مرور زمان در دعاوی تجاری : پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق   و با عنوان مرور زمان در دعاوی تجاری  در ۱۰۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق  قرار گیرد.

چکیده پایان نامه مرور زمان در دعاوی تجاری:

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد.

بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرور­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور­زمان تجاری مترتب کرده است

 

ضرورت تحقیق

حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب می‌کند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار می‌باشد موضوع کوتاه کردن مرور‌زمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرور‌زمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.

رسیدگی به دعاوی کهنه در محاکم دشوار است و از سوی دیگر بدون وجود مرور‌زمان، اشخاص ناگزیر هستند که مدارک و اسناد خویش را همواره نگهداری نمایند تا در برابر دعاوی احتمالی در آینده دور امکان دفاع از خویش را داشته باشند.

این دشواری برای تجار و به طور کلی اشخاصی که معاملات زیادی انجام می‌دهند و خواهان برنامه‌ریزی منظم اقتصادی هستند دو چندان است. از همین رو قانون‌گذاران کوشیده‌اند با وضع مرور‌زمان‌های کوتاه، برای مسؤولین اسناد تجاری و شرکت‌های تجارتی نیز امنیت نسبی فراهم نمایند. بدیهی است که حذف مرور‌زمان، خاصه در حوزه حقوق تجارت ایجاد نا‌امنی می‌کند؛ زیرا اشخاص نمی‌دانند که تا چه زمانی اسناد و مدارک را باید حفظ کنند و همواره در معرض دعاوی هستند که نتیجه آن مشخص نیست. و این موضوع نظم معاملات تجاری را بر‌هم می‌زند.

در مورد مرور‌زمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و اکثر کتب و مقالات به مرور‌زمان به صورت کلی پرداخته‌اند. از سوی دیگر با این که نیاز جامعه‌ی امروزی ما با داشتن حکومت اسلامی، بیش تر از پیش تبیین مسائلی از این دست است، متأسفانه در این زمینه غفلت کرده‌ایم و غالب آثار نوشته شده در زمینه مرور‌زمان مربوط به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی است. بر این اساس و به دلیل اهمیت امور تجاری از لحاظ روابط داخلی و بین المللی و نقش مرور‌زمان در آن، تحلیل مواد مربوط به مرور زمان در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری موجب شفاف سازی این مقررات و رفع پاره‌ای ابهامات و تعارضات موجود در این قانون خواهد شد .

 

فهرست مطالب مرور زمان در دعاوی تجاری:

 • فصل اول: مقدمه
 • مبحث اول: مفاهیم و پیشینه  ۵
 •  گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم ۵
 •  بند اول: مفهوم مرور زمان  ۶
 • بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری   ۷
 • بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه  ۱۱
 • گفتار دوم: پیشینه ۱۱
 •  بند اول: پیشینه در غرب   ۱۲
 • بنددوم: پیشینه در ایران  ۱۵
 • مبحث دوم: اقسام مرور زمان  ۱۵
 •  گفتار اول: تقسیم مرور زمان به  جزایی، مدنی و تجاری   ۱۵
 •  بند اول: مرور زمان جزایی  ۱۵
 •  بند دوم: مرور زمان مدنی  ۱۵
 •  بند سوم: مرور زمان تجاری   ۱۵
 •  بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری   ۱۶
 • گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق  ۱۷
 •  بند اول: مرور زمان موجد حق  ۱۷
 • بند دوم: مرور زمان مسقط حق  ۱۹
 •  بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق  ۲۰
 • گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی   ۲۲
 • بند اول: مرور زمان مسقط حق  ۲۲
 •  بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی   ۲۳
 •  بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی ۲۴
 • فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
 • مبحث اول: مبانی مرور زمان  ۲۶
 • گفتار اول: مبانی حقوقی  ۲۶
 • بند اول: نظم عمومی  ۲۶
 • بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق  ۲۸
 • بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی   ۲۸
 • گفتار دوم: مبانی فقهی  ۲۹
 • بند اول: ادله خاص فقهی  ۲۹
 • بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور ۳۱
 • بند سوم: اصول و قواعد فقهی  ۳۴
 • الف: قاعده اعراض     ۳۴
 • ب: حکم حکومتی  ۳۶
 • ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام ۳۷
 • ۱-ضرورت حفظ نظام اجتماعی  ۳۸
 • ۲-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی  ۳۹
 • گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری   ۴۰
 • بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری   ۴۰
 • الف: اصل سرعت   ۴۱
 • ب: مسئولیت تضامنی  ۴۲
 • ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری   ۴۳
 • د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات   ۴۴
 • ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته  ۴۵
 • بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان  ۴۵
 • مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری   ۴۷
 • گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری   ۴۸
 • بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی  ۴۸
 • بند سوم: مهلت اقامه دعوا ۴۹
 • بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک    ۴۹
 • بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی  ۵۰
 • بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری   ۵۱
 • گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری   ۵۲
 • بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر  ۵۳
 •  بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
 • بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود ۵۵
 • بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل  ۵۷
 • بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته  ۵۹
 • فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
 • مبحث اول: احکام مرور‌زمان  ۶۳
 • گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان  ۶۳
 • بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان  ۶۳
 • الف: موارد انقطاع ۶۴
 • ۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
 • ۲-اقرار به دین  ۶۵
 • ب: عدم امکان تکرار انقطاع  ۶۶
 • بند دوم: تعلیق مرور‌زمان  ۶۶
 • الف: مفهوم تعلیق  ۶۷
 • ب: جهات تعلیق  ۶۸
 •  ۱-عدم اهلیت و حجر  ۶۸
 •  ۲- قوه قاهره ۶۹
 • گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان  ۷۰
 • بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان  ۷۰
 • بند دوم: مبدأ مرور‌زمان  ۷۱
 •  مبحث دوم: آثار مرور‌زمان  ۷۴
 • گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
 • گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری   ۷۵
 • بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری   ۷۵
 •   بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری   ۷۸
 • گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان  ۸۰
 • نتیجه گیری   ۸۳
 • پیشنهادات   ۸۵
 • منابع و مآخذ ۸۶

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0