بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی :پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت رسانه

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی :پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت رسانه

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت  و با عنوان بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی  در ۲۱۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی :

باتوجه به اینکه رسانه ملی مهم ترین ابزار نشر و ترویج هنجارها و ارزش هاست و در راستای توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جامعه  نقش بسزایی دارد؛ ضروری است مدیران ، برنامه سازان و اصحاب رسانه ، با شناخت فنون برنامه سازی و مدیریت مؤثر و صحیح  آن بتوانند برنامه هایی اثربخش را تولید و به اهداف مورد نظر دست یابند.از این رو هدف پژوهش حاضر، اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی است. نوع پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر متدولوژی کاربرد اطلاعات، توصیفی است. جامعه مورد بررسی این پژوهش را کلیۀ اساتید و کارشناسان رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند .نمونه آماری تحقیق نیز به دلیل معدود بودن جامعه آماری به صورت تمام شمار ۶۵ نفر  بوده است.

در این تحقیق از روش کتابخانه ای و ابزار پرسش نامه محقق ساخته، به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق(پرسش نامه) با تأیید خبرگان و اساتید حاصل گردید و برای سنجش  پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که معادل (۹۵(% برآورد گردید.  نشان دهنده ی همگنی درونی و اعتماد بالای ابزار جمع آوری داده های تحقیق می باشد. یافته های حاصل از ابزار پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از تأیید رابطه ی معنا دار میان مدیریت برنامه های  شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی ( سازماندهی و گروه بندی تخصصی- گرایش موضوعی برنامه ها- فنون ارتباطی کارکنان- تکنولوژی ساخت برنامه ها- تنوع برنامه ها) و اثربخشی این برنامه ها را می باشد.

کلمات کلیدی : مدیریت رسانه، مدیریت برنامه ها ، اثربخشی برنامه های صدا و سیما ، شبکه صداوسیمای خراسان رضوی.

 

اهمیت و ضرورت پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی :

بسياري از نهادهاي اجتماعي بخصوص مراكز آموزشي و رسانه‌ها مي‌توانند در راستاي ترويج و توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و به عبارت ديگر پيشرفت و سازندگي كشور، نقش اساسي داشته باشند، اما صدا و سیما به عنوان دانشگاهي سراسري و فراگير، نقش موثرتري را بر عهده دارند، چرا كه معمولاً برنامه‌هاي رسانه ملي، بويژه برنامه‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني، اثرات فرهنگي اجتماعي قابل ملاحظه‌اي را در ابعاد مختلف به همراه دارند.

صدا وسيما بر اساس رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري دانشگاه عمومي است كه به عنوان مهم ترين وسيله ارتباط جمعي نقش بزرگي در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايفا مي‌كند. همچنين در اين رهنمودهاي ارزنده بر رسالت و وظايف خطير صدا وسيما و نقش مؤثر برنامه‌هاي گوناگون آن در شكوفايي فرهنگي جامعه و رفع تنگناها و چالش‌هاي اجتماعي تأكيد شده است. بر همين مبنا، اجراي سياست‌هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از وظايف قانوني و رسمي صدا وسيما است.

قانون برنامة سوم توسعه نيز در مواد ۱۵۹ و ۱۶۷ خود سازمان صدا وسيما را موظف به انجام مطالعات و تحقيقات، ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليت‌ها، تقويت هنرها و علوم و فنون، تكميل پوشش جمعيتي، انعكاس و نقد عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي،ترويج آموزش‌هاي عمومي، فني و حرفه‌اي و نظاير آن نموده است (محمدی،۱۳۷۹) .

در حال حاضر بـه نظر مي‌رسد اكثر برنامه‌هاي تلويزيوني شبکه خراسان رضوی به جز بخش خبری وگزارش ها كه جنبه اطلاع رساني دارد، به جاي پرداختن به برنامه‌هاي هدفمند ، فرهنگ ساز، تاثير گذار و بنيادين، به نوعي گرفتار برنامه‌هاي صرفاً سرگرم كننده، سطحي و كم محتوا شده‌اند و لذا اين سوال مطرح است كه چرا صدا و سيما در مرکز استان خراسان که با وجود جمعیت زیاد استان و وجود خیل عظیم مسافران و زائرین می تواند جزء پربارترین و پر بیننده ترین شبکه های کشور باشد از اين ظرفيت بسيار خوب براي رشد همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف، غفلت و براي تعميق و تحكيم دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ترويج علم و دانش و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و انقلابي، استراتژي مدون و مشخصي ندارد؟

با توجه به كاربردي بودن پژوهش، يافته­هاي حاصل از آن براي سازمان صدا و سيما خراسان رضوی مي­تواند در سیاستگزاری ، مديريت برنامه و اصلاح شيوه­هاي ناكارآمد گذشته ياري رساند و همچنین مي­تواند مشخص سازد كه در چه مواردی، ضعف و كاستي وجود دارد تا از تعميم اشتباهات به موارد صحيح جلوگيري شود که همه این موارد باعث می شود فعالیت های این سازمان رو به اثربخشی بیشتر سوق یابد  ونهایتا کارایی و بهروری بیشتر شده و مانع اتلاف سه منبع حیاتی ومهم نیروی انسانی ، زمان و سرمایه گردد.

همچنین ضرورت انجام اين تحقیق، حرکت در مرزهای علم و دانش ودانش افزایی در حوزه مدیربت رسانه است  و با تولید ادبیات و مبانی نظری در این رابطه به الگویی دست می یابیم که اولا بومی است و ثانیا موجب گردآوری اطلاعات مفیدی به عنوان ادبیات و تاریخچه این موضوع می شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی :

فصل اول

۱-۱- مقدمه          ۲

۱-۲- بیان مساله    ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت      ۴

۱-۴- چارچوب کلان نظری تحقیق      ۵

۱-۵-گزاره های تحقیق         ۶

۱-۵-۱- اهداف پژوهش        ۶

۱-۵-۱-۱- هدف اصلی        ۶

۱-۵-۱-۲- اهداف فرعی       ۶

۱-۵-۲- سوالات پژوهش      ۷

۱-۵-۲-۱- سوال اصلی        ۷

۱-۵-۲-۲- سوالات فرعی     ۷

۱-۵-۳- فرضیه های تحقیق   ۸

۱-۵-۳-۱- فرضیه اصلی      ۸

۱-۵-۳-۲- فرضیه های فرعی            ۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق     ۸

۱-۶-۱- نوع و روش تحقیق   ۸

۱-۶-۲- قلمرو تحقیق           ۹

۱-۶-۲-۱- قلمرو موضوعی تحقیق……..۹

۱-۶-۲-۲- قلمرو مکانی تحقیق………..۹

۱-۶-۲-۳- قلمرو زمانی تحقیق           ۹

۱-۶-۳- جامعه آماری…………..۹

۱-۶-۴- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه   ۹

۱-۶-۵- روش و ابزار گرد آوری داده ها            ۹

۱-۶-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۹

۱-۶-۷- نقشه راه…………..۱۰

۱-۷- شرح واژه ها………۱۰

 

فصل دوم

۲-۱- مقدمه          ۱۴

۲-۲- مبانی نظری پژوهش    ۱۴

۲-۲-۱- اثربخشی   ۱۴

۲-۲-۱-۱- مفهوم اثربخشی    ۱۵

۲-۲-۱-۲- تعاریف اثربخشی ۱۶

۲-۲-۱-۳- اثربخشی و اهداف سازمان   ۱۸

۲-۲-۱-۳-۱- هدف سازمانی  ۱۹

۲-۲-۱-۴- شایستگی مدیریت و اثربخشی           ۲۰

۲-۲-۱-۵- الگویی برای اثر بخشی      ۲۲

۲-۲-۱-۶- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان ۲۳

۲-۲-۱-۷- ویژگی  نظام های اثر بخش ۲۴

۲-۲-۱-۸- مدل های اثربخشی سازمانی             ۲۵

۲-۲-۱-۹- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت  ۲۸

-۲-۲-۲- رسانه     ۲۸

۲-۲-۲-۱- تعریف رسانه      ۲۹

۲-۲-۲-۲- دیدگاه ها درباره نقش رسانه ۳۰

۲-۲-۲-۲-۱- دیدگاه افراطی ۳۰

۲-۲-۲-۲-۲- دیدگاه تفریطی  ۳۰

۲-۲-۲-۲-۳- دیدگاه بینابینی یا معتدل   ۳۱

۲-۲-۲-۳- کارکردهای رسانه ۳۱

۲-۲-۲-۳-۱-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه            ۳۲

۲-۲-۲-۳-۲-کارکرد آموزشی رسانه     ۳۳

۲-۲-۲-۳-۳-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه   ۳۴

۲-۲-۲-۴- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه         ۳۵

۲-۲-۲-۴-۱- ایده برنامه      ۳۵

۲-۲-۲-۴-۲- نام برنامه       ۳۶

۲-۲-۲-۴-۳- آرم برنامه       ۳۷

۲-۲-۲-۴-۴- لزوم تناسب برنامه…..۳۷

۲-۲-۲-۵- تکنولوژی و مدیریت رسانه ۳۸

۲-۲-۲-۵-۱ انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی      ۳۸

۲-۲-۲-۶- طبقه بندی برنامه های تلویزیون        ۴۱

۲-۲-۲- ۷- کیفیت برنامه های رسانه ای           ۴۲

۲-۲-۲-۸- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه……..۴۳

۲-۲-۲-۸-۱- نظریه استفاده و رضایتمندی         ۴۵

۲-۲-۲-۸-۲- نظریه انتظارات اجتماعی            ۴۷

۲-۲-۲-۸-۳- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای         ۴۹

۲-۲-۳- مدیریت رسانه        ۵۰

۲-۲-۳-۱- مفهوم مدیریت رسانه         ۵۱

۲-۲-۳-۲- تعریف مدیریت رسانه        ۵۲

۲-۲-۳-۳- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه ۵۳

۲-۲-۳-۴- مدیریت برنامه    ۵۴

۲-۲-۳-۴-۱-  تعریف مدیریت برنامه……..۵۵

۲-۲-۳-۴-۲- روش کار در مدیریت برنامه         ۵۵

۲-۲ -۳-۴-۳-  مقوله های موضوعی و مواد برنامه           ۵۶

۲-۲-۳-۴-۴ – برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما         ۵۸

۲-۲-۳-۴-۵- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما  ۵۹

۲-۲-۳-۴-۶- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها      ۶۰

۲-۲-۳-۴-۷- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما    ۶۰

۲-۲-۳-۴-۸- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما) ۶۱

۲-۲-۳-۴-۹- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما         ۶۳

۲- ۴- پیشینه پژوهش          ۶۵

۲- ۴- ۱- پیشینه داخلی        ۶۵

۲-۴-۱-۱- پایان نامه های داخلی مرتبط ۶۵

۲-۴- ۱-۱-۱- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش    ۶۵

۲-۴-۱-۱-۲- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت        ۶۶

۲- ۴-۱-۱-۳- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی           ۶۷

۲-۴-۱-۱-۴- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری      ۶۷

۲-۴-۱- ۱-۵- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها    ۶۸

۲-۴-۱- ۱-۶- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت  ۷۰

۲-۴-۱-۱-۷- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان           ۷۰

۲-۴-۱-۲- مقالات داخلی مرتبط          ۷۰

۲-۴-۱-۲-۱- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی   ۷۱

۲-۴-۱-۳- تحقیقات داخلی مرتبط        ۷۱

۲-۴-۱-۳-۱- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی            ۷۱

۲-۴-۱-۳-۲- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس      ۷۲

۲-۴-۱-۳-۳- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه ۷۲

۲-۴-۱-۳-۴- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی     ۷۳

۲-۴-۱-۳-۵- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی ۷۳

۲-۴-۲-پیشینه خارجی         ۷۴

۲-۴-۲-۱- مقالات خارجی مرتبط        ۷۴

۲-۴-۲-۱-۱- سبک رهبری مدیران و اثربخشی   ۷۴

۲-۴-۲-۱-۲- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی            ۷۴

۲-۴-۲-۱-۳- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی         ۷۴

۲-۴-۲-۱-۴- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری          ۷۴

۲-۴-۲-۱-۵- مدیریت اثر بخش          ۷۴

۲- ۴-۲-۱-۶- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه ۷۶

۲-۴-۲-۱-۷-  تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه  ۷۸

۲-۴-۲-۱-۸-  دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه    ۷۹

۲-۵- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی          ۸۴

 

فصل سوم

۳-۱- مقدمه          ۹۹

۳-۲- روش پژوهش ……….۸۸

۳-۳- متغیر ها ،تعریف عملیاتی ……۸۹

۳-۳-۱- متغیر وابسته تحقیق وتعریف عملیاتی……۹۰

۳-۳-۲- متغیر مستقل مدیریت برنامه……….۹۱

۳-۳-۳- متغیر مستقل )گروه بندی وسازماندهي نیروهای تخصصي (در مدیریت برنامه……..۹۲

۳-۳-۴- متغیر مستقل )مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان(در مدیریت برنامه…… ۹۲

۳-۳-۵- متغیر مستقل )تكنولوژی ساخت برنامه(در مدیریت برنامه………..۹۳

۳-۳- ۶- متغیر مستقل )گرایش موضوعي برنامه ها(در مدیریت برنامه………..۹۴

۳-۳-۷- متغیر مستقل )تنوع برنامه ها(در مدیریت برنامه………۹۴

۳-۳-۸- متغیر مستقل )زمان ارائه برنامه ها(در مدیریت برنامه…………..۹۵

۳-۴- جامعه آماری ……….۹۵

۳-۵- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها ۹۶

۳-۵-۱- آماره های توصیفی   ۹۶

۳-۵-۲- آماره های استنباطی ۹۶

۳-۶- ابزار ،روایی و پایانی   ۹۷

۳-۷-۱- ابزار       ۹۷

۳-۷-۲- روایی      ۹۷

۳-۷-۳- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش       ۹۷

فصل چهارم

مقدمه……..۱۰۱

۴-۱- توصیف گویۀ جنسیت پاسخگویان ۱۰۱

۴-۲- توصیف گویۀ سن پاسخگویان     ۱۰۲

۴-۳- توصیف گویۀ رشتۀ تحصیلي پاسخگویان    ۱۰۳

۴-۴- توصیف گویۀ حوزۀ تخصصي پاسخگویان  ۱۰۴

۴- ۵- توصیف گویۀ میزان تحصیلات پاسخگویان            ۱۰۵

۴-۶- توصیف گویۀ سابقه خدمت پاسخگویان       ۱۰۶

۴-۷ – توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”گروه بندی و سازماندهي نیروهای تخصصي”     ۱۰۸

۴- ۸- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان”      ۱۱۰

۴-۹- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”تكنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها”     ۱۱۳

۴-۱۰- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” گرایش موضوعي برنامه ها”            ۱۱۵

۴-۱۱- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” تنوع برنامه ها ”   ۱۱۸

۴-۱۲- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” زمان ارائه برنامه ها”        ۱۲۲

۴-۱۳- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها ”         ۱۲۵

۴-۱۴- توصیف گویه های مربوط به متغیر وابستۀ پژوهش”میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما”          ۱۲۷

۴- ۱۵- آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته       ۱۳۰

۴- ۱۶- تحلیل یافته های تحقیق)آزمون فرضیات( ۱۳۱

۴- ۱۶-۱- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ۱۳۱

۴- ۱۶-۲- آزمون فرضیه اول            ۱۳۲

۴- ۱۶-۳- آزمون فرضیه دوم            ۱۳۳

۴- ۱۶- ۴- آزمون فرضیه سوم           ۱۳۴

۴- ۱۶- ۵- آزمون فرضیه چهارم        ۱۳۶

۴-۱۶-۶- آزمون فرضیه پنجم            ۱۳۷

۴- ۱۶-۷- آزمون فرضیه ششم           ۱۳۸

۴- ۱۷- تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل    ۱۴۰

۴-۱۷-۱- معادله رگرسیون    ۱۴۱

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه          ۱۴۴

۵-۲- خلاصه یافته ۱۴۴

۵-۳-نتایج            ۱۴۵

۵-۳-۱- نتایج حاصل از بررسي فرضیه های پژوهش        ۱۴۵

۵-۳-۱-۱- بررسي های حاصل از فرضیه اصلي پژوهش   ۱۴۵

۵-۳-۱-۲- بررسي های حاصل از فرضیه اول پژوهش      ۱۴۵

۵-۳-۱-۳- بررسي های حاصل از فرضیه دوم پژوهش      ۱۴۵

۵-۳-۱-۴- بررسي های حاصل از فرضیه سوم پژوهش      ۱۴۶

۵-۳-۱-۵- بررسي های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش   ۱۴۶

۵-۳-۱-۶- بررسي های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش     ۱۴۶

۵-۳-۱-۷- بررسي های حاصل از فرضیه ششم پژوهش     ۱۴۶

۵-۳-۲- نتایج حاصل از بررسي متغیر وابستۀ پژوهش       ۱۴۶

۵-۴- بحث و نتیجه گیری……..۱۴۷

۵-۵- پیشنهادات کاربردی     ۱۴۹

۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش های آتی             ۱۴۹

۵-۷- محدودیت های تحقیق   ۱۴۹

منابع و مأخذ

پیوست­ها و ضمائم

 

فهرست جداول

 • جدول ۱-۱- نقشه راه           ۱۰
 • جدول ۲-۱- مدل های مختلف اثر بخشی            ۲۷
 • جدول ۲-۲- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه       ۵۰
 • جدول ۲-۳- توضیحات چهار مهارت اصلي مدیریت…………۵۴
 • جدول ۲-۴- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی      ۷۹
 • جدول ۲-۵- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجي    ۸۳
 • جدول ۳-۱- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)………………۹۱
 • جدول ۳-۲- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)……………۹۲
 • جدول ۳-۳- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان)……………..۹۳
 • جدول ۳-۴- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)………….۹۳
 • جدول ۳-۵- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)……………..۹۴
 • جدول ۳-۶- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه)………۹۴
 • جدول ۳-۷- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)………….۹۵
 • جدول ۳-۸- نوع آزمون فرضیات……………….۹۶
 • جدول ۳-۹- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق……..۹۸
 • جدول ۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان……..۱۰۱
 • جدول ۴-۲- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان……..۱۰۲
 • جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)…………۱۰۳
 • جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)……………۱۰۴
 • جدول ۴-۵- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)………..۱۰۵
 • جدول ۴-۶- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان)…….۱۰۶
 • جدول۴-۷-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)………….۱۰۸
 • جدول۴-۷-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی…………۱۰۹
 • جدول ۴-۷-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….۱۰۹
 • جدول ۴-۸-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….۱۱۰
 • جدول ۴-۸-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………۱۱۱
 • جدول ۴-۸-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..۱۱۲
 • جدول ۴-۹-۱- توزیع فراوانی گویه های متغییر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)……..۱۱۳
 • جدول ۴-۹-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)در یک نگاه  ۱۱۴
 • جدول ۴-۹-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)    ۱۱۴
 • جدول ۴-۱۰-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها)     ۱۱۶
 • جدول ۴-۱۰-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها )در یک نگاه    ۱۱۷
 • جدول ۴-۱۰-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)   ۱۱۷
 • جدول ۴-۱۱-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)         ۱۱۹
 • جدول ۴-۱۱-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) در یک نگاه      ۱۲۰
 • جدول ۴-۱۱-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)  ۱۲۰
 • جدول ۴-۱۲-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)   ۱۲۲
 • جدول ۴-۱۲-۲- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در یک نگاه ۱۲۳
 • جدول ۴-۱۲-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)       ۱۲۳
 • جدول ۴-۱۳-۱- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه ها)در یک نگاه    ۱۲۵
 • جدول ۴-۱۳-۲- شاخص های مرکزی متغییر مستقل(مدیریت برنامه ها)          ۱۲۶
 • جدول ۴-۱۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها)      ۱۲۷
 • جدول ۴-۱۴-۲- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) در یک نگاه    ۱۲۸
 • جدول ۴-۱۴-۳- شاخص های مرکزی متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه)   ۱۲۹
 • جدول ۴- ۱۵- آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل و وابسته          ۱۳۰
 • جدول ۴-۱۶-۱- ضریب همستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه)       ۱۳۱
 • جدول ۴-۱۶-۲- ضریب همبستگی(میزان اثربخشی شبکه استانی و گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی)           ۱۳۲
 • جدول ۴-۱۶-۳- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)  ۱۳۳
 • جدول ۴-۱۶-۴- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان)         ۱۳۴
 • جدول ۴-۱۶-۵- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)   ۱۳۶
 • جدول ۴-۱۶-۶- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)      ۱۳۷
 • جدول ۴-۱۶-۷- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)           ۱۳۸
 • جدول ۴-۱۶-۸- جدول ترکیبي آزمون فرضیات تحقیق       ۱۳۹
 • جدول ۴-۱۷-۱- آنالیز واریانس           ۱۴۰
 • جدول ۴-۱۷-۲- ضرایب تاثیر استاندارد شده و غیر استاندارد در رگرسیون       ۱۴۱

 

فهرست نمودارها

 • نمودار ۱-۱- مدل مفهومی پژوهش       …..۶
 • نمودار ۲-۱- انواع تاثیرات داخلي تكنولوژی       …۳۹
 • نمودار ۲-۲- نحوه تاثیر تكنولوژی بر مدیران رسانه          …۴۰
 • نمودار ۲-۳- چهار مهارت اصلي مدیریت را برای دستیابي به اهداف سازماني   …۵۴
 • نمودار ۲-۴- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید …۷۷
 • نمودار ۲-۵- سنجش کیفیت فني          …۷۷
 • نمودار ۲-۶-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امكان انتخاب مخاطب (      …۷۸
 • نمودار ۲-۷- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب         …۷۸
 • نمودار ۲-۸- مدل مفهومی پژوهش         ..۸۵
 • نمودار ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت  ۱۰۲
 • نمودار ۴-۲- مربوط به سن پاسخگویان ۱۰۳
 • نمودار ۴-۳- مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان            ۱۰۴
 • نمودار ۴-۴- مربوط به حوزه تخصصی پاسخگویان          ۱۰۵
 • نمودار ۴-۵- مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان         ۱۰۶
 • نمودار ۴-۶- مربوط به سابقه خدمت پاسخگویان   ۱۰۷
 • نمودار ۴-۷- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)  ۱۱۰
 • نمودار ۴-۸- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)    ۱۱۲
 • نمودار ۴-۹- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها) ۱۱۵
 • نمودار ۴-۱۰- مربوط به متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها)   ۱۱۸
 • نمودار ۴-۱۱- مربوط به متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)     ۱۲۱
 • نمودار ۴-۱۲- مربوط به متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها)          ۱۲۴
 • نمودار ۴-۱۳- مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه)      ۱۲۶
 • نمودار ۴-۱۴- مربوط به متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه های صدا و سیما)         ۱۲۹
 • نمودار ۴-۱۵-۱- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه ها) ۱۳۲
 • نمودار ۴-۱۵-۲- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و سازماندهی نیروهای تخصصی)          ۱۳۳
 • نمودار ۴-۱۵-۳- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)  ۱۳۴
 • نمودار ۴-۱۵-۴- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان )       ۱۳۵
 • نمودار ۴-۱۵-۵- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)  ۱۳۷
 • نمودار ۴-۱۵-۶- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)      ۱۳۸
 • نمودار ۴-۱۵-۷- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)           ۱۳۹

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0