بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ :

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۶۳ بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود.

در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند،

بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری

بیان مسئله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

  • قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
  • موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
  • سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

اهداف و ضرورت تحقیق

هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.

هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.

 

فهـــرســـت

مقدمه  ۱

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع  ۵

مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری   ۶

گفتار اول : مفهوم سود  ۶

بند الف : سود از نظر لغوی   ۶

بند ب : سود از نظر اصطلاحی   ۶

بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) ۷

گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری   ۱۰

بند الف : مفهوم سپرده بانکی   ۱۰

بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی   ۱۱

بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری   ۱۲

مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) ۱۵

گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۱۵

بند الف : اهداف بانکداری اسلامی   ۱۵

بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۱۷

بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی   ۲۰

گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۲۲

بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه  ۲۳

بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار  ۲۵

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۲۸

مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار  ۲۹

نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی   ۲۹

نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده ۱۰  ۳۰

نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی   ۳۰

مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا ۳۲

گفتار اول : عقود مشارکتی   ۳۶

بند الف : بررسی عقود مشارکتی   ۳۶

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ   ۳۷

گفتار دوم : عقود مبادله‌ای   ۳۸

بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای   ۳۸

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪاي   ۳۹

گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم  ۴۰

بند الف : قرض الحسنه  ۴۰

بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم  ۴۱

گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۴۲

بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۴۲

بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات   ۴۴

مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان  ۴۷

گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت   ۴۷

بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟  ۴۸

بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض    ۵۰

بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه  ۵۲

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها ۵۴

مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی   ۵۵

گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع  ۵۵

گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی   ۵۷

گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی   ۶۱

مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی   ۶۶

گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا ۶۶

گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا ۶۹

گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی   ۷۲

گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) ۷۳

مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا ۷۸

گفتار اول : مفهوم حیل ربوی   ۷۸

گفتار دوم:اقسام حیله های ربا ۷۹

الف) حیل عقد صوری   ۷۹

ب) حیله تغییر عنوان  ۸۰

ج) حیله عقود ترکیبی   ۸۰

گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ۸۰

گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری   ۸۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات   ۸۵

نتیجه گیری و پیشنهادات   ۸۶

منابع و مآخذ  ۹۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0