مسئوليت كيفري اشخاص ناقص العقل : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه مسئوليت كيفري اشخاص ناقص العقل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ مسئوليت كيفري اشخاص ناقص العقل ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مسئوليت كيفري اشخاص ناقص العقل :

مسئوليت كيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي، از جمله موضوعاتي است كه در قوانين كيفري كشور ما مسكوت مانده است. اين اشخاص كساني هستند، كه رشد عقلي و هوشي آن ها در مرحله اي از تكامل ناقص مانده لذا از نظر ميزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه پايين تر مي باشند درحقوق كيفري  ما، با وجود اينكه در كتب معتبر فقهي اين اشخاص فاقد مسئوليت كيفري معرفي شده اند؛ بين حقوقدانان شديداً اختلاف وجود دارد؛ علت عمده ي اين اختلاف بين حقوقدانان كشور ما سكوت قانونگذار در اين زمينه و تفسير هاي متفاوت از واژه «جنون» در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي است.

برخی از حقوقدانان، نقيصه ي عقلي را از مصاديق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئوليت كيفري مي دانند؛ بعضي ديگر با تفسير علمي و روانپزشكي از جنون، اين اشخاص را خارج از مصاديق جنون دانسته و بنابراين داراي مسئوليت كيفري نسبي (تخفيف يافته) با احتساب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي ارزيابي مي كنند. در حقوق ايران دلايل متعددي بر عدم مسئوليت كيفري اين اشخاص وجود دارد كه در اين پژوهش به بررسي آن ها پرداخته شده است.

در اين پژوهش همچنين تلاش شده است تا ماهيت، مصاديق و علل ايجاد نقيصه ي عقلي بررسي شده تا افراد مخاطب اين پايان نامه مشخص شده و سپس با بررسي شرايط مسئوليت كيفري، موضع گيري حقوق كيفري ما با توجه به اصول تفسير قوانين كيفري، به وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص روشن شود.در مرحله ي بعد از تعيين وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص مسأله ي واكنش ها اهميت به سزايي دارد به همين دليل در فصل پاياني تلاش شده است بهترين نوع واكنش در قبال اعمال مجرمانه اين اشخاص – كه روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده مي شود – به منظور رسيدن به مهمترين هدف حقوق كيفري بعني اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

كليد واژه: مسئوليت كيفري، نقيصه عقلي، هوشبهر (IQ)، مسئوليت كيفري نسبي

 

 اهميت و ضرورت تحقيق:

امروزه همانطور كه كه اشاره شد، با پيشرفت علوم پزشكي و بهداشت، تعداد اين اشخاص در جامعه زياد شده است، ولي متأسفانه با وجود اين شرايط، فاقد منبع مستقيم، كه به طور جامع و مانع توسط حقوقدانان در كتب و مقالات وضعيت كيفري اين اشخاص را مشخص كنند مي باشد و حقوقدانان بدون ذكر استدلال و به طور كلي مسئوليت كيفري اين اشخاص را حداكثر در حد دو سه سطر و شايد پنج سطر بررسي نموده اند و در زمينه ي مسئوليت داشتن يا نداشتن هم شديداً بين حقوقدانان اختلاف است. لذا اهميت و ضرورت اين تحقيق را مي توان ارائه ي طريقي براي محاكم قضايي و دانشگاه ها به منظور رفع اختلاف و كاري جامع و مانع كه به صورت يكجا و نه پراكنده مطالب جمع آوري شوند، باشد.

فهرست مطالب

 • فصل اول: مقدمه
 • مبحث اول: تاريخچه، تبيین و علل ايجاد ۸
 • گفتار اول:تاريخچه  ۹
 • گفتار دوم: تبيين  ۱۰
 • بند اول: مفهوم نقیصه عقلی  ۱۰
 • بند دوم: ارتباط نقيصه هاي عقلي با عناوين مشابه  ۱۲
 • ۱-جنون  ۱۲
 • ۲- بیماری های روانی  ۱۳
 • ۲-۲ پسیکوز ۱۳
 • ۲-۲-۱ شیزوفرنی  ۱۳
 • ۲-۲-۲ پارانویا ۱۴
 • ۲-۲-۳ پسیکوز مانیاکو – دپرسیو ۱۴
 • ۲-۳ صرع  ۱۴
 • ۲-۴ نوروز ۱۵
 • ۲-۴-۱ ضعف روانی  ۱۵
 • ۲-۴-۲ ضعف عصبی  ۱۵
 • ۲-۴-۳ هیستری  ۱۵
 • ۲-۴ خیال بافی و دروغ پردازی  ۱۵
 • ۲-۴-۵خودبینی  ۱۵
 • ۲-۴-۶ وسواس   ۱۵
 • ۲-۴-۷ اضطراب   ۱۶
 • ۱- عارضه روانی  ۱۶
 • ۲- عارضه جسمانی  ۱۶
 • گفتار سوم: علل ايجاد نقیصه عقلی  ۱۶
 • بنداول: عوامل ارثي  ۱۶
 • ۱- سندروم كلاين فلتر ۱۷
 • ۲- سندرم ترنر ۱۷
 • ۳- عقب ماندگي مغولي يا سندم دان  ۱۷
 • ۴- سندرم صدای گریه ی گربه یا سندرم گربه  ۱۷
 • ۵- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی  ۱۷
 • ۶- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد قندی  ۱۸
 • ۷- گارگویلیسم (gargoilism) 18
 • بند دوم: اتفاقات دوران بارداري  ۱۹
 • ۱- بيماري مادر ۱۹
 • ۲- سن مادر و حالات رواني او ۱۹
 • ۳- اعتياد مادر ۱۹
 • ۳-۱- اعتياد به الكل  ۲۰
 • ۳-۲- اعتياد به دخانيات   ۲۰
 • بند سوم: حوادث زايمان و دوره بعد از زايمان  ۲۰
 • ۱- بهداشت كودك   ۲۰
 • ۲- تغذيه كودكان  ۲۱
 • بند چهارم: عوامل محيطي، اجتماعي، و فرهنگي  ۲۱
 • ۱-  عوامل قطعي موثر در رشد هوش   ۲۱
 • ۱-۱- فقر انگيزه محيطي  ۲۱
 • ۱-۲- كمبودهاي عاطفي  ۲۲
 • ۲- عوامل احتمالي موثر در رشد هوش   ۲۲
 • ۲-۱- رابطه ي هوش كودك با ميزان تحصيلات پدر و مادر ۲۲
 • ۲-۲- تاثير زندگي شهر و روستا ۲۳
 • ۲-۳- مسائل بهداشتي و پزشكي  ۲۳
 • مبحث دوم: مصداق يا مصاديق اشخاص داراي نقيصه عقلي: ۲۳
 • گفتار اول: مصداق نقیصه عقلی در فقه: ۲۴
 • بند اول: احکام حقوقی شخص معتوه در فقه  ۲۵
 • بنددوم: احکام جزایی شخص «معتوه» در فقه: ۲۶
 • گفتار دوم: مصاديق نقیصه عقلی در روانشناسي: ۲۷
 • بند اول:كاناها( كور ذهن ها): ۲۷
 • بند دوم: كاليوها (كند ذهن ها) ۲۸
 • بند سوم: كودن ها ۲۸
 • بند چهارم: عقب مانده هاي ذهني خفيف (مرزي): ۳۰
 • فصل دوم: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه و مسئولیت  کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی
 • مبحث اول: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی
 • گفتار اول: نظریه جرم نبودن و دلایل: ۳۳
 • بند اول: عدم درک خطاب (امتناع تکلیف): ۳۴
 • بند دوم: عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی): ۳۴
 • گفتار دوم: نظريه جرم بودن و دلایل  ۳۵
 • گفتار سوم: نظر منتخب در مورد ماهيت اعمال مجرمانه  ۳۷
 • بند اول: فهميدن خطاب قانونگذار ۳۷
 • بند دوم : داشتن قصد ارتكاب عنصر مادي از سوي مرتكب   ۳۸
 • گفتار چهارم: ثمره عملي بحث ماهيت حقوقي اعمال مجرمانه: ۳۹
 • بند اول: تاثير در نوع قرار مقدماتي كيفري  ۳۹
 • بند دوم: تاثير در واكنش يا عدم واكنش اقدامات تاميني  ۴۰
 • بند سوم: تاثير در ميزان مسئوليت معاون يا معاونين جرم  ۴۰
 • بند چهارم: تأثیر در تعدد جرم: ۴۱
 • مبحث دوم: مسئولیت کیفری: ۴۲
 • گفتار اول: تاریخچه و تعریف   ۴۲
 • بند اول: تاریخچه  ۴۲
 • ۱-تاریخچه تا تا قبل از قرن هيجدهم  ۴۳
 • ۱-۱- جمعی بودن مسئولیت   ۴۳
 • ۱-۲- موضوعی بودن (objectivg) مسئولیت کیفری  ۴۳
 • ۲- از قرن هیجدهم تا کنون  ۴۳
 • بند دوم :تعریف   ۴۴
 • گفتار دوم شرایط   ۴۵
 • بند اول: بلوغ  ۴۵
 • بند دوم: اختیار ۴۶
 • ۱- اجبار مادی  ۴۷
 • ۱-۱- اجبار مادی خارجی  ۴۷
 • ۱-۲- اجبار مادی داخلی  ۴۷
 • ۲-۱- اجبار معنوی خارجی  ۴۷
 • ۲-۲- اجبار معنوی داخلی  ۴۸
 • بند سوم: علم  ۴۸
 • اشتباه موضوعی  ۴۸
 • ۲-۱- اشتباه در هویت مجنی علیه  ۴۸
 • ۲-۲- اشتباه در عناصر متشکله جرم  ۴۹
 • ۲-۳- اشتباه در نتایج حاصله از جرم  ۴۹
 • بندچهارم: عقل  ۵۰
 • گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری  ۵۲
 • بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  ۵۳
 • بند دوم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲  ۵۴
 • بند سوم: قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰  ۵۵
 • بند چهارم : قانون مجازات اسلامي  ۵۶
 • گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت   ۵۷
 • بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب   ۵۷
 • بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم  ۵۸
 • گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی  ۵۸
 • بنداول: استناد به ماده ۵۱قانون مجازات اسلامی  ۵۹
 • بند دوم: استناد به فتاوی معتبر ۶۰
 • بند سوم: قاعده درء ۶۰
 • بند چهارم:  تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم  ۶۲
 • بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری  ۶۲
 • بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری  ۶۴
 • فصل سوم: واكنش ها
 • مبحث اول: مجازات   ۶۸
 • گفتار اول: ويژگي ها ۶۹
 • بند اول رنج آوري  ۶۹
 • بند دوم:خواركنندگي  ۷۰
 • بند سوم: معين بودن  ۷۱
 • بند چهارم: قطعي بودن  ۷۱
 • گفتار دوم: اهداف مجازات: ۷۲
 • بنداول: سزادهي  ۷۲
 • بند دوم: ارعاب   ۷۳
 • بند سوم: اصلاح و بازسازگار كردن  ۷۳
 • گفتار سوم: علل عدم امكان اجراي مجازات: ۷۴
 • بند اول: دليل حقوقي  ۷۴
 • بند دوم: دليل فلسفي  ۷۵
 • بند سوم: دليل جرمشناسي  ۷۵
 • ۱-جرمشناسي اصلاح و درمان  ۷۶
 • ۲-جرمشناسي واكنش اجتماعي  ۷۷
 • ۳-نظریه عدالت ترمیمی  ۷۹
 • گفتار چهارم : وضعيت اجراي مجازات هاي تبعي: ۸۰
 • بند اول : تعريف   ۸۰
 • بند دوم: شرايط   ۸۲
 • ۱- عمدي بودن جرم: ۸۲
 • ۲- محكوم شدن به مجازات‌هاي خاص موجود در ماده ۶۲ مكرر ۸۲
 • ۲-۱- قطع عضو در جرايم مشمول حد  ۸۳
 • ۲-۲- شلاق حدي  ۸۳
 • ۲-۳- حبس تعزيري بيش از سه سال  ۸۳
 • ۲-۴- اعدام اجرا نشده ۸۴
 • بند سوم: اعاده حيثيت   ۸۴
 • بند چهارم:‌وضعيت مجازات تبعي در واكنش به اعمال مجرمانه‌ي اشخاص داراي نقيصه عقلي  ۸۴
 • مبحث دوم: اقدامات تأميني و تربيتي و واكنش مدني  ۸۶
 • گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی  ۸۷
 • بند اول: هدف عيني  ۸۷
 • ۱-از طريق اصلاح بزهكار ۸۷
 • ۲- پيشگيري تأميني وضعي از ارتكاب جرم  ۸۸
 • بند دوم: هدف ذهني  ۸۸
 • گفتار دوم: ويژگي ها ۸۸
 • بند اول: فقدان صبغه ي اخلاقي  ۸۹
 • بند دوم:  نا معين بودن  ۹۰
 • بند سوم : قابليت تجديد نظر ۹۱
 • گفتار سوم: علل امكان اجراي اقدامات تأميني  ۹۲
 • بند اول: دليل حقوقي  ۹۲
 • بند دوم: دليل فلسفي  ۹۲
 • بند سوم: دلیل جرمشناختی  ۹۳
 • ۱-نظریه پیشگیری وضعی  ۹۳
 • ۲-نظریه اصلاح و درمان  ۹۵
 • گفتار چهارم: واکنش مدنی و علل امکان اجرا ۹۵
 • بند اول: دلیل حقوقی  ۹۶
 • بند دوم: دلیل فقهی  ۹۷
 • نتیجه گیری  ۹۸
 • فهرست منابع و مأخذ  ۱۰۰

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0