مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلامی

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏ آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت ‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده ‏اند .

يكى از اهداف بزرگ انبياى الهى و به ويژه پيامبر گرامى اسلام (‏صلى الله عليه وآله) احقاق حق و برپايى عدالت بوده است. اسلام در راستای ‏كرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غير مسلمان، حقوقى قائل است. اين حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با يكديگر و با حكومت جارى است. سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) وائمه معصومین(ع) نشان دهنده آن است كه حتى در صورت غلبه بر دشمن و پيروى اكثريت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقليت غير مسلمان را به رسميت شناخته و به پيروان خويش با تأكيد و جديت رعايت حقوق اقليت را توصيه مى‏كردند و تاريخ نشان مى‏دهد كه گروه‏هاى اقليت ،آزادانه در جامعه زندگى كرده و نه تنها بر پذيرش دين جديد الزام نمى‏ شدند كه گاه مباحثات اعتقادى نيز در حضور مسلمانان با پيامبر (ص) وائمه معصومین(ع) داشتند.

جنگ درزندگی بشر همواره وجود داشته وخواسته یا ناخواسته بخشی ازدوران زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفی همچون نحوه برخورد با اسیران،اموال ودارائیها(غنیمت جنگی)،حقوق کودکان و زنان وجود دارد، همچنین قوانین ومقررات ودیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده توجه به حقوق اقلیت ها و رفتارانسانی با آنها می باشد.

واژگان کلیدی:اقلیت ها، رفتارمسالمت آمیز، حقوق بین الملل اسلام ،حقوق اقلیت ها،صلح وجنگ،دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

۱) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

۲) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

۳) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

۴) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثر و مفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

 

سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

۱) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

۲)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

۳)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 فهرست مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

 • چکیده۱
 • مقدمه ۲
 • فصل اول: اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل
 • بخش اول:
 • بررسی رفتارمسالمت آمیز در ادیان الهی(یهود ومسحیت)۸
 • ۱دین یهود۸
 • نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم۹
 • ۲۱)اعمال یهود نسبت به اسلام۱۲
 • ۳۱)جنگ نزدیهود۱۳
 • ۲دین مسیحیت۱۵
 • بخش دوم:
 • مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل۱۹
 • ۱اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل۲۰
 • ۲حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل۲۱
 • ۳حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل۲۲
 • ۱۳)اعلامیه جهانی حقوق بشر۲۴
 • مبانی فقهی حقوقی
 • فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام
 • بخش اول:
 • تعریف حقوق بین الملل اسلام ۲۷
 • منابع حقوق بین الملل اسلام۲۸
 • بخش دوم:
 • سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها۳۱
 • مفهوم اقلیت دینی وغیردینی۳۳
 • بخش سوم:
 • مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام۳۸
 • بخش چهارم:
 • حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی۴۳
 • ۱ بخشی ازحقوق اقلیت ها۴۴
 • ۱۱)حق آزادی عقیده۴۵
 • ۲۱)حق آزادی بیان۴۶
 • ۳۱)حق آزادی سیاسی۴۶
 • ۴۱)حق امنیت۴۶
 • ۵۱)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی۴۷
 • ۶۱)حق استقلال قضایی۴۷
 • ۲ پیمان نامه های عدالت محور۴۸
 • ۲۱)پیمان پناهندگی سیاسی۴۸
 • ۲۲)پیمان مالی۴۹
 • ۳۲)پیمان نظامی۴۹
 • بخش پنجم:
 • ارزش قراردادها دراسلام۵۲
 • ۱انواع قراردادهای بین المللی دراسلام۵۳
 • ۱۱)قراردادموقت۵۴
 • ۱۱۱)قراردادامان۵۴
 • شرایط قرارداد امان۵۵
 • آثارقرارداد امان۵۶
 • ۲۱۱)قرارداد هدنه۵۶
 • طرفین قرارداد هدنه۵۷
 • آثارقرارداد هدنه۵۷
 • ۱۲)قرارداددائم ۵۸
 • ۱۱۲)قرارداد صلح۵۸
 • آثارقرادداد صلح۵۹
 • ۲۱۲)قرارداد ذمه۵۹
 • ماهیت قراداد ذمه۶۱
 • تعریف دارالذمه۶۲
 • میزان جزیه۶۳
 • تکالیف اهل ذمه۶۴
 • حقوق اهل ذمه۶۶
 • مبانی فقهی حقوقی
 • فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت
 • بخش اول:
 • دیدگاه ونظرات قرآن کریم۷۱
 • ۱قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگران۷۳
 • ۲ قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر۷۴
 • ۳ قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی۷۶
 • ۴ قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح۷۹
 • بخش دوم:
 • سیره عملی پیامبر(ص)۸۰
 • ۱نامه های مسالمت آمیز پیامبر۸۴
 • ۲پیمان نامه های صلح۸۵
 • ۱۲)منشورمدینه۸۶
 • ۲۲)پیمان عقبه۸۷
 • ۳۲)صلح حدیبیه۸۷
 • ۳رفتارمسالمت آمیز پیامبردرمقابل مخالفان۸۹
 • ۱۳) رفتارمسالمت آمیز پیامبر با کفارقریش۸۹
 • ۲۳) رفتارمسالمت آمیز پیامبر با یهود۹۱
 • ۳۳) رفتارمسالمت آمیز پیامبر با مسیحیان۹۲
 • بخش سوم:
 • رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامه۹۴
 • بخش چهارم:
 • رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعه۹۹
 • ۱)سیره عملی ائمه معصومین(ع)=۹۹
 • ۲)نظرات وآراء علماء شیعه۱۰۵
 • ۳) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور۱۰۹
 • فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام
 • بخش اول:
 • صلح وهمزیستی مسالمت آمیز۱۱۸
 • ۱ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی۱۱۹
 • ۲تحریم اسباب نزاع وجنگ۱۲۰
 • ۳مبارزه با استعمار۱۲۱
 • ۴احترام به پیمان هاوعهدها۱۲۲
 • ۵پرهیزازجدال دینی۱۲۲
 • ۶تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی۱۲۴
 • بخش دوم:
 • صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)۱۲۵
 • بخش سوم:
 • آثارحقوقی جنگ دراسلام۱۲۹
 • ۱برخوردبا اسیران۱۳۱
 • ۲ حقوق کودکان وزنان درجنگ۱۳۳
 • ۳ اموال ودارائیهای دشمن۱۳۴
 • مبانی فقهی حقوقی
 • مبانی فقهی حقوقی
 • فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران
 • بخش اول:
 • دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی۱۳۷
 • ۱قانون اساسی ۱۳۷
 • ۱۱)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران۱۳۸
 • ۲۱)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی۱۴۰
 • ۱۲۱)کوشش برای وحدت جهان اسلام۱۴۱
 • ۲۲۱)حمایت ازمستضعفین۱۴۲
 • ۳۲۱)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارب۱۴۳
 • بخش دوم:
 • مواضع و بیانات امام خمینی(ره)
 • بخش سوم:
 • مواضع و بیانات مقام معظم رهبری  ۱۴۸
 • نتیجه گیری۱۵۲
 • پیشنهادات۱۵۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0