مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس:

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده ۳۳۳ قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص  مسئولیت ناشی از  مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .

در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰ و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

 

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از مالکیت بنا، تقصیر، رابطه سببیت، حقوق انگلیس، تأسیسات صنعتی نفت و گاز،بیمه مسئولیت

 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس:

 

لزوم جبران خسارت امري اجتناب ناپذير است. روابط اجتماعي امروزي چنان متحول گرديده كه در برخي موارد با قواعد قديمي مسئوليت قابل حل نيست. در حقوق كشور ما به جهت نبود قواعد كامل و جامعي كه با نيازهاي روز همخواني داشته باشد چندان تمايلي در طرح موضوعات جديد مسئوليت مدني نمي باشد. خصوصاً در مسئوليت ناشی از تاسيسات صنعتي قانوگذار ساكت است. امروزه در بسياري از كشورها قوانين و مقررات مختلف مربوط به مسئوليت مدني به روشني و با صراحت تدوين شده و در برخي ديگر نيز رويه قضايي دادگاهها نقصان قوانين را برطرف نموده است.

در كامن لا و در مطرح ترين نماد آن يعني انگلستان و مطابق با رويه قضايي بالاخص در مورد مسئوليت دولت به عنوان مالک تأسیسات خطر زا از جمله تأسیسات هسته ایی و یا  مسئولیت ناشی از مراقبت و محافظت اشیاء مقررات و رويه هاي خاصي وجود دارد. در حقوق ايران در خصوص مسئوليت ناشي از مالكيت بنا و حفاظت و مراقبت از تاسيسات و كارخانه مي توان به ماده ۳۳۳ قانون مدنی و مواد۵۰۷،۵۰۸،۵۱۱و۵۱۶ تا۵۲۱ قانون مجازات اسلامی جدیداستناد نمود.

با توجه به پيشرفت و توسعه صنايع بالاخص صنعت نفت و گاز و خلأ قانوني موجود سعي خواهد شد در جهت بررسی مسائل مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تاسيسات موصوف و سكوت قوانين و مقررات مربوطه، با بهره گيري از تجارب ديگر كشورها بالاخص انگلستان، پيشنهادات سازنده ای با مقايسه حقوق اين كشور ارائه گردد و نظر به اينكه ساختار ابتدايي صنعت نفت ايران از انگلستان نشأت گرفته اهميت انجام اين تحقيق را ضروري مي نمايد.

فهرست مطالب پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس:

چکیده ۱

پیشگفتار            ۲

فصل اول: کلیات…………۴

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق               ۴

ب) محتوی پایان نامه  ۵

ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق         ۷

د) پیشینه تحقیقات انجام شده              ۷

ه) جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق  ۷

و) اهداف مشخص تحقيق          ۸

ز) محل اجراي مطالعه موردي  ۸

ح)سوالات تحقيق          ۸

ط) فرضيه هاي تحقيق………………۸

ی) کلید واژه ……………………۹

فصل دوم: تبیین مفاهیم   ۱۱

بخش اول : تعاریف…………… ۱۱

گفتار اول: طرح مطلب………..۱۱

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک………….              ۱۳

۱-معانی و مفهوم مسئوليت مدني          ۱۳

۲- مسئوليت قراردادي ۱۵

۳- مسئوليت مدني خارج از قرارداد       ۱۵

۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)             ۱۸

۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز               ۲۰

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی    ۲۳

۱- در حقوق ایران………………………….. ۲۴

۲- در حقوق انگلستان  ۲۵

بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز             ۲۵

گفتار اول:طرح مطلب……………………….       ۲۵

گفتار دوم: تحليل مسئوليت مالک تاسیسات صنعتی بر مبناي نظريه تقصير  ۲۶

گفتار سوم: تحليلي بر نظريه مسئوليت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی             ۲۹

گفتار چهارم: مقايسه نظريه تقصير و مسئوليت محض در حقوق ایران و انگلیس           ۳۲

گفتار پنجم: بررسي قاعده فقهي لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت ۳۳ الف:دلالت قاعده ي لاضرر در مسئوليت                ۳۳

ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت……….           ۳۵

فصل سوم :رویکردها             ۳۷

بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی……….           ۳۷

گفتار اول:بيان مطلب  ۳۷

گفتار دوم :خسارات حاصل از ويراني و عيب تأسيسات صنعتي              ۳۸

گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی          ۳۹

گفتارچهارم :مسئوليت مالک تأسیسات در حقوق ايران             ۴۱

گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس  ۴۴

بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی        ۴۶

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت              ۴۶

گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب          ۴۷

۱- نظریه برابری اسباب               ۴۷

۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب ۴۸

۳- نظریه سبب مناسب (متعارف)           ۴۹

۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر   ۴۹

گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران    ۵۱

گفتار چهارم: رابطه سببیت  ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس      ۵۱

الف : سبب واقعی           ۵۲

ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)           ۵۴

بخش سوم: مسئوليت مالک ناشي از تأسيسات صنعتی خطرناك          ۵۶

گفتار اول: طرح مطلب ۵۶

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی            ۵۸

۱- در حقوق ایران           ۵۸

۲- در حقوق انگلیس     ۵۹

گفتارسوم: تأثير هشدارها قبل از حادثه در تأسيسات صنعتي نفت و گاز           ۶۰

۱- طرح مطلب  ۶۰

۲- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي         ۶۱

۳- قاعد تحذیر و رابطه سببیت                ۶۲

۴- شرايط اعمال قاعده                ۶۲

۵- مواد و تطبيق قاعده در حقوق ايران                ۶۴

۶- نقش هشدارها در حقوق انگليس     ۶۶

۷- حسن نيت هشدار دهنده رافع مسئوليت مدني        ۶۸

بخش چهارم: اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز        ۶۸

گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئوليت ناشي از مالكيت              ۶۸

گفتار دوم: تقصير زيان ديده در مسئوليت ناشي از   مالكيت     ۷۲

گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت                ۷۴

فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز            ۷۷

بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز        ۷۷

گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز              ۷۹

گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ايران          ۷۹

گفتارسوم:بررسی برخي مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت………. ۸۲

گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس           ۸۳

بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی……… ۸۴

گفتار اول:بیان مطلب  ۸۴

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران    ۸۵

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس            ۸۷

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست ……… ۸۹

گفتار اول:بیان مطلب ………..۹۰

الف:قوه قهريه  ۹۰

ب:اضطرار…………………………………..         ۹۰٫

ج:ضرورت ……………………………………       ۹۰

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست……     ۹۱

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………        ۹۳

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی     ۹۵

بخش اول: راههای جبران خسارات ناشي از مالكيت تأسیسات صنعتي             ۹۵

گفتار اول:بيان مطلب  ۹۵

الف: اعاده وضع سابق  ۹۷

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی               ۹۷

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک…………. ۹۷

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی               ۹۸

گفتار اول :بيان مطلب                 ۹۸

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات  ۹۹

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی           ۹۹

۱- ریسک موضوع بیمه…………………………..      ۱۰۰

۲- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز…….    .۱۰۰

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه   ۱۰۱

۱- جنگ، شورش و خرابکاری  ۱۰۳

۲- ایراد خسارات عمدی………………………              ۱۰۳

گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی              ۱۰۴

نتیجه گیری و پیشنهادات          ۱۰۴

نتیجه……………………………………               .۱۰۷

پیشنهادات……………………………….              .۱۱۲

فهرست منابع………………………………           ۱۱۴

منابع بنیادی : ………………………….       .۱۱۴

منابع فارسی :……………………………..                .۱۱۴

مقالات و پایان نامه ها :…………………….    ۱۱۶

منابع انگلیسی :…………………………… .۱۱۷

پیوستها………………………………….               .۱۱۷

پیوست ۱ : پیوست شماره ۱ : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ ………….۱۱۸

پیوست ۲ : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس             ۱۱۹

پیوست ۳ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۸۴  انگلستان             ۱۲۰

پيوست شماره ۴ :  متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۵۷  انگلستان             ۱۲۵

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0