مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده ‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال ۱۹۹۰لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال ۱۳۷۰شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

 

سوالات وفرضیه های پژوهش

۱٫قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

۲٫ نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند.

 فهرست مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

 • چکیده۱
 • مقدمه۲
 • ۱٫بیان مسئله۵
 • ۲٫پیشینه تحقیق۵
 • ۳٫سوالات وفرضیه های پژوهش۵
 • ۴٫سازمان‌دهی پژوهش۶
 • ۵٫اهداف تحقیق۶
 • ۶٫نوع وروش تحقیق۶
 • بخش اول- کلیات
 • فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه۷
 • گفتار اول- مفاهیم اساسی۷
 • بند اول- تعریف پول کثیف۷
 • الف- درحقوق ایران۷
 1. معنای لغوی۷
 2. معنای اصطلاحی۷
 • ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی۸
 • ۱٫معنای لغوی۸
 1. معنای اصطلاحی۸
 • بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران۹
 • الف- معنای لغوی پول شویی۹
 • ب- پولشویی در اصطلاح۹
 • بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل۱۱
 • الف- تعریف لغوی۱۱
 • ب- تعریف اصطلاحی۱۳
 • گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی۱۴
 • بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی۱۴
 • الف- در ایران۱۵
 • ۱٫ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه۱۵
 • ۲٫اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر۱۵
 • ۳٫عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی۱۷
 • ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان۱۹
 • فصل دوم- فرایند پول‏شویی۲۱
 • گفتار اول – عملیات پول‏شویی۲۱
 • بند اول- مراحل پول شویی۲۱
 • الف- موقعیت‏یابی۲۱
 • ب- تغییر وضعیت۲۲
 • ج) ادغام و ترکیب۲۴
 • گفتار دوم-  روش های پولشویی۲۵
 • بند اول- روش پولشویی سنتی۲۵
 • الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)۲۵
 • ب – حساب های وابستگان۲۶
 • ج- حسابهای دسته جمعی۲۶
 • د- حساب های انتقالی واسط۲۷
 • ه- حواله های بانکی وغیره۲۷
 • و- ترتیبات وثیقه‌ای وام۲۷
 • ز- حساب های غیر فعال۲۸
 • ح- شرکت های مجازی(کاغذی)۲۸
 • ط- شرکت های بیمه۲۸
 • ی – صرافی ها۲۹
 • ک‌- تجارت بین الملل۲۹
 • ل‌- بازار اوراق بهادار۲۹
 • بند دوم-  روش های پولشویی الکترونیکی۳۰
 • الف‌- بانکداری پیوسته۳۱
 • ۱٫افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری۳۱
 • ۲٫استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال۳۲
 • ۳٫استفاده از عاملین پولشویی۳۳
 • ب- قمار اینترنتی۳۳
 • ج- کارت های از پیش پرداخت شده۳۳
 • د- حراج های پیوسته۳۴
 • ه-  بانکداری از طریق موبایل۳۴
 • و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها۳۵
 • ی- بازی های رایانه ای پیوسته۳۵
 • بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن۳۵
 • بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
 • فصل اول- جرم انگاری پول شویی۳۹
 • گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری۳۹
 • بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی۳۹
 • بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی۴۰
 • بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی۴۱
 • الف- قاعده ید۴۱
 • ب-  قاعدة سوق۴۲
 • ج-  قاعده صحت۴۳
 • گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی۴۴
 • الف-  مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای۴۴
 • کنوانسیون¬سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین۴۴
 • کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو۴۵
 • ۳٫کنوانسیون¬راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ۴۶
 1. گزارش گروه¬کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی۱۹۹۶
 • ۴۶
 • ب- مستندات داخلی۴۶
 1. مستندات فقهی۴۷
 2. مستندات حقوقی۵۲
 • فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی۵۴
 • گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی۵۴
 • بند اول-  پیمان نامه وین (۱۹۸۸)۵۴
 • بند دوم-  اعلامیه بال (۱۹۸۸)۵۵
 • بند سوم  -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(۲۰۰۰)۵۶
 • بند چهارم-  گروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي۵۷
 • بند پنجم -گروه اگمونت متشكل از واحدهاي اطلاعات مالي۵۸
 • بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار ۱۹۹۲۵۹
 • بند هفتم- انجمن بينالمللي نظار بيمه۶۰
 • بند هشتم- كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم۶۰
 • بند نهم- قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت۶۱
 • بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی۶۱
 • الف)شناسایی مشتری۶۲
 • ب)گزارش‏دهی معاملات مالی۶۲
 • ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات۶۳
 • د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان۶۳
 • گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران۶۴
 • بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی۶۴
 • الف-قوانین۶۴
 1. اجرای اصل۴۹قانون اساسی۶۴
 2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹خرداد ۱۳۵۹۶۴
 3. قانون مجازات اسلامی۶۴
 4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷۶۷
 5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام۶۸
 • ب- ضمایم۷۲
 • ۱٫قوانین۷۲
 1. آیین نامه ها و مقررات دولتی۷۳
 • اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷۷۳
 • دوم-  آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۷۷۴
 • سوم-  آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۷۳۷۴
 • چهارم- تصویب نامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸ در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر۷۵
 • پنجم-  آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ واصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳۷۵
 • ششم- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳۷۵
 • هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ نخست وزیری۷۶
 • بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی۷۸
 • الف- قوانین۷۸
 • ب- ضمائم۷۸
 • گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی۸۳
 • بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی۸۳
 • الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای¬سالم¬رقابتی-دراقتصاد، زمینه¬رابرای¬مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید۸۳
 • ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها۸۳
 • د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون۸۳
 • ه- متناسب کردن جرم با مجازات ۸۴
 • و-  پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی۸۴
 • ز- استفاده ازگزارشات¬آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن-برای¬عملیات ضدپول‌شویی¬وجود دارد۸۴
 • ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی۱۰۸
 • ۸۴
 • بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی۱۰۸
 • ۸۵
 • الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی۱۰۹
 • ۸۵
 • ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی۱۰۹
 • ۸۵
 • ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم۱۰۹
 • ۸۶
 • د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها۱۱۰
 • ۸۶
 • ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها۱۱۰
 • ۸۶
 • نتیجه گیری۸۷
 • منابع و ماخذ۸۹
 • چکیده انگلیسی۹۳

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0