شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای : پایان نامه ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای

شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای : پایان نامه ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای (نمونه موردی شهرستان کاشان)  با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای :

امروزه بسیاری از پژوهشگران، توجه خود را بر روی نقش گردشگری در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرها و مناطق  متمرکز نموده اند.

شهرستان کاشان علاوه بر, دارا بودن بافتهای قدیمی وبا ارزش تاریخی و سنتی ، به دلیل طبیعت زیبای قمصر، نیاسر و برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده، از اهمیت بسزایی در جذب گردشگران تاریخی فرهنگی و طبیعی برخوردار است.

آنچه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است،نه تنها قابلیت های ذاتی این شهرستان برای جذب گردشگران ، بلکه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب شهرستان کاشان می باشد.

جهت تحقق اهداف فوق ،در مرحله نخست ،تعیین گردشگاه ها وتاسیسات اقامتی چهار بخش شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی، طبیعی و مذهبی با استفاده ازنرم افزار GIS ، صورت گرفت.

در مرحله ی دوم با استفاده از توابع تحلیلی GIS و تحلیل شبکه از جمله مدل سطح جاذبه، عملیات همسایگی، مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی، مدل اثر متقابل فضایی و عملیات همپوشی لایه ها و مدلسازی هندسی شبکه، وضعیت گردشگاهها شناسایی و تحلیل گردید.

نتایج تحلیل های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بخش مرکزی کاشان از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی وبخش نیاسر از نظر جاذبه های طبیعی و مذهبی نسبت به سایر بخش ها شاخص می باشند.

در مرحله ی سوم، نتایج حاصل از این تحلیل ها و اطلاعات شبکه های ارتباطی راهها،با هم ترکیب شدند

و محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی،طبیعی و مذهبی به همراه محورهای مشترک ارتباط دهنده بین بخش ها به صورت جداگانه، بر حسب اولویت هر دسته از جاذبه ها با ضخامت  هاو درجه ی متفاوتی از رنگ ها ،تعیین شدند.

در نهایت با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در جهت استفاده ی همزمان از نقاط گردشگری شهرستان کاشان،  به منظور تقویت پیوندهای مناسب، ارائه گردید.

با توجه به نتایج امیدوارکننده ی این پژوهش، استفاده از قابلیت های GIS و تحلیل شبکه و مدلهای مبتنی بر آن به منظور شناسایی و تحلیل وضعیت موجود و آتی گردشگاهها و سایر مراکز خدماتی ، توصیه می شود.

 

اهميت مسئله پژوهش

در زمینه ی اهمیت توسعه ی گردشگری، علاوه بر رشد و افزایش درآمد ملی می توان به مواردزیر اشاره کرد(برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ،۱۳۸۹، ۵۲):

  • ایجاد فرصت های شغلی در بخش خدمات و سایر بخش های وابسته و عامل مهمی در رفع معضل بیکاری
  • جلوگیری از خروج ارز کشور و ایجادتعادل و توازن در تراز پرداخت های کلی کشور
  • موثر در تبادل فرهنگ های اقوام و ترقی و تعالی فرهنگ های ملتها
  • ایجاد صلح بین الملل
  • کمک به درآمدهای دولت (ازطریق اخذ مالیات برآمد هتل ها، عوارض فرودگاهی ، گمرکی و …)
  • موثر در توسعه ،حفظ و نگهداری موزه ها ،تئاتر ها و سایر امکانات فرهنگی
  • استفاده از توریسم به عنوان سرعت دهنده ای به گسترش دیگر بخش های اقتصاد
  • توریسم اگر به نحو شایسته و به صورت پایدار توسعه یابد، می تواند حفظ منابع طبیعی و فرهنگی منطقه را توجیه و جبران نماید ، مناطقی که در صورت نبود این ابزار ، از توان محدودی برای تحقق اهداف حفظ و نگهداری محیط زیست برخوردارند

کاشان علاوه بر دارا بودن بافت های قدیمی و با ارزش سنتی و تاریخی که بعضا جزو معدود آثار با ارزش تاریخی و معماری جهان است ، به دلیل طبیعت زیبای قمصر و نیاسرو برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده و برگزاری جشنواره های گل و گلاب، برای جهانگردان سراسر جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا با تجدید نظر در توجه به صنعت گردشگری در این شهرستان ، می توان گام موثری در توسعه ی بیشتر و بهتر شهرستان کاشان از جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، طبیعی،زیرساختی و…برداشت.

 

فهرست مطالب

مقدمه……………۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مساله ی پژوهش………………۲

۱-۲ اهميت مسئله پژوهش………………۳

۱-۳  اهداف پژوهش………۴

۱-۴  سوالات پژوهش…………..۵

۱-۵  تعريف اصطلاحات و تعاريف عملياتي متغيرها…………۶

۱-۶ ساختار پایان نامه…………..۷

فصل دوم: مفاهیم و دیدگاههای نظری مرتبط

۲-۱ مقدمه…………..۹

۲-۲ تعاریف و مفاهیم گردشگری……………۱۰

۲-۲-۱ اقسام گردشگری……………….۱۱

۲-۲-۲ گونه های گردشگری…………۱۲

۲-۳ بررسي نظريه ها و متون مربوط به موضوع گردشگری………۱۳

۲-۳-۱ گردشگری در طبیعت(طبیعت گردی)…………۱۳

۲-۳-۲ گردشگری و محیط………….۱۳

۲-۳-۳ توانهای محیط طبیعی…………..۱۴

۲-۳-۴ منابع و جاذبه های گردشگری………….۱۶

۲-۳-۴-۱ جاذبه………….۱۷

۲-۳-۴-۲ طبقه بندی جاذبه ها از نظر گارتنر…………۱۸

۲-۳-۴-۳ جاذبه های طبیعی………..۱۹

۲-۳-۴-۴ نفوذ(حیطه عملکرد جاذبه)……….۱۹

۲-۳-۵ نظریه های گردشگری………..۲۰

۲-۳-۵-۱ بعد اقتصادی صنعت گردشگری………..۲۱

۲-۳-۵-۲ بعد محیطی صنعت گردشگری………….۲۵

۲-۳-۵-۳ بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری……..۲۷

۲-۳-۵-۴ بعد سیاسی گردشگری(نقش دولت در گردشگری)………….۳۱

۲-۳-۵-۵  دیدگاهها در مورد ورود گردشگران به کشور……..۳۳

۲-۴ بررسی پیشینه ی پژوهش…………

۲-۴-۱ سابقه ی تشکیلات گردشگری در ایران………..۳۴

۲-۴-۲ آمایش سرزمین…………..۳۶

۲-۴-۳ طرح جامع توسعه گردشگري ايران ۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۷

۲-۴-۴ برنامه ملی گردشگری ایران…………..۳۷

۲-۴-۵ بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش……..۳۸

۲-۴-۶  بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع مورد پژوهش………..۴۰

۲-۴-۷ نقد و بررسي پژوهشهاي انجام شده (استنتاج كلي در ارتباط با مساله پژوهش)……..۴۱

۲-۵ اهمیت شناسایی محورهای جاذب در توسعه ی گردشگری………۴۴

۲-۶ مدلهای مورد استفاده در شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب……….۴۵

۲-۶-۱ نظریه وابستگی………….۴۶

۲-۶-۲ نظریه قطب رشد………….۴۷

۲-۶-۳ نظریه مرکز پیرامون…………۴۷

۲-۶-۴ نظریه مراکز رشد……….۴۸

۲-۶-۵ نظریه کارکردهای شهری در توسعه روستایی………..۴۹

۲-۶-۶ نظریه اگروپليتن……………….۵۰

۲-۶-۷ راهبرد توسعه يكپارچه‌اي منطقه‌اي…………۵۲

۲-۶-۸ راهبرد شبكه منطقه‌اي………………۵۲

۲-۷ نظریه ها و مدلهای متداول در محیط GIS و تحلیل شبکه……………۵۴

مدل سطح جاذبه…………….۵۴

۲-۷-۲ مدل دایره ای یا شعاعی………………..۵۵

۲-۷-۳ تکنیک های آنالوگ………………..۵۵

۲-۷-۴ تکنیک های رگرسیون………………….  ۵۶

۲-۷-۵ مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction)……………56

۲-۷-۶ محدوده های سطوح بازاری و یا خدماتی…………..۵۷

۲-۷-۷ تجزیه وتحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی و یا با فرینگ…………..۵۸

۲-۷-۸ تجزیه و تحلیل منطقه تجاری و خدماتی با استفاده از چند ضلعی های تیسن…………………۵۹

۲-۷-۹ تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی…………………….۶۰

۲-۷-۱۰ عملیات همپوش لایه ها………………..۶۰

۲-۷-۱۱ نقشه فشار……………………………..۶۰

۲-۷-۱۲ قابلیت دسترسی…………….۶۱

۲-۷-۱۳  مدلهای تخصیص – مکان یابی…………….۶۱

۲-۷-۱۴ مدلسازی هندسی شبکه………………۶۵

۲-۸ نتیجه گیری…………………۶۵

فصل سوم : چارچوب روش تحقیق

۳-۱ مقدمه……………….۷۱

۳-۲ تشريح مدلهای مفهومي مورد استفاده و نحوه عملياتي نمودن آنها در پژوهش……………۷۲

۳-۲-۱ مدل سطح جاذبه…………………..۷۲

۳-۲-۲ تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی…………۷۵

۳-۲-۳ قابلیت دسترسی………………………..   ۷۷

۳ -۲-۴ مدل اثر متقابل فضایی :(Spatial Interaction)…………………82

۳-۲-۵ عملیات همپوشی لایه ها…………..۸۵

۳-۲-۶ مدلسازی هندسی شبکه………..۸۶

۳-۳ چارچوب پژوهش……………….۸۹

۳-۳-۱ فضا چیست؟……………..  ۹۰

۳-۳-۲ شبکه چیست؟………………..۹۱

۳-۳-۳  توپولوژی و ساختار آن در محیط شبکه…………………۹۱

۳-۳-۴  مدل شبکه………………۹۲

۳-۳-۵ عناصر شبکه……………..۹۳

۳-۳-۶  مراکز و مشخصات آنها………….۹۵

۳-۳-۷ جریان شبکه……….۹۵

۳-۳-۸ منابع و نقاط جذب …………….۹۶

۳-۳-۹ جریان نامشخص………..۹۶

۳-۳-۱۰ جریان منقطع…………….۹۷

۳-۴ رویکرد،نوع و روش پژوهش……………۹۸

۳-۵ تعریف جامعه و نمونه ی آماری…………….  ۹۹

۳-۶ ابزارهاي اندازه گيري (روشهاي گردآوري داده ها)….  ۱۰۰

۳-۷ تعيين روش هاي برداشت داده ـ نقشه……………. ۱۰۱

۳-۸ طرح پژوهش ـ روش (هاي) تجزيه و تحليل داده ها …………….۱۰۳

۳-۹ نتیجه گیری……………۱۰۷

فصل چهار : يافته هاي پژوهش شناخت و تحليل (نمونه موردي)

۴-۱  مقدمه………….۱۰۷

۴-۲ تعیین شاخص های گردشگری شهرستان کاشان…………۱۰۹

۴-۳ توصيف وضعيت(با استفاده از جدول ها، نمودارها، نقشه ها و ارائه مشخصه هاي آماري)….۱۱۱

۴-۳-۱ موقعیت جغرافیایی شهرستان کاشان………..۱۱۱

۴-۳-۲ تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه)…………..۱۱۴

۴ -۳-۳ خدمات رفاهی…………..۱۱۵

۴-۳-۴ خدمات اقامتی………….۱۱۶

۴-۳-۵ تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان…………………..۱۱۶

۴ -۳-۶  معرفی ویژگی های اقلیمی چهار بخش شهرستان کاشان………………۱۱۸

۴-۳-۷ موقعیت تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان……………۱۱۹

۴-۳-۸ موقعیت ارتباطی شهرستان کاشان……………۱۲۱

۴-۳-۹ شبکه ی ارتباطات سلسله مراتبی شهرستان کاشان……….  ۱۲۳

۴-۴  تحليل داده ها (انجام آزمونهاي آماري يا تحليلهاي نقشه اي در رابطه با هر پرسش، هدف يا فرضيه) براساس مدل مفهومي ـ عملياتي ارائه شد در فصل متدولوژي…………   ۱۳۰

۴-۴-۱ تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی……۱۳۰

۴-۴-۲ تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)……..۱۳۳

۴-۴-۳ تحلیل های مکانی براساس مدل سطح جاذبه…………..  ۱۴۱

۴-۴-۴ تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی……………  ۱۴۴

۴-۴-۵ مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی…………۱۴۵

۴-۴-۶ مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction) و عملیات همپوشی لایه ها…………۱۴۶

۴-۴-۷ مدلسازی هندسی شبکه…………….. ۱۴۷

۴  -۵  ساير يافته هاي پژوهش (نتايج فرعي پژوهش)………..۱۴۸

 

فصل پنج : نتايج پژوهش و ارائه پيشنهادهاي كاربردي

۵-۱ مقدمه………………….۱۵۱

۵-۲  بيان مسئله (براساس چارچوب فصل اول)………………. ۱۵۲

۵-۳  توصيف روشهاي بكار گرفته شده و بيان نتايج حاصل……….۱۵۳

۵-۳-۱  نتایج نهایی حاصل از تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)…….۱۵۳

۵-۳-۲  نتایج حاصل ازتحلیل با استفاده از عملیات همسایگی……….۱۵۴

۵-۳-۳ نتایج حاصل ازتحلیل قابلیت دسترسی………..۱۶۱

۵-۳-۴ نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه……………۱۷۱

۵-۳-۵ نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی………۱۷۲

۵-۳-۶ نتایج حاصل از مدلسازی هندسی شبکه………۱۸۲

۵-۴ استفاده از يافته هاي پيشين و تركيب آن با نتايج پژوهش………………… ۱۸۷

۵-۵  پيشنهادها و كاربرد نتايج پژوهش (ارائه طرح پيشنهادي در صورت لزوم)………. ۱۸۷

۵-۶ نتیجه گیری( خلاصه اي از مساله، روشها و يافته هاي پژوهش به عنوان جمع بندي)………۱۹۱

پیوست ها و ضمائم

پیوست الف: پرسشنامه…………….۱۹۳

الف-۱ پرسشنامه………………. ۱۹۳

الف-۲ پرسشنامه…………۱۹۸

ب پیوست الگوریتم های محاسبه ی مرکز جاذبه هر بخش از شهرستان کاشان…………۲۰۰

ج پیوست محاسبات لازم به منظور اجرای تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی ، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار………..۲۰۳

ج-۱ محاسبات لازم به منظور ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار…………..۲۰۳

ج-۲ الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی……..۲۰۵

ج-۳ الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها………..۲۰۶

د پیوست الگوریتم ترسیم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی…………..۲۰۷

ه پیوست مراحل کلی مدلسازی هندسی شبکه…… ۲۰۸

و پیوست مراحل کلی عملیات Georeferencing……………..212

ز پیوست جداول محاسبات مرکز جاذبه………………. ۲۱۶

ح پیوست جداول محاسبات قابلیت دسترسی………۲۲۱

ط پیوست طبقه بندي و توزیع جغرافیایی گردشگاه ها………۲۲۷

فهرست منابع……….۲۳۰

چکیده انگلیسی…..۲۳۳

 

فهرست جدول ها

۲-۱ جدول سابقه ی تشکیلات جهانگردی در ایران……..۳۵

۲-۲ جدول مجموعه ای از پژوهشهای انجام شده در ارتباط با گردشگری…………….  ۳۹

۲-۳  تقسیم بندی مکتوبات و نظرات مربوط به گردشگری ۱۹۵۰-۱۹۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷

۲-۴ نظريه‌هاي قابل استفاده برای شناسایی و تحلیل محورهای جاذب………….۶۹

۴-۱ جدول مشخصات گردشگری موجود در شهرستانهای اصفهان،کاشان و استان اصفهان همراه با محاسبه ی ضریب مکانی شهرستان کاشان نسبت به استان اصفهان….۱۰۹

۴-۲ جدول زیر ساخت های گردشگری موجود در شهرستانهای اصفهان،کاشان و استان اصفهان همراه با محاسبه ی ضریب مکانی شهرستان کاشان نسبت به استان اصفهان…….۱۱۰

۴-۳ جدول منابع تامین کننده ی آب و حجم مخازن آب در شهرستان کاشان……………..۱۱۴

۴-۴ جدول توزیع خدمات بهداشتی درمانی را در مناطق شهری و روستایی در شهرستان کاشان…………   ۱۱۵

جدول آخرین تقسیمات کشوری شهرستان کاشان……..۱۱۶

۴-۶ جدول شبکه ی راههای موجود در شهرستان کاشان به تفکیک نوع راه…….۱۲۱

۴-۷ جدول شبکه ی راههای روستایی موجود در شهرستان کاشان و تعداد آبادی های تحت پوشش به تفکیک شهرستان………….۱۲۲

۴-۸ جدول طول راههای ارتباطی کاشان با مراکز دهستان در شهرستان کاشان………………………   ۱۲۷

۴-۹ جدول طول راههای ارتباطی مناطق شهری با مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان…………… ۱۲۷

۴ -۱۰جدول طول راههای ارتباطی مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان……………….۱۲۸

۴ -۱۱ جدول تعداد آبادی های دارای راه ارتباطی روستایی به تفکیک نوع راه در شهرستان کاشان………۱۲۹

۵-۱ جدول گردشگری مذهبی به تفکیک تعداد گردشگاههای مذهبی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه…….. ۱۶۱

۵-۲ جدول گردشگری مذهبی به تفکیک تعداد گردشگاههای مذهبی،مجموع قدرت جذب ، قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری………..۱۶۲

۵-۳ جدول گردشگری تاریخی- فرهنگی به تفکیک تعداد گردشگاههای تاریخی-فرهنگی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری……… ۱۶۴

۵-۴ جدول گردشگری اقامتی تفریحی به تفکیک تعداد مکانهای اقامتی تفریحی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری………….   ۱۶۶

۵-۵ جدول گردشگری طبیعی به تفکیک تعداد گردشگاههای طبیعی ،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری……………۱۶۸

۵-۶ جدول انواع جاذبه های گردشگری به تفکیک تعداد گردشگاههای و مجموع قدرت……. ۱۷۱

الف-۱ جدول جاذبه های مذهبی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی کارشناسان میراث فرهنگی کاشان…….  ۱۹۴

الف- ۲ جدول جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی کارشناسان میراث فرهنگی کاشان……………۱۹۵

الف-۳ جدول جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی کارشناسان میراث فرهنگی کاشان……۱۹۶

الف-۴ جدول تاسیسات اقامتی تفریحی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی مربوطه….. ۱۹۹

ز-۱ جدول محاسبه ی مرکز جاذبه ی جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان…… ۲۱۶

ز-۲ جدول شماره ی محاسبه ی مرکز جاذبه ی جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان……..۲۱۷

ز-۳ جدول محاسبه ی مرکز جاذبه ی جاذبه های مذهبی شهرستان کاشان….۲۱۹

ز-۴ جدول محاسبه ی مرکز جاذبه ی تاسیسات اقامتی تفریحی شهرستان کاشان………..۲۲۰

ح-۱ جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان……..۲۲۱

ح-۲ جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان…….  ۲۲۴

ح-۳ جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی جاذبه های مذهبی شهرستان کاشان………..۲۲۵

ح-۴ جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی تاسیسات اقامتی تفریحی شهرستان کاشان…………۲۲۶

ط-۱ جدول توزیع جغرافیایی گردشگاه هاي شهري از نظر مقياس دسترسي و نوع عملكرد………..۲۲۸

 

فهرست نمودار ها

۳-۱ نمودارالگوریتم کلی روش (هاي) تجزيه و تحليل داده ها…………۱۰۶

۵-۱نمودار رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد کل  مکان های گردشگری.۱۵۶

۵-۲ نمودار رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری تاریخی-فرهنگی…………۱۵۷

۵-۳ نموداررابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های اقامتی-تفریحی………..۱۵۸

۵-۴ نموداررابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری مذهبی……….۱۵۸

۵-۵ نموداررابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری طبیعی

ب-۱ نمودار الگوریتم کلیه ی محاسبات به منظور بدست آوردن مرکز جاذبه ی هر بخش…

ب-۲ نمودار الگوریتم ساخت Shape file………………………………201

ب-۳ نمودار الگوریتم مراحل پیاده کردن مراکزجاذبه روی نقشه در محیطArc map………………202

ج-۱ نمودار الگوریتم کلیه ی محاسبات به منظور ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق…………..

ج-۲ نمودار الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی…………………………..۲۰۵

ج-۳ نمودار الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها……..

د-۱ نمودار الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی

ه-۱ نمودار الگوریتم مراحل ساخت Geometric Network و برقراری جریان در این شبکه……………….۲۱۰

و-۱ نمودار الگوریتم Georeferencing کردن تصاویر و نقشه های اسکن شده………………………………….۲۱۴

 

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ تقاضا با و بدون هزینه حمل و نقل برای یک مشتری در فاصله D از یک مرکز خدماتی …………..۵۸

شکل ۲-۲  مراحل ایجاد چند ضلعی های تیسن از روی نقاط نمونه…………………….۵۹

شکل ۳-۱ توضیح مفهوم مرکز جاذبه………………………………….۷۲

شکل ۳-۲ تعریف یک منطقه جستجو با شعاع ۵ کیلومتر………………۷۶

شکل ۳-۳ قابلیت دسترسی…………………….۷۹

شکل ۳-۴ سطوح دسترسی که نشان دهنده میزان دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری است……………۸۱

شکل ۳-۵ عملیات حسابی که بر روی دو لایه از داده ها در محیط رستری انجام گرفته است…………۸۵ شکل ۳-۶ : نمونه ای از عوارض ساده……..۸۶

شکل ۳-۷ : نمونه ای از عوارض پیچیده…………..۸۷

شکل ۳- ۸ : نمونه ای از برقراری یک Geometric Network……….88

شکل ۳-۹ : پیوند شبکه ای…………

۹۱ شکل ۳-۱۰: ساختار شبکۀ منطقی و شبکۀ هندسی………………..۹۳

شکل ۳-۱۱ عناصر شبکه……… ۹۴

شکل ۳-۱۲ موانع شبکه……… ۹۴

شکل ۳-۱۳ گردش در یک بزرگراه………..۹۵

شکل ۳-۱۴ مسیر جریان در یک شبکه……..۹۶

شکل ۳-۱۵ موقعیت نقاط منبع و جذب در یک شبکه……….۹۶

شکل ۳-۱۶ جریانات نامشخص در یک شبکه…..۹۷

شکل ۳-۱۷ جریان منقطع دریک شبکه……….۹۷

 

فهرست نقشه ها

۴-۱ نقشه ی موقعیت کاشان در کشور و استان……………………۱۱۲

۴-۲ نقشه ی ساختار فضای طبیعی شهرستان کاشان………………………۱۱۳

۴-۳ نقشه پراکندگی سکونتگاههای شهرستان کاشان………………..۱۱۷

۴-۴ نقشه ی نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها در شهرستان کاشان…………………..۱۲۵

۴-۵ نقشه ی انواع راههای ارتباطی شهرستان کاشان…………………………۱۲۶

۴-۶ نقشه ی محدوده ی چهار بخش شهرستان کاشان براساس تقسیمات سیاسی وزارت کشور………۱۳۱

۴-۷ نقشه ی پراکنش گردشگاههای شهرستان کاشان……………………….۱۳۲

۴-۸ نقشه پراکنش نقاط گردشگری شهرستان کاشان……………………………..۱۳۴

۴-۹ نقشه ی پراکنش جاذبه های تاریخی-فرهنگی گردشگری شهرستان کاشان…………۱۳۵

۴-۱۰ نقشه ی پراکنش خطوط گردشگری شهرستان کاشان………………۱۳۷

۴-۱۱ نقشه ی پراکنش پلیگونهای گردشگری شهرستان کاشان………….۱۳۹

۴-۱۲ نقشه ی پراکنش جاذبه های طبیعی گردشگری شهرستان کاشان………..۱۴۰

۴-۱۳ نقشه ی مراکز جاذبه ی گردشگاههای چهار بخش شهرستان کاشان……………….۱۴۳

۵-۱ نقشه ی دوایر ترسیمی به مرکز جاذبه ی چهار بخش شهرستان کاشان…………….۱۵۱

۵-۲ نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت…..۱۶۳

۵-۳ نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت

۵-۴ نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری اقامتی تفریحی بخش های شهرستان کاشان برحسب اولویت……………..۱۶۷

۵-۵ نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت……۱۶۹

۵-۶ نقشه ی محورهای جاذب تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت………………..۱۷۴

۵-۷ نقشه ی محورهای جاذب طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت…………….۱۷۶

۵-۸ نقشه ی محورهای جاذب مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت……………………………..۱۷۸

۵-۹ نقشه ی شبکه ی پیوندهاو محورهای جاذب گردشگری تاریخی فرهنگی،طبیعی و مذهبی ، بین چهار بخش شهرستان کاشان…………۱۸۰

۵-۱۰ نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان……………۱۸۳

۵-۱۱ نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان…………۱۸۴

۵-۱۲نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان………….

۵- ۱۳نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری چهار بخش شهرستان کاشان     ……..۱۸۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0