابع فارسی     ۹۸

ب: منابع لاتین          ۱۰۱

 

فهرست جدول‌ها

 • جدول ۳-۱- الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان گنبد کاووس سال زراعی ۹۲-۹۱ واحد: هکتار               ۲۴
 • جدول ۳-۲- سطح زیر کشت محصولات زراعی شرکت‌های تعاونی آب سد گلستان (۱) در سال زراعی۹۲-۱۱۳۹ (واحد: هکتار)    ۲۶
 • جدول ۳-۳- ارزش‌گذاري شاخص‌ها نسبت به هم ۴۳
 • جدول ۳-۴- شاخص تصادفي ۴۴
 • جدول ۴-۱- سطح زیر‌کشت محصولات زراعی شرکت تعاونی‌های آب سد گلستان یک سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ واحد: هکتار            ۵۵
 • جدول ۴-۲- مقدار نیاز خالص آبیاری در منطقه مورد مطالعه (واحد: مترمکعب در هکتار)     ۵۶
 • جدول ۴-۳- سناریوهای مورد بررسی     ۵۷
 • جدول ۴-۴- سناریوهای مختلف جهت بررسی سیاست­های قیمت­گذاری آب در اراضی زیر سد گلستان (۱)       ۵۷
 • جدول ۴-۵- نتایج الگوی کشت مدلPMP منطقه به تفکیک شرکت تعاونی آب (واحد: هکتار)           ۵۹
 • جدول ۴-۶- مقدار نهاده­های موجود در منطقه مورد مطالعه به تفکیک شرکت­های تعاونی آب              ۵۹
 • جدول ۴-۷- مقدار نهاده­های مصرف شده در الگوی کشت مدل PMP منطقه به تفکیک شرکت‌های تعاونی آب ۶۰
 • جدول ۴-۸- قیمت آب در منطقه سال زراعی (۹۲-۹۱)       ۶۱
 • جدول ۴-۹- درصد تغییر سطح زیرکشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP  منطقه در حالت اجرای سناریو اول (شرایط موجود)               ۶۲
 • جدول ۴-۱۰- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMP منطقه در حالت اجرای سناریو اول          ۶۲
 • جدول ۴-۱۱- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو دوم       ۶۳
 • جدول ۴-۱۲- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریو دوم    ۶۴
 • جدول ۴-۱۳- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو سوم      ۶۵
 • جدول ۴-۱۴- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل PMP درحالت اجرای سناریو سوم   ۶۵
 • جدول ۴-۱۵- درصد تغییر سطح زیرکشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو چهارم    ۶۶
 • جدول ۴-۱۶- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMP در حالت اجرای سناریوچهارم ۶۷
 • جدول ۴-۱۷- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو پنجم     ۶۷
 • جدول ۴-۱۸- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریوپنجم   ۶۸
 • جدول ۴-۱۹- درصد تغییر سطح زیرکشت محصولات در الگوی کشت مدلPMP  منطقه در حالت اجرای سناریو ششم     ۶۹
 • جدول ۴-۲۰- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMPدر حالت اجرای سناریو ششم  ۷۰
 • جدول ۴-۲۱- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو هفتم     ۷۰
 • جدول ۴-۲۲- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMPدر حالت اجرای سناریو هفتم   ۷۱
 • جدول ۴-۲۳- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو هشتم    ۷۲
 • جدول ۴-۲۴- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در اگوی کشت مدل  PMPدرحالت اجرای سناریو هشتم  ۷۳
 • جدول ۴-۲۵- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو نهم       ۷۳
 • جدول ۴-۲۶- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMPدر حالت اجرای سناریو نهم     ۷۴
 • جدول ۴-۲۷- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو دهم      ۷۵
 • جدول ۴-۲۸- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMPدر حالت اجرای سناریو دهم   ۷۵
 • جدول ۴-۲۹- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو یازدهم  ۷۶
 • جدول ۴-۳۰- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریویازدهم                ۷۷
 • جدول ۴-۳۱- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو دوازدهم               ۷۸
 • جدول ۴-۳۲- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMPدرحالت اجرای سناریو دوازدهم            ۷۸
 • جدول ۴-۳۳- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو سیزدهم ۷۹
 • جدول ۴-۳۴- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل  PMPدرحالت اجرای سناریو سیزدهم              ۸۰
 • جدول ۴-۳۵- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو چهاردهم              ۸۱
 • جدول ۴-۳۶- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریو چهاردهم           ۸۱
 • جدول ۴-۳۷- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو پانزدهم ۸۲
 • جدول ۴-۳۸- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در منطقه مورد نظر در مدل  PMPدر سناریوپانزدهم          ۸۳
 • جدول ۴-۳۹- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو شانزدهم                ۸۴
 • جدول ۴-۴۰- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل PMP درحالت اجرای سناریوشانزدهم              ۸۴
 • جدول ۴-۴۱- درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو هفدهم  ۸۵
 • جدول ۴-۴۲- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل  PMPدر حالت اجرای سناریوهفدهم                ۸۶
 • جدول ۴-۴۳- درصد تغییر سطح زیرکشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریوهجدهم  ۸۷
 • جدول ۴-۴۴- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات درالگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریوهجدهم               ۸۷
 • جدول ۴-۴۵ درصد تغییر سطح زیر کشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو نوزدهم   ۸۸
 • جدول ۴-۴۶- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریو نوزدهم              ۸۹
 • جدول ۴-۴۷- درصد تغییر سطح زیرکشت محصولات در الگوی کشت مدل PMP منطقه در حالت اجرای سناریو بیستم      ۸۹
 • جدول ۴-۴۸- بررسی سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در الگوی کشت مدل PMP در حالت اجرای سناریو بیستم  ۹۰
 • جدول ۴-۴۹- وزن شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی    ۹۱
 • چدول ۴-۵۰- رتبه‌بندی سناریوها           ۹۱

 

فهرست شكل‌ها

 • شکل ۳-۱- نقشه شهرستان گنبدکاووس به تفکیک بخش و دهستان        ۲۱
 • شکل ۳-۲- توضیح گرافیکی یک الگو ساده NMP با دو فعالیت X1 و X2           ۳۱
 • شکل ۳-۳- توضیح گرافیکی یک الگو ساده PMP با دو فعالیت X1 و X2            ۳۴
 • شکل ۳-۴- نمایش سلسله مراتبی یک مسئله تصمیم               ۴۲

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0