تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری: با تاکید بر شورای شهر و شهرداری شیراز ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری: با تاکید بر شورای شهر و شهرداری شیراز:

حكمراني خوب شهری عبارت از : هدايت و مديريت صحيح و كارآمد  جامعه شهری در چارچوب حاكميت قانون، تصميم گيري منطقي و عادلانه همراه با پاسخگويي و مسئوليت پذيري،  مشاركت عمومي است. بديهي است كه در تحقق اين امر،  تعامل شهروندان و اصناف و گروه­ها با حکمرانان و مسئولان، ضروري است. آنچه امروزه، در اداره امور شهر مورد توجه و تأکيد قرار می­گیرد و به عنوان پارادايمي در مديريت شهرها معرفی می­شود؛ بهره­گيري از الگوي حکمرانی خوب شهري است که در آن دولت، شهروندان و نهادهاي خصوصي در يک جريان افقي و فرابخشي به مشارکت مي­پردازند. در اين بستر است که می توان اميدوار به حل مشکلات و معضلات ساختاري و کارکردي شهرها بود.

در این نوشتار، از یک سو هدف آن بوده است که مولفه­های حکمرانی خوب شهری مورد بررسی قرار گیرند. سپس برای ملموس تر شدن این مولفه­های نظری، مصادیق تجربی و عینی آن به چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شده است و در پایان به بررسی وضعیت حکمرانی خوب شهری همراه با آسیب شناسی آن در شهر شیراز پرداخته شده است. این تحقیق از رهگذر مطالعه کتابخانه ای، اینترنتی، مصاحبه حضوری با برخی از فعالان شهری و نیز از روش پرسشنامه ای انجام شده است.

در بررسی و مطالعات نگارنده در مورد حکمرانی خوب شهری در کشورهای مورد مطالعه،(آمریکا، انگلیس، ترکیه و مصر) شواهد نشان می دهند در دو کشور نخست که حکمرانی شهری در وضعیت مناسب و مطلوبی بوده است، به طوری که  بسترهای لازم برای تحقق حکمرانی خوب شهری فراهم بوده است، اما در دو کشور دیگر با وجود تلاش های انجام شده برای تحقق حکمرانی خوب شهری، توفیق چندانی حاصل نشده است، که دلایل اصلی آن عبارت از؛ تمرکزگرایی، عدم شفافیت در فرایند و اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران و مقامات کشوری بوده اند. در پایان، در مورد شهر شیراز، می توان مدعی بود که وضعیت حکمرانی خوب شهری برخلاف کوشش های انجام شده حالت تدافعی به خود گرفته و چندان در این زمینه موفق عمل نکرده است. که می تواند دلایلی متعددی برای آن ذکر کرد ازجمله: عدم مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری، سیاست زدگی برخی از مدیران شهری و …. می باشد.

کلید واژ­گان: حکمرانی خوب، حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مشارکت، تمرکزگرایی.

 

اهداف پژوهش

مهم‌ترین اهداف پژوهش:

  1. استفاده از مدل سیستمی برای کاربست مؤلفه‌های حکمرانی خوب در مورد مدیریت شهری.
  2. بررسی مطالعات تجربی انجام شده در جهان در مورد حکمرانی خوب شهری.
  3. بررسی آسیب‌شناسی مدیریت شهری در ایران.
  4. تمرکز مطالعه بر مدیریت شهری در شیراز و میزان موفقیت در تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری.

 

بیان متغیرهای تحقیق

در این تحقیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیر مستقل و مدیریت کارآمد شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

 سوالات پژوهش

۱٫مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری کدامند؟

۲٫مهم‌ترین مزایای ناشی از استفاده از مدل سیستمی در حوزه مدیریت شهری(شهرداری‌ها و شورای شهر) کدامند؟

۳٫ تا چه اندازه شهرداری شیراز در تحقق حکمرانی خوب شهری یا مدیریت کارآمد شهری موفق بوده است

روش انجام تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات

روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان‌نامه، از روش‌های تحلیلی- نظری و پرسشنامه‌ای است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و گفتگو با شهروندان و مدیران شهری، شهر شیراز نیز استفاده خواهد شد. همچنین، بیشتر اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از کتب و مجلات تخصصی جمع‌آوری می‌گردند. در ضمن جمع‌آوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری انجام می‌گیرد.

فهرست مطالب

فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق

الف بیان مسئله ۲

ب پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق ۵

پ اهداف پژوهش ۸

ت بیان متغیرهای تحقیق ۹

ث سوالات پژوهش ۹

ج فرضیه پژوهش ۹

د روش انجام تحقیق و روش جمع­آوری اطلاعات ۱۰

ذ بیان محدودیت­های تحقیق ۱۰

ر معرفی اجمالی فصول پایان نامه ۱۰

 

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

مقدمه ۱۴

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم

الف حکومت و حکمرانی ۱۴

ب حکمرانی خوب ۱۶

پ حکمرانی بد ۱۷

ت حکمرانی خوب شهری ۱۸

ث مدیریت شهری کارآمد ۱۹

ج شهرداری ۲۰

د شورای شهر ۲۰

گفتار دوم: شاخص های حکمرانی خوب شهری

الف شاخص های حکمرانی خوب شهری ۲۳

ب ضرورت حکمرانی خوب شهری ۳۰

ج اهداف حکمرانی خوب شهری ۳۱

گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه

الف حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) ۳۴

ب حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمومنین(ع) ۳۵

گفتارچهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر

الف شرح اجمالی وظایف شهرداری ۴۶

ب شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها ۵۱

گفتار پنجم: ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل         سیستمی

الف ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل ۶۰

ب ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری بر اساس مدل سیستمی ۶۵

گفتار ششم: مدل نظری حکمرانی شهری

الف مدل شورا – شهردار ۸۳

ب مدل رهبری جمعی ۸۵

ج مدل رهبری توسط کمیسیون ۸۶

د مدل شورا – مدیر شهر ۸۷

نتیجه گیری ۸۹

 

فصل سوم: بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری

مقدمه ۹۱

گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بین ­المللی

الف اقدامات دولت ها در مهم ترین کنفرانس های بین المللی ۹۳

ب برنامه جهانی در زمینه حکمرانی شهری ۹۴

گفتار دوم: شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا

الف ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا ۹۶

ب کنشگران حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا ۹۹

ج مدل حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا ۱۰۲

د جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر  نیویورک ۱۰۶

ذ نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک ۱۱۰

گفتارسوم: حکمرانی شهری در انگلستان

الف نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان ۱۱۲

ب بررسی اجمالی کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر لندن ۱۱۴

ج بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن ۱۱۸

د نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن ۱۲۳

گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه

الف پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه ۱۲۵

ب ویژگی های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه ۱۲۷

ج برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی  شهری ۱۲۸

گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)

الف نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهر استانبول ۱۲۹

ب کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول ۱۳۵

ج جمع بندی و بیان اجمالی شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان  شهر استانبول ۱۳۹

د نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول ۱۴۲

گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره

الف کنشگران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره ۱۴۸

ب جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر  قاهره ۱۵۲

ج نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر قاهره ۱۵۵

نتیجه گیری

فصل چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها

مقدمه ۱۶۲

گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب  اسلامی

الف قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران ۱۶۳

ب انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۶۶

گفتار دوم: شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف اهداف تشکیل شورا ۱۷۰

ب ضرورت تشکیل شورا ۱۷۰

ج جایگاه قانونی شوراها ۱۷۱

د انواع شورا در قانون اساسی ۱۷۲

ت شورای اسلامی شهر ۱۷۳

گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری

الف نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آنها در چهارچوب نظام حکمرانی  شهری ۱۷۶

ب وظایف و اختیارات شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری ۱۸۱

ج وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها ۱۸۵

د مراجع حل اختلاف شهری ۱۸۷

گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز

الف حوزه شهردار ۱۹۳

ب معاونت ها ۱۹۳

ج سازمان ها ۱۹۳

د مدیریت ها ۱۹۴

ه شهرداری مناطق ۱۹۵

گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در     شیراز

الف توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک های آماری در جامعه آماری ۱۹۷

ب بررسی نتایج آماری مولفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز ۲۰۰

گفتار ششم: دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز

الف مدیریت مشارکتی و مشارکت سایر کنشگران شهری در اداره امور شهر شیراز ۲۳۳

ب شفافیت ۲۳۶

ج اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی ۲۳۷

د کادرسازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته ۲۳۷

پ مسئولیت پذیری و پاسخگویی ۲۳۹

ت اصل حسابرسی در شهرداری ۲۴۰

ث کنترل و مبارزه با فساد ۲۴۱

ذ نظارت و کنترل پذیری در شهرداری شیراز ۲۴۲

ر تمرکززدایی و واگذاری امور به سایر بخش ها از طریق توانمندسازی آنها ۲۴۳

گفتار هفتم: آسیب ها، موانع و پیشنهادات در جهت تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز

الف آسیب شناسی حکمرانی خوب شهری در ایران ۲۴۴

ب موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز ۲۵۵

ج پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز ۲۵۹

نتیجه گیری ۲۶۶

نتیجه گیری کلی ۲۶۷

منابع ۲۷۵

پیوست شماره یک ۲۹۹

پیوست شماره دو ۳۰۶

پیوست شماره سه ۳۱۲

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0