مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با موضوع “ مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

ادبيّات هر سرزمينی منعکس کننده اوضاع و احوال اجتماعی آن سرزمين است. با توجه به تحوّلات بنيادينی که در ساختار­های اجتماعی دوران معاصر به وجود آمد، در ادبيات نيز تحوّلاتی صورت گرفت. بدين ترتيب شاخصه آثار پس از نهضت تا به امروز، پرداختن به مسائل اجتماعی و انتقاد از جنبه های سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

افراد جامعه و در ميان آن­ها شاعران خود را جدا و بيگانه از جمع نمی­دانند. لذا با ساير اعضای جامعه احساس همبستگی و وابستگی کرده و زبان گويای جامعه خويش می­شوند. از جمله این شاعران سعاد الصباح است.

سعاد الصباح مسايل اجتماعی را با بينشی عميق مورد بررسی قرار می­دهد و به سادگی از کنار آن نمی­گذرد. وی در تأمّلات اجتماعی خود موضوعاتی از قبيل: تعلیم و آزادی زن، استعمار، وطن دوستی، انسان دوستی ،وحدت عربی را مورد توجّه قرار می­دهد. او انسان­ها را روح واحدی می­داند که باهم برابر و مشابهند. او در واقع خود را اصلاح کننده معضلات و مشکلات جامعه می­داند و مبنای شعر خود را خدمت به ملت خویش و در نگاه گسترده­تر خدمت به انسانیت قرار می­دهد و خواستار احیای حقوق اساسی مردم می­شود.

اين تحقيق از نوع بنيادی و روش بررسی آن تحليلی توصيفی است که به شيوۀ کتابخانه­ای صورت گرفته است بدين ترتيب که نخست مطالب مرتبط با موضوع از منابع استخراج وفيش برداری شده و آنگاه يافته­ها مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است.

كلمات كليدي: سعاد الصباح – اشعار- مضامین اجتماعی

 

سؤالات تحقیق

این پژوهش بر آن است تا به سوالات ذیل جواب دهد.

۱-عوامل موثر بر شکل گیری مضامین اجتماعی در دیوان سعاد صباح کدام است؟

۲- ابعاد و مضامین شعر اجتماعی سعاد صباح چیست؟

۳- آیا شاعر برای ایجاد تحول در سرنوشت اجتماعی مردم راهکارهایی را ارائه کرده است؟

فرضیه ها­ی تحقیق

۱- به نظرمی­رسد که اندیشه­های ملی­گرایانه و وطن پرستانه بر اشعار ش تاثیر گذاشته است.

۲- به نظر می­رسد که سعاد صباح به مسائل آزاد­ عقیده، جایگاه­زن، و نقش مردم در سرنوشت سیاسی توجه دارد.

۳- به نظر می­رسد با توجه به احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت مردم، شیوه­های اصلاحی برای بهبود اوضاع بیان شده باشد

 روش تحقيق

اين تحقيق از نوع بنيادی و روش بررسی آن تحليلی توصيفی است که به شيوۀ کتابخانه­ای صورت می­گيرد. بدين ترتيب که نخست مطالب مرتبط با موضوع از منابع استخراج وفيش برداری شده و آنگاه، يافته­ها مورد بررسی و تحليل قرار می­گيرد و بر اساس طرح پايان نامه تنظيم و ارائه می­شود.

 

 هدف تحقیق

 آشنایی بیشتر متخصصین رشته زبان و ادبیات عربی با شعر و مضامین سعاد الصباح می­باشد.

 

 • فهرست پایان نامه آماده مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح

 • فصل اول: کلیات و مفاهیم.
 • ۱-۱- مقدمه
 • ۱-۲- مبادی تحقیق
 • ۱-۲-۱ تعریف موضوع
 • ۱-۲-۲ سابقه تحقیق
 • ۱-۲-۳ سؤالات تحقیق
 • ۱-۲-۴ فرضیه های تحقیق
 • ۱-۲-۵ روش تحقیق
 • ۱-۲-۶ هدف تحقیق
 • ۱-۳ مفاهیم
 • ۱-۳-۱ جامعه شناسی ادبیات
 • ۱-۳-۱-۱ مفهوم و تاریخچه­ی جامعه شناسی ادبیات
 • ۱-۳-۱-۲ سابقه نقد اجتماعی
 • ۱-۳-۲ مهم ترین عوامل مؤثر بر آثار ادبی و هنری
 • ۱-۳-۲-۱ ساخت اجتماعی
 • ۱-۳-۲-۲ فرهنگ
 • ۱-۳-۲-۳ شخصیت
 • ۱-۳-۳ هدف جامعه شناسی ادبیات
 • ۱-۳-۳-۱ روش جامعه شناسی ظواهر ادبی
 • ۱-۳-۳-۲ جامعه شناسی تولید کننده اثر ادبی
 • ۱-۳-۳-۳ جامعه شناسی محتوای اثر ادبی
 • ۱-۳-۴ واقع گرایی
 • فصل دوم: جغرافیا و ادبیات کویت
 • ۲-۱ موقعیت تاریخی و جغرافیایی
 • ۲-۱-۲ موقعیت تاریخی
 • ۲-۱-۲-۱ پیشینه­ی تاریخی کویت
 • ۲-۱-۲-۲ وجه­ی تسمیه­ی کویت
 • ۲-۱-۳ موقعیت جغرافیایی
 • ۲-۱-۳-۱ جغرافیای کویت
 • ۲-۱-۴ شرایط سیاسی
 • ۲-۱-۴-۱ استقلال کویت و عواقب بعد از آن
 • ۲-۱-۴-۲ حاکمیت خاندان صباح
 • ۲-۱-۵ موقعیت اقتصادی و فرهنگی
 • ۲-۱-۵-۱ اقتصاد
 • ۲-۱-۵-۲ بهداشت
 • ۲-۱-۵-۳ دین و نژاد مردم کویت
 • ۲-۱-۵-۴ آموزش
 • ۲-۱-۶ مراحل ادبی در شعر کویت
 • ۲-۱-۶-۱ مرحله اول شعر کویت
 • ۲-۱-۶-۲ مرحله دوم شعر کویت
 • ۲-۱-۶-۳ مرحله سوم شعر کویت
 • فصل سوم:معرفی سعاد الصباح و جایگاه ادبی وی
 • ۳-۱ زندگی نامه
 • ۳-۲ آثار و تالیفات علمی و ادبی
 • ۳-۳ مجموعه مقالات
 • ۳-۴ کتاب­های تألیفی در زمینه­ی اقتصاد
 • ۳-۵ آثار علمی پژوهشی
 • ۳-۶ فعالیت­ های فرهنگی
 • ۳-۷ عضویت ها
 • ۳-۸ سبک شعری
 • ۳-۹ ویژگی شعری
 • ۳-۹-۱ تضاد و تناقض گویی
 • ۳-۱۰ تاثیر پذیری از مکتب نزار قبانی
 • فصل چهارم: انعکاس مضامین اجتماعی در شعر سعاد الصباح
 • ۴-۱  بررسی مضامین اجتماعی
 • ۴-۱-۱ زن در جامعه معاصر عربی
 • ۴-۱-۱-۱ تعلیم زن
 • ۴-۱-۱-۲ آزادی زن
 • ۴-۱-۱-۳ اعتراض به نگرش جنس گونه زن و تحقیر او
 • ۴-۱-۱-۴ نگاه جامعه به زن و نقد شاعر نسبت به آن
 • ۴-۱-۲ دیدگاه شاعر نسبت به مرد
 • ۴-۱-۳ تبعیض طبقاتی
 • ۴-۱-۴ نفاق و تزویر
 • ۴-۱-۵ ستم و خشونت
 • ۴-۱-۶ استعمار و تحت سلطه دیگران بودن
 • ۴- ۱-۷ آزادگی و استبداد
 • ۴-۱-۸ وطن دوستی
 • ۴-۱-۹ انسان دوستی، محبت، برادری و وحدت عربی
 • ۴-۱-۹-۱ فلسطین از نگاه شاعر
 • ۴-۱-۹-۲ لبنان از نگاه شاعر
 • ۴-۱-۹-۳ عراق از نگاه شاعر
 • ۴-۱-۱۰راهکارها و نتیجه گیری
 • ۴-۱-۱۰-۱ راهکارها ر شعر سعاد الصباح
 • ۴-۱-۱۰=۲ نتیجه گیری
 • فهرست منابع

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0