دانلود مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت

دانلود مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت

مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت زير نظر مركز امور مشاوران و وكلاي قوه‌ي قضائيه توسط دانشجوی رشته وکالت در ۳۱۶ صفحه با فرمت word با جزئیات و مفصل گردآوری شده است.در ادامه قسمتهایی از این گزارشات آمده است:

مقدمه مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت

با نام خداوند دادگری که هستی را بر پایه عدل و نظم برقرار ساخت و نهادینه کردن قسط و عدل در میان مردم را در صدر رسالت انبیاء قرار داد. و به راستی هیچ تاسیسي گواراترو زیبنده تر ازعدل برای جوامع بشری امروز نیست. از این رو وظایف حقوقدانان، وکلا و دست اندرکاران امر قضایی خطیر و سرنوشت ساز می نماید.

همه ساله تعداد کثیری از جوانان این مرز و بوم، با اهداف عالیه انسانی اعم از ارائه خدمت کمک به گسترش عدالت و احقاق حق اعضاء جامعه وارد رشته حقوق قضایی شده و پس از طی سالها تحصیل در این رشته خود را آماده ورود به مشاغل مختلف قضایی می کنند. این اشتیاق گاه به حدی می رسد که در سالیان اخیر، بیشترین شرکت کنندگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد مربوط به رشته حقوق می باشد.

این میل و علاقه هرچند می تواند جای بسی خرسندی باشد که تعداد کارشناسان حقوقی ما رو به افزایش است و امکان دسترسی بیشتر به عدالت فراهم می شود، ولی از زاویه دیگر تربیت علمی، اخلاقی و مهارتی سیل متقاضیان شعبه های مختلف امور حقوقی مانند قضاوت، وکالت، مشاوره، سردفتری و.. اهتمام جدی و برنامه ی مدون را می طلبد.

آنچه در مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت و در ادامه می آید، تلاشی است در جهت نشان دادن اهمیت مهارت آموزی دانشجویان در دوران تحصیل و توجه دادن نسبت به اموری که کمتر در برنامه آموزشی دانشگاه و دوران کارآموزی به آن اعتنا شده است.

 

مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت

عناوین و سر فصلهای مجموعه گزارش‌هاي كارآموزي وكالت شامل:

مقدمه ۱

وظايف مديردفتر، منشي و بايگان دادگاه

۱۰
دفاتر دادگاه ۱۱
اوقات دادرسي ۱۵
وظايف مدير دفتر از تقديم دادخواست تا تشكيل جلسه ۱۸
وظايف مدير دفتر ۲۲
وظايف منشي و بايگان ۲۶

پرونده‌های حقوقی

۲۹
۱٫ مطالبه خسارت ۳۱
۲٫ استرداد مال منقول ۳۳
۳٫ تقسيم تركه ۳۶
۴٫ رفع مزاحمت ۳۹
۵٫ استرداد ثمن معامله ۴۲
۶٫ دستور فروش ملك مشاع ۴۵
۷٫ صدور گواهي حصر وراثت ۴۸
۸٫ استرداد لاشه‌ي چک ۵۱
۹٫ خلع ید ۵۴
۱۰٫ مطالبه طلب ۵۸
۱۱٫ رفع مزاحمت و تصرف ۶۱
۱۲٫ فسخ قرارداد اجاره ۶۴
۱۳٫ خلع يد ۶۷
۱۴٫ استرداد سند ۷۰
۱۵٫ مطالبه‌ي ديه ۷۳
۱۶٫ مطالبه‌ي اجرت المثل ۷۶
۱۷٫ دستور فروش ملك مشاع ۷۹
۱۸٫ فرزند خواندگی ۸۲
۱۹٫ ابطال وکالتنامه ۸۵
۲۰٫ تغییر نام ۸۸

پرونده‌هاي اجرای احکام مدنی

۹۱
۱٫ استرداد ثمن معامله ۹۲
۲٫ ۱٫ تخلیه، ۲٫ فسخ قرارداد ۹۵
۳٫ الزام به فک رهن ۹۸
۴٫ الزام به تنظیم سند رسمی خود روی سواری پراید ۱۰۱
۵٫ مطالبه دیه ۱۰۴
۶٫ الزام به فروش ۶ دانگ ملک ۱۰۷
۷٫ فسخ قرارداد اجاره و مطالبه ی اجرت المثل ۱۱۰
۸٫ فسخ اجاره نامه ۱۱۳
۹٫ خلع ید ۱۱۶
۱۰٫ الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۱۱۹
۱۱٫ خلع ید ۱۲۲
۱۲٫ مطالبه طلب، ورود ثالث و تقدیم دادخواست متقابل ۱۲۵
۱۳٫ تخلیه ۱۲۸
۱۴٫ ۱- استرداد سند، ۲- ابطال وکالتنامه ۱۳۲
۱۵٫ اجرت المثل ایام تصرف و دعوی تقابل ۱۳۶

پرونده‌های مربوط به دادگاه خانواده

۱۴۱
۱٫طلاق توافقی ۱۴۲
۲٫مطالبه ی نفقه فرزند ۱۴۵
۳٫اعسار از پرداخت مهریه ۱۴۷
۴٫مطالبه ی اجرت المثل ۱۴۹
۵٫ تعدیل تقسیط مهریه ۱۵۲
۶٫نفقه ۱۵۴
۷٫ الزام به تمکین ۱۵۶
۸٫ فسخ نکاح ۱۵۸
۹٫ اذن در ازدواج ۱۶۱
۱۰٫ طلاق توافقی ۱۶۴

 

پرونده‌های کیفری

۱۶۷
۱٫ ايراد صدمه بدني غيرعمدي ۱۶۸
۲٫ صدور چك بلامحل ۱۷۱
۳٫ ضرب و جرح عمدي، ورود به مسكن ديگري به عنف ۱۷۴
۴٫ توهين ـ تهديد ۱۷۷
۵٫ ورود به عنف ۱۸۰
۶٫ ايجاد مزاحمت، فحاشي ناموسي، تهديد، قطع برق ۱۸۲
۷٫ ۱- توهین ۲- اخلال در نظم و آسایش عمومی ۱۸۵
۸٫ ترك انفاق خود و فرزند ۱۸۸
۹٫ تخریب ۱۹۱
۱۰٫ مزاحمت برای بانوان ۱۹۴
۱۱٫ ممنوع‌الخروج كردن ۱۹۷
۱۲٫ مزاحمت تلفني ۱۹۹
۱۳٫ ترك انفاق ۲۰۱
۱۴٫ نگهداری مواد روانگردان ۲۰۳
۱۵٫ تصرف عدواني، افتراء ضرب و جرح عمدي ۲۰۶

پرونده‌های اجرای احکام کیفری

۲۰۹
۱٫ ورود به عنف ۲۱۰
۲٫ ۱- توهین ۲- اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲۱۳
۳٫ مزاحمت برای بانوان ۲۱۶
۴٫ نگهداری مواد روانگردان ۲۱۹
۵٫ صدور چک بلا محل ۲۲۲
۶٫ شرب خمر ۲۲۵
۷٫ ایراد جرح عمدی با چاقو ۲۲۸
۸٫ حمل مواد مخدر ۲۳۱
۹٫ حمل و نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره ۲۳۴
۱۰٫ صدور چک بلامحل ۲۳۷
۱۱٫ تخریب ۲۴۰
۱۲٫ ۱- مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی ۲- مزاحمت تلفنی ۲۴۳
۱۳٫ صدور چک بلامحل ۲۴۶
۱۴٫ رابطه ی نامشروع (غیرزنا) ۲۴۹
۱۵٫ شرب خمر ۲۵۲

پرونده‌های مربوط به دادگاه اطفال

۲۵۵
۱٫ سرقت ۲۵۶
۲٫ تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد از طریق مشارکت در خانه ی فساد ۲۵۸
۳٫ ضرب وجرح ۲۶۱
۴٫ ضرب و شتم و اخلال در نظم عمومی دادسرا ۲۶۳
۵٫ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۲۶۵

 

پرونده‌های مربوط به دادگاه تجدیدنظر

۲۶۸
۱٫ دادنامه شماره ۰۶۰۰۱۶۷  صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران با موضوع غصب عنوان ۲۶۹
۲٫ دادنامه شماره ۰۰۷۱۸  صادره از شعبه ۱۰۲ با موضوع صدمه بدني و قتل غيرعمد ۲۷۲
۳٫ دادنامه شماره ۳۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شهر قدس با موضوع ترك انفاق ۲۷۵
۴٫ دادنامه شماره ۱۰۸۱ صادره از شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی تهران با موضوع توهين ۲۷۹
۵٫ دادنامه شماره ۱۶۴ صادره از شعبه ۱۰۲ با موضوع حفر يك حلقه چاه غير مجاز ۲۸۲
۶٫ دادنامه شماره ۰۶۷۹۰۰۶۳۴ صادره از شعبه ۱۱۰۶ با موضوع صدور چك بلامحل ۲۸۵
۷٫ دادنامه شماره ۷۲۹۰  صادره از شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی تهران با موضوع صدمه بدني غير عمد ۲۸۸
۸٫ دادنامه شماره (۰۰۷۱۰)  صادره از شعبه ۱۰۳۷ با موضوع ضرب و جرح عمدي و فحاشي ۲۹۱
۹٫ دادنامه شماره (۰۳۰۰۹۶)  صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی تهران با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول ۲۹۴

 

۱۰٫ دادنامه شماره ۸۱  از شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی تهران با موضوع جعل گواهينامه ۲۹۷
۱۱٫ دادنامه شماره ۸۲۶  صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی لواسانات با موضوع ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت ۲۹۹
۱۲٫ دادنامه شماره ۰۰۲۰۰  از شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی تهران با موضوع فروش مال غير ۳۰۳
۱۳٫ دادنامه شماره ۸۱۹  از شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی تهران با موضوع سرقت ۳۰۶
۱۴٫ دادنامه شماره ۹۴۶  از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی اسلامشهر با موضوع سرقت سند ۳۰۹
۱۵٫ دادنامه شماره ۰۲۳۰۰۰۳۴  از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی تهران با موضوع سرقت ۳۱۲

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0