بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی:

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .

اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .

علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.

تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود

واژگان کلیدی :

نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین-  زوجیت- مالک

ضرورت و اهمیت تحقیق:

امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی  هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .

پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی  که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.

اهداف تحقيق

با ازدواج، زوجين نسبت به همديگر حقوق مالي و معنوي پيدا مي‌كنند. يكي از مهمترين حقوق مالي زوجه پس از نكاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربيت فرزندان هزينه‌هايي دارد كه از نظر اسلام بر عهده‌ي مرد است و زن هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن ندارد.

در اين تحقيق بررسي مي‌كنيم كه به بحث نفقه و تأمين هزينه خانواده به عنوان ركن اصلي اقتصاد خانواده بپردازيم و ضمن آن ارتباطش را با رياست شوهر و تمكين روشن نماييم. تبيين يك جانبه بودن تكليف نفقه، مبناي الزام و تكليف بودن آن و ضمانت اجراي نفقه از اهداف ديگر اين نوشتار است. بررسي و تبيين ضرورت نفقه، مبناي قرآني و روايي آن، شروط، ميزان، مقدار، موضوعات و مصاديق نفقه، كيفيت استحقاق نفقه، امتياز نفقه زوجه بر ديگر نفقات، ملاك تعيين نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از ديگر موضوعاتي است كه در اين تحقيق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در اين نوشتار موضوعات مختلفي كه در خصوص نفقه در ميان ديدگاه‌هاي فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهي آن نيز مطرح گرديده است. و البته كه در تبيين اين موضوعات به مباني حقوقي موضوعات هم مروري گذرا شده است.

 

مطالب

چکیده ۱

مقدمه الف- بیان مسئله  ۲

الف- بیان مسئله  ۳

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق: ۳

ج: اهداف تحقيق  ۴

د- سئوالات تحقیق: ۵

ه – فرضیات تحقیق: ۵

و- روش تحقیق: ۵

ز- سازماندهی تحقیق: ۶

مفهوم نفقه  ۸

مفهوم لغوي نفقه  ۸

مفهوم اصطلاحي نفقه  ۸

مفهوم نفقه در قرآن  ۱۰

مفهوم نفقه در روایات   ۱۲

مباني نفقه در فقه  ۱۴

رابطه تمكين خاص با نفقه  ۱۴

رابطه عقد با نفقه  ۱۵

رابطه رياست شوهر با نفقه  ۱۵

مبناي حقوقي نفقه  ۱۸

آثار حقوقي مباني نفقه  ۲۰

فلسفه وجوب نفقه : ۲۲

دلایل وجوب نفقه  ۲۳

شرایط وجوب نفقه  ۲۵

نفقه زن در ازدواج موقت   ۲۵

شروط ايجاب   ۲۸

شروط خاص    ۲۹

شرایط وجوب نفقه همسر  ۳۰

پرداخت نفقه در نکاح موقت : ۳۰

موارد اطاعت زن از شوهرش    ۳۱

مفهوم نفقه نزديكان  ۳۴

منابع نفقه نزديكان  ۳۵

منابع فقهي   ۳۵

منابع حقوقي   ۳۷

الزام خويشاوندان به انفاق  ۴۰

نفقه اولاد  ۴۰

نفقه ابوين و اجداد  ۴۱

ترتيب در انفاق  ۴۲

مراجعه به محكمه براي دريافت نفقه  ۴۲

نفقه زوجه بر عهده زوج دين است نه نفقه اقارب   ۴۳

اجزاء نفقه نزديكان  ۴۳

مسكن   ۴۳

البسه  ۴۶

غذا ۴۸

اثاث‌‌البيت   ۴۸

ساير موارد  ۵۰

شرایط لزوم انفاق به نزدیکان  ۵۴

برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان  ۵۴

نفقه مملوک   ۵۵

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان  ۵۵

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان  ۵۶

امتیازات  نفقه زوجه برنزدیکان  ۵۶

ضمانت اجرای نفقه زوجه  ۵۹

ضمانت اجرای کیفری   ۵۹

ضمانت اجراي مدني   ۶۱

نفقه های مورد مطالبه زن  ۶۳

چگونگی پرداخت نفقه  ۶۵

صرفه جویی در نفقه : ۶۵

احکام نفقه  ۶۵

پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد : ۶۶

فصل دوم: مصاديق نفقه زوج  ۶۹

اختلاف در مصاديق  ۶۹

کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه  ۷۰

طبیعت حق زن برنفقه : ۷۸

نفقه زن پس از انحلال عقد نكاح دائم : ۸۱

طلاق و نفقه زن  ۸۱

نفقه زوجه مطلقه رجعی : ۸۲

نفقه مطلقه بائن : ۸۵

نفقه زوجه در عده وفات   ۸۵

نفقه زن در عدّه فسخ نكاح  ۸۷

اجرت‌المثل كارهاي زن  ۸۸

نحله زن  ۹۱

نفقه زن در عده وفات شوهر  ۹۲

نفقه زن قبل از عروسي   ۹۳

نشوز و وظایف زوجین : ۹۷

حقوق ووظایف زوجین : ۹۷

وظایف وحقوق زن نسبت به مرد : ۹۷

حقوق ووظایف مرد نسبت به زن : ۱۰۱

مانع نشوز : ۱۰۴

واکنش در برابر نشوز زن : ۱۰۵

در اصطلاح فقهی و حقوقی : ۱۰۸

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0