تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي

يك شركت ، تحت هدايت و رهبري اعضاي هيات مديره اش اداره مي شود سپس هدايت و رهبري از هيات مديره به مدير عامل و از مدير عامل به مديران ارشد ، به منظور مديريت و سازماندهي كارهاي روزانه شركت ، انتقال مي يابد. بدين ترتيب ، هيات مديره به نمايندگي از سوي سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام مي دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد ۱۲۶ شرکت در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.

در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.

کلمات کلیدی : ترکیب هیات مدیره ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت گزارشگری مالی ،ریسک ،اقلام تعهدی

 

اهداف و ضرورت پژوهش

در طول سال هاي اخير، در بحث هاي عمومي و در تحقيقات دانشگاهي تركيب تنوع در هيات مديره به يك موضوع پرطرفدار تبديل شده  است. (پیتر و همکاران، ۲۰۱۲).هيات مديره مهم ترين عامل دركنترل و نظارت بر مديريت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد مي شود.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).

بررسي مباني نظري و اهداف گزارشگري مالي مبين اين موضوع است كه يكي از اهداف گزارشگري مالي كمك به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است. در بسياري از تحقيقات از قبيل بيمن و وركچيا ، فيرفيلز و ديگران، ادمتي و پليدرر بارث و ديگران، ايسلي و اوهاراو ميخائيل و ديگران، دقت اطلاعات مالي بعنوان معيار اندازه گيري كيفيت گزارشگري مالي مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالي بيانگر توانايي اجزاي سود تعهدي حسابداري براي پيش بيني جريان هاي نقدي موردانتظار آينده مي باشد.بنابراين بالا بودن دقت و توان پيش بيني كنندگي اجزاي سود تعهدي از شاخص هاي تعيين محتواي اطلاعاتي و كيفيت بالاي گزارشگري مالي مي باشد.

به منظور حفظ و پايداري حاكميت شركتي و دستيابي به موفقيت كسب و كار، مديريت ريسك بايد نظام مند اجرا شود. به همين دليل، اين نكته كه مديريت ریسك مي بايست در نگرش مديران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ي فرايندهاي كسب و كار نهادينه شود، حائز اهميت است. نقش هيات مديره، اطمينان يافتن از اين موضوع است كه روندهايي كه توسط مديريت در اين حيطه ايجاد شده اند، درست، صحيح و قابل اعتماد مي باشند.براي انجام مديريت ريسك، هيات مديره به موارد ذيل احتياج دارد:(امیدوار،۱۳۹۱).

 1. آمادگي ذهني : شناسايي ريسك ها احتياج به فهم درست و صحيحي از صنعت و پويايي هايي رقابتي و روندهاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي ، تكنولوژيكي و زيست محيطي دارد. رشد و ارتقاي پيش بيني درست ، نه تنها به دامنه ي وسيعي از منابع اطلاعاتي نياز دارد، بلكه همچنين محتاج به برنامه هاي عملياتي جايگزين است كه بر اساس روش تجزيه و تحليل طرح ها و شبيه سازي تهيه شده باشند.(همان منبع).
 2. به اشتراك گذاري ريسك : دلايل شكل گيري سرمايه گذاري مشترك در پروژه هاي بزرگ نه تنها شامل جمع آوري منابع مالي مي شود، بلكه سهيم شده در ريسك موجود را نيز در بر مي گيرد. ريسك ها نه تنها با شركاي سرمايه گذار بلكه همچنين با مشتريان و تأمين كنندگان مي توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).
 3. تنوع : يكي از دلايل كليدي در پيدايش بيشتر شركت هاي هلدينگ در بازارهاي در حال ظهور( جايي كه ريسكهاي اقتصادي و اجتماعي بزرگتر هستند) تنوع ريسك است.كليد برخورداري از يك تنوع ريسك خوب، فعاليت كردن در صنايع مختلفي است كه چرخه ي كسب و كارشان همبستگي كمي با يكديگر دارند. .(همان منبع).

۴٫ تدبير مالي : استفاده بهينه از نسبت كمتر بدهي / خالص موجودي، تأكيد بر دارايي نقدي و يا كاهش ناهماهنگي هاي ارزي يا دوره هاي زماني در ترازنامه، ابزارهايي هستند كه عموماً دربازارهاي در حال ظهور بسيار پرنوسان و ناپايدار، محتاطانه به كار گرفته مي شوند.

 

فهرست تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي

 • فصل اول: کلیات تحقیق
   ۱-۱ مقدمه………… ۲
  ۱-۲ موضوع ومسأله تحقیق …………………… ۳
  ۱-۳ اهداف و ضرورت پژوهش ………………………………… ۳
  ۱-۴ پرسش پژوهش ……………………… ۵
  ۱-۵ فرضیه‏‎های پژوهش ……………………. ۵
  ۱-۶ روش شناسی پژوهش ……………………. ۶
  ۱-۶-۱ نوع پژوهش …………………….. ۶
  ۱-۶-۲ نحوه جمع‏آوری اطلاعات ………………… ۶
  ۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها …………………………. ۶
  ۱-۶-۴ جامعه آماری ……………………………. ۷
  ۱-۶-۵ نمونه آماری …………….. ۷
  ۱-۶-۶ تعریف متغیرها ……………… ۷
  ۱-۶-۷ قلمرو پژوهش …………………… ۹
  ۱-۷ چهارچوب نظری پژوهش…………………….. ۹
  ۱-۸ نوآوری تحقیق…………….. ۱۱
  ۱-۹ تعریف اصطلاحات کلیدی…………….. ۱۲
  ۱- ۱۰ استفاده کنندگان از نتایج پژوهش…………………………. ۱۳
  ۱- ۱۱ ساختار کلی پژوهش…………….. ۱۳
  ۱-۱۲ خلاصه فصل……………………………………………………. ۱۴
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
  ۲-۱ مقدمه ……………………………………………. ۱۶
  ۲-۲ مبانی نظری پژوهش ……………………… ۱۶
  ۲-۲-۱ حاکمیت شرکتی  ……………….. ۱۶
  ۲-۲-۲ هیات مدیره ……………………………………. ۱۷
  ۲-۲-۲-۱ سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره ……………………….. ۱۷
  ۲-۲-۲-۲ترکیب هیات مدیره………………… ۱۸
  ۲-۲-۲-۲-۱ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها….. ۱۹
  ۲-۲-۲-۲-۲ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک……………….. ۱۹
  ۲-۲-۲-۲-۳ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی ۱۹
  ۲-۲-۲-۲-۴ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی ۲۰
  ۲-۲-۲-۲-۵ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع ۲۰
  ۲-۲-۲-۲-۶ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت ۲۰
  ۲-۲-۲-۲-۷ اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت ۲۰
  ۲-۲-۲-۲-۸ اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت ۲۱
  ۲-۲-۲-۲-۹ اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت ۲۱
   ۲-۲-۲-۲-۱۰ اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر ۲۱
  ۲-۲-۲-۳ ویژگی های اعضای هیات مدیره ………………………. ۲۲
  ۲-۲-۲-۴ وظایف هیات مدیره …………………………. ۲۴
  ۲-۲-۲-۵ اندازه هیات مدیره………………………………… ۲۵
  ۲-۲-۲-۶ استقلال هیات مدیره……………………….. ۲۷
  ۲-۲-۲-۷ جلسات هیات مدیره………………………… ۲۸
  ۲-۲-۲-۷-۱انواع جلسات هیات مدیره………………………………………. ۲۸
  ۲-۲-۲-۸ دانش مالی هیات مدیره……………………………………………… ۳۰
  ۲-۲-۲-۹ جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل…………………………………….. ۳۰
  ۲-۲-۲-۱۰ کیفیت ارتباطات……………………. ۳۱
  ۲-۲-۲-۱۱ حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان………………………. ۳۲
  ۲-۲-۲-۱۱-۱ تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان……….. ۳۳
  ۲-۲-۲-۱۱-۲ نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت……… ۳۳
  ۲-۲-۲-۱۱-۳ بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی……….. ۳۴
  ۲-۲-۲-۱۱-۴ بالنده سازی سرمایه های انسانی…………………….. ۳۴
  ۲-۲-۲-۱۱-۵ نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان…….. ۳۵
  ۲-۲-۲-۱۱-۶ مدیریت بحران………………. ۳۵
  ۲-۲-۲-۱۱-۷ تأمین منابع سازمانی……………………………………………… ۳۶
  ۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن ۳۶
  ۲-۲-۲-۱۲-۱ عوامل شرکتی…………………………………. ۳۶
  ۲-۲-۲-۱۲-۲ عوامل فرهنگی……………… ۳۷
  ۲-۲-۲-۱۲-۳ عوامل بازاری ۳۷
  ۲-۲-۲-۱۲-۴ عوامل حاکمیتی……………………… ۳۸
  ۲-۲-۲-۱۲-۵ عوامل قانونی……………………………………… ۳۸
  ۲-۲-۱۳ کیفیت گزارشگری مالی…………… ۳۸
  ۲-۲-۱۴ ریسک………….. ۴۲
  ۲-۲-۱۴-۱ نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک…….. ۴۳
  ۲-۳ پیشینه پژوهش…………………………. ۴۴
  ۲-۳-۱ پژوهش های خارجی…………….. ۴۴
  ۲-۳-۲ پژوهش های داخلی ۵۳
  ۲-۴ خلاصه فصل ……. ۵۸
  تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك

  در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فصل سوم: روش تحقیق
  ۳-۱ مقدمه ……………………… ۶۰
  ۳-۲ موضوع و مسأله تحقیق ۶۰
  ۳-۳ روش شناسی تحقیق…………………………. ۶۱
  ۳-۴ قلمرو تحقیق…………………………. ۶۱
  ۳-۴-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۶۱
  ۳-۴ -۲ قلمرو مکانی تحقیق ۶۲
  ۳-۵ جامعه و نمونه آماری ۶۲
  ۳-۶ روش گردآوری اطلاعات ۶۲
  ۳-۷ متغیرهای پژوهش ۶۳
  ۳-۷-۱ متغیرهای مستقل ۶۳
  ۳-۷-۲ متغیرهای وابسته ۶۴
  ۳-۷-۳ متغیرهای کنترلی ۶۵
  ۳-۸ فرضیات تحقیق………………………………………….. ۶۶
  ۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
  ۳-۹-۱ انواع داده ها ۶۹
  ۳-۹-۱-۱ مزایای استفاده از داده های تابلویی…………………. ۷۰
  ۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل همبستگی ………………… ۷۰
  ۳-۹-۲- ۱ ضریب همبستگی ۷۰
  ۳-۹-۲-۲ ضریب تعیین ۷۱
  ۳-۹-۳ آزمون F ……………………………….. ۷۱
  ۳-۹-۴ تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ۷۲
  ۳-۱۰ خلاصه فصل ……………….. ۷۳
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها
  ۴-۱ مقدمه ………….. ۷۵
  ۴-۲ آمار توصیفی ………………….. ۷۶
  ۴-۳ آمار استنباطی ……… ۷۶
  ۴-۴ برآورد کیفیت گزارشگری مالی …… ۷۷
  ۴- ۵ مدل اول….. ۷۷
  ۴-۵-۱ ضریب همبستگی …………. ۷۹
  ۴-۵-۲ آزمون ایستایی …………….. ۸۰
  ۴-۵-۳ آزمون چاو ۸۱
  ۴-۵-۴ برازش مدل……………………………………………. ۸۱
  ۴-۵-۵ بررسی پیش فرض های مدل…………. ۸۳
  ۴-۵-۵-۱ آزمون مستقل بودن خطاها………………………………………. ۸۴
  ۴-۵-۵-۲ آزمون ثابت بودن واریانس خطاها ۸۴
  ۴-۵-۵-۳ آزمون نرمال بودن خطاها ۸۵
  ۴-۵-۵-۴ بررسی نرمال بودن متغیر وابسته ۸۶
  ۴- ۶مدل دوم……………………………………….. ۸۷
  ۴-۶-۱ ضریب همبستگی …………. ۸۷
  ۴-۶-۲ آزمون ایستایی …………….. ۸۹
  ۴-۶-۳ آزمون چاو …………………………………. ۹۰
  ۴-۶-۴برازش مدل………………… ۹۰
  ۴-۶-۵بررسی پیش فرض های مدل………………… ۹۲
  ۴-۶-۵-۱آزمون مستقل بودن خطاها…………………………………. ۹۲
  ۴-۶-۵-۲آزمون ثابت بودن واریانس خطاها……………………….. ۹۳
  ۴-۶-۵-۳آزمون نرمال بودن خطاها ۹۴
  ۴-۶-۵-۴بررسی نرمال بودن متغیر وابسته ۹۵
  ۴-۷ خلاصه فصل …………………. ۹۷
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‏ گیری
  ۵-۱ مقدمه ……………………………………… ۹۹
  ۵-۲ خلاصه پژوهش ………………. ۹۹
  ۵-۳ نتیجه‏ گیری …………………………………………… ۱۰۳
  ۵-۴ محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق………………………. ۱۰۵
  ۵-۵ پیشنهادات ناشی از یافته ‏های پژوهش ۱۰۵
  ۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………… ۱۰۶
  ۵-۷ خلاصه فصل

  تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ۱۰۷
  منابع و مآخذ ……………………………. ۱۰۸
  پیوست …………………………………. ۱۱۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0